Verktøykasse i smarte moduler

Denne verktøykassen er fleksibel og gir deg muligheten til å kombinere verktøyet ditt, slik at det passer best til oppgaven du står overfor. Legg for eksempel verktøy og deler til fin- og grovsnekring i hver sin modul, så du kan koble det av og på etter behov. Dermed tar du bare med det du trenger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
800 kroner
Det er ingen grunn til å drasse med seg mer enn oppgaven krever. Verktøykassen består av totalt tre kasser, der alle har forskjellig høyde.

Det er ingen grunn til å drasse med seg mer enn oppgaven krever. Verktøykassen består av totalt tre kasser, der alle har forskjellig høyde.

Intro

Når du stabler verktøy, står det stabilt, tar minimal plass, og det er enkelt å fjerne og legge til, alt etter oppgaven.

Flere store produsenter, for eksempel Bosch, har utviklet stablekasser til det elektriske verktøyet sitt. Det gjør det enkelt både å frakte og oppbevare.

For en håndverker som kjører rundt med verktøy i bilen, er det smart at verktøyet tar liten plass og står stabilt.

Men det er også kjekt for “amatør”-håndverkere å ha kontroll på verktøyet, og enkelt kunne sette sammen en verktøykasse med kun det du har bruk for.

Med en verktøykasse i moduler har du muligheten til å sortere verktøy og deler i forskjellige kasser, der alt i én kasse passer til en bestemt type arbeid. Dermed kan du klikke kassene av og på etter behov og bare ta med deg det du trenger.

LES OGSÅ: Se de forskjellige typene verktøykasser

Veiledning

01
Sag ut delene av kryssfinér 4 Trinn

Alle deler til verktøykassen - både sider og bunn - er skåret ut av en 12 mm kryssfinérplate. Delene sages til på en bordsirkelsag, men du kan også bruke en sirkelsag med føringsskinne.

Du får også bruk for en stikksag når du skal sage ut til håndtaket på verktøykassen, samt et sylinderbor til å bore store hull i den store midtplaten, der håndtaket skal være.

Før delene settes sammen, er det smart å slipe dem for å fjerne fliser.

1

Sag ut delene. Sidestykkene (C, D, E, F, H og J) sages med et skrått 45-graders snitt i endene, slik at kassene får flotte sammenføyninger i hjørnene.

2

Bor ut til et håndtak (M) i platen (B). Det skal være midt på platen øverst. De to hullene bores med et 40 mm sylinder-bor, og plasseres 2,6 cm fra den øverste kanten med en avstand på 10 cm.

3

Sag ut til håndtaket med en stikksag langs strekene du har tegnet opp mellom de to hullene. Tilpass også en bit av en rundstokk (M), så den passer til håndtaket. Splitt den deretter på langs.

4

Slip alle delene etter at de er saget til. Da blir flatene glatte, og du får fjernet eventuelle fliser som sitter i kantene.

02
Lag spor til bunner og romdelere 4 Trinn

Verktøykassen lages uten å bruke verken skruer, spiker eller vinkler. I stedet skal det lages et bredt spor langs den ene kanten i alle sidestyk-kene, slik at det kan settes fast en bunnplate. Det skal også lages spor i noen av sidestykkene til romdelere.

Sporene lages ved å sage i flere omganger til alt treverket er borte og det ferdige sporet har en bredde på 12 mm. Bredden på sporet tilsvarer tykkelsen på kryssfinérplaten.

1

Sag spor i sidene (C, D, E, F, H og J) til bunnstykker og romdelere. Sporene skal ha en dybde på 5 mm. Det må sages i flere omganger for at sporet skal bli 12 mm bredt.

2

Det første sporet sages 5 mm fra kanten. Det letteste er å justere avstanden på sagen og sage det første sporet på alle delene.

3

Sag deretter et spor 1,7 cm fra kanten, og fjern alt treverk mellom de to sagsporene i sidestykkene (C, D, E, F, H og J) ved å sage igjen og igjen, til alt er borte og du har et 12 mm bredt spor.

4

Når alle sporene er 12 mm brede, både på bunner og romdelere, kan du begynne å sette sammen verktøykassen.

03
Lim sammen delene 3 Trinn

Nå skal delen settes sammen. Det gjøres med lim, tvinger og spennebånd.

Det skal legges lim i alle sporene før du setter sammen kassene med bunn, en ramme og romdelere.

Når du har satt sammen en kasse, skal delene holdes godt sammen mens limet tørker. Det kan du gjøre med enten tvinger eller smarte spennebånd, som er effektive når du vil holde ting sammen.

1

Delene limes sammen. Legg lim i sporene på sidestykkene (her H og J) og på hjørnene ved flatene på gjærskjøtene, før delene settes på bunnplaten (A).

2

Delene presses godt sammen mens limet tørker. Her har vi brukt et spennebånd nederst og to lister på hver langside øverst, som presses sammen med tvinger. Listene sikrer at det ikke blir merker i treet.

3

Én enkelt tvinge og et spennebånd er nok når delene til den øverste kassen med den store midtplaten limes sammen. La limet tørke et døgns tid, før du fjerner tvingene og spennebåndene på kassene.

04
Lag forsterkning på hjørnene 5 Trinn

Hjørnene på alle kassene skal forsterkes med små lameller som du lager selv. Sporene til lamellene lages med en lamellfres. Bruker du en mal til sporene, forenkler det jobben og gjør det lettere å få lamellene til å sitte på riktig sted.

I de freste sporene limes de små lamellene fast. Når limet er tørt, sager du vekk overskytende treverk.

1

Sett fresemalen på hjørnet av kassen, og fres et spor med en lamellfres. Sporet skal freses 2 cm fra topp- og bunnkant. Alle hjørner skal forsterkes med lameller.

2

Lag lamellene av noen listestykker, som du har saget ut i passe tykkelse på bordsagen. Du trenger ikke å kappe dem i nøyaktig lengde, ettersom det overskytende uansett skal sages vekk senere.

3

Legg lim i sporene, og sett på plass lamellene i alle hjørnene. Det er enklest å komme til når kassene står på høykant.

4

Bank de små listene på plass i sporene med en hammer, for å være sikker på at de kommer helt i bunn. Deretter skal hjørneforsterkningene tørke et døgns tid.

5

Lamellene på hjørnene skjæres til, slik at de er helt i nivå med sidene på kassen. En japansag er ideell til oppgaven. Slip deretter hjørnene helt glatte og jevne med en slipemaskin.

05
Monter beslag, og lag et håndtak 6 Trinn

Nå gjenstår bare de siste småtingene. Det skal settes lukkebeslag på kassene, for at de senkelt skal kunne tas fra hver­ andre og settes sammen igjen. Under hver kasse skal det også monteres små klosser i hvert hjørne. De holder kasse­ ne på plass, slik at de står stabilt når de er stablet oppå hverandre.

På den øverste kassen med den store midtplaten skal det lages et håndtak av en rundstokk splittet på langs. Hånd­ taket gir flott finish og et godt grep.

1

Monter lukkebeslag på kassene - to i hver side H per sammenføyning. Marker hvor de skal sitte, og forbor til skruene før du skrur dem fast.

2

Lag små klosser (L) til bunnen til kassene. Det skal forbores før montering - sørg for å holde bormaskinen helt rett. Bruk eventuelt en søylebormaskin. De små klossene holder kassene på plass når de stables.

3

Legg trelim på baksiden av klossene (L), slik at de både limes og skrus fast til bunnplaten (A). Limet gjør at du nøye deg med én enkelt skrue per kloss.

4

Skru fast klossene (L) i hjørnene når du har plassert dem riktig - litt fra kanten på kassen. Bruk en liten pappbit for å lage jevn avstand mellom kanten og alle klossene.

5

Lim fast håndtaket (M) på det store midtstykket (B) på den øverste kassen. Det gjør kassen mer behagelig å bære.

6

Slip håndtaket (M) for å fjerne eventuelle fliser. Sjekk samtidig om det er andre steder på kassen som trenger en siste runde med slipemaskinen, før du avslutter arbeidet og kassene er ferdige.

Materialer

Kryssfinérplate, 12 mm:

 • 3 bunnplater (A), 23,6 x 40,6 cm
 • 1 midtplate (B), 24,3 x 40,6 cm
 • 2 langsider (C), 14 x 42 cm
 • 2 endestykker (D), 14 x 25 cm
 • 2 langsider (E), 12 x 42 cm
 • 2 endestykker (F), 12 x 25 cm
 • 1 midtstykke (G), 12 x 40,6 cm
 • 2 langsider (H), 10 x 42 cm
 • 2 endestykker (J), 10 x 25 cm
 • 3 midtstykker (K), 10 x 23,6 cm
 • 8 hjørneklosser (L), 5 x 5 cm

Rundstokk, 28 mm (splittet):

 • Håndtak (M), 10 cm

Dessuten:

 • Lameller fra tynne lister
 • Trelim
 • 8 lukkebeslag inkludert skruer
 • Skruer, 3,5 x 20 mm

Spesialverktøy

 • Bordsirkelsag
 • Lamellfres
 • Spennebånd
 • Sylinderbor, 40 mm
 • Japansag

Tidsforbruk

1-2 dager.

Pris

Cirka 800 kroner.

Vanskelighetsgrad

Jobben krever presisjon, for at kassene skal passe pent sammen.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Verktøykasse i 3 moduler

Verktøykassen består av tre kasser totalt, der alle har forskjellige høyder.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Forhøyet midtplate

Midtplaten er forhøyet, så den fungerer som både romdeler og håndtak.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stabile sammenføyninger

Under de to øverste kassene skal det plasseres klosser i hvert hjørne. De stikker litt ned i kassen under og sikrer at kassene står stabilt.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Låsebeslag spenner kassene sammen

Kassene spennes sammen med låsebeslag, slik at de er enkle å ta av og på.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Smarte rominndelinger

Rommene plasseres med individuelle avstander.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

TIPS: Bruk bakepapir når du limer

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

TIPS: Lett trykk på eksentersliperen

Tips & Triks

Lag en mal til hjørnene

Det lønner seg å lage en mal, før du freser spor til lamellene på hjørnene til kassene. Malen gjør det mye lettere å frese alle sporene riktig og på rett sted.

Malen består av en tynn platebit, der det er limt fast to tykkere platebiter vinkelrett i den ene siden. De tykke platebitene er kappet med hvert sitt 45-graders snitt i endene, slik at de passer på hjørnet. På baksiden lages et spor som styrer lamellfresen, slik at alle plasseres i samme avstand fra kanten.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...