Sett opp veggfliser

Nå når våtromssikringen er tørr, kan mureren sette opp fliser.Det er alltid en god idé å legge flisesnoren i bløt, så den ikke suger fukten ut av flislimet. Vil du samtidig unngå smuss på snoren, så heng den opp på en spiker så den er lett å komme til.

Mureren bruker et universal-flislim, som røres ut i spannet så det blir kremet og smidig. Her har mureren gjort alt klart, så han har verktøy, vann og lim innenfor rekkevidde. Før mureren starter, har han klosset opp et vater så det står helt rett. Nå kan den nederste raden med fliser hvile på vateret, så de ikke glir ned. Med en flis og et vater streker han opp overkanten av første fliserad. Deretter smøres det på lim med en mureskje.

Håndverkeren bruker en 6 mm tannsparkel til å ”tanne opp” limet med. På den måten er han sikker på at fliselimet blir jevnt fordelt. Flisene legges nå på vateret og trykkes inn i limet. Flisesnoren på 4 mm sikrer at det blir samme avstand mellom flisene.Inne i hjørnet er det ikke plass til en hel flis, så avstanden måles, hvorpå flisen skjæres til og settes opp med det samme. Når første rad sitter, måles det opp til de neste radene. Her kan du som en tommelfingerregel regne med at du kan klare tre rader. Flisene er 15 ganger 15 cm, så det lages et merke 45 cm oppe på veggen. Med et vater slås det en linje på tvers av veggen. Med et vater på 2 meter lager mureren en loddrett strek, som markerer midten av veggen. Det er samtidig den linjen han setter opp flisene etter. På den måten deles veggen opp i mindre felter, noe som dels gir et godt overblikk og dels sikrer at flisene kommer til å sitte helt rett.

Det smøres nå lim på til de neste tre flisradene. Det smøres bare på lim opp til merket på 45 cm. Når fuger ikke regnes med, mangler det lim på de øverste 1-2 cm av flisene. Men det spiller ingen rolle. Viktigst er det at det ikke kommer flislim på vateret når radene justeres. Mureren starter med å sette en flis i hver sin ende av raden. På den måten kan han lett holde flisesnoren på plass. Legg merke til at det heller ikke er smurt lim på midtstreken, da den brukes til å justere de to midtflisene i hver rad.

Når radene er lagt, vaskes det rent med en pensel, før vateret legges på. Nå justeres flisene på plass, så de sitter helt rett. Du kan eventuelt bruke en fugeskje til å rette flisene. Er det bare en enkelt flis eller to på raden som skal heves, kan du bruke såkalte flisekiler. De er laget av plast, og fungerer som en vanlig kile.For å oppnå en flott finish rundt vannrørene, må det tilpasses to fliser. Mureren holder en flis opp til røret og streker opp rørets plassering på flisen. Det samme gjentar seg med neste rør.

Det er alltid klokt å kontrollere at oppstrekingen til høyden på de to flisene er lik. Der hvor de to strekene møtes, skal røret gå gjennom. Først forbores det med et 6 mm murbor. Deretter benytter fagmannen et 40 mm diamant-hullbor, hvor styrespissen plasseres i det forborede hullet. Etter litt tid kan styrepinnen fjernes, og hullet kan bores ferdig.

Før det smøres flislim på veggen, kontrollerer fagmannen at utskjæringenes plassering på flisen passer. Tetningsmembranen rundt røret er blitt så tykk at flisen ikke kan ligge helt inntil veggen. Derfor skraveres det på flisen hvor den støter på veggen. Med en vinkelsliper freses det litt av baksiden av flisen. Det har ingen betydning for flisens styrke at det fjernes et par millimeter. Nå passer flisene perfekt rundt vannrørene. For bedre å kunne styre plasseringen, legger fagmannen lim på baksiden av flisene og ikke på veggen.

Hver gang du åpner og stenger vannet, ser du disse flisene så de skal sitte helt perfekt. De neste feltene ”kammes opp” med flislim, og flisoppsettingen fortsetter som før. For å bryte opp flisradene skal det lages en bård, som går hele veien rundt i badet. Derfor er det her skåret en bunke trekantede fliser. Igjen starter mureren med en flis i hver ende, så snoren holdes på plass. Ved å snu annenhver trekant omvendt, oppnår man et flott sikksakk-mønster, som bryter opp flaten.

Når flisene er plassert, skal snoren gå gjennom alle fugene, så man er sikker på at detblir samme fugeavstand mellom de enkelte trekantene i bården som mellom de øvrige flisene. I kanten, hvor det senere skal monteres lister, strekes det opp direkte på en trekant, som skjæres til og limes på. Når fagmannen først er kommet forbi vannrør og bård, går jobben raskt framover, og i løpet av et par timer er veggen ferdig. Etter ca. to timer er flislimet så tørt at snoren kan fjernes.

Du kan lett teste det ved å fjerne et stykke snor og så forsøke å snu på en flis. Sitter flisen fast, kan du fjerne resten av snoren. Alle de andre veggene i baderommet kles med fliser på akkurat samme måte. Etter et døgn kan flisene fuges. Her gjelder det å røre sammen en fugemasse som ikke er for tynn, for ellers synker fugene. Fugemassen trekkes på med et gummipussebrett. Her er det viktig å få jobbet massen godt inn i fugene. Du oppnår best resultat hvis du drar masse diagonalt på fugene. Følger du bare fugeretningen, får du hule fuger.tart med et mindre område, og jobb deg så gjennom hele veggen.

Med jevne mellomrom er det en god idé å ta et skritt eller to tilbake fra veggen for å se om fugingen ser jevn og ensartet ut. På de stedene hvor fugen ligger for lavt, smøres det på mer masse.Umiddelbart etter fugingen av den ene veggen må det vaskes rent. Mureren starter med å kjøre en fuktig svamp over hele veggen, og på den måten sette den i bløt. Så kan det kjøres over alle fugene med en lett hånd, så fugeslammet fjernes fra flisene. Du må nemlig ikke fjerne massen fra fugene. Igjen gjelder det å kjøre diagonalt på fugene.

Du bør jevnlig skylle svampen i rent vann for å få veggen helt ren. Det gjelder for øvrig å stoppe i tide, og før du fjerner fugemasse fra fugene. Det siste fugesløret på flisene fjernes dagen etter med flisrens. Veggene er nå ferdige, og vi kan gå i gang med gulvet.

    Akkurat nå leser andre ...