Slik skifter du en ødelagt flis

En sprukket flis ser ikke bra ut. Heldigvis kan den fint skiftes. Teknikken er den samme, uansett om det er snakk om en stor og tung gulvflis eller en liten og lett veggflis. Men gå forsiktig til verks. Det er nemlig fort gjort å skade flisene som ligger rundt.

Det gjelder å fjerne den ødelagte flisen i mindre stykker, slik at du ikke risikerer å ødelegge flisene ved siden av.

Det gjelder å fjerne den ødelagte flisen i mindre stykker, slik at du ikke risikerer å ødelegge flisene ved siden av.

Det gjelder å fjerne den ødelagte flisen i mindre stykker, slik at du ikke risikerer å ødelegge flisene ved siden av.

Det gjelder å fjerne den ødelagte flisen i mindre stykker, slik at du ikke risikerer å ødelegge flisene ved siden av.

FJERN DEN ØDELAGTE FLISEN

1. Før du begynner å slå på den ødelagte flisen, skal den frigjøres fra flisene rundt. Ellers risikerer du at de også knekker eller sprekker. Dette skjer spesielt fort med glaserte fliser.

2. Flisen bankes vekk med hammer og meisel. Tett mot fugene skal meiselen holdes loddrett. Det gjelder å være forsiktig, slik at flisene rundt ikke skades.

3. Området gjøres rent for den verste skitten, før overskytende lim og flisrester slås vekk. Slå forsiktig, vekk fra kantene eller parallelt med dem – aldri inn mot dem.

4. Rengjør og fjern alle forhøyninger. Flaten skal være helt plan, slik at den nye flisen kommer til å ligge stabilt.

5. For å sikre at limet vil hefte, rengjøres det grundig med kost eller støvsuger. Sjekk om flisen passer i hullet. Den skal ligge under nivået til de andre flisene, for at det skal være plass til flislimet.

TIPS: Farge til fugen

  • Hvis du bare skal sette fast én enkelt flis, er det en god idé å kjøpe et ferdigblandet flislim. Det fås i ganske små porsjoner, klart til bruk.

  • Den eksisterende fugen i gulvet eller på veggen vil nesten alltid ha endret farge – avhengig av slitasje. Hvis du ikke finner en fugemasse som passer akkurat, kan du prøve å røre inn litt fargepulver i fugemassen for å justere fargen. Fargepulver får du kjøpt i et byggvarehus eller hos fargehandleren.

LEGG DEN NYE FLISEN

1. Underlaget fuktes godt, slik at det ikke kommer til å suge fukten for raskt ut av limet. Er underlaget for tørt, gir det dårlig vedheft og kortere tid til å justere på plass flisen.

2. Rør opp limet etter anvisningene på emballasjen. Fordel det med en murerskje, før det trekkes ut med en tannsparkel. Til en flis på denne størrelsen, er en 6 mm tannsparkel passe.

3. Legg på plass den nye flisen, og trykk godt til. Ta den opp igjen, og sjekk at det er lim på minst 2/3 av flisen. Fyll på mer lim hvis det er nødvendig. Legg flisen på plass, og press den godt ned.

4. Etter et døgns tid kan det fuges. Rør opp fugemassen etter anvisningen på pakken, og dra massen diagonalt på fugene med en gummisparkel. Hold sparkelen litt skrått under arbeidet.

5. Dra en fugesvamp diagonalt over fugene for å fjerne overskytende fugemasse, og la fugen hvile et døgns tid. Deretter fjernes fugeslør med en hardt oppvridd, fuktig klut eller svamp.

Tips til små fliser

Når det gjelder små gulv- eller veggfliser, er det ikke plass til å trekke lim på underlaget. Her trekkes flislimet derfor på baksiden av flisen. Etterpå vippes flisen på plass og plasseres så nøyaktig som mulig ved å presse den med små sirkelbevegelser.

ALTERNATIVER NÅR FLISEN SKAL LØSNES

Når flisen skal skjæres løs fra fugene, kan det gjøres med en multikutter med et dykksagblad eller et karbidsegmentblad.

En vinkelsliper er også effektiv, men den tar godt fatt. Du må derfor bruke den forsiktig og være veldig nøye, for ikke å ødelegge flisene som ligger rundt.

Fugen kan også fjernes manuelt, ved å krafse den forsiktig ut med en flat meisel.

Akkurat nå leser andre ...