Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Det ser så enkelt og elegant ut, når dusjveggen på badet består av én enkelt frittstående glassvegg. Du kan sette den opp selv, forsikrer denne fagmannen, mens han med sikre bevegelser viser oss hvordan det gjøres. Det forutsetter dog at du er nøye, og at du er 100 prosent oppmerksom på de fallgruvene jobben alltid innebærer: feil mål, for små skinner og fettede flater.

Feil mål på glasset får du, hvis du ikke tar høyde for skjevheter på veggen. Du bestiller det herdede sikkerhetsglasset på mål, og fordi du får en firkantet glassplate, skal den passe på det stedet der veggen er lengst inne i rommet. Dette kan bli feil hvis veggen heller innover, fordi du måler bredden ved gulvet.

For små skinner får du hvis du ikke tar høyde for både gulvets og veggens skjevheter. Selv om glassplaten ikke rekker helt inn i hjørnet, skal skinnene være så lange at de gjør det. De skal også være så dype, at de til tross for skjevhetene i veggen og gulvet griper minst 6 mm inn over glasskanten overalt.

Fettede flater skal du for alt i verden unngå. Har flisene eller skinnene den minste lille fettflekk, mister limet grepet. Avfett derfor alle limflater med sprit.

LES OGSÅ: Geniale våtromsplater til dusjhjørnet