Fuktsikkert tak på badet

Ved å lage en helt tett forsegling i taket over badet, med materialer av god kvalitet, garderer du deg mot eventuelle fuktskader som det våte miljøet kan skape.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
2500 kroner

Intro

Hvis du bygger opp en ny himling på badet ditt i dag, gjør du taket mye bedre egnet til å beskytte resten av huset og motstå fukt, enn selv de beste håndverkerne kunne for bare få år siden.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Alt om bad

For det første kan du i dag skape en fullstendig tett dampsperre, som sikrer at den fuktige luften fra badet ikke trenger ut i resten av huset og danner kondens – som grobunn for mugg og råte. For det andre lager du i dag himligen av plater som mye bedre tåler fukt, enn de vanlige gipsplatene som var standard tidligere.

Begge deler lærer du her. Underlaget er sperrer med 250 mm isolasjon. Ved å legge et nytt lag lekter, med 45 mm isolasjon utenpå dampsperren, slipper vi å bryte gjennom den med ledninger og skruer.

Veiledning

01
Oppmåling til treskjelettet 3 Trinn

Når du måler opp rommet og planlegger bindingsverket, altså det skjelettet som gipsen skal sitte på, er det viktig at du tenker på plateskjøtene.

Platene skal ha støtte i kantene, de skal ha falsen skåret av ut mot veggen,

og det må ikke bli for små biter noen steder.

1

Vi måler loddrett ned fra falsen i takvinduet, der platene i lysåpningen vil bli stukket inn. Nederst skal platene ha støtte og settes sammen med platene i taket. Her plasserer vi derfor en list i begge sider.

2

Vi sjekker utluftingen, og beregner hvor vi ønsker å sette spotlys. Lektene i skjelettet skal ha senteravstand på 30 cm, og det er mye tid og problemer å spare ved å sikre at lektene rekker fra vegg til vegg.

3

Så streker vi opp på sperrene hvordan vi vil lage skjelettet. Her ser du det ferdig (bildet er tatt fra gulvet og opp). Det faste mønsteret passer til vindu og utlufting - og til de kommende lampene.

02
Dampsperren ut mot veggene 7 Trinn

Dampsperren er en 0,2 mm tykk plastduk, som du skal sette opp så plant og stramt som mulig, og med så få skjøter som mulig.

Folien limes fast til alle flatene den støter inn mot eller brytes gjennom av. Det skal ikke være den minste sprekk luften kan trenge ut ved. Selv stiftene som holder den oppe, dekkes med teip.

Og pass på: limet griper straks, du har kun én sjanse.

1

Dampsperrefolien (A) stiftes fast på sperrene. Vi stifter den langs den ene veggen, og strekker den derfra til motsatt vegg midt i rommet. Folien skal henge 4-5 cm ned på alle veggene.

2

Ved utluftingsrør o.l. lager du et lite kryss i plastfolien (A). Dermed kan du presse den over hindringen.

3

Dampsperrefolien (A) føres rundt røret og skjæres kanskje til litt. Det trenger ikke å være så fint som her. Overgangen lukkes senere tett med en gummimansjett.

4

Rørkragen (E) presses opp rundt røret, slik at den ligger flatt opp mot folien (A), og gummimansjetten spenner mot røret. Dekkpapiret fjernes innenfra og ut i to deler, og kragen limes fast i folien.

5

Kablene tettes med en tetningsmansjett (E) med mindre gummifelt og mindre åpning. Teknikken er som ved rørgjennomføringen.

6

Plastfolien (A) limes til veggen med et eget lim for dampsperre (B). En stripe lim trykkes ut på veggen, og folien presses inn i den. Den spesielle limtypen får godt tak i den glatte dampsperrefolien.

7

Stiftene dekkes med et lite stykke teip, fordi folien kan ha gått litt i stykker rundt stiften mens vi strakte den ut. Også her kan du stole på den spesielle teipen med butyllim.

03
Dampsperren ved vinduet 4 Trinn

1

Ved takvinduet skjærer vi ut en firkant i folien, slik at vi kan føre dampsperren opp mot vinduet og tette godt mot karmen. Du kan bruke en smal foliestripe. Her bruker vi lysåpningsfolie med limkant.

2

Det klebende båndet på lysåpningsfolien (C) trykkes mot kanten av karmen, men ikke over falsen. Start midt på den ene siden. Da er det lettere å begynne og slutte. Fjern litt og litt av dekkpapiret.

3

Skjøten teipes når du har limt på folien rundt hele karmen. Får du bare lysåpnings-folie i hele ruller, blir det dyrt for ett vindu, og det tar bare litt lenger tid å bruke vanlig dampsperrefolie.

4

Lysåpningsfolien (C) limes til folien (A) i resten av taket. På underkanten av folien er det også et klebebånd. Det blottlegges ved å fjerne dekkpapiret i takt med at delene limes sammen.

04
Bindingsverket til gipsplatene 3 Trinn

Bindingsverket, altså de trelektene du skrur fast gipsplatene på, lages av 48 x 48 mm lekter. I tillegg til at de gir plass til litt ekstra isolasjon, gir de sammen med gipsplaten også plass til spotlys og ledningene til dem. Dermed kan alt legges innenfor dampsperren, uten risiko for at det skaper små utettheter.

1

Lektene (F) skrus opp etter merkene på sperrene - de synes godt gjennom den blå plasten. Vi setter én enkelt 5 x 100 mm skrue i hvert kryss.

2

Ved takvinduet sjekker vi plasseringen en ekstra gang, før vi skrur fast lekten. Platene i lysåpningen kan ikke justeres, så listen skal sitte helt loddrett under falsen i karmen.

3

Lektene på sidene av vinduet føres fra vegg til vegg. De øvrige plasseres med senteravstand på 30 cm, hvis det ikke treffer spotlys e.l. Også de to siste sidene i lys-åpningen får hver sin lekt.

05
Et ekstra lag isolasjon 3 Trinn

Med litt flaks kan du få isolasjonsmattene til å bli hengende bare ved å presse dem opp mellom lektene i bindingsverket, etter at du har delt mattene i to.

Det krever at du får delt dem nøyaktig, og det krever faktisk at du investerer i en god isolasjonskniv. Her bruker vi isolasjonsmatter som støver veldig lite, og kniven skal være beregnet på dem.

Isolasjonen sikres med ståltråd før vi setter på gips.

1

Isolasjonen (G) klemmes på plass mellom listene (F). Vi bruker 45 mm matter med en bredde på 56 cm. Når vi deler dem på midten, passer de stramt mellom lektene.

2

Isolasjonen sikres med ståltråd (J) som stiftes fast på lektene (F). Ståltråden gir økt brannsikkerhet, fordi mattene blir hengende en stund selv om noen av gipsplatene faller ned.

3

Isolasjonen utelates der det skal være spotlys eller andre installasjoner. Da klemmes den ikke sammen og mister isolasjonsverdien.

06
Gipsplatene i himlingen 7 Trinn

Første rekke gipsplater skal sitte helt rett, slik at de neste kan legges helt inntil dem uten problemer.

For å sikre det, lager vi en strek på midten av den lekten som får den første skjøten. Her setter vi et par styreklosser, som platene styres på plass av.

Platene settes med forband, og med litt flaks kan du bruke overskuddet fra hver rekke som start på neste.

1

Vi trekker en strek midt på den listen (F) der første platerekke får langsiden. Husk at du skal skjære av så mye på platen at du unngår å få en sparkelfas ut mot veggen. Den er vanskelig å få sparklet pent.

2

Mål opp til bredden av den ytterste platen. Mål fra veggen og ut til streken, og trekk deretter 5 mm fra målet. Platen skal ikke skjæres stramt til, det skal være plass til å lukke pent med en fuge.

3

Vi setter på et par små kryssfinérklosser (X), som kanten på den første platen kan støtes mot når vi skrur den fast. De fjernes straks etterpå, og hjelper deg bare å holde platen mens du skrur.

4

Gipsplaten (H) skjæres til og gjøres klar til å bli skrudd fast. Fibergips kan ikke knekkes som vanlig gips, så vi skjærer den til med en dykksag. Vi setter skruene dypt i platen på forhånd, den er hard å skru i.

5

Første plate (H) skrus fast. Vi holder den inn mot de to styreklossene (X) og 5 mm fra endeveggen, og skrur fast for hver 20 cm. Kanten i enden klarer seg uten underlag. Sparkel massen vil sikre skjøten.

6

Hullet til utsugingen lager vi med en hullsag som er 10 mm større enn røret. Du kan også lage det med en stikksag. Da må du bore plass til bladet først. Hullene til spotlysene venter vi med.

7

Ved vinduet skjærer vi til gipsplatene (H) så de flukter med lekten (F) i kanten av lysåpningen.

07
Platene i lysåpningen 3 Trinn

Nå er det tid for å sette plater i sidene på lysåpningen, under takvinduet. Vi begynner med de to langsidene, som føres helt gjennom i lengden. Deretter tilpasser vi kortsidene, slik at de passer inn mellom langsidene.

Fibergipsen er så hard, at den kan stå som utvendig hjørne uten å bruke en skinne av metall. Det kan du ikke gjøre med vanlige gipsplater.

1

Langsidene i lysåpningen dekkes først. Platen skjæres til, slik at den stikker 1 mm nedenfor platene i taket. Fibergipsen er så hard at vi kan sparkle inn mot den. Platen sitter i falsen og skrus kun nederst.

2

Platen på kortsiden dyttes opp mellom de to langsidene. Lag platen 1-2 mm for smal. Da skader du den ikke når den settes inn mellom de to andre.

3

Først nå borer vi hull til spotlysene. Ved å måle ut og bore på de oppsatte platene, sikrer vi at hullene sitter nøyaktig. Vi skal bare kunne få tak i ledningene som ligger klare under isolasjonen.

08
Platene sparkles 5 Trinn

Du skal være ekstra nøye når du sparkler tak, ettersom det alltid treffes av streiflys. Det avslører selv de minste ujevnheter i takflaten.

Den spesielle sparkelmassen til fibergipsplatene er seig, hard og veldig sterk. Det gir en sterk flate, men det gjør den også vanskelig å slipe. Prøv derfor å sparkle så plant som overhodet mulig.

1

Skrap over skruene. De skaper en liten utposing på platen. Den skal skrapes vekk før du begynner å sparkle.

2

Fyll sparkelfasene med sparkelmassen, som limer platene sammen. Rengjør først hele taket med støvsuger, slik at sparkelmassen får tak. Det sikreste er å grunne taket før du begynner sparklingen.

3

Papirstrimmelen legges i våt sparkelmasse. Sørg for å holde retningen, så strimmelen ikke krøller seg. Husk å tette over alle skruene med sparkelmasse.

4

Papiret trykkes inn i massen med en 6 cm bred sparkel, samtidig som du glatter papiret stramt ut.

5

Trekk av overskytende sparkelmasse med en 15-20 cm bred sparkel. Klarer du å unngå sparkelmasse på platene, slipper du å slipe før du fyller opp falsen neste dag. Da binder det bedre også.

Materialer

• Dampsperrefolie (A), 0,2 mm, 6 m2 (Dafa)
• Folielim (B), 2 tuber (Dafa)
• Lysåpningsfolie, 3,3 m2 (C) (Dafa) – kan erstattes av dampsperrefolie og teip
• Folieteip til dampsperre (D) (Dafa)
• Rørkrage og tetningsmansjett (E) (Dafa)
• 48 x 48 mm lekter (F), i alt 20 m
• Mineralull (G), 45 mm, 6 m2
• 12 mm fibergips (H) (Fermacell), 8 plater à 90 x 120 cm
• SK-sparkelmasse, arm.-papir (Fermacell)
• Ståltråd (J), 20 m
• Fibergipsskruer (Fermacell)
• Treskruer, 5 x 100 mm

Spesialverktøy
• Dykksag med føringsskinne og støvsuger
• Stiftepistol
• En god isolasjonskniv

Tidsforbruk

3-4 dager, pluss tørketider.

Pris

Cirka 2500 kroner, hvis du klarer å unngå å kjøpe en hel rull med dampsperrefolie.

Vanskelighetsgrad

Du kommer deg trygt og godt gjennom hvis du følger rådene og beskrivelsene her.

Tegning

Et tidsriktig tak i baderommet. Dampsperrefolien (A) limes fast til vegger og vinduer med spesiallim, alle skjøter og stiftehull lukkes med spesialteip (D), og ved rør tettes det med gummikrager. Takflaten bygges opp av fibergips (H), som tåler fukt.

Video

TIPS: Hjemmelaget gipsheis

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...