Dampsperre: Hva er en dampsperre?

Dampsperren er nødvendig fordi vi utleder mye fukt og damp i et hus – faktisk bare ved å være i det. 1. Når vi dusjer utledes det masser av vanndamp. 2. Tørker du klær innendørs, avgir det fukt til luften. 3. Hver gang vi puster, og når vi svetter, utleder vi fukt til inneluften. 4. En god ventilator suger vekk den fuktige dampen fra matlaging.

Spørsmål & svar

Hva er en dampsperre?
Hva er egentlig en dampsperre godt for?
Hvordan vet jeg om jeg har en dampsperre i huset?
Må JEG ha en dampsperre?
Hvor skal dampsperren sitte?
Hvordan sikrer jeg at det er helt tett mellom dampsperrelengdene?
Hva er et duggpunkt?
Er det ikke usunt å bo i et ”plasthus” av dampsperrefolie?
Skal plasten limes, stiftes eller spikres fast?
Blir det ikke hull når jeg stifter fast folien?
Må jeg ha en dampsperre i hytta også?
Hvor blir fukten av, hvis jeg pakker inn hele huset i dampsperrefolie?
Hvordan tetter jeg rundt et rør?
Gjør det noe om det er et lite hull i plastfolien?
Kan jeg spikre fast himlingen gjennom dampsperren?
Jeg har en gammel dampsperre i veggen. Kan jeg sette en ny og moderne på innsiden av den?
Kan jeg sette dampsperre på én vegg om gangen, eller må det gjøres i hele huset på én gang?
Skal det være dampsperre på badet?
Hva er en dampbrems?
Hva er en fuktsperre?

Hva er en dampsperre?

En dampsperre er, enkelt forklart, en plastduk som skal hindre at varm, fuktig luft fra oppholdsrommene finner en vei gjennom tak og vegger, og ut i isolasjonen i veggene eller på loftet.

Hvis varm, fuktig luft ender her, vil den bli til kondensvann når den møter kulden. Dette kan igjen føre til fuktskader, sopp eller råte i de bærende konstruksjonene til huset.

Det skal plasseres én, og bare én, dampsperre, og den skal sitte på den varme siden av isolasjonen. Uansett om du bygger nytt hus, bygger på eller etterisolerer, er det smart å plassere dampsperren en tredjedel inne i den varme siden av veggen, slik at du ikke en gang i fremtiden kommer uforvarende til å lage hull i den.

Hva er egentlig en dampsperre godt for?

Den skal sikre huset mot fukt, sopp og råte i konstruksjonen. I tillegg skal den holde varmen inne. Varmen forsvinner mye raskere i et hus med mange sprekker, enn i et hus med en tett dampsperre.

Feil plassert dampsperre kan medføre omfattende sopp- og råteskader på husets bærende konstruksjoner, og forsikringsselskapet kan fort begynne å krangle hvis du skal kreve skaden dekket.

I “gamle dager” sugde vegger uten isolasjon en del av romfukten, mens utette dører og vinduer hjalp til med å gi en “naturlig ventilasjon”. Da man begynte å fylle inn isolasjon og tette vinduer og dører, oppsto det krav om at alle lette bygningsdeler skulle være tette fordi varm romluft vil sive ut i isolasjonen i en konstruksjon uten dampsperre.

Om vinteren vil den fuktige inneluften kondensere (fortettes) ute i isolasjonen når den blir avkjølt til duggpunktet. Det kjenner du fra dugg på speilet i et kaldt badeværelse når du har tatt deg en dusj. Resultatet er at fukten hoper seg opp i veggen. Det medfører dels nedsatt isoleringsevne, og dels en mye høyere risiko for sopp og råte.

Hvordan vet jeg om jeg har en dampsperre i huset?

Dampsperren dukket opp i løpet av 1960-årene, og i starten ofte i form av papp med aluminiumsfolie på. En løsning som sjelden var særlig tett. Er huset ditt eldre, har det ikke opprinnelig en dampsperre (men det kan ha fått det montert senere).

Du kan ikke se en dampsperre uten å fjerne kledningen i taket eller på veggene. Hvis du gjør det, vil den vise seg som en plastfolie eller en alufolie.

Dampsperre: Hvordan vet jeg om jeg har en dampsperre i huset?

En dampsperre er som oftest en plastfolie.

Må JEG ha en dampsperre?

Det avhenger til dels av hvor tykt lag isolasjon du har i huset ditt. Som en tommelfingerregel heter det at du skal ha en dampsperre i huset ditt, hvis du isolerer med mer enn 200 mm i veggene eller taket.

Nye hus er normalt isolert med 300-500 mm isolasjonsmateriale (for eksempel mineralull), og derfor er alle nye hus i dag utstyrt med en tett dampsperre. Husene blir også trykkprøvet før de blir godkjent, for å sikre at dampsperren er helt tett. I nye hus er svaret derfor et entydig ja.

Hvor skal dampsperren sitte?

En dampsperre skal ALLTID sitte på den varme siden av isolasjonen, altså tettest på husets indre. ALDRI på isolasjonens ytterside!

Dampsperren kan likevel plasseres 1/3 inne i isolasjonen. Legger du for eksempel 300 mm isolasjon i en vegg, kan du plassere dampsperren slik at det er 200 mm isolasjon ut mot kulden, deretter en dampsperre, og så de siste 100 mm isolasjon inn mot innerveggen.

Dermed unngår du å lage hull i dampsperren når du monterer stikkontakter eller henger opp ting på veggen med spiker eller skruer.

Hvordan sikrer jeg at det er helt tett mellom dampsperrelengdene?

Når to lengder dampsperre skal overlappes, skal overlegget være minst 15 cm. Av samme grunn fås dampsperre kjøpt på rull med en bredde på 215 cm. Overleggene skal teipes i hele lengden, og alltid oppå et fast underlag.

Dampsperre: Dampsperreteip tetter overgangen mellom to lengder.

Dampsperreteip tetter overgangen mellom to lengder.

Hva er et duggpunkt?

Duggpunktet er der den varme, fuktige inneluften er kjølt ned så mye, at den blir til dugg (kondens).

I teorien skjer det omkring 200 mm ut i isolasjonsmaterialet. Har du mindre enn 200 mm isolasjon, vil inneluften altså som en tommelfingerregel først kondensere på den andre siden av isolasjonen, og da blir den bare ventilert vekk.

Men har du mer enn 200 mm isolasjon, blir dugppunktet inne i isolasjonen.

Er det ikke usunt å bo i et ”plasthus” av dampsperrefolie?

Bare hvis du ikke har sørget for ventilasjon i huset. I et moderne, fullkomment tett hus, vil det samtidig være installert et ventilasjonssystem, som sørger for ren, oppvarmet luft.

Ofte vil det være et anlegg med en varmeveksler, der den brukte inneluften trekkes ut, mens den kjølige uteluften trekkes inn og varmes opp av varmen fra inneluften.

Har du ikke dette, må du ha tilstrekkelig med ventiler i vegger og vinduer for å skifte ut luften i huset.

Skal plasten limes, stiftes eller spikres fast?

Det er enklest å stifte plastfolien på tak eller vegg med en stiftemaskin, men på murverk skal den festes med dampsperrelim fra en fugepatron.

Dampsperre: Stiftemaskinen er lynrask når du skal montere dampsperre.

Stiftemaskinen er lynrask når du skal montere dampsperre.

Dampsperre: Inn mot veggene skal du lime.

Inn mot veggene skal du lime.

Blir det ikke hull når jeg stifter fast folien?

Jo, og de skal du tette med en bit dampsperreteip.

Dampsperreteip: Stifter skal teipes over.

Stifter skal teipes over.

Må jeg ha en dampsperre i hytta også?

Hvis hytta er isolert med mer enn 200 mm og oppvarmet, så er svaret ja.

Men er hytta isolert med mindre enn 200 mm og uoppvarmet i perioder, kan du faktisk komme i situasjoner der det er kaldere inne i hytta enn utenfor.

Og da kan en dampsperre teoretisk sett være et problem, fordi den dermed sitter på den kalde (innvendige) siden av isolasjonen.

Hvor blir fukten av, hvis jeg pakker inn hele huset i dampsperrefolie?

Fukten i huset skal du slippe ut med hjelp av ventilasjon. Enten gjennom et ventilasjonsanlegg, eller via ventiler i vegger og vinduer, i kombinasjon med utsuging fra vifter og kjøkkenventilatoren.

Hvordan tetter jeg rundt et rør?

Du kan kjøpe mansjetter som passer rundt rør og andre gjennomføringer av en hvilken som helst størrelse. De sikrer en perfekt tetting, og er mye enklere å jobbe med enn metervis av teip.

Dampsperre: Hvordan tetter jeg rundt et rør?

Mansjetten gjør det fullstendig tett rundt røret.

Gjør det noe om det er et lite hull i plastfolien?

Ja, hull har absolutt en betydning, fordi den fuktige luften vil finne vei ut gjennom et hvert hull. Presses det veldig mye luft gjennom et lite hull, vil konsentrasjonen av fukt bli stor på akkurat dette ene stedet.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Rett teknikk gir helt tett dampsperre Gjør som håndverkeren

Kan jeg spikre fast himlingen gjennom dampsperren?

Ja, du kan både spikre og skru gjennom dampsperren, for eksempel for å feste himlingsplater. Men hvis du skrur ut en skrue igjen, så skal du tette hullet etter den med dampsperrelim eller -teip.

Dampsperre: Fjerner du skruen, skal hullet tettes med dampsperrelim eller -teip.

Fjerner du skruen, skal hullet tettes.

Jeg har en gammel dampsperre i veggen. Kan jeg sette en ny og moderne på innsiden av den?

Nei, du skal ikke stenge organisk materiale, for eksempel veggpanel, inne mellom to dampsperrer. Skal du ha en ny dampsperre på veggen, skal den sitte direkte sammen med den gamle (og da kan du jo like gjerne fjerne den gamle).

Er det vanskelig å fjerne den gamle dampsperren, kan du gjennomhulle den med et 10 mm bor. Hullene skal i så fall bores for hver cirka 10 cm for å sikre at den gamle dampsperren blir helt uten virkning. Deretter kan du sette opp en ny, tett dampsperrefolie.

Kan jeg sette dampsperre på én vegg om gangen, eller må det gjøres i hele huset på én gang?

Du kan fint sette dampsperre på én enkelt vegg hvis du pusser opp. Men det er smart å sørge for at dampsperren senere kan festes sammen med en kommende dampsperre i taket eller på de tilstøtende veggene.

Det er i praksis litt kronglete, så hvis det kan la seg gjøre, er et rom om gangen den beste fremgangsmåten.

Skal det være dampsperre på badet?

Nei, bad er ofte omgitt av lette skjelettyttervegger, som er kledd med fliser eller vinyl, og det skal IKKE plasseres en dampsperre bak platene i disse veggene. Vinylkledning eller fliser virker som dampsperre, og to dampsperrer er bannlyst. Skulle det sive fukt gjennom en liten sprekk, blir fukten lukket inne, og veggplatene vil kunne gå i oppløsning.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Fuktsikkert tak på badet

Hva er en dampbrems?

En dampbrems er en delvis åpen dampsperre. Den er lufttett og tillater noe vanndamp å passere. Den brukes i fuktutsatte konstruksjoner som yttervegger under terreng, upussede teglfasader, yttervegger i våtromsoner og etasjeskiller mellom varme rom, samt i hytter og fritidsbygg som kan være utsatt for sommerkondens.

Hva er en fuktsperre?

En fuktsperre er en PE-folie som er tykkere enn en dampsperre. Den brukes mest under gulv “mot bakken”. Den leder fukten vekk fra gulvkonstruksjonen og opp langs sidene, der den ikke slutter tett, nettopp for ventilasjonens skyld.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Sjekk isolasjonen før det er for sent!

Er du sikker på at du har helt kontroll på isolasjonen? Ellers kan det få store konsekvenser – og det er ikke kun for fyringsutgiftene.

Er ikke huset ditt riktig isolert, kan du få problemer med fukt, sopp og råte. Og det er dessverre mange stygge eksempler på feil etterisolering. Det kan medføre fuktskader på huset og bli dyrt å rette opp. I stygge tilfeller vil det også være helseskadelig for deg og familien.

Sjekk isolasjonen med et inspeksjonskamera
Isolasjonen sitter ofte steder som er vanskelig tilgjengelig – for eksempel i kneloftet, inne i veggen, under himlingen eller i krypekjelleren. Derfor anbefaler vi deg å bruke et inspeksjonskamera, som du kan komme til med. Da vil du enkelt kunne se om det er fukt eller sopp i isolasjonen. Du kan også sjekke at isolasjonen ligger riktig, og at det ikke mangler vindsperre – bare isolasjon er som regel ikke nok.

Akkurat nå får du et inspeksjonskamera sammen med 2 utgaver av Gjør Det Selv.

Ja, takk: Vis meg det nye Tech-Pro inspeksjonskameraet!

VIDEO: Her kan du se inspeksjonskameraet i funksjon: