Carport med integrert bod

Hvis du har behov for en bod, kan du utvide en carport slik at du får plassen du har bruk for. Denne konstruksjonen er enkel, og kan kles flott med liggende lekter.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
25.000 kroner

Intro

Drømmer du om en plass i tørrvær til både bil og sykkel, kan du slå to fluer i ett smekk ved å integrere en bod i en carport. Kjøper du for eksempel en carport som byggesett, skal du kun kjøpe de ekstra materialene boden krever. Det er en både enkel og relativt rimelig løsning.

Her har vi valgt å oppgradere en enkel carport, med både en bod, en flott kledning og en smart dobbeltdør. Ettersom boden i forlengelsen av carporten kles med en enkel liggende lektekledning, lukkes også carporten igjen på baksiden. Det gir en god sammenheng mellom boden og carporten. Alt treverket beises grått, for å forlenge carportens og bodens levetid.

REDAKSJONEN ANBEFALER: Tegn prosjektene dine i et gratis tegneprogram før du bygger

Veiledning

01
Stolper 4 Trinn

Stolpene plasseres i U-formede stolpesko, som støpes fast i betong. Først graves hull til frostfri dybde, som fylles med betong. Deretter plasseres stolpeskoene i betongen. Men først etter at betongen har herdet et døgns tid, kan du sette opp stolpene.

1

Den U-formede stolpeskoen plasseres i betongen. Vi legger først en støtte over hullet, for eksempel en lektestump. Den holder stolpeskoen, så den ikke synker ned i betongen. Bruk et vater for å sjekke at stolpeskoen står rett. Det er viktig at du stikker litt ned i betongen med en listebit noen ganger. Det fjerner eventuelle lufthull og sikrer at betongen ligger helt tett rundt stolpeskoen.

2

Stolpen (A) plasseres i stolpeskoen. Den spennes i første omgang kun midlertidig fast med en tvinge, til alle stolpene er justert på plass. Sett opp murersnor som du kan rette inn stolpene etter, slik at de står på rett linje. Hvis det er nødvendig å justere stolpene litt i høyden, kan du legge et par klosser eller kiler under.

3

Legg en sperre (C) midlertidig oppå et stolpepar. Sjekk at det ligger helt rett, og finjustér eventuelt stolpenes plassering. Sørg for at stolpene i den ene enden står litt høyere enn i den andre enden, så det blir fall på taket. Her blir fallet 2 cm per meter.

4

Skru fast stolpene (A) med franske treskruer, 12 x 120 mm, når alle står riktig.

02
Sviller og sperrer 4 Trinn

Mellom de seks stolpene, tre i hver side, skal det monteres sviller, som skal hvile i hakket på toppen av stolpene. De tverrgående sperrene settes oppå svillene med vinkelbeslag. Sperrene vil automatisk få fall, ettersom det allerede er etablert ved at stolpene i den ene siden er kortere enn i den andre.

1

Monter sviller (B) øverst på stolpene (A), slik at konstruksjonen blir avstivet og du har noe å sette fast sperrene til. Svillene plasseres slik at de stikker 30 cm utover den fremste stolpen og 15 cm utover den bakerste.

2

Svillene (B) skrus fast med gjengestenger, skiver og muttere. Etter planen skulle denne enkle carporten bare vært skrudd sammen med lange skruer, men fordi det lages et tilbygg, blir sammenføyningen ytterligere forsterket med gjengestenger.

3

Sperrene (C) skrus fast til svillene (B) gjennom vinkelbeslag. Sperrene plasseres med en avstand på 57 cm. Vi bruker vinkelbeslag kun på den ene side av sperren, fordi det etterpå skal settes kantbord på sidene. De skal settes fast til sperreendene, og vil stive opp sperrene ytterligere.

4

Gi konstruksjonen trebeskyttelse. Det er mye enklere å gjøre det nå, før taket legges på. Da kan du enklere komme til på vanskelige steder, og du slipper å komme i skade for å male på takplatene.

03
Tilbygg og tak 4 Trinn

Tilbygget består av to stolper, som forbindes til carporten med sviller og sperrer. Det skal også settes en ekstra stolpe mellom de to bakerste stolpene på carporten, så det kan settes i en dør. Når treskjelettet er ferdig, kan takplatene legges. Her er det valgt gjennomsiktige trapesplater.

1

Sett to stolper (A) i bakken til boden. De plasseres i den ene siden, ut for de to bakerste stolpene på carporten etter samme prinsipp som de øvrige stolpene. Mellom de to bakerste stolpene på carporten monteres det en ekstra svill (D), der sperrene (E) til boden kan plasseres. Sett opp en svill (D) på yttersiden av boden. Den skrus fast med gjengestenger, som svillene (B) på carporten.

2

Stolpene (A) kappes, slik at de flukter med overkanten på svillen (D). Svillene skal også kappes i lengden, slik at de flukter med yttersiden av stolpene.

3

Skru fast to hjelpestykker (F) på den ekstra stolpen på carportens bakside. På hver side av stolpen skrus hjelpestykkene mellom de to bakerste sperrene for å understøtte taket ved den ekstra stolpen.

4

Monter kantbord (G) hele veien rundt på boden og carporten. De skrus fast, og skruene plasseres etter en snor, så de havner på en rett linje. Trapesplatene skrus fast med takskruer. De kuttes enklest med en vinkelsliper, hvis de må tilpasses.

04
Lektekledning med dør 5 Trinn

Boden og baksiden av carporten skal kles igjen med en lektekledning. Det skal også lages tre dører - en dobbeltdør til boden, for enkel tilgang med sykler, samt en dør som gir enkel tilgang til carportens bakside. Dørene lages på en plan og rettvinklet plate. Det gjør det lettere å lage dem vinkelrette. Alle dører skal ha en forsterkende skrå­ stiver, som holder dem i rett vinkel.

1

Her skal lektekledningen gå helt inn mot veggen. Derfor skal det settes opp en stolpe (H), så det er noe å sette fast lekte­ kledningen til. Stolpen skrus fast med lange skruer, 5 x 60 mm. Husk å forbore.

2

Lektene (M) kappes og monteres. De skrus fast til stolpene med avstands­ klosser på 8 mm mellom dem. Det gir en pen og jevn avstand mellom lektene.

3

Kapp lektene (M) i endene når alle er satt fast på en side, her den ene langsiden på boden. Hvis du fester en lekt på tvers av lektene som anlegg til sirkelsagen, får du et pent og rett snitt. Du kan eventuelt også bruke en føringsskinne på sagen.

4

Dørene settes sammen på et plant, rettvinklet underlag. Lag først en ramme (J og K), som lektekledningen (M) skrus fast til. Monter også en skråstiver (L) på alle dørene fra nederste hjørne i hengselsiden. Det stabiliserer døren.

5

Lektekledning og dører går i ett, og skaper en ensartet veggflate.

Materialer

Carporten:

 • 6 stolper (A), (her er de 125 x 125 mm)
 • 2 toppsviller (B) (D) (her av 48 x 123 mm)
 • 9 taksperrer (C) (her av 48 x 123 mm)
 • 3 kantbord (G) (her av 22 x 198 mm)
 • 6 stolpesko til stolpene
 • Tørrbetong til faststøping av stolpesko
 • Franske treskruer, 12 x 120 mm, inkl. skiver
 • 8 gjengestenger, Ø 12 mm, ca 15 cm lange
 • 8 muttere inkludert skiver, Ø 12 mm
 • Trapesplater, 0,7 mm
 • Skruer til trapestak.
 • Vinkelbeslag

Tilbygget bod:

 • 2 stolpesko til ekstra stolper
 • 2 stolper, (her er de 125 x 125 mm)
 • 2 toppsviller (D) (her av 48 x 123 mm)
 • 5 sperrer (E) (her av 48 x 123 mm)
 • 2 kantbord (G) (her av 22 x 198 mm)
 • Trapesplater, 0,7 mm
 • Skruer til trapestak.
 • Vinkelbeslag
 • Lekter (M) til kledning (her er de 23 x 48 mm)
 • Skruer til lektekledning og vinkelbeslag

Lektekledning på baksiden:

 • 1 stolpe (H) på veggen (her 48 x 73 mm)
 • 1 stolpesko
 • 1 stolpe (A) ( her 125 x 125 mm)
 • Franske treskruer, 12 x 120 mm, inkl. skiver
 • 2 hjelpestykker (F) (her 48 x 123 mm)
 • Lekter (M) til kledning (her er de 23 x 48 mm)
 • Skruer til lektekledningen

Dører (både dobbelt- og enkeltdør):

 • 6 loddrette rammedeler (J) (her 36 x 73 mm)
 • 6 vannrette rammedeler (K) (her 36 x 73 mm)
 • 3 skråstivere (L) (her 36 x 48 mm)
 • Lekter (M) til kledning (her er de 23 x 48 mm)
 • Skruer til lektekledningen
 • 12 hjørnebeslag
 • 6 stabelhengsler
 • 2 stalldørsgrep

Dessuten:

 • Trebeskyttelse, her grå beis

Spesialverktøy

 • Eventuelt en dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

Cirka 4-5 dager.

Pris

Cirka 25.000 kroner

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å bygge carporten, men vær nøye med at stolper og dører blir helt rette.

Tegning

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Carport