Smart og billig garasje i byggesett

Du kan selv bygge en fantastisk garasje - eller dobbeltgarasje - på kun tre effektive gjør det selv-dager. Du trenger bare å bestille en garasje som byggesett.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
60.000 kroner

Intro

Nå kan du på kun tre dager bygge en billig garasje - eller en dobbeltgarasje. Og du trenger heller ikke å være redd for å sage feil eller å kjøpe for få eller for mange materialer med deg hjem.

Billig garasje i byggesett

Ideen er genial: Du bestiller en garasje i ønsket størrelse og får alle delene skåret opp i presise mål og pakket - så det eneste du skal gjøre er å ferdigbygge garasjen som et stort tredimensjonalt puslespill.

Billig garasje

Det smarte precut-konseptet med et garasje-byggesett kommer fra firmaet Igland-Garasjen. Med priser som starter på litt under 50.000 kroner, kan du få en garasje med port, dør og vinduer - og masse av plass.

Du sparer deg samtidig for bryet med å regne ut hvilke byggematerialer du skal bruke og i hvilke lengder.

To til en ferdigbygget garasje

Du trenger faktisk ikke flere enn deg selv og en venn til jobben. Dessuten bør du skaffe deg en spikerpistol. Det skal nemlig slås inn veldig mange spikre, og det går lettere og raskere med en spikerpistol.

Husk å kjøpe spikre i de dimensjonene som står i veiledningen til garasje-byggesettet. Du kan leie en spikerpistol i et byggvarehus om du ikke har en selv. Øv deg litt på et par resteplanker før du begynner å spikre på garasjen.

Du kan selvfølgelig også ta deg tid til å selv regne ut hva du skal bruke og i hvilke lengder, og bygge garasjen på tradisjonelt vis. Men det tar lenger tid, og vi er sikre på at du ikke vil kunne gjøre det til den samme prisen. Så hvorfor ikke spare deg for bryet?

OBS: Da artikkelen ble skrevet het firmaet bak det smarte garasje-byggesettet Norges-Garasjene. Nå er det Igland Garasjen som står bak. Les mer på www.garasjer.no. Firmaet leverer i hele Norden.

  1. dag
  1. dag
  1. dag

Veiledning

01
Skjelettet 11 Trinn

Før du setter i gang, må du ha laget en ringmur som garasjen skal stå på. Til denne garasjen hadde vi støpt en plate i tillegg. Det trenger du ikke nødvendigvis å gjøre. Men vi anbefaler det, fordi det gir en tørrere, renere og mer innbydende garasje. Og sannsynligvis vil du angre deg senere om du ikke støper en plate.

Ringmuren skal være fullstendig i vinkel, og helt vannrett. Sjekk dette med et vater og ved å ta diagonalmålene før du begynner. Forsikre deg også om at ringmuren har riktige mål, de har du fått fra garasjeleverandøren. Reisverket skal stikke 1 cm utenfor muren i alle sider.

1

Begynn med å legge grunnmurs-belegg på sokkelen. Det sikrer at det ikke trenger fukt opp i trekonstruksjonen.

2

Spikre fast belegget så det ikke forskyver seg mens du bygger opp reisverket. Sett belegget kant i kant i skjøtene, slik at du unngår forhøyninger.

3

Pakk ut én og én elementpakke på garasjegulvet, og spikre dem sammen.

TIPS: Sorter pakkene før du begynner, da går arbeidet raskere.

4

Spikre sammen hjørnekassen i reisverket. Den består av to stk. 48 x 98 impregnerte stolper, som settes sammen til én firkantet stolpe

5

Sett opp de første elementene i et hjørne, slik at de avstiver hverandre. Elementene spikres sammen med hjørnestolpen i hjørnet.

6

Hjørnestolpen er på plass. Pass på at den flukter i toppen med elementene i hver side, før du spikrer sammen delene.

7

Snu veggelementene riktig. Bunnen i hvert element skal være trykk impregnert (A), slik at du unngår sopp- og råteskader. Sørg for å sette elementet riktig når du setter det opp.

8

Monter de to frontelementene (C). De skal stå på hver side av porten, dels for å stabilisere bygget, og dels for å bære bjelken over porten.

9

Avslutt med bjelken (D) over portåpningen. På hver side av porten er det et frontelement, som skal bære toppbjelken. Den spikres bare fast, fordi den ikke skal bære noe særlig, kun avstive.

10

Sjekk utstikket på reisverket. Som nevnt skal veggene stikke 1 cm ut over sokkelen hele veien rundt. Rett inn veggene slik at de passer - og er helt rette, før du fester dem til sokkelen.

11

Fest reisverket til sokkelen med Leca-pluggene, som også følger med byggesettet. Det smarte med disse pluggene er at de bare skal slås ned i Lecablokkene.

02
Kledning 8 Trinn

Nå er det kledningen som står for tur. Og her får du virkelig glede av spikerpistolen, for jobben består for det meste av spikring. Men først ruller du ut den medfølgende vindsperren, som du fester med pappspiker eller en stiftemaskin. Deretter legger du lekter på stenderne, mellom vindsperren og kledningen, før kledningen spikres på. Legg kledningen som du legger parkett - ved å begynne neste lengde med kappen av den forrige. Da blir det minimalt med svinn.

1

Vindsperren settes fast. Det er en veldig bred rull, som rekker fra toppsvill til sokkel. Start med å feste den i toppen hele veien rundt, og fest den endelig fast med avstandslistene.

2

Slå avstandslister (J) utenpå. Sett en list på hver stender (B) i elementene. Listene sikrer luftsirkulasjon og ventilering på baksiden av kledningen.

3

Skjær riller til skråstiverne med en sirkelsag. De T-formede jernene skal passe ned i sporenene, slik at de blir liggende i nivå med stenderne.

4

Spikre fast skråstiverne i hjørnene. Du kan også sette skråstiverne på utsiden av reisverket, hvis du foretrekker det.

5

Fjern vindsperren i vindus- og døråpningen. Det gjør du enkelt med en hobbykniv. Sørg for å etterlate nok til at det kan dekke sprekken som blir mellom veggen og vindus-/dørkarm.

6

Sett på første kledningsbord (E). Start med nederste bord 2 cm nedover sokkelen. Når bordet sitter, måler du og merker opp til overkanten av hvert tredje bord. Rett inn kledningen etter strekene.

7

Fortsett med å spikre på bord. Begynn neste lengde med kappen fra den forrige. Sørg for å spikre i alle avstandslistene. Sag til det øverste bordet på langs, så det flukter med veggen øverst.

8

Avslutt første dag med å spikre på hjørnekassene (L). De er pakket settvis og settes sammen til L-prof ler før du spikrer dem fast.

03
Gavl og takstoler 14 Trinn

Nå begynner den tyngste, og potensielt farligste, delen av jobben. Gavlveggene og takstolene skal nemlig løftes opp på veggene, vippes opp, rettes inn og festes. Du begynner med å kle to av takstolene til å bli gavlvegger, mens de ligger nede på garasjegulvet. Løft deretter opp en og en ende av gavlveggene, vipp dem opp og fest dem midlertidig. Løft deretter opp takstolene, og vipp dem opp etterhvert. Bruk en lekt til å vippe dem opp, og pass på at du ikke står rett under en takstol når du gjør det.

1

Først festes spikerslagene (K) i rammen langs takstolen (F). Langs overgurten skal spikerslaget gå på utsiden, slik at sutakplatene senere kan legges mot spikerslaget. Bruk en taksløyfe (J) som avstandsmål.

2

Plasser deretter spikerslagene (K), som skal gå loddrett fra overgurt til undergurt. Det skal være 60 cm senteravstand mellom dem. Begynn med ett på hver side av midten.

3

Kle gavlen med bord (E), og la dem stikke utenfor i endene. Sørg for å banke bordene godt sammen, og sørg for å sette spiker i alle spikerslagene (K).

4

Strek opp der gavlbordene skal kappes slik at de flukter nøyaktig med spikerslagene under. Sag deretter vekk det overflødige, for eksempel med en sirkelsag.

5

Nå skal gavlen løftes opp. Én mann på bakken, og én på en stige eller et stillas. Løft først opp den ene enden av gavlen, og så den andre. Sett en lang lekt under gavlspissen, og vipp gavlen opp. La lekten støtte gavlen fra innsiden.

6

Sjekk at takutstikket er like stort i begge sider, og rett opp gavlen før du spikrer den fast. Husk å støtte med lekter på innsiden (se bilde 8). Og sørg for at det ikke står noen ute på den andre siden som kan få gavlen i hodet.

7

Fest gavlen med spiker slått skrått ned i begge ender, på begge sider av veggen. Du kan eventuelt også bruke spesielle beslag. Gjenta alt fra bilde 1 i den andre enden av garasjen.

8

Gavlene sitter der de skal, men sørg for å avstive dem med skrå lekter spikret fast til veggene.

9

Mål opp, og avmerk utstikket på alle takstolene mens de ligger på bakken. Dette er mye enklere enn å vente til de er løftet opp. Målet kan du ta fra gavlene, som du allerede har montert.

10

Løft opp takstolene, først den ene enden, og så den andre. Når takstolen ligger der den skal, vippes den opp og festes til en lekt som er forbundet med de andre takstolene. (Synes ikke på dette bildet, men ses på bilde 11).

11

Rett opp takstolene i lodd, og hold avstanden med den omtalte lekten på langs. Ikke slå spikerene til lekten helt i, lekten skal fjernes igjen senere.

12

Skru fast avstivingen til portgavlen. Det er bare to bjelker som er pakket for seg selv, beregnet til montering langs innersiden av porten.

13

Kontroller avstanden mellom takstolene en siste gang. Overfør avstanden ved veggen til noen lekter. Bruk dem til å sette riktig avstand mellom toppen av takstolene.

14

Spikre gesimsbord (M) under takutstikket. De kommer i to bredder, 19 x 123 mm og 19 x 148 mm. De smaleste skal sitte ytterst. Avslutt med forkantbord, før det er tid for en matbit.

04
Undertak 10 Trinn

Nå skal vi videre med undertaket. Her bruker vi et undertak av tynne, asfaltimpregnerte trefiberplater - såkalte sutakplater.

Start nedenfra, og forsikre deg om at du får riktig overlapping ved å bruke de medfølgende klipsene.

Etterpå legger vi sløyfer, en på hver takstol, som underlag for taklektene og ekstra innfesting av sutakplatene. Pass på at du får riktig avstand mellom lektene, slik at det går opp med takstein mot mønet. Det er en fordel å kappe sløyfer og lekter før de legges på taket. Da går arbeidet fortere.

1

De første takplatene (H) slås på ute langs sidene. Bruk en hammer, spikerpistolen duger ikke her. Platene skal bare ha et par spiker, slik at de ikke glir ned før du spikrer på avstandslistene.

2

Sutakbeslag settes i toppen av hver plate, før den overliggende rekken kommer på. Beslagene hindrer at platene klaprer når det blåser, og sikrer jevn overlapping på 10 cm. Undertaket skal stoppe 1 cm fra mønet for å sikre god lufting.

3

Avstandslistene (J) spikres på utenpå platene og ned i takstolene. Listene skaper avstand og lufting i taket. Samtidig holder de undertaket fast og stabiliserer takstolene.

4

De ytterste avstandslistene (J) spikres på helt ute ved gavlene, slik at undertaket klemmes helt ned mot den underliggende gavlen.

5

Den nederste taklekten monteres på høykant, slik at den nederste rekken takstein blir liggende like høyt som de øvrige rekkene. Overkanten av lekten skal flukte med forkantbordet.

Lektens overkant skal flukte med forkantbordet

6

Lektene (K) spikres på. Avstanden tilpasser du etter taksteinen, slik at det går akkurat opp mot mønet. Sørg for et takutstikk på 40-45 cm ut over gavlene. Finkappingen på utstikket gjøres senere.

7

Nå skal takåsen på. Før du spikrer på takåsen (F2), skal du rulle ut den medfølgende mønefolien. Du trenger ikke å tenke på ytterligere ventilasjon enn den som er mellom mønet og undertaket.

8

Spikre på gesimsbordene (M) under takutstikket i gavlene. De måler 19 x 123 mm og er kappet til både i lengden og i den skrå vinkelen der de møtes i toppen.

9

Kapp lektene (K) langs spikerslaget (labanken) (G2), som er satt på utenfor gesimsbordene. Spikerslaget skal holde vindskiene, og kommer også kappet i riktig lengde og skåret riktig vinkel.

10

Sett på vindskiene (G1). Det er enkelt, de er satt sammen og skåret til, så det er bare å holde fast og spikre dem på. Kranseskål- klokken er 18.00 på dag 2.

05
Takrenner og tak 7 Trinn

Vi mangler å montere takrenner, legge tak, sette inn dør og vindu - og den store leddporten.

Først takrennene. Mål opp, og merk av der du skal feste rennekrokene til takrennen. Husk å sikre et fall, 2 cm i hele takrennens lengde er nok på denne garasjen. Takfotbeslagene legges fra oversiden av nederste lekt ned i rennen.

Når du skal løfte taksteinene på taket, kan det være lurt å tromme sammen noen gode naboer. Legg pakkene med seks og seks stein etter et mønster, slik at det blir minst mulig transport av stein på taket når taksteinen legges ut.

1

Spikre fast rennekrokene på forkantbordene. Plasser de to ytterste med et fall på 2 cm mellom dem. Strek opp med en krittsnor, og sett opp resten etter streken med en avstand på cirka 60 cm.

2

Sett sammen takrennene før du legger dem opp i rennekrokene. Den viste typen spennes sammen med beslag.

3

Fest nedløpsstussen når du har funnet ut hvor den skal sitte på rennen. Husk å sage hull i takrennen før du setter på stussen og henger opp rennen.

4

Avslutt med nedløpsrørene, som du kapper etter forholdene. Rennene holdes fast til veggen med beslag, som kan åpnes hvis du en dag skal ta ned rennene når garasjen for eksempel skal males.

5

Takfotbeslaget spikres på den nederste lekten, slik at det ikke kan slå vann opp under taksteinene.

6

Løft opp alle taksteinene. Dette er tungt arbeid, så det kan være greit å få hjelp. Det er seks stein i hver bunke. De legges ut slik at du ikke trenger å kravle for mye rundt etterhvert som steinene legges.

7

Avslutt med mønesteinene når de andre steinene på taket er ferdig lagt. Mønesteinene festes med skruer ned i takåsen (F2).

06
Vindu og dør 8 Trinn

Nå mangler det ikke mye, så etter lunsj er vi klar til en siste innsats. Vi har bestilt garasjen med både et vindu og en dør i siden. Dette er det tatt hensyn til i elementene, så hullene til både dør og vindu står og venter. Begge deler monteres på rekordtid. Igjen er det kjekt at alle biter er kappet på forhånd. Vinduet monteres med spesielle beslag, som skrus på. Omrammingen spikres fast, og så er det bare å sette i vinduet innenfra.

Døren klosses opp, holdes fast med kiler og skrus fast - nøyaktig som en hvilken som helst annen dør.

1

Sett først monteringsbeslagene på vinduene. Det skal sitte to beslag i hver side, som vris på plass i karmen. Etterpå monterer du sålbenk og omramming utvendig på vindusåpningen.

2

Sett i vinduet fra innsiden. Monteringsbeslagene gjør at du slipper å skru eller bore synlige hull i selve vinduskarmen.

3

Fest vindusbeslagene med skruer, og brekk av det som stikker utenfor. Eller sag det av med en bauf l.

4

Skru fast vinduet gjennom omrammingen utenfra, før du skjærer av vindsperren i kanten.

5

Før døren monteres, skal det grunnmursbelegg på sokkelen. Mål opp en passende lengde, og skjær til med en hobbykniv før du legger det på. Det hindrer fukt i å trenge opp i terskelen.

6

Løft døren inn i døråpningen, og få en til å holde mot på innsiden, slik at den ikke faller gjennom. Sett døren fast med kiler hele veien rundt.

7

Sett på omrammingen utvendig når du har kilt fast dørkarmen der den skal sitte. Deretter kan du skru fast karmen.

8

Skjær av vindsperren langs omrammingen med en hobbykniv. Dermed er du klar til å montere leddporten, som er et helt puslespill i seg selv. Men heldigvis utførlig forklart i veiledningen.

07
Port 2 Trinn

1

Begynn med å montere port-opphenget og de skinnene som porten skal kjøre i langs sidene og under taket. Legg alle delene ut på garasjegulvet før du begynner på dette siste byggesettet.

2

Portens seksjoner løftes på plass og hektes sammen. Her er det nødvendig å være to - seksjonene er lange og uhåndterlige for bare én person.

Materialer

Pakkeinnhold:
• Fotsvill, trykkimpregnert (A)
• Toppsvill og stendere (B)
• Skråstivere av stål til vegger
• Frontelementer (C)
• Bjelke over port (D)
• Utvendig kledning (E)
• Takstoler (F1) og takås (F2)
• Vindskier og labanker (G1)
• Undertak med klembeslag (H)
• Avstandslister til vegger og tak (J)
• Taklekter (K)
• Takstein med mønestein
• Forkantbord
• Takrenner med rennejern og nedløp
• Bord til hjørner og omramminger (L)
• Gesimsbord (M)
• Vindu med omramming
• Komplett dør med omramming
• Komplett leddport (P)

Dessuten:
• Sokkelforankring
• Hjørnestolper
• Vindsperre
• Folie til møne
• Grunnmurspapp
• Diverse spiker og beslag

Spesialverktøy

• Spikerpistol
• Krittsnor
• Eventuelt en håndsirkelsag

Tidsforbruk

3 lange og effektive dager.

Pris

Cirka 60 000 kroner levert.

Vanskelighetsgrad

Du kan fint bygge garasjen hvis du er litt vant med gjør det selv-arbeid.

Tegning

Garasjen fås i mange størrelser. Den viste er en standard dobbeltgarasje, som måler 560 cm i bredden og 680 cm i dybden.

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

TIPS: Helt rett snitt i takrennen

TIPS: Helt rett snitt på nedløpsrøret

TIPS: Gjør hammeren ru

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...