Bygg med klosser med Smartbloc

Med Smartbloc kan du enkelt bygge for eksempel en garasje. Byggeklossene settes sammen uten bruk av mørtel eller lim, og de har en imponerende isolasjonsevne.

Bygg med klosser med Smartbloc

Med Smartbloc kan du for eksempel bygge en garasje med klosser.

Smartbloc er en enkel byggekloss med så mange kvaliteter, at den nesten virker for god til å være sann:

 • Den er lett
 • Enkel å bygge med
 • Rask å bygge med
 • Har en høy isoleringsevne
 • Er brannsikker

Klossen er bygget opp rundt en kjerne av lettbetong, og den lette konstruksjon gjør det mulig å lage klossene relativt store uten at vekten blir for høy.

Klossene stables oppå hverandre og holdes sammen med staver av polystyren – helt uten mørtel eller noen annen form for lim. Til sammen betyr det at du kan bygge veldig raskt, og når du først har fått kontroll på teknikken, og det nederste laget er lagt ut, klarer du å bygge cirka 5 m2 veggflate i timen.

Solid og sikker

Selv om Smartbloc er raskt og enkelt å jobbe med, så går det ikke utover holdbarheten. Klossene kan nemlig brukes til bygg i opptil tre etasjers høyde, de er brannsikre og har god isolasjonsevne, med en U-verdi på 0,18 W/m²K, hvis det ikke isoleres ytterligere. Velger du å polstre veggen innvendig med 100 mm isolasjon, kommer U-verdien helt ned på 0,12 W/m²K. U-verdien er et uttrykk for hvor godt en konstruksjon er isolert. Jo lavere verdi, desto bedre.

Ifølge TEK17 skal yttervegger i nybygg ha en U-verdi på 0,18 W/m²K eller bedre. Smartbloc kan derfor brukes til både boliger og til andre bygninger, for eksempel garasjer, som ikke har like strenge isolasjonskrav.

Les mer om: Hva er U-verdi?

Slik ser en Smartbloc ut:

 1. Det øverste laget klosser har et spor i toppen, som til slutt fylles opp med armering og betong, som renner ned i de åpne hullene i veggene.
 2. Mens konstruksjonen bygges, holdes klossene sammen av staver, som blir i veggen etterpå.
 3. Det ytterste sementbaserte laget er hardt og kompakt og gir god brannbeskyttelse.
 4. Midten av klossene er av lettbetong.
 5. En kloss på 30 x 30 x 60 cm veier cirka 12 kg.
 6. Hvert annet hull styrkes med armeringsjern og fylles til slutt opp med betong.

Så enkelt er det å bygge med Smartbloc

Klossene til den viste garasjen, som er 8,1 x 5,7 meter og er 2,4 meter høy, kan én mann montere på én dag.

Klosser med utvendig fiberpuss og -nett kjøpes direkte hos Smartbloc, og veiledende pris er omkring 110.000 kroner hvis du klarer jobben selv.

I tillegg skal du regne med cirka 1600 liter betong og 300 meter jern til armering.

1

Det nederste laget klosser legges ut på et plant fundament.

2

I hvert hjørne borer du ned i fundamentet gjennom hullet i klossen. Det samme gjør du i hvert annet klosshull mellom hjørnene. Boret skal være 12 mm, og hullet skal være 10 cm dypt. Plasser 70 cm lange staver av 12 mm armeringsjern i hvert av de borede hullene. Går det ikke opp med hvert annet hull, monteres armeringsjern i to hull ved siden av hverandre.

3

I de resterende hullene monterer du låseplugger. Nederst plasseres en halv plugg, og derfra hele plugger oppå, slik at låsepluggene settes forskjøvet i forhold til steinene. Fordi låsepluggene er laget av polystyren, er de enkle å tilpasse – for eksempel med en sag.

4

Bygg opp hjørnene og rett dem inn, slik at de står helt i lodd. Klossene legges i forband.

5

Bygg opp veggen mellom hjørnene ved hjelp av låseplugger. Når det er lagt tre lag, rettes veggen inn.

6

Sag til klossene med en håndsag, der det skal brukes bare halve klosser.

7

7

Lag undersiden av vindusåpninger med U-blokker, som har en renne i toppen.

8

Avslutt veggen med et lag U-blokker, som har en renne i toppen.

9

9

Monter 12 mm armeringsjern i alle åpne søyler. Legg også armering i U-blokkens renne og i overliggere. Det brukes cirka 4-5 meter jern per kvadratmeter vegg.

10

U-blokkene fylles med betong, som renner ned i armerte hull i veggene og på den måten låser konstruksjonen. Du skal bruke cirka 25 liter per kvadratmeter vegg.

11

11

Avslutt utvendig med et fibernett og to lag fiberpuss.

12

12

Innvendig kan du nøye deg med bare å pusse veggen, hvis garasjen bare skal holdes frostfri. Vil du ha en enda bedre isolert vegg, kan du avslutte med ekstra isolasjon og gipsplater.

Du kan lese mer på hjemmesiden www.smartbloc.no.

  Akkurat nå leser andre ...