Praktisk garasje - leksjon 1:3

Har du tenkt å bygge garasje - kanskje på hytta - så kan dette være en perfekt løsning. Denne garasjen har plass til både bil, sykler og verktøy. Når bilen ikke er her om vinteren, kan garasjen kanskje huse båten. Snekkerboden er isolert. Her viser vi hvor de bærende stolpene plasseres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
15.000 kroner

Intro

Familien drømmer om en stor garasje med plass til både bil, sykler, hageredskaper og hobbyrom - alt sammen samlet i en bygning. Om vinteren kan robåten få plass i garasjen.

Vi har konstruert en bygningen med garasje i den ene enden. Den består av tenkte moduler på 2 x 2 meter. Garasjedelen rommer seks moduler - tre i lengderetningen - og blir 6 meter lang og 4 meter bred. Det gir rikelig plass for bilen. I enden av garasjen er det plass til f.eks. ei barnevogn eller sykler. Derfor skal det være ei dør her slik at det er lett adgang til den delen av garasjen også.

Lagerboden og snekkerboden er like store, 2 x 4 meter, og består av to moduler hver. De avlange rommene har mye veggplass til hyller og oppheng. Hele bygningen blir 44 kvadratmeter i alt.

Serie i 3 deler

Del 1 av 3: Konstruksjon
Vi måler opp, lager fundament, legger bunnsvill og setter opp stendere.

Del 2 av 3: Tak med shingel
Her får garasjen lagt et tak av kryssfinérplater og takshingel som er lett å arbeide med. Du kan også lese om hvordan du lager dine egne taksperrer.

Del 3 av 3: ytterkledning
Så skal det lages vegger. Ute kles de med lerketre lagt som tømmermannspanel - en på to. Garasjeport og dører lages på stedet.

Veiledning

Små hytter, uthus og boder må ikke nødvendigvis hvile på ei støpt plate. De kan bygges på punktfundamenter i betong som forsynes med stolpesko. Ved plasstøping kan det brukes papprør som forskaling. Forskalingsblokk i søyleutgave er et solid alternativ. Sørg for å fjerne matjord og hold avstand mellom jord og treverk.

Garasjer har gjerne støpt gulv, denne er annerledes. Garasjedelen ligner mer på en carport med vegger og dører. Løsningen kan brukes der det er fast grunn, fjell eller drenert masse. I garasjedelen fylles det opp med godt drenerende masse (f.eks. grov subus). Hvis det største rommet ikke skal bære tyngden av en bil, kan det lages gulv av grove trematerialer også der.

Punktfundamenter plasseres under alle bærende stendere i konstruksjonen:
VIKTIG: I prinsippet oppføres bygningen med krypkjeller. Bjelklaget bør være minst 10 cm over bakken. For ikke å få oppstigende fukt under den delen du legger gulv, graver du bort gress og jord i 15-20 cm dypde og fyller på med pukk (f.eks. 8-32 mm). Legg ut en kraftig, aldringsbestandig plastfolie og dekk/beskytt den med et lag pukk.

Bunnsviller

Det er viktig at du får målt opp skikkelig før du lager fundamenter. Begynn med å måle opp til den ene siden av garasjen med to pinner med ei snor imellom som markerer lengden, og pass på at snora er i vater slik at også garasjen blir det.

Deretter sager du til bunnsvilla og markerer hvor på den stenderne skal stå. Det er nemlig også her fundamentene skal plasseres. Legger du bunnsvillene ned på bakken kan du lett se hvor punktfundamentene skal plasseres. Lag en stor vinkel som du snekrer sammen for anledningen. Med den kan du plassere kortsidene rett på langsidene.

1

Spenn opp ei snor mellom to pinner som markerer garasjens ene langside. Legg to bunnsviller sammen, og merk opp til stendere for hver 100 cm som også er den avstanden som skal være mellom søylefundamentene.

2

Legg bunnsvilla i stolpeskoene. Fest den med 8 x 80 mm franske skruer gjennom beslaget. Bor opp slik at treet ikke sprekker. NB! For å få større styrke på bunnsvilla, sett 48 x 98 på kant, brukt evt. to på kant. I materiallista har vi satt 98 x 98 mm.

3

De tre tverrgående bunnsvillene sages til på lengden. Bunnsvilla ved gavlen klossens opp og rettes inn slik at den ligger vinkelrett på bunnsvilla til den ene langsiden.

4

Når bunnsvilla ved gavlen er i vinkel, kan du trekke ei snor for den andre langsiden av garasjen. Sjekk at den havner vinkelrett på endeveggen og legg svilla på bakken. Sett nå en pinne i bakken for hver stender/punktfundament.

Stendere

Når bunnsvilla er på plass, kan du montere stendere og toppsvill. De bærende stenderne er plassert for hver 200 cm på bildet. Men hvis det lokalt ikke er ualminnelig liten snølast å ta hensyn til, bør de settes til 120 cm. De settes på de oppmerkingene som tidligere er laget på bunnsvillene.

Stenderne avstives med skrå lekter. De festes først med skrutvinger til stenderne står loddrett. Så kan du montere skruer i stedet og fjerne tvingene.

Inne i garasjen er det ikke noe å feste skrålektene på nede. Spiss ei lekt, og bank det ned i bakken slik at du har noe å feste i.

1

Strek opp til stenderne (C) på toppsvilla (D). Legg toppsvillene oppå bunnsvillene (A), og overfør de oppmerkingene du alt har laget på bunnsvillene, til toppsvillene. Da vet du hvor stenderne skal festes.

2

Hjørnestenderne er spesielt viktig for konstruksjonen fordi den er viktig både for fasade og gavl. Vær derfor nøye med å få den plassert helt nøyaktig. Den avstives med to lekter som festes til bunnsvilla nede.

3

Stenderne settes på de oppmerkede feltene på bunnsvilla og festes med et vinkelbeslag på begge sider - først stenderne i gavlene og så en i midten. Resten settes opp når toppsvilla er på plass.

4

Toppsvilla (D) legges opp. Den støttes av de stolpene som er satt opp ut for oppmerkingene på topp- og bunnsvilla. De siste stolpene kan nå settes opp uten bruk av lekter til støtte.

5

Stolpen festes til toppsvilla med et vinkelbeslag på begge sider. Skjøten i toppsvilla plasseres så tett inntil stolpen som mulig. Den forsterkes når ytterkledningen siden settes opp.

6

Så er den bærende konstruksjonen å plass på den ene siden. Stendere (C) og toppsvill (D) sitter der de skal. Nå følger den andre siden som lages på samme måte. Stenderne i gavlen og på midten stives av med lekter til hele den bærende konstruksjonen er ferdig.

Materialer

• 25 stolpesko (A) (vurdér antallet ut fra om du velger 120 cm avstand istf. 200 cm) + Ditto materialer for punktfundamenter
• 98 x 98 mm impregnert konstruksjonvirke til bunnsvill (B)
• 98 x 98 mm til stolper (C) og toppsvill (D)
• 36 x 48 mm lekt til avstivninger

Dessuten:
• 8 x 80 mm varmgalv. franske skruer
• 5 x 90 mm treskruer til utebruk
• Vinkelbeslag/beslagskruer
• Grunningsolje

Spesialverktøy

• Langt vater og stor byggvinkel (lages)

Tidsforbruk

Minst 2 dager for grunnarbeid.

Pris

Cirka 15000 kroner for fundament, stendere mv. til en bygning på 44 m²

Vanskelighetsgrad

Fjellgrunn egner seg for å støpe punktfundamenter. Der det er sand/grus må man stabiliserer søylene ved å lage større flate i bunnen. Opp målingen må være nøyaktig.

Tegning

Plan over garasjen

Til venstre den romslige garasjen med to store porter i gavlen og ei dør i den andre enden slik at det er to innganger. I midten boden med ei dør. Og til høyre den isolerte snekkerboden med ei dør og et vindu. Bygningen er konstruert med moduler på

2 x 2 meter med 2 meter mellom de bærende stenderne. Imellom er det også satt opp stendere slik at det er noe å feste den innvendige kledningen til. Garasjen er altså laget av seks moduler, mens bod og hobbyrom består av to moduler hver.

Slik sikrer du at bygningen står trygt

Fordi denne garasjen ikke er laget med støpt plate, og ikke stolper som er gravd ned i bakken, må vi sørge for å sikre bygningens stabilitet på forskjellige andre måter. Ingen av de fire elementene kan utelates.

Oppå sperrene legges kryssfinérplater (1). De stiver av sperrene slik at de ikke bikker, og gir god stabilitet til hele bygningen. I gavlen med de to store portene monteres et par lekter som skråavstivere (2). Det gir de bærende stenderne som portene skal sitte på, ekstra styrke. I taket på garasjen monteres et avstivende kryss (3) av stålbånd. Det gir stabiliteten fra de solide kryssfinérveggene i lagerboden og snekkerboden videre til stenderne i hjørnene. Derfor er veggene (4) i boden og snekkerboden laget av kryssfinérplater.

Video

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...