Praktisk garasje - leksjon 3:3

Nå skal garasjen gjøres ferdig. Vi begynner med de innvendige veggene til redskapsboden og hobbyrommet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1-2 uker
Pris
55.000 kroner

Intro

Først skal vi sette opp noen flere stendere slik at det blir en solid trekonstruksjon å feste kryssfiner-platene på. Kryssfinéren skal sitte på innerveggen slik at hyller og redskaper kan henges direkte opp på den. Når de innvendige veggene er på plass, legger vi gulv. Himling skal det bare være i hobby rommet. Det skal isoleres slik at rommet kan varmes opp.

Veggene gjør vi ferdig fra den utvendige siden. Hobbyrommet blir isolert med vindtett papp og mineralull og gjøres så klar til den utvendige bordkledningen. Vi har valgt lerketre, som settes opp som tømmermannspanel. Fordelen ved denne metoden er at du lett kan justere kledningen slik at den går opp med hele bord.

Til slutt lager vi døra til boden og den store porten til garasjen. De lages på stedet - med tømmermannspanel som resten av fasaden.

Serie i 3 deler

Del 1 av 3: Konstruksjon
Vi måler opp, lager fundament, legger bunnsvill og setter opp stendere.

Del 2 av 3: Tak med shingel
Her får garasjen lagt et tak av kryssfinérplater og takshingel som er lett å arbeide med. Du kan også lese om hvordan du lager dine egne taksperrer.

Del 3 av 3: ytterkledning
Så skal det lages vegger. Ute kles de med lerketre lagt som tømmermannspanel - en på to. Garasjeport og dører lages på stedet.

Ytterpanelet settes opp som tømmermannspanel der du først fester en rekke bord med 5 cm avstand og deretter en rekke utenpå, som lukker «hullene».

Veiledning

01
Klar til isolering 8 Trinn

Nå da bygningen er under tak, skal vi lage veggene til redskapsboden og hobbyrommet. Først setter vi opp stendere mellom stolpene slik at det blir en solid trekonstruksjon med senteravstander på 60 cm. (Bruken av cc 60 cm er nyttig: Standardmålene på bygningsplater gir plateskjøt på stenderne.) I gavlen gjør vi plass til dører og vinduer med losholter - horisontale spikerslag i samme dimensjon som stenderne - mellom stenderne.

Til skilleveggen mellom boden og hobbyrommet må vi sette opp noe å feste kryssfinérplatene i under sperrefoten slik at det blir tett.

I hobbyrommet som skal isoleres, legger vi vindtett papp under platene.

1

Montér stendere (A) mellom de bærende stolpene - en midt i hvert felt. Montér også stendere i boden og hobbyrommet der det skal være dør og vindu. Stenderne festes med vinkelbeslag til bunn- og toppsvilla.

2

Stendere og vannrette losholter monteres på gavlen til hobbyrommet. Øverst skrus stenderne fast bak på sperrefoten, eller vi bruker vinkelbeslag.

3

Skru fast 48 x 98 mm justert konstruksjonsvirke under sperrefoten til skilleveggen mellom hobbyrommet og boden. Montér deretter de loddrette stenderne med vinkelbeslag med maks 60 cm avstand.

4

Det vannrette festet under sperrefoten sikrer at kryssfinérplatene kan festes skikkelig øverst. Stenderne har samme dimensjon slik at platene blir sittende helt tett.

5

Montér også vindtett papp inn mot hobbyrommet med en stiftepistol. Vi skal seinere montere mineral ull og kryssfinérplater fra den andre siden.

6

Sett kryssf nérplater (C) utenpå den vindtette pappen hele veien rundt som innervegg. Skjær til plata slik at skjøtene kommer midt over den midterste stenderen. Skru fast plata slik at den har feste i den bærende delen av konstruksjonen.

7

Markér vindusåpningen i kryss-f nérplata utenfra. Hold plata opp foran vindusåpningen slik at du kan streke opp. Ta ned plata, og skjær den til.

8

Vi er godt i gang med å lage veggene til de to rommene i enden av garasjen. Hobbyrommet blir isolert med mineralull og vindtett papp. Når det er på plass, må du sette fast et par vannrette spikerslag utenpå til det utvendige trepanelet.

Kryssfinérplata (C) går også inn over den bærende stolpen i hjørnet. Deretter setter du opp ei lekt som kryssfinéren på den andre siden kan festes til.

02
Isolering av gulv 7 Trinn

Innerveggene er ferdige, og nå kan vi legge gulvet i hobbyrommet, som skal isoleres. Når du skal legge gulvet i boddelen, kutter du ut isolasjonen - resten er likt.

På begge langsidene i hobbyrommet settes det opp ei lekt som bjelkene monteres på. Bjelkene er av konstruksjons-virke som du sager et hjørne av. Da går de inn over lekta som de skal festes til. Under bjelkene festes tverrgående bord som holder isolasjonen på plass. Før gulvet isoleres med vindtett papp og 100 mm mineral ull, setter du opp finmasket hønsenetting for å holde ute skadedyr. Mineralulla dekkes med enda et lag vindtett papp før du legger gulvbordene.

1

Bjelkene (E) monteres på lektene (D), som er montert på begge langsidene av rommet. Lektene er montert med pu-lim og skruer som går gjennom kryss-finéren og inn i bunnsvilla. Fest bjelkene (48 x 98 mm) med 60 cm avstand.

2

Under bjelkene (E) festes 16 x 98 mm trykkimpregnerte bord (F). De festes med skrå skruer gjennom bjelkene med 30 cm avstand.

3

Sett opp fjnmasket hønsenetting (kyllingnetting) mellom bjelkene. Klipp til nettingen, og brett den oppover kantene. Den er rask å feste med en stiftepistol, eventuelt med pappspiker som slås godt inn.

4

Oppå hønsenettingen legger du ut vindtett papp. Den bøyes også rundt i kanten og festes med heftestifter.

5

Skjær til mineralulla og plassér den mellom bjelkene. Skjær den et par cm på overmål slik at den sitter litt i spenn og går tett inntil bjelkene. Oppå mineralulla legges vindtett papp.

6

Rull ut den vindtette pappen oppå isolasjonen. Det skal gå tett inntil veggen. Fest den til bjelkene og veggene med heftestifter.

7

På gulvet legges 22 mm tykke gulvbord. Hold en avstand på 10 mm til veggene slik at det er plass til at bordene kan bevege seg. Skru fast bordene til bjelkene med 4 x 60 mm skruer.

03
Isolering av veggene 7 Trinn

Nå skal veggene i hobbyrommet isoleres. Vi begynner med himlingen der det først monteres vindtett papp på sperrene. Deretter skrur vi fast panelbord til sperrene. Fra boden, som ikke har noen himling, kan du nå komme opp og isolere loftet på hobbyrommet med to lag mineralull. Det er ikke helårsisolasjon, men godt nok til periodisk oppvarming. Derfor må du ikke sette opp dampsperre bak det innvendige panelet fordi det kan gi fuktskader i bygningen. Bruk i stedet en diffusjonsåpen vindtett papp.

Mineralulla settes i veggene utenfra og deretter kommer enda et lag vindtett papp. Utenpå monteres spikerslag - også rundt dør- og vindusåpninger.

1

Fyll opp med isolasjon mellom stenderne hele veien rundt hobbyrommet. Isolasjonen skal sitte litt i spenn slik at den går tett inntil. Utenpå isola -sjonen setter vi opp vindtett papp med en overlapping på 20 cm.

2

Det nederste spikerslaget plasseres oppå vingene på jordankrene. Når du skal plassere de andre spikerslagene, er det en god idé å lage et par avstandslister slik at de blir sittende med like stor avstand.

3

Montér 48 x 98 spikerslag rundt vindus- og døråpningen slik at du har noe å feste både vinduet/døra og panelet i. Karmmålet på vinduet er 68 x 94 cm. Men hullet lages på 70 x 96 cm slik at det er plass til å justere vinduet i hullet.

4

Vinduet plasseres i åpningen. Det justeres slik at det blir like mye luft hele veien rundt. Her har vi brukt fire oppblåsbare puter, men du kan også bruke kiler.

5

Fest vinduet når det er i lodd og vater. Bor opp på sidene med et 6 mm bor. Fest karmen med 7,5 x 112 mm karmskruer.

6

Mellom karmen og vindusåpningen tetter vi f.eks. med et ekspan derende fugebånd. Skyv det inn i nivå med spikerslaget med limsiden mot karmen. Tetting kan også gjøres med vindtett papp under klemlist mot karmens side.

7

Over vinduet spikrer vi fast en aluminiumsinndekning. Inndekningen stikker 5 mm utenfor karmen slik at det kommer luft til det ventilerte hulrommet mellom aluminiumskappa og trekarmen slik at treet ikke råtner.

04
Ytterkledningen 8 Trinn

Med et velisolert hobbyrom er vi nå klare til å montere ytterpanel. Vi har valgt å settes opp tømmermannspanel, en på to: Først setter du opp et lag bord med en viss avstand - her 5 cm - og deretter dekker «hullene» med et lag bord til. Det resulterer i små hull nede - dem tetter vi med lusinger (små treklosser) som spikres fast før overliggerne settes opp, eller bruk moderne beslag som gir lufting.

Lag ei målelist når du skal sette opp de utvendige bordene. Da trenger du ikke metermål hver gang du skal sette opp et bord, men kan raskt plassere bordene riktig. En mal til plassering av det ytterste laget med bord vil også lette arbeidet, for det er mange bord å feste.

Nå kan ytterkledningen settes opp. Bordene monteres som tømmermannspanel - en på to - med 5 cm avstand. Bordene har fått en omgang grunning og -olje før de monteres. Når garasjen er ferdig, skal bordene få enda et strøk olje.

1

Lag ei lang målelist som du vekselvis setter av 10 cm og 5 cm på spikerslagene med, slik at det er enkelt å plassere bordene. Begynn ved enden, og merk opp til det innerste laget med bord på det nederste og på det tredje spikerslaget.

2

Pass på at du fordeler lufta mellom bordene slik at det går opp med hele bord. På veggen inn til verkstedet skal bordene sitte litt tettere.

TIPS: Plassér målelista på skrå slik at inndelingen går opp.

3

Sag til bordene. Det kan lønne seg å sette sagingen av bord i system som vist. Med ei kapp-/gjæresag og en endestopp går det raskt.

4

Skru fast bordene til spikerslagene. Hold hvert bord til merkene på spikerslagene, og fest det med en 4,2 x 55 mm rustfri skrue. Bordene er et par cm for lange slik at det er litt å gå på. De skjæres seinere til hele veien rundt garasjen.

5

Mål opp til de utenpåliggende bordene («overliggerne»). Strek opp 2,5 cm fra kanten av bordet i første rekke - både nederst og øverst. Og gjør det hele veien rundt slik at det raskt å skru fast de ytterste bordene.

6

Skru fast bordene i det ytterste laget. Hvert bord plasseres slik at det passer med oppmålingsstrekene og dekker åpningene mellom bordene i det første laget. Bordet festes med to skruer i hvert spikerslag.

7

Strek opp til bordene på gavlen. Pass på at det kommer hele bord inntil døra og vinduet - det blir penest. Og det betyr også at du slipper å skulle sage til bordene på langs.

8

Bordene i gavlen må sages til ved vinduet og døra. På resten av veggen går de fra topp til bunn. Øverst lar du bare bordene gå opp mot kryssfinérplatene i taket. Hakkene dekkes seinere med to bord og en gjæringssammenføyning i mønet.

05
Dørene 7 Trinn

Dørene inn til garasjen og boden skal ikke isoleres, og vi lager dem av bord på stedet.

Til hver dør skal det brukes tre labanker (tverrtre) i døras bredde. De festes midlertidig med vinkelbeslag slik at de sitter godt fast mens bordene monteres. Hver dør bør ha en skråstiver som sages til og festes til labankene med hullplater på baksiden av døra. Den midterste labanken skjæres til slik at den passer til skråstiveren. De to labankene festes med ei hullplate til skråstiveren. Skru fast bordene. De skal gå helt opp under taket. Sett fast stabelhengslene som døra henger i. Sag døra fri øverst, og fjern vinkelbeslagene.

1

Montér først to labanker i døråpningen - øverst og nederst. Labankene monteres midlertidig med vinkelbeslag til stolpene. En skråstiver spennes fast med tvinger mellom laban kene slik at du kan streke opp og sage den til.

2

Labanken i midten festes til skråstiveren. Den skal tilpasses skråstiveren og sages over med et skrått snitt. De to delene monteres med en hullplate til skråstiveren. Spenn den fast med tvinger mens du fester den.

3

Sett opp det første laget bord på døra når labankene og skråstiveren er festet. Vi har montert ytterkledning på resten av fasaden - det gjør det enklere å tilpasse kledningen på døra slik at det helst går opp med hele bord.

4

Montér et stabelhengsel på den øverste og nederste labanken. Det peneste alternativet er å skru fast hengslene på det første laget med bord fordi det andre laget da delvis vil skjule hengslet. Se neste bilde.

5

De ytterste bordene monteres over hengslet. Med utfresinger på baksiden av bordene som gir plass til hengslet, blir de ytterste bordene sittende helt tett inntil de innerste bordene.

6

Skjær nå gjennom alle bordene øverst på døra. Montér ei sirkelsag med føringsskinne (eller bruk en rettholt eller et helt rett bord til å skjære langs), og skjær gjennom alle bordene som er montert fra topp til bunn i døra.

7

Montér et dørstengsel på venstre side av døra. Labankene kan nå løsnes fra vinkelbeslagene slik at døra kan åpnes. På den venstre siden festes en kloss for holderen på dørstengselet.

06
Garasjeporten 5 Trinn

Garasjeporten lages også på stedet - slik som døra til boden. Prinsippet er det samme - men denne porten skal ikke bare skjæres fri øverst til slutt. Også labankene skal sages over slik at porten får to dører.

Først settes tre labanker på tvers i åpningen og festes midlertidig med vinkelbeslag til hjørnestolpene. Så monteres to skråstivere som festes med hullplater på baksiden. Når dette er på plass, skrur du fast bordene. Bordene skal også her gå helt opp til taket. Men de sages over når alle bordene og de kraftige hengslene er montert. Porten sages først fri øverst. Deretter fjernes det midterste bordet slik at labankene kan sages over på midten.

1

Montér først labanker og skråstivere med vinkelbeslag og hullplater. Med målelister markerer du bordinndelingen på labankene slik at det går opp med hele bord. Labankene festes med vinkelbeslag til porten er ferdig.

2

Sag porten fri øverst når hele gavlen er kledd med to lag bord. Spenn fast føringsskinna, og sag to snitt med en 6 cm bred sprekk over portene slik at det blir plass til en aluminiums-inndekning.

3

Skru av det midterste bordet slik at du kan sage over de tre labankene i porten. Fjern vinkel beslagene som labankene midlertidig er festet med innvendig. Nå kan de to dørene åpnes.

4

Portene er montert med hullplater. Slik ser de ut på baksiden med hullplater ved alle skjøtene mellom skråstiveren og labankene.

5

Fest en aluminiumsinndekning over porten for å beskytte endeveden mot råte. Inndekningen stiftes fast på innsiden av bordene i gavlen. Etterpå skrur du fast ei lekt på høykant som anlegg for port(blad)ene når porten lukkes.

Materialer

Materialer til innv. vegger

 • 48 x 98 mm konstruksjonsvirke til stendere (A) og spikerslag (B)
 • 15 mm kryssfinérplater (C)
 • 36 x 48 mm lekter
 • Vindtett papp (vindsperrepapp) diff usjonsåpen
 • Heftestifter
 • 100 mm mineralull
 • Vinkelbeslag
 • Beslagskruer
 • 4 x 60 mm skruer for utvendig
 • 5 x 90 mm skruer for utvendig
 • Materialer til gulvet

 • 38 x 48 mm lekter (D)
 • 48 x 98 mm konstruksjonsvirke (E) til gulvbjelker
 • 16 x 98 mm trykkimpr. furu (F)
 • Pu-lim
 • Finmasket hønsenetting
 • 100 mm mineralull
 • Vindtett papp (vindsperrepapp) diff usjonsåpen
 • 22 mm gulvbord (høvlet furu)
 • 4 x 60 mm skruer for utvendig
 • 5 x 90 mm skruer for utvendig
 • Heftestifter

Materialer til utv. vegger

 • 48 x 98 mm konstruksjonsvirke
 • 16 mm panelbord (til himling)
 • 100 mm mineralull
 • Vindtett papp
 • Vindu og dør
 • Aluminiumsinndekning og aluminiumsspiker
 • Ev. ekspanderende fugebånd
 • 5 x 90 mm skruer for utvendig
 • 7,5 x 112 mm karmskruer
 • Ev. oppblåsbare puter

Materialer til ytterkledning

 • 25 x 100 mm lerketrebord eller annen tresort etter eget valg
 • 4,2 x 55 mm rustfrie skruer
 • 4,8 x 75 mm rustfrie skruer
 • Ev. spesialgrunning for lerk
 • Ev. lerketreolje

Spesialverktøy

 • Kapp-/gjærsag

Materialer til dører og port

 • 48 x 98 mm konstruksjonsvirke
 • Vinkelbeslag
 • Hullplater og beslagskruer
 • 25 x 100 mm lerk
 • 4,2 x 55 mm rustfrie skruer til lerk
 • 4,8 x 75 mm rustfrie skruer til lerk
 • 4 stabelhengsler
 • 4 lange stabelhengsler
 • Dørstengsler
 • Aluminiumsinndekning og aluminiumsspiker

Spesialverktøy

 • Overfres
 • Sirkelsag med føringsskinne
 • Tidsforbruk

  1-2 uker

Pris

Cirka 55.000 kroner

Vanskelighetsgrad

Arbeidet er ikke vanskelig, men det er mye å holde orden på i et så stort byggeprosjekt. Velger du lerk, får du en forholdsvis vedlikeholdsfri bygning.

Tegning

Veggene i hobbyrommet

Stenderne (A) danner åpninger til vindu og dør. Mellom stenderne settes mineralull og deretter vindtett papp på begge sider. Innvendig kles veggene med kryssfinér-plater (C). Utvendig settes vannrette spikerslag (B) som ytterkledningen festes i.

Veggene i hobbyrommet

Snu bordene riktig

Det er viktig å montere bordene riktig vei, for når de tørker, bøyer (kuver) de seg. Siden som har vendt inn mot kjernene på treet, vil bue utover. Og siden som har vendt ut mot barken, blir hul. På den hule siden vil det med tiden også komme krympesprekker Snu derfor kjernesiden utover. På tegningen er bordene festet med spiker, men du kan også bruke skruer slik vi gjør til garasjen. Prinsippet er det samme.

Snu bordene riktig

Porten er skjult i gavlen

Det midterste bordet fjernes slik at labankene kan sages over og porten åpnes. Etterpå settes bordet opp igjen.

Pass på at det går opp med hele bord på det utvendige trepanelet ved hjørnene.

Porten er skjult i gavlen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...