Først skal vi sette opp noen flere stendere slik at det blir en solid trekonstruksjon å feste kryssfinerplatene på.

Del 1 av 3: Konstruksjon

Del 2 av 3: Tak med shingel