Bygg et trekantet lekehus

Du trenger ikke være mer firkantet enn nødvendig. Et lekehus kan for eksempel godt være trekantet, og likevel også kunne brukes som gjestehus.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
4.700 kroner

Det trekantede lekehuset er barnas eget tilfluktssted. Samtidig kan det brukes til overnattingsgjester når det ikke er alt for kaldt.

Intro

Vil du vil ha tak på carporten eller lysthuset, så er dette et forslag til hvordan det kan gjøres. Men vær klar over at det bare er til mindre bygninger som verken krever isolasjon eller nødvendigvis skal ha et fast gulv.

Vi har brukt konstruksjonen til å bygge et trekantet lekehus for å vise mulighetene i det trekantede alternativet. Gavlene og midtsperra kan lages helt ferdig med dør og vindusåpninger før huset settes opp. Huset er hevet over bakken for å beskytte mot fuktighet og dyr når noen oppholder seg der.

Trekantfasongen er god fordi du sparer materialer til sidene, og huset da ikke er så vanskelig å bygge. Det er fullt mulig å bygge det på et par regnfrie helger hvis du ikke samtidig skal slå gress, male huset og holde grillfest for hele familien.

LES OGSÅ: Alt om lekehus

Takbelegg for nybegynnere

Taket er kledd med et gjør det selv-vennlig produkt som bare limes og spikres på. Belegget fås også i teglrød og skifersort. Taket er dessuten som skapt til en rutsjetur.

Rutsjebanen og stigen er skrudd sammen og hviler løst oppå taket slik at begge deler kan løftes av. Som bunn i rutsjebanen er det brukt en bit glatt, oljeherdet trefiberplate som holder til utendørs bruk.

For å framheve den trekantede fasongen er vindskiene og de to nederste bordene på hver gavl malt hvite med heldekkende trebeskyttelse. Tør du, kan du la barna bestemme fargen på huset, eller det kan behandles med fargeløs trebeskyttelse.

VIKTIG: Sjekk sikkerheten

Pass på at lekehuset er sikkert for barna. Det skal ikke forekomme åpninger eller hull på mellom 9 cm og 23 cm som barna kan sette seg fast i. Rutsjebanen må ikke ha noen sprekker eller spisse vinkler som eventuelle jakkesnorer kan sette seg fast i. Og sørg for at alle skarpe kanter er pusset slik at barna ikke kan skade seg. Tenk nøye gjennom alt på forhånd, og ta ingen sjanser.

Veiledning

01
Du begynner med gavlene ... 11 Trinn

1

Begynn med å sage til delene til de to gavlene og midtsperra med snitt på 45°.

2

Sperrene monteres i toppen med 6,0 x 120 mm skruer som vist.

3

Sperrefoten (undergurten) består av to bord (H) som skrus på hver side av sperrene med 5,0 x 50 mm skruer.

4

Lag plass til det store vinduet med (B) og (C), og skru delene fast til sperrene med 6,0 x 90 mm skruer.

5

Plass til døra lages på tilsvarende måte. La eventuelt (D) og (E) stikke nedenfor mellom den todelte sperrefoten, og sag til etter at alt er skrudd sammen.

6

Kledningen spikres på med 14 x 35 mm dykkertspiker - tilpasset den kledningen som er valgt. La bordene gå litt inn på vinduene - som sages ut etterpå.

7

Sag ut det store vinduet slik at falsen blir 4 cm. Tegn opp til de små vinduene, og sag til falslistene (P) og( P1).

8

Lim og skru på falslistene med 4,0 x 30 mm skruer.

9

Legg kledning på dørgavlen unntatt de tre øverste bordene. Skru på listene til dørramma innvendig med 4,0 x 30 mm skruer. Pass på at avstand hele veien rundt er på 1 cm.

10

Sag ut døra med ei elektrisk stikksag. Sag av de øverste fem cm av dørramma (ellers kan ikke døra åpnes), og gjør kledningen ferdig i toppen. Skru fast døra i døråpningen med hengslene, og montér en dørlås.

11

Sett de to gavlene parallelt og i vinkel ved hjelp av ei av takplatene. Sag til et par gulvbord, legg dem på plass mellom gavlene slik at de står som de skal. Bank ned seks pinner der hullene til pålene skal graves.

02
Deretter påler, gulv og montering av hytta 3 Trinn

1

Grav hullene cirka 90 cm dype. Ved løs jord kan du bruke et jordbor. Sett pålene i lodd, og stamp jorda godt for hver 10 cm. Brytes trykkimpregnering på pålene, skal den trykkimpregnerte enden ned i bakken.

2

Spenn fast tre bord vannrett mellom pælene der sperrene skal plasseres. Sag til stolpene med ei snekkersag.

3

Gavlene og midtsperra løftes på plass og skrus fast til stolpene med 5,0 x 60 mm skruer. Den todelte sperrefoten passer nøyaktig ned over stolpene, fordi de har samme tykkelse som sperrene.

03
Så skal det på tak 6 Trinn

1

Lag fester og støtter for takplatene med lektene (K) og (L) som skrus mellom sperra og gavlene med 6,0 x 90 mm skruer.

2

Fest takplatene med skrutvinger, og skru dem så fast til lekter og sperrer med 4,0 x 40 mm skruer.

3

Skru lekta (M) fast til takplatene i mønet, og skru listene N på under ytterkantene av takplatene.

4

Rull ut takpapp fra gavl til gavl, og hold den fast den med tvinger. Slå en pappspiker i midten av folien (i pappskjøten), rett på takpappen og press den nederste delen fast til taket. Stryk limet langs gavlene, trykk pappen ned og slå i spikrene i sikk-sakk-mønster i den grå folien.

5

Legg på neste lengde, fest den med spiker oppe, og fjern så folien som beskytter det selvklebende limet. Trykk flatene godt sammen slik at limet binder. Deretter spikrer du i sikk-sakkk oppetter kanten.

6

Det går to ruller Topsafe til taket. De to restene som er igjen fra hver rull, brukes over takryggen. Overlappingen skal være minst 15 centimeter, og på den korte enden presses de fast i taklimet.

04
Gavlene reises 3 Trinn

1

Sjekk at midtsperra flukter med gavlene. Det kontrollerer du med et rett bord. Lager du et tak som er lengre enn det som er vist her, så sett nye sperrer for hver meter. Da sitter taket godt, og konstruksjonen er solid.

2

Gulvbordene spikres på med 28 x 65 mm galvaniserte spiker før takplatene legges på. Begynn med to halve gulvbord ytterst mellom gavlene og sperrene.

3

Fordel avstanden mellom de øvrige gulvbordene likt, og fest dem med spiker.

05
Til slutt lager du rutsjebanen med stige 6 Trinn

1

Skru på vindskiene (J) med 5,0 x 50 mm skruer inn i listene (N) under platekantene.

2

Smør på godt med taklim på innsiden av vindskiene. Legg de trekantede listene på plass, og festet dem med spiker til vindskiene. (Hvis det hadde vært et bolighus, ville vi normalt lagt trekantlistene under pappen.)

3

Sag vangene til rutsjebanen i en bløt rund bue nede. Radius er cirka 80 cm. Legg trefiberplata (D1) på plass, og fest den ved hjelp av bordene (B1) og 5,0 x 50 mm skruer.

4

Skru resten av plata fast til vangene med 4,0 x 40 mm skruer.

5

Plassér trinnene med en avstand på cirka 30 cm. Bor 1 cm ned i treet med et 28 mm bor. Slå rundstokkene hullene.

6

Montér stigen med 5,0 x 50 mm skruer i hvert trinn.

06
Rutsjebanen med stige fortsatt 5 Trinn

7

Sett rutsjebanen på plass på taket, og hold den fast med et par skrutvinger.

8

Sett deretter stigen på plass mellom vangene på rutsjebanen.

9

Skru sammen stigen og rutsjebanen med 4,0 x 40 mm skruer. Sag av vangene på stigen og rutsjebanen med ei snekkersag.

10

Avrund oppe med en båndsliper slik at det ikke er skarpe hjørner barna kan skade seg på.

11

Sag til glasslistene (U) og (V) til de tre vinduene, sett vinduene på plass, og fest listene med spiker.

Materialer

TIL LEKEHUSET

48 x 98 mm konstruksjonsvirke:

 • 6 lengder til sperrer (A) á 200 cm
 • 2 sprosser (B) á 64 cm
 • 1 sprosse (C), 46,5 cm
 • 1 sprosse (D), 128,5 cm
 • 1 sprosse (E), 83,5 cm

48 x 98 mm trykkimpregnert:

 • 6 påler (F) á 130 cm

28 x 120 mm terrassebord:

 • 20 gulvbord (G) á 200 cm

21 x 95 mm terrassebord:

 • 6 sperreføtter (H) á 283 cm
 • 4 vindskier (J) á 210 cm

36 x 48 mm lekt:

 • 6 tverravstivere til tak (K) á 93,3 cm
 • 4 tverravstivere til tak (L) á 89 cm
 • 2 avstivinger til takutstikket (M) á 22 cm

21 x 45 mm lister:

 • 4 kantlister (N) á 196 cm

45 x 45 mm trekantlister:

 • 4 inndekninger (O) á 210 cm

15 x 45 mm lister:

 • 4 falslister til vinduer (P) á 33,3 cm
 • 2 falslister til vinduer (P1) á 37,6 cm
 • 1 skråavstiver til dør (Q), 75 cm
 • 1 dørrammedel (R), 75 cm
 • 1 dørrammedel (S), 50 cm
 • 1 dørrammedel (T), 113,5 cm
 • 8 glasslister (U) á 29 cm
 • 4 glasslister (V) á 61 cm

15 mm vannfaste kryssfinértakplater med not og fjær :

 • 4 takplater (Y) á 122 x 244 cm

Utvendig kledning - tilpasses ønsker og hva som er på tilbud:

 • Kledning av gavler (Z), i alt ca. 53 m med dekkbredde ca. 80 mm.

Dessuten:

 • 2 ruller Icopal Topsafe takpapp (finnes i fargene teglrød, grå og skifersort)
 • Takpapplim og pappspiker
 • 1 stort vindu av 3 mm akryl på 60 x 60 cm
 • 2 små vinduer av 3 mm akryl på 28 x 28 cm
 • Skruer, 4,0 x 30, 4,0 x 40, 5,0 x 50, 5,0 x 60, 6,0 x 90, 6,0 x 120 mm
 • 14 x 35 mm firk. galv. dykkertspiker
 • 28 x 65 mm galv. spiker
 • 1 dørstengsel
 • 2 hengsler til dør 50 x 100 mm (utslått)
 • Trelim
 • Heldekkende trebeskyttelse samt fargeløs trebeskyttelse

TIL RUTSJEBANEN

21 x 95 mm terrassebord:

 • 4 vanger (A1) á ca. 285 cm
 • 4 tverravstivere (B1) á 50 cm

28 mm rundstokk:

 • 9 trinn (C1) á 43,6 cm

3,2 mm oljeherdet trefiberplate:

 • 1 rutsjebane (D1), 50 x 244 cm

Dessuten:

 • 4,0 x 40 mm skruer
 • 5,0 x 50 mm skruer

Tidsforbruk

4 dager

Pris

4.700 kroner

Vanskelighetsgrad

Huset er ikke så vanskelig å bygge.

Tegning

Lekehuset settes først på påler når gavlene er ferdige. Deretter setter du opp sperra i midten, og så legger du gulv i huset før taket legges.

De to gavlene med henholdsvis døra og vinduene. Størrelsen på vinduene kan du lage som du har lyst til. Men husk at jo større vinduer, jo større bør falsen også være. Døra kan bare lages bredere.

Rutsjebane og stige er ikke festet til taket, så pass på at den står skikkelig fast på gresset før leken begynner.

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

Video

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...