Åttekantet lysthus av 48 x 98 mm

Dette åttekantede lysthuset er enkelt å bygge, og det vil være et dekorativt innslag i de fleste hager. Selve lysthuset koster omkring 12 000 kroner, i tillegg kommer kostnader til fundament og gulvbelegg. Og du kan sette opp lysthuset i løpet av et par helger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
12.000 kroner

Intro

Et lysthus i hagen er selve symbolet på det gammeldagse romantiske utelivet. Familie og venner kan sitte rundt og lytte, mens en i selskapet forteller historier eller spiller musikk. Og så forlenger det sommersesongen i begge ender fordi det er praktisk i alt slags vær. Det kan gi skygge for ei brennende sommersol, og det gir ly for regnskurene som hører til i vårt nordiske klima. Men et lysthus betyr også at du kan sitte lenger ute om kvelden med familie og venner uten å bli sjenert av den rå nattelufta. Dette lysthuset som ikke har vinduer, kan også kalles en paviljong.

Plasseringen er viktig

Det spiller en stor rolle hvor du plasserer lysthuset. Du bør helst finne et sted der du kan nyte utsikten i god kontakt med resten av hagen. Og du bør sikre deg at lysthuset er stort nok, slik at det er plass til gjestene når de kommer. Det åttekantede lysthuset som vi har bygd, er så stort at du fint kan klemme inn åtte personer rundt et bord.

Enkel konstruksjon

Selve konstruksjonen av lysthuset er forholdsvis enkel. I vårt tilfelle valgte vi nemlig å bruke en og samme dimensjon til den bærende konstruksjonen - 45 x 95 mm høvlet furu med avrundede kanter. De kvadratiske stolpene er satt sammen av to stykker, mens vi andre steder har delt materialene i to.

Taket er kledd med en pan-nekakeaktig shingel, og de enkelte banene av takpapp er festet ved hjelp av pappspiker. Omleggene i pappen er forhåndsbehandlet slik at de fester seg sammen når de blir oppvarmet av sola - enklere kan det ikke være.

Shingel kan legges på tak med helninger helt ned til 15 grader. Ved helninger mellom 15 og 18/22 grader og i vindharde strøk skal det først legges et lag underpapp. Selv om taket på lysthuset vårt har en helning på 30 grader, bestemte vi oss, for sikkerhets skyld, for å legge underpapp først. Det var altså ikke nødvendig, men det var i hvert fall ikke til noen skade.

Den bærende konstruksjonen er ferdig og solid forankret til fundamentet. Og snart er også taket på plass. Nå står bare taktekkingen, kledningen og døra igjen. Når du har kommet så langt, om ikke før, bør du tenke over om du kanskje også vil ha vinduer i lysthuset.

Veiledning

01
En enkel konstruksjon 4 Trinn

Her ser du lysthuset fra siden. Legg merke til at bordene er fjernet i den ene brystningen slik at du ser underlaget (L) for bordene. De skrå lektene sørger for å gi lysthuset den nødvendige stivheten.

1: Når du har funnet et egnet sted å plassere lysthu-set,graver du ut til fundamentet og støper det.

2: Skjær til bunnsvillene (E) med skrå snitt i endene, og legg dem på murpapp langs kanten av fundamentet. De festes til fundamentet med karmplugger.

3: Lag hver stolpe av to planker (J) med lim og skruer. Reis en stolpe i hvert hjørne, og skru den fast til bunnsvilla (E). Hold stolpene midlertidig i lodd med bord på skrå.

4: Sag til toppsvillene (G), og skru dem fast på stolpene oppe. Sag midt igjennom fire toppsviller, og skru dem fast utenpå de andre.

5: Sag til de åtte sperrene (K) med skrå snitt. Sper-rene skrus fast til toppbeslaget oppe. Nede ligger de oppå endene av stolpene der de festes med vinkelbeslag til toppsvillene.

6: Skru fast de sju under-karmene (F) mellom stolpene med overkanten 90 cm over gulvet.

7: Sag de åtte plankene på 300 cm midt igjennom til underlag (L) for bordene i brystningene. Montér først ei «ramme» hele veien rundt i en brystning. Og deretter to skrå avstivere. Lysthuset er nå stabilt, og du kan fjerne de skrå bordene fra stolpene.

8: Montér bordene (P) i brystningene. Døra lager du ved å montere bord på et Z-formet underlag (L). Du kan enten lage døra i hele åpningen - eller ei smalere dør kombinert med et fast parti på en eller begge sidene. Døra festes til stolpene med hengsler. Ønsker du ei glatt side innvendig på brystningene, kler du innsiden med passende panelbord.

9: Påfør alt treverk trebeskyttelse - i en eller flere omganger. Her ser du lysthuset fra siden. Legg merke til at bordene er fjernet i den ene brystningen slik at du ser underlaget (L) for bordene. De skrå lektene sørger for å gi lysthuset den nødvendige stivheten.

Brystningen kan som her kles med loddrette bord (P) - eller du kan velge å bruke bordene vannrett eller i skråmønster.

Fundamentet (D) er støpt, og bunnsvillene ( E) er på plass oppå. Stolpene (J) er reist og forsynt med underlag for bordkledningen.

I toppen av stolpene festes disse til toppsvillene (G). Sperrene (K) monteres oppå stolpene og holdes fast ved hjelp av vinkelbeslag.

I hver brystning (minus faget med døra) monteres to skråavstivere (L). Disse skal sørge for å avstive lysthuset slik at det ikke blir skadd i vind.

I det ene faget har vi laget et smalt, fast parti til venstre. Resten av åpningen er ei dør som er hengslet på stolpen.

02
Underlag og shingel 5 Trinn

På denne takplanen kan du tydelig se hvordan de enkelte takbordene (N) er plassert på den venstre seksjonen. Under hver skjøt er det ei sperre (K). Sperrene er angitt med stiplede linjer på tegninga. Det samme er plasseringa av de i alt åtte stolpene (satt sammen av to og to 45 x 95 høvlet furu) som holder hele takkonstruksjonen.

1: Fest takbordene (N) til sperrene med spiker (se beskrivelse under foto).

2: Taktekkingen av shingel monteres (se beskrivelse under foto), og samtidig er lysthuset nå beskyttet mot fuktighet.

3: Montér nå overkarmer (H), underlag for underkledning og underkledning (M).

Sperrene møtes i toppen i et knutepunkt som vi fikk et mekanisk verksted til å lage etter vår beskrivelse. Det er åtte fester til sperrene.

Takbordene (N) spikres eller skrus på sperrene. Hvert bord sages på skrå i den ene enden og spikres fast slik at den andre enden stikker ut over sperra. Når bordene er festet på ei side, sages de over med ei sirkelsag på den andre. Skjøten skal være midt over sperra.

Her er lysthuset utstyrt med vannrett underkledning. Det er med på å gi hele takkanten en pen og enkel avslutning.

Når takbordene er på plass, er det en god idé å tette taket med takpapp. Blir bordene våte, utvider de seg og forskyver seg.

Først spikres og festes et lag underlagspapp på hele taket. Deretter spikres en takfot i aluminium (S) langs kanten hele veien rundt. Også de selvklebende banene av shingel (R) spikres fast på alle flatene. Det du må skjære av nederst, kan du bruke øverst.

03
Fundament - flere muligheter 1 Trinn

Når du skal lage fundamentet til lysthuset, kan arbeidet utføres på flere måter:

■ Stolpene kan graves ned i bakken til telefri dybde.

■ Du kan grave hull til telefri dybde og støpe punktfundamenter av betong, og så feste stolpene til stolpesko som er støpt ned i fundamentene.

■ Du graver ei grøft til frostfri dybde hele veien rundt, og støper en ringmur i grøfta. Stolpene festes til muren.

Men fordi vi gjerne ville legge fliser inne i lysthuset, valgte vi en fjerde løsning: platefundament.

På den måten kunne vi også slå to fluer i en smekk. Vi fikk ei betongplate å sette stolpene på og et perfekt underlag til flisene.

Enkelt prinsipp

Prinsippet for platefundament er enkelt. Du støper ei armert betongplate oppå et lag isolasjon og utnytter jordvarmen: Få meter ned i bakken er jorda varm. (7 grader ved kysten, ca. 2 grader på indre strøk i nord).

Det er samme prinsippet håndverkerne kan bruke om vinteren når de legger vintermatter ut for å tine bakken. Mattene holder nemlig på varmen, og etter et par dager er telen vekk om det ikke er altfor kaldt i lufta.

Støping av fundamentet

Begynn med å fjerne jorda, og grav ned minst 25 centimeter under bakkenivå.

Legg minimum et 15 centimeter tykt lag singel (A). Det virker som et kapillarbryten-de lag og skal hindre fukt i å trenge opp i konstruksjonen.

Lag nå en åttekantet forskaling til betongen av bord, og slå en stolpe i bakken i midten. Skru fast ei list i toppen av stolpen, og merk av 176 centimeter på lista. På denne måten har du en passer som helt nøyaktig viser hjørnene av forskalinga. Den settes ellers med en avstand på 135 centimeter.

Legg nå et lag av 50 millimeter terrengmatter (harde, tråkkfaste matter av mineralull) eller polystyrénplater (B) oppå singellaget. Hvis du skal hindre telen å krype inn under fundamentet (klima-og grunnforholdavhengig), må isolasjonen gå 0,6-1,8 meter utenfor selve fundamentet.

Armeringa (C) utføres lettest med et ferdig armeringsnett der armeringsjerna er sveiset sammen. Du kan for eksempel kjøpe ett ferdig nett på 235 x 500 centimeter. Du kan bruke et nett av 6 millimeter kamstål med en maskestørrelse på 15 x 15 cm.

Armeringsnettet tilpasses med ei boltesaks eller en vinkelsliper med skjæreskive. Sørg for å holde nettet minst 3 centimeter fra yttersiden av betongen, og husk at ved skjøter bør du binde nettene sammen med ståltråd og ha minst 50 centimeters omlegg.

Kloss opp nettet på isolasjonen med spesielle plastholdere - disse skal være 5 til 8 centimeter høye - og bland betongen (D) av sement, støpesand og singel i forholdet 1:3:5.

Når du fyller betongen i forskalinga, er det viktig at dette skjer med litt overhøyde. Det er nemlig avgjørende at betongen flyter helt sammen og slutter tett rundt armeringa. Du kan eventuelt leie en elektrisk stavvibrator til å fordele betongen med i et jevnt lag.

Betongen skal være 15 cm tykk, og med et rett bord kan du trekke av den overskytende betongen etter overkanten av forskalinga (husk å lage siksak-bevegelser med bordet). Når støpinga er ferdig, dekkes betongen med plastfolie slik at den kan herde med fuktighet i minst ei uke (4 uker gir best betong). Rask herding gir også en viss risiko for at betongen kan sprekke.

Det spesielle platefundament ligger oppå bakken som ei stor helle. Det er et av flere alternativer når du skal støpe fundament til lysthuset. Les mer om prinsippet bak platefundamentet på vår hjemmeside - www.gjoerdetselv.com

Unngå telehiv

Prinsipp-snitt: Selv om det blir minusgader i lufta, blir det ikke nødvendigvis frost under et isolert fundament. (Tallene gjelder kyststrøk.) Telehiv kan også unngås ved å bruke drenerende masser. Velg løsning ut fra grunnforhold og klima.

Materialer

48 x 98 mm trykkimpregnert justert furu:
• 7 bunnsviller (E) á 150 cm

45 x 95 mm høvlet furu:
• 8 underkarmer (F) á 135cm
• 12 toppsviller(G) á 135 cm
• 8 overkarmer (H) á 135 cm
• 16 stolper (J) á 210 cm
• 8 sperrer (K) á 240 cm (NB! øk dim. til f.eks. 48 x 123, avhengig av snølast)
• 8 planker á 300 cm (deles til underlag – L)

25 x 100 mm furu skurlast:
• 32 bord for underkledning (utstikk) (M) á 162 cm
• 24 underlag for underkledning á 40 cm

21 mm høvlede bord med not og fjær:
• Takbord (N), 16 m2

25 mm panel:
• Brystningsbord (P), i alt 8 m2

Dessuten:
• 16 m2 underlagspapp
• 16 m2 shingel (R)
• 8 takfot i aluminium(S) á 165 cm
• Skruer, 4 x 50 og 5 x 80 for utebruk
• Spiker, 2,8 x 65 mm
• 16 vinkelbeslag
• 21 karmplugger (10 x 100 mm)
• Toppbeslag (til sperrer)
• Hengsler og lukkebeslag til dør
• 12 m murpapp (10 cm bred)
• Papplim
• Pappspiker
• PU-lim
• Trebeskyttelse

Pris: Cirka 12 000 kr.
(prisen er ekskl. fundament og gulvbelegg)

Tegning

Et tverrsnitt gjennom lysthuset. Hele fundamentet er utført som ei stor armert betongflate slik at du kan legge fliser eller lignende oppå. Les mer om fundamentet på de neste sidene.

Plan over bunnsvillene (E) viser hvordan disse er festet til fundamentet. På venstre side er det en åpning der døra skal sitte. Målene brukes også til å lage fundamentet etter.

Et vannrett snitt gjennom vindusåpningene. Hver stolpe lages av to planker (J).

Video

TEKNIKK: Legging av takshingel

Med shingel i små moduler er det lett å legge takbelegg

TIPS: Skjær enkelt gjennom takbelegg

TEKNIKK: Montering av vinkelbeslag

Snu beslaget riktig så sammenføyningen får optimal styrke

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Tips & Triks

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Lysthus