8-kantet lysthus med åpne sider – del 1

Denne åttekantede hagepaviljongen er enhver hageeiers (og hans kones) drøm. Den er både dekorativ og et hyggelig samlingspunkt. Selv om det ikke er et nybegynnerprosjekt, klarer de fleste å bygge denne paviljongen. Det gjelder bare å følge den utførlige trinn for trinnanvisningen på disse sidene.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
80 timer
Pris
10.000 kroner

Intro

Du kan kjøpe ferdige, flatpakkede hagepaviljonger i mange byggvarehus og på nettet. Men da beløper en slik paviljong seg fort opp i 25-30 000 kroner. I tillegg er ikke den høye prisen nødvendigvis en garanti for kvalitet.

Vi har derfor valgt å vise deg hvordan du bygger paviljongen helt fra bunnen, av materialer du kjøper selv. Det morsomme er at prisen på dette bygget ligger på rundt en tredjedel av prisen på en paviljong kjøpt i et byggvarehus. Vi kom helt ned under 10 000 kroner for denne bunnsolide paviljongen i et klassisk utseende.

Finn frem blyant, vinkelmåler og smygvinkel

Du trenger ikke å frykte at det krever høyskoleutdannelse i matematikk for å beregne hellingsvinkler på sperrene, sammenføyning av taket eller utforming av hjørnestolpene.

Med hjelp fra en av dem som til daglig utdanner tømrere, er vi trygg på at du kan glemme alle de vanskelige, matematiske utregningene, slik at du heller kan gripe en blyant, en smygvinkel og en tømrervinkel – og sette i gang. God fornøyelse med byggingen.

Les fortsettelsen i del 2

LES OGSÅ: Bygg et flott lysthus

Bunnsolid fra starten. Vi viser hvordan du bygger fundamentet til paviljongen.

Smart stolpeløsning. Se hvordan trekantstolpene og veggsvillen settes sammen.

Avansert takkonstruksjon med utveksling og stikksperrer. Dette er tømrerarbeid, men vi viser hvordan du kan gjøre det selv.

Selvklebende takpapp gjør det enkelt å avslutte det flotte taket.

Autentisk rekkverk, som ser ut som “i gamle dager”.

Veiledning

01
Bunnkonstruksjon 5 Trinn

Selve bunnen består av en ring av åtte solide (98 x 98 mm) trykkimpregnerte stolper, som er kappet i endene med et 22,5 graders snitt. Stolpene skrus sammen med byggbeslag (spikerplater) og forbindes på tvers med bjelker.

Hele rammen hviler på betong i alle de åtte hjørnene, og settes fast til dem med patentbånd. Da blir paviljongen stående selv om det blåser litt.

1

Legg ut svillene (A) på bakken, og kloss dem opp, slik at de ligger så rett som mulig før du begynner å skru sammen delene.

2

Press hver skjøt tett sammen, og fikser dem med et bord og et par skrutvinger. Spikerplaten monteres midt over skjøten og settes fast med beslagskruer (5 x 35 mm). Skru skrått inn i skjøtene fra siden med 5 x 100 mm skruer.

3

Sjekk at åttekanten er nøyaktig konstruert ved å måle rett over fra ytterpunkt til ytterpunkt. Målet skal være 320 cm. Snu rammen med beslagene ned, og merk opp til de fire gulvbjelkene (B og C) med cirka 52 cm avstand.

4

Skru først de to ytterste bjelkene (C) fast til rammen. Merk dem opp i endene etter rammen, og kapp dem til før du skrur dem fast, skrått inn i rammen med 5 x 100 mm rustfrie skruer.

5

De to midterste bjelkene (B) settes fast med bjelkesko som skrus fast med 5 x 35 mm beslagskruer. Sjekk at bjelkene flukter med oversiden av rammen.

02
Gulvet 7 Trinn

Bunnen på paviljongen er robust og stabil, men den skal forankres slik at den ikke flytter seg i kraftig vind. Bunnen hever du over bakken og sikrer mot fukt nedenfra med murpapp. Deretter kan du legge terrassebord på rammen. Her er det valgt gulv i lerketre, men det finnes terrassebord i adskillige tresorter. Den billigste løsningen er underlig nok trykkimpregnerte terrassebord.

For å finne plasseringen på betong-understøttingen, løftes rammen på plass før du setter pinner i pakken ut for hvert av de åtte hjørnene. Deretter er det bare å fjerne rammen og støpe.

1

Hver skjøt (i hjørnene) understøttes med et par bøtter betong og små betongheller som rettes opp og bringes innbyrdes i vater. Stikk en bit patentbånd i betongen som forankring.

2

Løft på plass rammen når betongen har herdet etter et døgns tid. Sjekk med vateret før konstruksjonen plasseres endelig og settes fast.

3

Bunnrammen settes fast til patentbåndene med beslagskruer. Legg merke til at betonghellene er hevet, slik at rammen ikke har kontakt med bakken. Legg murpapp mellom svillen og hellen. Det hindrer fukt i å stige opp i treet.

4

Gulvbjelkene understøttes på midten med noen gamle heller og et stykke terrassebord (D). Legg murpapp under bordet før det fikseres med skruer.

5

Legg på terrassebordene (D). Bruk 5 x 70 mm rustfrie skruer. La bordene stikke litt utover sidene på rammen, med så lite avkapp som mulig.

6

Sag kantene rene med en sirkelsag til slutt. Med en dykksag i en føringsskinne er det enkelt å få gulvet til å flukte med yttersiden på bunnsvillene.

7

Dermed er du ferdig. Altså med en åttekantet terrasse. Nå begynner det morsomme, for nå skal vi lage tak.

03
Loddrette stolper 2 Trinn

For at taket på paviljongen skal ligge trygt, skal det hvile på noen solide stolper. Vi setter opp åtte av dem, som vi lager av 48 x 98 mm bord. De settes opp to og to, slik at de danner en “V” med spissen inn mot sentrum av terrassen. Det skaper en passe stiv konstruksjon, som fint skal kunne bære både toppsvillen, taket og litt snø.

Åpningen ut mot verden lukkes senere av en dekklist. Den sages skrå (22,5º) på sidene, slik at den passer i åpningen. Listen setter vi på til slutt, når paviljongen er blitt malt.

1

Sett to stolpestumper (E) på et hjørne, vinkelrett på forkant av rammen. Der bakkantene møter streken, skal hjørnestolpene stå. Skru på vinkelbeslag som stolpene kan skrus fast til.

2

Sett fast alle stolper (E) parvis, med 60 x 70 mm vinkelbeslag og 5 x 35 mm beslagskruer. I bakkanten skrus de to stolpene sammen på skrå, hjørne mot hjørne, med 3 stk 5 x 70 mm skruer.

04
Toppsviller 5 Trinn

Nå som stolpene er satt opp, skal taket ha en ramme å ligge på, en såkalt toppsvill.

Den lager vi av 48 x 98 mm bord, som skrus sammen to og to.

Det ene av de to bordene skal ligge oppå stolpene, mens det andre skal passe inn mellom dem. De som skal ligge oppå stolpene, kappes i 122 cm lengde med et 22,5º snitt i hver ende. De skal tilsvare rammen til bunnen. Prøv deg eventuelt fram med målene.

De nederste bordene (G) er 105 cm lange, men kappet i et 90º snitt. Prøv deg eventuelt fram på disse målene også.

1

Kapp de øverste åtte bordene (F) med et 22,5º skrått snitt i endene. Strek opp i begge ender etter en bordbit. Da får du lengden på den korte planken (G) som skal mellom stolpene. Her ble det 105 cm. Lag også åtte stykker av dem.

2

Sett sammen de to stykkene med vannfast trelim og 5 x 70 mm skruer. Fikser først med et par skruer i hver ende, og snu alt rundt. Skru inn resten fra oversiden, der skruene ikke er synlige når toppsvillene er lagt opp.

3

Legg opp toppsvillene, og skru dem fast til stolpene fra oversiden. Når toppsvillene er kappet nøyaktig og lagt opp, danner de en likesidet åttekant, og de loddrette stolpene vil stå nøyaktig i lodd.

4

Skru sammen toppsvillene i hjørnene. Skjøtene presses helt tett sammen og fikseres med to 5 x 100 mm skråskruer, én fra hver side.

5

Sag av spissene på hjørnene. For at sperrene senere skal kunne legges tett mot toppsvillen, må den ytterste spissen sages av, slik at du får en plan anleggsflate.

05
Toppen 2 Trinn

Det er tilnærmet umulig å samle åtte sperrer i en spiss så det blir solid, hvis du da ikke er vant med slikt fra å bygge for eksempel gamle kirker. Men vi klarer oss også fint med denne løsningen, som består av en kraftig topplate og en åttekantet senterkloss, som alle sperrene avsluttes mot.

1

Lag en rund skive (N) (topplaten) med 70 cm i diameter av 22 mm kryssfinér, og del den opp i åtte like store biter. Sperrenes plassering strekes opp fra sentrum og ut til kanten på platen.

2

Sag hjørnene av en 12 x 12 cm tykk stolpe (Q), som er 30 cm lang. Merk opp 3,5 cm fra hvert hjørne, og sag av hjørnene etter strekene. Da får alle de åtte flatene 5 cm bredde, som passer sperrene.

06
Sperrer 5 Trinn

Taket lages med såkalte gradsperrer, dvs. sperrer som ligger der takflatene møtes. Her er det åtte bord som settes på høykant og samles på den åttekantede klossen i midten (Q). For å styre sperrenes avstand innbyrdes, bruker vi topplaten vi har laget, som sperrene skrus fast til. Det lyder innviklet, men se på bildene, så ser du fort hvordan det gjøres.

I stedet for å krongle med skjøting av sperrene høyt over bakken, har vi valgt å sette fast de fire første sperrene i både topplaten og den åttekantede stolpen, mens det ligger på bakken. Etterpå løftes konstruksjonen opp. Da er det praktisk å få et par naboer til å hjelpe deg.

1

Begynn med å lage en mal av en hel sponplate. Mål først 159 cm inn fra den ene siden, og merk opp midten av paviljongen. Legg et bord (P) fra nederste hjørne mot midten i en 30° vinkel. La bordet stikke 30 cm utenfor platen.

2

Tegn inn toppstykket (Q) og topplaten (N) på malplaten. Strek opp hvor bordet (P) møter toppstykket (Q). Merk hvordan P ligger i forhold til N.

3

Merk av til et hakk i bordet (P), der det møter topplaten (N). Dette kalles salhakk. Det lages enkelt med en håndsag.

4

Strek også opp et hakk der sperren møter toppsvillen (F). Det er i det ytterste hjørnet av sponplaten. Hakket må høyst være 1/3 av sperrens bredde. Sages også ut med håndsagen.

5

Sjekk om sperremodellen (P) passer når hakkene er saget ut. Deretter kan du streke opp alle åtte sperrer etter modellen, og sage dem ut.

07
Skjøting av sperrer 5 Trinn

Nå kan du sette sammen sperrekonstruksjonen. De første fire sperrene setter du på topplaten nede på bakken. Kloss opp platen, slik at du slipper å bøye deg så mye. Når de fire sperrene sitter, løfter du hele konstruksjonen på plass og monterer resten av sperrene.

Når samtlige sperrer ligger på plass, festet med skruer og vinkelbeslag, vil du oppdage at konstruksjonen er både sterk og selvbærende. Likevel forsterker vi konstruksjonen med kryss av planker rett under topplaten.

Krysset (K på tegningen) er laget som en juletrefot og satt sammen “hakk i hakk” på midten.

1

Topplaten (N) med stolpen (Q) klosses opp til en behagelig arbeidshøyde, der sperrene (J) er løftet opp fra bakken. Allier deg med en hjelper, eller kloss opp sperrene mens de settes fast til stolpen og topplaten.

2

Skru fast sperrene (J) akkurat midt på stolpens (Q) anleggsflater med to stk 5 x 120 mm skruer. Konstruksjonen løftes på plass, og alle sperrene skrus fast til toppsvillen (F og G) med et vinkelbeslag på hver side.

3

Sett fast de resterende sperrene med skruer i toppen og vinkelbeslag ved toppsvillen (F og G). Legg merke til at sperreendene i utstikket står loddrett, det betyr at de er kappet 30° som i toppen.

4

Lag et kryss (K) av bord, som en juletrefot. Krysset er streket opp etter sperrene. Skru det fast med to 5 x 100 mm skruer i hver skjøt, samt én enkelt skrue opp i stolpen (Q), gjennom topplaten (N).

5

Krysset lages med en hakk i hakk sammenføyning. Det er to identiske utskjæringer midt i bordet med samme bredde som tykkelsen (4,8 cm), og halvparten så dype som bredden (4,9 cm).

08
Utvekslingen 5 Trinn

Før vi kan begynne å legge tak, må vi tilføye ekstra understøtting, fordi avstanden er ganske stor mellom sperrene helt ute i kanten. Dette gjør vi med såkalte stikksperrer (M), som halverer avstanden mellom sperrene.
Men før stikksperrene kan settes fast, skal vi forbinde de åtte sperrene på tvers med bord - dette kalles også for utveksling. De skal sitte 105 cm fra stolpen oppe i toppen. Vi bruker ikke mye tid på å beregne lengder og vinkler, men streker opp på stedet, akkurat som en ekte tømrer.

1

Mål 105 cm ned fra midtstolpen (Q), og avsett en tydelig oppmerking på oversiden av samtlige sperrer (J). Fikser et plankestykke med tvinger oppå sperrene i flukt med oppmerkingene.

2

Strek opp den minimale vinkelen, som sperren heller i forhold til utvekslingen. Dette gjør du ved å holde en vinkel som vist, og streke opp med en tømrerblyant på siden av utvekslingen. Gjenta dette i den andre siden.

3

Strek opp tilspissingsvinkelen på undersiden av utvekslingen, likt i begge ender. Kapp de åtte utvekslingene (L) med en kapp-/gjærsag. Finjuster eventuelt vinklene litt, hvis utvekslingen ikke ligger nøyaktig mot sperrene.

4

Press på plass utvekslingene (L), og skru dem fast med to stk 5 x 100 mm skråstilte skruer i begge sider.

VIKTIG! Overkant på utvekslingen skal ligge i plan med overkant av sperrene.

5

Det blir flott! Samtlige åtte utvekslinger er tilpasset og satt fast. De ligger parallelt med toppsvillene, de er 70 cm lange og de halverer hvert av trekantfeltene.

Les fortsettelsen i del 2

Materialer

Materialer til bunnkonstruksjonen

98 x 98 mm trykkimpregnert stolpe:
• 8 bunnsvill (A) à 122 cm

48 x 98 mm trykkimpregnerte bord:
• 2 gulvbjelker (B) à 300 cm
• 2 gulvbjelker (C) à 210 cm

28 x 120 mm terrassebord:
• 19 gulvbord (D) à 300 cm

Dessuten:
• 4 stk. 48 x 98 mm
• Bjelkesko
• 8 spikerplater,
• 250 cm galv. patentbånd
• Murpapp,
• 5 x 35 mm beslagskruer
• 5 x 70 mm og 5 x 100 mm rustfrie skruer
• Betong
• Heller

Materialer til stolper og toppsvill

48 x 98 mm trykkimpregnerte bord:
• 16 loddrette stolper (E) à 215 cm
• 8 toppsvill (F) à 122 cm
• 8 toppsvill (G) à 105 cm

23 x 148 mm kledningsbord:
• 8 dekklister (H) à 6 x 215 cm

Dessuten:
• 16 stk. 60 x 70 mm vinkelbeslag,
• 5 x 35 mm beslagskruer
• 5 x 70 mm skruer
• 5 x 100 mm skruer

Materialer til sperrekonstruksjon

48 x 98 mm trykkimpregnerte bord:
• 8 sperrer (J) à 210 cm
• 2 kryssdeler til topp (K) à 110 cm
• 8 utvekslinger (L) à 70 cm
• 8 stikksperrer (M) à 110 cm

22 mm kryssfinér:
• 1 topplate (N), diameter 70 cm

120 x 120 mm stolpe:
• 1 toppstykke (Q), 30 cm

Sperremodell:
• 1 21 x 98 mm bord (P), 210 cm (ikke vist)
• 1 sponplate, 122 x 244 x 2,2 cm (ikke vist)

Dessuten:
• 16 vinkelbeslag
• 5 x 35 mm beslagskruer,
• 5 x 100 mm skruer
• 5 x 120 mm skruer

Tidsforbruk

Cirka 80 timer

Pris

Cirka 10 000 kroner

Vanskelighetsgrad

Oppgaven ligger et stykke over middels, men er du nøyaktig hele tiden, får du et meget flott resultat.

Tegning

Slik skal lysthuset settes sammen

Denne bunnsolide paviljongen bygges av bare noen få forskjellige dimensjoner på materialene. Det aller meste består av 48 x 98 mm bord. Se hvordan alt L henger sammen på tegningen.

Slik skal lysthuset settes sammen

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Lysthus