8-kantet lysthus med åpne sider – del 2

Det fantastiske lysthuset tok form i Gjør Det Selv 7/2013. Nå fortsetter vi der vi slapp. Vi legger et flott tak og setter opp rekkverk. Se hvordan det gjøres, og få inspirasjon til å bygge ditt eget.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
80 timer
Pris
10.000 kroner

Intro

Nå er tiden kommet for å gjøre jobben ferdig. Vi skal sette stikksperrene mellom de ordentlige sperrene, og vi skal legge bord på taket, før vi til slutt legger på et takbelegg.

Vi har ofret noen kroner ekstra, og bruker et selvklebende takbelegg. Det er enkelt å arbeide med, og til et lysthus som dette trenger vi ikke å bekymre oss om den underpappen vi normalt må legge under selvklebende takbelegg.

Bygg en drøm av et lysthus - del 1

LES OGSÅ: Bygg et flott lysthus

Veiledning

01
Så langt kom vi 2 Trinn

I forrige utgave avsluttet vi byggingen med å montere tverrstykker mellom sperrene, såkalte utvekslinger. De skal vi arbeide med nå, fordi de skal brukes til å sette fast små sperrestykker på - det er disse som kalles stikksperrer.

Stikksperrene (M) halverer avstanden mellom de lange sperrene (J). Dette er nødvendig, fordi avstanden mellom dem er nesten 150 cm ute i enden.

1

Strek opp der utvekslingen (L) skal plasseres,105 cm fra toppstolpen (Q). Mens du streker opp, er det smart å holde utvekslingen på plass med skrutvinger.

2

Utvekslingene (L) settes fast til sperrene (J) med 5 x 100 mm skruer. Dermed har du noe å sette de kortere stikksperrene (M) fast til.

02
Stikksperrer 5 Trinn

Vi bruker igjen metoden “lag en prøve-opplegging, strek opp, og sag ut”, når vi går i gang med stikksperrene (M). Tilpass først én enkelt av stikksperrene, og bruk den som modell for de sju andre.

Stikksperrene er plasseret midt på utvekslingen. De er cirka 110 cm lange, men lag den første litt for lang. Da har du mulighet til å tilpasse den. Sperreenden kappes i en 30 graders vinkel, slik at enden er loddrett når sperren er på plass.

1

Plasser stikksperren (M) mot utvekslingen (L), og strek opp salhakket der det skal hvile på toppsvillen. Sag ut salhakket, og sjekk at det passer.

2

Bruk den første stikksperren som modell for de øvrige sju. Dette er rent kopiarbeid.

3

Sjekk at stikksperrene (M) flukter i høyden med de øvrige sperrene (J). Sjekk også lengden. De skal ikke stikke lenger ut. Da blir det problemer når vindskiene skal på plass.

4

Skru fast stikksperren (M) til utvekslingen (L) med to 5 x 100 mm skruer gjennom utvekslingen, og én enkelt 5 x 120 mm skrue gjennom salhakket, ned i toppsvillen (F).

5

Nå er takkonstruksjonen ferdig med sperrer (J), utvekslinger (L) og stikksperrer (M). Det ser flott ut, og det er et sterkt underlag for taket du nå skal legge.

03
Tak og takfot 5 Trinn

Før vi begynner å legge på taket, skal vi ha satt på loddrette forkantbord. Vi bruker åtte bord, som vi setter fast til sperreendene hele veien rundt lysthuset.

Forkantbordene (R) kappes av i en 30° vinkel langs den kanten som vender opp. Da flukter de med hellingen på taket. Der forkantbordene møtes, kappes de i et snitt på 22,5°. Til slutt skrus alle forkantbordene på.

Deretter skal du i gang med å legge taket. Her bruker vi såkalt rupanel, som legges med den ru siden opp og den glatte ned. Da sitter takbelegget bedre.

1

Heng opp det første forkantbordet (R) midlertidig. Strek opp på bordet, slik at du vet hvor du skal sage. Kapp endene i 22,5°, og sag overkanten i 30°. Skru fast bordet, og gjenta med neste bord.

2

Tilpass det nederste bordet (S), og skru det fast. Legg opp 7-8 bord, og slå dem midlertidig sammen i fjær og not. Strek opp fra det nederste bordet, midt over sperrene, før du kapper bordene og skrur dem på med 4 x 60 mm skruer.

3

Tilpass det øverste bordet (S) mot stolpen (Q) ved å sage av fjæren, slik at bordet kan komme på plass.

4

Klipp til takfotbeslaget (T). De fås som L-formede aluminiumsskinner i lengder på 1 m, og er enkle å klippe med en platesaks. Du skal klippe et snitt på langsiden av beslaget der du skal bøye det rundt hjørnene på taket.

5

Legg beslaget (T) langs kanten av taket, og bøy det rundt hjørnet. Spikre det fast med 20 mm galvaniserte pappspiker. Sørg for å spikre forskjøvet med 10 cm avstand mellom spikerne.

04
Takbelegg 5 Trinn

Takbelegg er en veldig anvendelig kledning til tak på paviljonger og uthus. Det finnes flere typer, f.eks. dekorative takshingel, belegg som skal sveises på, og metoder med ett lag under- og ett lag overbelegg. Til boliger er det strenge krav, men på en paviljong som dette er det ingen restriksjoner, kun et ønske om at taket holder tett i regnvær.

Her har vi valgt en enkel løsning med kun ett lag selvklebende belegg. Vi har brukt Icopals selvklebende TopSafe, som fås i ruller på 1 x 7 meter. Vi har delt de 7 meter lange lengdene på langs, slik at vi får lengder med 50 cm bredde. De legges med en overlapp på 9 cm.

1

Tegn opp de nederste 50 cm av taket på den første lengden takbelegg. Skjær av de skrå kantene med en hobbykniv. Marker 9 cm overlapp i toppen med kritt, og skjær til belegget.

2

Kantlim takbelegget. Løft lengden opp mot den påspikrede kanten, og trekk ut en stripe lim i begge sider ut mot sidene. Legg også et par striper lim på takfotbeslaget. Fjern folien fra belegget.

3

Spikre fast takbelegget innenfor markeringen til overlappet. Spikerne plasseres med 10 cm avstand, forskjøvet for hverandre. Bank fast hele flaten til taket ved hjelp av en trekloss og en hammer.

4

Sett fast et hjelpebord 9 cm fra overkanten på første lengde, og støt neste lengde mot kanten på det. Fjern folien bak, spikre i toppen, og lim i kantene før du banker etter med kloss og hammer.

5

Fortsett lengde etter lengde med samme fremgangsmåte. Fire like brede lengder og en litt mindre i toppen, der belegget føres opp på midtstolpen (Q).

05
Avslutning på taket 2 Trinn

Skjøtene på taket skal selvsagt tettes. Det gjør vi med 15 cm brede strimler. De er 215 cm lange og selvklebende.

Strimlene ligger midt over skjøtene og stikker dermed 7,5 cm ut til begge sider. Ekstra taklim er ikke nødvendig. Når det først har vært en varm sommerdag, biter strimlene seg godt fast i det underliggende takbelegget.

For å dekke endeveden på midtstolpen har vi laget en toppkloss av to lag 22 mm kryssfinér, som måler 20 x 20 cm. Vi har saget av hjørnene, slik at klossen blir åttekantet. Den får også takbelegg når den er skrudd fast i toppen.

1

Bruk en rettholt til å styre de lange dekkstrimlene, og bank dem fast med en trekloss og en hammer. Spiker og lim er ikke nødvendig. Skjær rent nede ved takfoten (T).

2

Skru på en åttekantet toppkloss på taket, og lim fast belegg på kanten og toppen. Overgangen mellom tak og “hatten” tetter du med litt taklim.

06
Rekkverk 5 Trinn

Det er utallige måter å lukke sidene i paviljongen på. Den kan f.eks. lukkes helt med liggende kledning i noen felt, og med vinduer og dør (er) i andre. Vi har valgt en åpen løsning med et rekkverk.

Rekkverket med kryss er laget av to vannrette bord (V) og to loddrette (X). For å danne en kvadratisk ramme, har vi trukket de to sidene 8 cm inn fra de loddrette stolpene på paviljongen. På den måten får vi også et flott kryss (Y) i midten. Den ekstra rammen består av fire plankestykker (Z), og er ren dekorasjon.

1

Rammen lages av to vannrette (V) og et loddrett (X) bord. Bruk 5 x 100 mm skruer og vannfast snekkerlim. Impregner endeveden med trelim overalt. Det forhindrer inntrengende fukt.

2

Strek opp kryssets bjelker (Y) diagonalt mellom de innvendige hjørnene på rammen. Kapp endene med to 45° snitt, slik at de passer inn i hjørnene.

3

Kryss (Y) skjøtes hakk i hakk. Sag to innsnitt midt på, og stem ut med stemjern. Krysset settes sammen, og det siste loddrette bordet (X) settes fast.

4

Den innvendige rammen skrus på. Rammen er mindre biter (Z), som er kappet i 45° i begge ender. De settes fast med lim og 4 x 60 mm skruer.

5

Rekkverket settes fast i toppen til de loddrette stolpene med vinkelbeslag og 5 x 35 mm beslagskruer. Rekkverket er montert 10 cm over gulvet.

07
De siste listene 2 Trinn

For å dekke gapingen på de bærende stolpene, setter vi dekklister over gapene. Listene lages av 22 x 148 mm bord (215 cm lange), som er skåret med et 22,5° snitt langs de to langsidene.

Før dekklistene (H) kommer på, maler vi alt treverk unntatt gulvet med grunningsolje og hvit trebeskyttelse. Dekklistene får en grå trebeskyttelse for å skape litt kontrast.

1

Før dekklistene kommer på, skal de nederste vannrette bordene (V) i rekkverket skrus fast med en 5 x 100 mm skrue i hver side inn i endeveden, gjennom de loddrette stolpene (E).

2

Sett på dekklistene (H), slik at de skjuler gapet mellom de loddrette stolpene (E) og skruene til rekkverket. Vi har malt dekklistene med en kontrastfarge.

Materialer

Materialer til sperrekonstruksjon

48 x 98 mm trykkimpregnerte bord:
• 8 sperrer (J) à 208 cm
• 8 utvekslinger (L) à 70 cm
• 8 stikksperrer (M) à 110 cm

22 mm kryssfinér:
• 1 topplate (N), diameter 70 cm

120 x 120 mm stolpe:
• 1 toppstykke (Q), 30 cm

Dessuten:
• 5 x 100 mm skruer, 5 x 120 mm skruer

Materialer til taket

22 x 148 mm furubord:
• 8 forkantbord (R) à 150 cm

21 x 120 mm rupnal til undertak, med fjær og not:
• Cirka 100 m undertak (S)

Takbelegg, TopSafe fra Icopal:
• 4 ruller à 1 x 7 meter (U)

Dessuten:
• 12 takfotbeslag (T) à 100 cm, 4 x 60 mm skruer, 20 mm galv. pappspiker, taklim

Materialer til rekkverk

48 x 98 mm impregnerte bord:
• 14 vannrette (V) à 105,3 cm
• 14 loddrette (X) à 80 cm
• 14 kryssdeler (Y) à 114 cm
• 28 innv. rammer (Z) à 38 cm

Dessuten:
• Lim, 14 vinkelbeslag, 5 x 35 mm beslagskruer, 4 x 60 mm skruer, 5 x 100 mm skruer, 5 lt grunningsolje, 5 lt trebesk.

Tidsforbruk

Cirka 80 timer

Pris

Cirka 10 000 kroner

Vanskelighetsgrad

Oppgaven ligger et stykke over middels, men er du nøyaktig hele tiden, får du et meget flott resultat.

Tegning

Tak og rekkverk

Når sperrene er lagt opp og satt fast, er det ikke vanskelig å legge resten av taket. Se her hvordan det henger sammen.

Tak og rekkverk

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Lysthus