Solid søppelskur med smarte detaljer

Dette skuret er laget av bare fire forskjellige dimensjoner på materialene, og alle mål er tilpasset så de går opp uten kjedelig deling av materialer på langs. At det ser bra ut, er heller ingen bakdel.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
5.000 kroner
Søppelskur

Du kan tilpasse størrelsen på søppelskuret, så det passer med antallet avfallsdunker du har. Her er det plass til fire.

Intro

Litt om søppelskuret

1. Steintaket er klassisk og pent, og det kan legges direkte oppå sperrer og lekter. Her kreves ikke noe undertak.

2. Vindskiene er felt inn i hverandre i hjørneskjøtene. Det krever litt planlegging.

3. Kledningslektene er satt opp med god avstand mellom, så konstruksjonen får et lett uttrykk.

4. Forlengelsen av gulvet foran gir en praktisk overgang mellem skuret og bakken, og gjør det lett å kjøre avfallsdunkene ut og inn.

5. Gulvbordene har en ramme, med lekre gjærskjøter.

LES OGSÅ: Hvilke bjelkesko skal jeg velge?

Veiledning

01
Bunnramme 5 Trinn

Det skal først lages et “fundament” til skuret. Her er det lecablokker som er stablet, rettet opp og støpt sammen. Oppå dem lages en bunnramme av impregnerte 48 x 98 mm bjelker.

De ytterste og den midterste bjelken (B) trekkes 50 cm utenfor rammen i front. Den ekstra lengden foran skal brukes til å bygge en rampe, så det blir enkelt å kjøre avfallsdunkene inn og ut.

Under bunnrammen legges en fiberduk, for å hindre ugress å vokse.

1

Bygg bunnrammen. Plasser bjelkene (A, B og C) på lecablokker, så de ligger stabilt og rett. Sjekk at bunnrammen er vinkelrett ved å ta diagonalmål mellom hjørnene.

2

Sett skråstivere (E) i hjørnene. De skal brukes som bærere til rammen som lages rundt stolpene senere. Kapp dem 45 grader, og lag dem 35 cm fra spiss til spiss

3

Vi starter i midten, og måler oss ut i sidene, så vi får bjelker med 60 cm senteravstand. Det gir kortere avstand mellom de to ytterste bjelkene i hver side, noe som passer perfekt senere, når gulvbordene legges.

4

Marker på bjelkene (A) hvor tverrstiverne (D) skal plasseres. Når du setter en strek, er det smart å sette et kryss som markerer på hvilken side av streken tverrstiveren skal sitte. Bruk to 5 x 90 mm skruer per skjøt.

5

Den siste tverrstiveren (D) skrus fast. Dermed er bunnrammen ferdig, og klar til å få montert stolper i hjørnene og bli kledd med gulvbord oppå.

02
Stolper, gulv og toppsviller 10 Trinn

Vi kjøper ikke ferdige stolper, men lager dem selv av de samme bjelkene som bunnrammen er bygget av, slik at det blir få forskjellige materialer å kjøpe inn. De er raske å sette sammen, og når den ene bjelken lages 10 cm kortere enn den andre, blir det et hakk i stolpen som passer perfekt til toppsvillen - som vi ellers måtte ha saget ut.

Stolpene festes først midler tidig til bunnrammen med skråstivere. Svillene festes også midlertidig med tvinger. Når alt er i lodd og vater, settes stolpene endelig fast, før gulvet kan legges.

1

Hjørnestolpene (F og G) lages av to bjelker som skrus sammen med 5 x 90 mm skruer. Den ene bjelken skal være 10 cm kortere enn den andre. Da blir det et hakk øverst, som toppsvillen (H) kan ligge i.

2

Sett hjørnestolpene (F og G) på fundamentene og fest dem midlertidig med en skrue nederst. Sjekk med vateret at stolpene står rett. Når de gjør det, sikres de med to midlertidige skråstivere.

3

Sett toppsvillen (H) midlertidig fast i hakket øverst på stolpene (G og H). Lengden tilpasses, så det går opp med taksteinene. Her er det 361 cm, som passer med 12 stein.

4

Monter begge svillene (H) når de er kappet til i lengden. Tilpass også fire skråstivere (J), 55 cm lange, som monteres i hjørnene. De kappes med 45 graders snitt og skrus fast med 5 x 90 mm skruer.

5

Kapp til de ytterste gulvbordene (L) så de passer rundt stolpen (F). Det skal lages et innhakk, og hjørnet kappes med et 45 graders snitt, så du får en flott skjøt. Skru fast bordene med 4,2 x 56 mm terrasseskruer.

6

Sett fast skråstiverne (K) nederst på de ytterste stolpene, når det første bordet i gulvrammen er på plass. Skråstiverne kappes i 45 grader, og er 65 cm fra spiss til spiss. Skru dem fast med 5 x 90 mm skruer.

7

Monter et gulvbord (L) til som ”ramme”. Det skal kappes til i enden, slik at det passer mot stolpen og har et skrått snitt der det støter inn mot det andre bordet.

8

Skru fast de resterende gulvbordene (L) innenfor rammen, når du har kappet dem til i lengden. De skrus fast med 4,2 x 56 mm syrefaste, terrasseskruer.

9

Sørg for at det er jevn avstand mellom gulvbordene (L). Bruk øyemål. Press krokete bord på plass med hjelp av for eksempel et stemjern.

10

Så er skuret halvveis ferdig, med stolper, toppsviller, skråstivere og gulv. Nå mangler tak, sider og rampe.

03
Sperrer og takstein 7 Trinn

Før du setter i gang med sperrene, skal toppsvillene skråskjæres øverst, slik at sperrene blir liggende med hele flaten oppå toppsvillen.

Vinkelen finner vi ved å legge opp en sperre midlertidig på toppsvillene og avsette vinkelen med en smygvinkel. Her er vinkelen 18 grader. Toppsvillene skjæres til i lengderetningen med en håndsirkelsag, der sålen kan vinkles. Endene på sperrene kappes også med et 18-graders snitt, slik at de blir loddrette når de legges på toppsvillene.

1

Mål opp vinkelen på taket med en smygvinkel. Vinkelen overføres til håndsirkelsagen, som vi bruker til å sage riktig vinkel på langs av toppsvillen. Sperrene kappes også i endene med samme vinkel, slik at de blir loddrette.

2

Skru fast sperrene (M) når du har kappet dem i riktig lengde med en kapp-/gjærsag. Lengden på sperrene er tilpasset, slik at det passer med fem rekker takstein. Sperrene skrus fast med 5 x 90 mm skruer.

3

Sperrene (M) støttes på hele flaten, fordi toppsvillene (H) er saget skrå. Oppå sperrene kommer taklektene. Det er ikke behov for undertak i denne enkle konstruksjonen.

4

Monter den nederste taklekten (N) på høykant. De andre skal ligge med bredsiden ned. Da vil nederste rekke takstein ligge i samme høyde som de øvrige. Toppen av lekten skal flukte med enden av sperrene.

5

Vi måler opp til resten av taklektene (N). Den nest nederste legges 35 cm fra den nederste - målt fra overkant til overkant. De øvrige legges med en avstand på 34,5 cm. Avsett målene på taksperrene.

6

Monter takfotbeslag på den lave langsiden av taket. Forbor først, før du spikrer dem fast med pappspiker. Her bruker vi to beslag på to meter hver. De kappes ikke til, men legges bare med overlapp.

7

Legg opp taksteinene. Det er en ren fornøyelse når det går opp akkurat med stein. Når du kommer lenger opp på taket, er det enklest å legge steinene fra undersiden.

04
Vindskier, is bord og sider 7 Trinn

Vi bruker to bord i høyden til vindskier. Det dekker kanten på taksteinene og ser pent ut. Det gir litt utfordringer i hjørnene, der det må lages hakk på det fremste bordet for at skjøten skal bli pen. Det fremste bordet sages øverst på langs med samme vinkel som taket, så isbordet blir liggende helt tett oppå.

Kledningen lages av de samme lektene som vi brukte til taket. De monteres med en senteravstand på 10 cm, og kun på den nederste delen av skuret, slik at uttrykket blir luftig.

1

Monter det nederste vindskibordet (P) i siden. Vindskien skal bestå av to bord, og det første plasseres slik at det flukter med overkanten av taklektene.

2

Skru fast det øverste vindskibordet (P). Det plasseres 4 cm ned på det første bordet. Da flukter det perfekt med toppen av taksteinene. Bruk eventuelt et par hjelpeklosser på baksiden til å holde bordet.

3

Tilpass vindskiene (P) foran, slik at bordene passer mellom bordene i siden. Det øverste får et hakk i hver side og et skrått snitt (18 grader) på toppen, slik at isbordet blir liggende helt tett ned på det.

4

Monter isbord (Q) oppå vindskiene (P). Isbordet stikker 1 cm utenfor kanten og ligger helt tett ned på vindskiene, fordi den fremste vindskien er skåret skrått øverst. Det gir pene overganger.

5

Marker hvor lektene (R) til kledningen skal plasseres. Det er enkelt hvis du først avsetter målene på et målebord, som du flytter rundt og merker opp alle stolpene med. Vi markerer overkanten på lektene.

6

Skru fast lektene (R) når du har kappet dem til i lengden, slik at de passer til sidene og bakveggen. Avstanden fra lektetopp til lektetopp er 10 cm. De skrus fast med 4,2 x 56 mm terrasseskruer.

7

Gulvet forlenges foran med bord (L), som monteres til ekstra tilfarere som legges på bakken. Med en overgang av stein foran rampen, er det lett å trille dunkene ut og inn.

Materialer

48 x 98 mm, impregnerte bjelker

 • 15 meter til ramme/bunn
 • 20 meter til stolper
 • 8 meter til toppsviller
 • 5 meter til skråstivere

36 x 48 mm, impregnerte lekter

 • 60 meter til kledning
 • 15 meter til taksperrer
 • 30 meter til taklekter

28 x 120 mm, terrassebord

 • 56 meter til gulvet

19 x 123 mm impregnerte bord

 • 6 meter til isbord
 • 15 meter til vindskier

Dessuten:

 • 2 stk takfotbeslag, à 2 meter
 • Takstein, 60 stk (Skarpnes dobbeltkrum).
 • Skruer, 400 stk 4,2 x 56 og 100 stk 5 x 90 mm
 • Fargeløs treolje

Spesialverktøy

 • Smygvinkel
 • Håndsirkelsag
 • Kapp-/gjærsag

Tidsforbruk

Cirka 3-4 dager.

Pris

Let litt etter gode materialer til en bra pris. Da klarer du dette for under 5000 kroner, alt inkludert.

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøyaktig når du tilpasser rammen rundt gulvbordene og vindskiene i hjørnene. For øvrig er dette enkelt.

Tegning

Multimedia

3D-modell

3D-modell

Søppelskur

Søppelskur som gir deg orden på søppeldunkene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Bygg bunnrammen

Bunnen til skuret består av en bunnramme av impregnerte bjelker.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Stolper og toppsviller

Stolper og toppsviller lages av samme bjelker som bunnrammen er laget av.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

De ytterste gulvbordene

De ytterste gulvbordene er kappet til med et 45-graders snitt, og slik at de passer rundt stolpene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sperrer

Toppsvillene er skråskåret slik at sperrene hviler på en plan flate.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Tilpass vindskiene

Vindskiene er tilpasset med hakk, slik at de møtes i en pen sammenføyning og ligger godt.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

Video

TIPS: Rigtig lengde på spiker og skruer

Video

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Søppelskur