Sykkelskur med listekledning og vegger av forskalingsplate

Store og kraftige 12 mm forskalingsplater danner vegger i sykkelskuret og avstiver konstruksjonen effektivt. Utenpå lages rammer med flott listekledning.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
15.000 kronor
Bygge Sykkelskur

Sykkelskur

Intro

Boden er en relativt enkel konstruksjon av reisverk kledd med forskalingsplater og lekter, som gir en flott finish.

Her festes reisverket til veggen og underlaget som sykkelboden skal stå på. Vi legger murpapp mellom betonghellene og reisverket, for å beskytte treet mot fukt som trenger opp fra betonghellene. Vi bruker rustfrie, syrefaste A4-skruer overalt til prosjektet.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • bygger reisverket
 • lager takkonstruksjonen
 • legger på kledningen
 • lager døren
 • legger på takplater
 • skrur på den skjulte avløpsrennen

Veiledning

01
Skjelettet bygges 4 Trinn

Bygge Sykkelskur 1

Materialene kappes til med en kappsag. Delene til reisverket kappes til i lengden. Det gjøres enkelt med en kapp-/gjærsag, som er et nesten uunnværlig verktøy til et prosjekt som dette.

Bygge Sykkelskur 2

Siderammen legges ut. Merk deg stripen av murpapp, som klippes til slik den passer lengden og bredden av bunnsvillen (B).

Bygge Sykkelskur 3

Vi forborer til innfestingen. Reisverket skal festes til både veggen og underlaget. Vi forborer derfor til innfestingen.

Bygge Sykkelskur 4

Hjørnestolpene (A) settes opp. Vi slår lange spikerplugger gjennom stolpen og inn i veggen, der vi har forboret. Vateret sikrer at stolpen blir rett. Forskalingsplater (P) monteres utenpå stolpen.

02
Takkonstruksjonen monteres 7 Trinn

Siderammene er montert på husveggen. Nå forbinder vi dem ved å bygge konstruksjonen som skal holde taket.

Taket består av to rammer, der den ene går ut fra veggen, den andre fra fronten av boden. I midten, mellom de to rammene, lages det et mellomrom til en metallrenne, som skal lede vekk regnvann fra taket (se tegningen).

Bygge Sykkelskur 1

Støtteklossen (D) monteres. Mellom de to hjørnestolpene (A og C) skal det monteres en kloss (D), som bærer takkonstruksjonen. Den monteres 10 cm under toppen av stolpene, slik at det blir fall inn mot midten.

Bygge Sykkelskur 2

To langsgående midtsviller (E) monteres fra kortside til kortside. De stabiliserer boden og blir bæring for taksperrene i rammene, som taket senere legges på.

Bygge Sykkelskur 3

Taksperrer (F) legges mellom svillen (E) på veggen og midtsvillen (E), slik at takplatene har noe å legges på. Det skal brukes fire taksperrer til hver av de to takram-mene. Nede på hellene står den andre rammen klar til montering.

Bygge Sykkelskur 4

Dermed er begge sider montert. Nå kan vi gå videre med de stabiliserende elementene, som skal få boden til å stå solid fast.

Bygge Sykkelskur 5

Stender (G) til fronten settes opp. Begge takrammene er på plass. Nå setter vi opp en stender (G) til frontveggen. Den gir støtte til taket og noe å montere døren til senere.

Bygge Sykkelskur 6

Skru på drensbord (H). Det skrus bord på enden av sperrene (F) i midten. Senere plasseres avløpsrennen mellom disse bordene.

Bygge Sykkelskur 7

Boden skrus fast til hellene. Nå som stendere og takkonstruksjon er på plass, kan vi skru fast boden til underlaget.

03
Lektekledningen monteres 4 Trinn

Vi monterer lekter på fronten og sidene. De er skråskåret på både overkanten og underkanten med en bordsirkelsag, slik at vannet kan renne av. Her brukes lekter av Thermowood i to forskjellige størrelser (J og K). Du kan bruke det som passer best med både budsjett og utseende hos deg.

De vannrette lektene (K) skrus fast på loddrette lekter (J) til moduler. Vi bruker avstandsklosser mellom lektene for å sikre jevn avstand mellom dem.

Bygge Sykkelskur 1

Lektemodulene skrus sammen. Bildet viser lektemodulen som skal monteres i fronten. Hver vannrett lekt (K) monteres med en skrue i hver ende.

Bygge Sykkelskur 2

Monter en lekt (L) til dørhengslene på støttestolpen (G). Den skal sitte ved siden av der lektemodulen monteres.

Bygge Sykkelskur 3

Modulene skrus fast. Vi har allerede skrudd på tre lange, tverrgående lekter (K) øverst i fronten. Nå monterer vi hele lektemodulen på høyre side av døren.

Bygge Sykkelskur 4

Modulen skrus fast. Forskalingsplaten er hard, og krever at du forborer gjennom den.

04
Døren lages av lekter og plater 4 Trinn

Døren bygges etter samme prinsipp som fronten og sidene. Altså med skråskårede lekter satt sammen i moduler, montert utenpå en forskalingsplate.

Vi monterer lange hengsler på døren, og vi lager en dørstopper på betonghellene. Målene på døren kan du selvfølgelig bestemme selv. Ønsker du en bredere dør, er det plass til det.

Bygge Sykkelskur 1

To hengsler skrus fast To hengsler skrus fast med tre solide bol - ter. Det monteres et hengsel i toppen og et bunnen av døren. Hengslene monteres 25 cm fra toppen og bunnen.

Bygge Sykkelskur 2

Hengslene skrus fast Hengslene skrus fast i høyre side av dør åpningen, der vi tidligere satte opp en lekt (L) som ekstra forsterkning.

Bygge Sykkelskur 3

Døren kan lukkes Døren kan lukkes innenfra med en skåte. Skåter finnes i mange forskjellige størrelser og utforminger.

Bygge Sykkelskur 4

Dørstopperen monteres på hellene. Prøv deg frem, slik at du er sikker på at dørstopperen plasseres på riktig sted.

05
Takplatene legges på 4 Trinn

På denne boden blir det montert klare, gjennomsiktige trapesplater. De er rimelige og bidrar til å gi et godt lys i boden. Et alternativ er takplater av stål, men da vil du ikke slippe inn noe lys. Vi setter også et beslag og en fleksibel inndekking mot veggen.

Sidekantene får også beslag (M) i toppen for å beskytte toppen av lektene og overgangen mot takplatene mot vann. Her brukes beslag av aluminium, men bruk bare det du finner tilgjengelig.

Bygge Sykkelskur 1

Platene tilpasses til rennen. Vi har også montert beslag på sperrene (E) på begge sider av rennen. Platene skrus fast med tilhørende skruer.

Bygge Sykkelskur 2

Et beslag (M) tetter inn mot veggen og leder regnvann ned på takplatene og videre til avløpsrennen. Inndekkingen oppå platen gjør at overgangen blir tett.

Bygge Sykkelskur 3

Overgangen dekkes. Her settes det aluminiumslister (M1) i kantene, for å tette overgangen mellom takplatene og kledningen på veggene til boden.

Bygge Sykkelskur 4

En dekklist (M2) monteres oppå kantlistene (M1). Finner du ikke tilsvarende beslag i byggvarehuset ditt, kan du helt fint også bruke andre beslag.

06
Avløpsrennen skrus på 2 Trinn

De skråskårede lektene gir sykkelboden et spesielt utseende, men det er ikke bare den flotte fasaden som gjør at boden skiller seg ut. Den smarte, skjulte avløpsrennen, som vi har fått en blikkenslager til å lage, er også en løsning du sannsynligvis ikke har sett tidligere. Rennen er cirka 40 cm lenger enn boden, slik at vannet renner vekk i god avstand fra bodveggen.

Bygge Sykkelskur 1

Regnvannet ledes vekk. Vi slipper å montere ytterligere nedløpsrør og takrenner med denne smarte, skjulte rennen.

Bygge Sykkelskur 2

Rennen skrus fast. Den skrus fast oppå de to korte klossene (D) som bærer de midterste toppsvillene.

Materialer

12 mm forskalingsplate

 • 2 sider (P) à 213 x 149 cm
 • Overstykke (P1), 197,7 x 21,8 cm
 • 2 dører (P2) à 189,5 x 94,5 cm
 • Frontplate høyre side (P3), 94,5 x 189,5 cm
 • List mellom dørene (P3), 187 x 5 cm

48 x 98 mm

 • 4 hjørnestolper (A + C) à 197 cm
 • 2 bunnsviller (B) à 149 cm
 • 2 støtteklosser (D) à 20,2 cm
 • 4 toppsviller (E) à 197 cm
 • 8 taksperrer (F) à 64,6 cm
 • Stender (G), 197 cm

Thermowood, 45 x 20 mm

 • 6 stående lekter til sidene (J) à 213 cm
 • 4 stående lekter til dørene (J1) à 189,5 cm
 • 2 stående lekter i høyre side for døren (J2) à 191,2 cm
 • Lekt til montering av hengsler (L), 189,5 cm
 • 4 loddrette lekter til montering av lektene i toppen foran (N) à 21,8 cm

Thermowood, 65 x 20 mm

 • 52 lekter til sider (K1) à 152,9 cm
 • 23 lekter til høyre side av fronten (K2) à 94,7 cm
 • 46 lekter til dører (K3) à 94,5 cm
 • 3 lekter over dører (K4) à 290,2 cm

19 x 98 mm bord

 • Drensbord, korte (H1), 4 stk. à 87 cm
 • Drensbord, lange (H2), 2 stk. à 92,5 cm

Beslag til taket (her aluminium)

 • Kantlister, 60 x 60 x 30 mm (M1)
 • Dekklister, 30 x 30 mm (M2)
 • Veggbeslag (M)
 • Beslag til drensrenne, 60 x 60 x 30 mm

Dessuten

 • Takskruer, 50 mm
 • 4,2 x 42 mm og 6 x 15 mm A4-skruer
 • 6 x 50 mm rustfrie bolter til hengsler
 • 2,0 x 40 mm spiker
 • Fleksibel inndekking til tak
 • Murpapp, 20 x 11 cm
 • Trapesplater
 • Avløpsrenne til taket
 • Skåte til dørene
 • 4 stabelhengsler til dørene
 • Montasjelim
 • Dørstopper

Tidsforbruk

En effektiv helg.

Pris

Cirka 15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Den er ikke vanskelig å bygge, men det er viktig at du dobbeltsjekker alle målene. Det kan også være en fordel å være to om jobben.

Tegning

3D-modell

Bygge Sykkelskur tegning
3D-modell

Enkelt sykkelskur med avløpsrenne

Dette sykkelskuret er lett å bygge, og det tar ikke stor plass.

Åpne 3D-modellen

Bygge Sykkelskur tegning
3D-modell

Skjelettet bygges opp

Sykkelskuret er en konstruksjon av lekter.

Åpne 3D-modellen

Bygge Sykkelskur tegning
3D-modell

Takkonstruksjonen monteres

Siderammene montert på veggen, samt en konstruksjon som skal holde taket.

Åpne 3D-modellen

Bygge Sykkelskur tegning
3D-modell

Lektekledningen monteres

Modulene er skrudd sammen. De består av lekter som er skråskåret på både på overkanten og underkanten.

Åpne 3D-modellen

Bygge Sykkelskur tegning
3D-modell

Døren lages

Døren er laget etter samme prinsipp som sidene.

Åpne 3D-modellen

Bygge Sykkelskur tegning
3D-modell

Avløpsrennen skrus på

Vi slipper å montere ytterligere nedløpsrør og takrenner med denne smarte, skjulte rennen.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

TEKNIKK: Snorrette skruer på kledning

Med en boremal går det raskt og blir helt nøyaktig

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Sykkelskur