Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Flott bod med god plass

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Det virker kanskje som en stor oppgave å bygge en bod som dette. Men det er ikke vanskelig, og boden tar heller ikke særlig stor plass. Til gjengjeld får du rikelig med plass til både sykler og redskaper.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
15.000 kronor

Intro

Boden er en relativt enkel konstruksjon av reisverk kledd med forskalingsplater og lekter, som gir en flott finish.

Her festes reisverket til veggen og underlaget som sykkelboden skal stå på. Vi legger murpapp mellom betonghellene og reisverket, for å beskytte treet mot fukt som trenger opp fra betonghellene. Vi bruker rustfrie, syrefaste A4-skruer overalt til prosjektet.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • bygger reisverket
 • lager takkonstruksjonen
 • legger på kledningen
 • lager døren
 • legger på takplater
 • skrur på den skjulte avløpsrennen

Veiledning

Skjelettet bygges

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

1

Materialene kappes til med en kappsag. Delene til reisverket kappes til i lengden. Det gjøres enkelt med en kapp-/gjærsag, som er et nesten uunnværlig verktøy til et prosjekt som dette.

2

Siderammen legges ut. Merk deg stripen av murpapp, som klippes til slik den passer lengden og bredden av bunnsvillen (B).

3

Vi forborer til innfestingen. Reisverket skal festes til både veggen og underlaget. Vi forborer derfor til innfestingen.

4

Hjørnestolpene (A) settes opp. Vi slår lange spikerplugger gjennom stolpen og inn i veggen, der vi har forboret. Vateret sikrer at stolpen blir rett. Forskalingsplater (P) monteres utenpå stolpen.

Takkonstruksjonen monteres

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Siderammene er montert på husveggen. Nå forbinder vi dem ved å bygge konstruksjonen som skal holde taket.

Taket består av to rammer, der den ene går ut fra veggen, den andre fra fronten av boden. I midten, mellom de to rammene, lages det et mellomrom til en metallrenne, som skal lede vekk regnvann fra taket (se tegningen).

1

Støtteklossen (D) monteres. Mellom de to hjørnestolpene (A og C) skal det monteres en kloss (D), som bærer takkonstruksjonen. Den monteres 10 cm under toppen av stolpene, slik at det blir fall inn mot midten.

2

To langsgående midtsviller (E) monteres fra kortside til kortside. De stabiliserer boden og blir bæring for taksperrene i rammene, som taket senere legges på.

3

Taksperrer (F) legges mellom svillen (E) på veggen og midtsvillen (E), slik at takplatene har noe å legges på. Det skal brukes fire taksperrer til hver av de to takram-mene. Nede på hellene står den andre rammen klar til montering.

4

Dermed er begge sider montert. Nå kan vi gå videre med de stabiliserende elementene, som skal få boden til å stå solid fast.

5

Stender (G) til fronten settes opp. Begge takrammene er på plass. Nå setter vi opp en stender (G) til frontveggen. Den gir støtte til taket og noe å montere døren til senere.

6

Skru på drensbord (H). Det skrus bord på enden av sperrene (F) i midten. Senere plasseres avløpsrennen mellom disse bordene.

7

Boden skrus fast til hellene. Nå som stendere og takkonstruksjon er på plass, kan vi skru fast boden til underlaget.

Lektekledningen monteres

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Vi monterer lekter på fronten og sidene. De er skråskåret på både overkanten og underkanten med en bordsirkelsag, slik at vannet kan renne av. Her brukes lekter av Thermowood i to forskjellige størrelser (J og K). Du kan bruke det som passer best med både budsjett og utseende hos deg.

De vannrette lektene (K) skrus fast på loddrette lekter (J) til moduler. Vi bruker avstandsklosser mellom lektene for å sikre jevn avstand mellom dem.

1

Lektemodulene skrus sammen. Bildet viser lektemodulen som skal monteres i fronten. Hver vannrett lekt (K) monteres med en skrue i hver ende.

2

Monter en lekt (L) til dørhengslene på støttestolpen (G). Den skal sitte ved siden av der lektemodulen monteres.

3

Modulene skrus fast. Vi har allerede skrudd på tre lange, tverrgående lekter (K) øverst i fronten. Nå monterer vi hele lektemodulen på høyre side av døren.

4

Modulen skrus fast. Forskalingsplaten er hard, og krever at du forborer gjennom den.

Døren lages av lekter og plater

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

Døren bygges etter samme prinsipp som fronten og sidene. Altså med skråskårede lekter satt sammen i moduler, montert utenpå en forskalingsplate.

Vi monterer lange hengsler på døren, og vi lager en dørstopper på betonghellene. Målene på døren kan du selvfølgelig bestemme selv. Ønsker du en bredere dør, er det plass til det.

1

To hengsler skrus fast To hengsler skrus fast med tre solide bol - ter. Det monteres et hengsel i toppen og et bunnen av døren. Hengslene monteres 25 cm fra toppen og bunnen.

2

Hengslene skrus fast Hengslene skrus fast i høyre side av dør åpningen, der vi tidligere satte opp en lekt (L) som ekstra forsterkning.

3

Døren kan lukkes Døren kan lukkes innenfra med en skåte. Skåter finnes i mange forskjellige størrelser og utforminger.

4

Dørstopperen monteres på hellene. Prøv deg frem, slik at du er sikker på at dørstopperen plasseres på riktig sted.

Takplatene legges på

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

På denne boden blir det montert klare, gjennomsiktige trapesplater. De er rimelige og bidrar til å gi et godt lys i boden. Et alternativ er takplater av stål, men da vil du ikke slippe inn noe lys. Vi setter også et beslag og en fleksibel inndekking mot veggen.

Sidekantene får også beslag (M) i toppen for å beskytte toppen av lektene og overgangen mot takplatene mot vann. Her brukes beslag av aluminium, men bruk bare det du finner tilgjengelig.

1

Platene tilpasses til rennen. Vi har også montert beslag på sperrene (E) på begge sider av rennen. Platene skrus fast med tilhørende skruer.

2

Et beslag (M) tetter inn mot veggen og leder regnvann ned på takplatene og videre til avløpsrennen. Inndekkingen oppå platen gjør at overgangen blir tett.

3

Overgangen dekkes. Her settes det aluminiumslister (M1) i kantene, for å tette overgangen mellom takplatene og kledningen på veggene til boden.

4

En dekklist (M2) monteres oppå kantlistene (M1). Finner du ikke tilsvarende beslag i byggvarehuset ditt, kan du helt fint også bruke andre beslag.

Avløpsrennen skrus på

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang til å lese dette avsnittet

De skråskårede lektene gir sykkelboden et spesielt utseende, men det er ikke bare den flotte fasaden som gjør at boden skiller seg ut. Den smarte, skjulte avløpsrennen, som vi har fått en blikkenslager til å lage, er også en løsning du sannsynligvis ikke har sett tidligere. Rennen er cirka 40 cm lenger enn boden, slik at vannet renner vekk i god avstand fra bodveggen.

1

Regnvannet ledes vekk. Vi slipper å montere ytterligere nedløpsrør og takrenner med denne smarte, skjulte rennen.

2

Rennen skrus fast. Den skrus fast oppå de to korte klossene (D) som bærer de midterste toppsvillene.

Materialer

12 mm forskalingsplate

 • 2 sider (P) à 213 x 149 cm
 • Overstykke (P1), 197,7 x 21,8 cm
 • 2 dører (P2) à 189,5 x 94,5 cm
 • Frontplate høyre side (P3), 94,5 x 189,5 cm
 • List mellom dørene (P3), 187 x 5 cm

48 x 98 mm

 • 4 hjørnestolper (A + C) à 197 cm
 • 2 bunnsviller (B) à 149 cm
 • 2 støtteklosser (D) à 20,2 cm
 • 4 toppsviller (E) à 197 cm
 • 8 taksperrer (F) à 64,6 cm
 • Stender (G), 197 cm

Thermowood, 45 x 20 mm

 • 6 stående lekter til sidene (J) à 213 cm
 • 4 stående lekter til dørene (J1) à 189,5 cm
 • 2 stående lekter i høyre side for døren (J2) à 191,2 cm
 • Lekt til montering av hengsler (L), 189,5 cm
 • 4 loddrette lekter til montering av lektene i toppen foran (N) à 21,8 cm

Thermowood, 65 x 20 mm

 • 52 lekter til sider (K1) à 152,9 cm
 • 23 lekter til høyre side av fronten (K2) à 94,7 cm
 • 46 lekter til dører (K3) à 94,5 cm
 • 3 lekter over dører (K4) à 290,2 cm

19 x 98 mm bord

 • Drensbord, korte (H1), 4 stk. à 87 cm
 • Drensbord, lange (H2), 2 stk. à 92,5 cm

Beslag til taket (her aluminium)

 • Kantlister, 60 x 60 x 30 mm (M1)
 • Dekklister, 30 x 30 mm (M2)
 • Veggbeslag (M)
 • Beslag til drensrenne, 60 x 60 x 30 mm

Dessuten

 • Takskruer, 50 mm
 • 4,2 x 42 mm og 6 x 15 mm A4-skruer
 • 6 x 50 mm rustfrie bolter til hengsler
 • 2,0 x 40 mm spiker
 • Fleksibel inndekking til tak
 • Murpapp, 20 x 11 cm
 • Trapesplater
 • Avløpsrenne til taket
 • Skåte til dørene
 • 4 stabelhengsler til dørene
 • Montasjelim
 • Dørstopper

Tidsforbruk

En effektiv helg.

Pris

Cirka 15.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Den er ikke vanskelig å bygge, men det er viktig at du dobbeltsjekker alle målene. Det kan også være en fordel å være to om jobben.

Tegning

Logg inn kjøp tilgang

3D-modell

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Enkelt sykkelskur med avløpsrenne

Dette sykkelskuret er lett å bygge, og det tar ikke stor plass.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Skjelettet bygges opp

Sykkelskuret er en konstruksjon av lekter.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Takkonstruksjonen monteres

Siderammene montert på veggen, samt en konstruksjon som skal holde taket.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Lektekledningen monteres

Modulene er skrudd sammen. De består av lekter som er skråskåret på både på overkanten og underkanten.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Døren lages

Døren er laget etter samme prinsipp som sidene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Logg inn eller kjøp tilgang til å se 3D-modellen

Avløpsrennen skrus på

Vi slipper å montere ytterligere nedløpsrør og takrenner med denne smarte, skjulte rennen.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

TEKNIKK: Snorrette skruer på kledning

Med en boremal går det raskt og blir helt nøyaktig

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.

Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis

password_reset.form.password_is_changed

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Byggeveiledning: Flott bod med god plass
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
  • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
  • Du kan si opp abonnementet når som helst.
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Datasikkerhetshendelse hos Bonnier Publications
Vi har dessverre oppdaget at en person har skaffet seg uautorisert tilgang til et av våre systemer. En konsekvens av dette er at enkelte brukeres innloggingsinformasjon kan ha blitt delt. Så vidt vi vet, er ikke dette tilfelle, men for sikkerhets skyld har vi valgt å tilbakestille passordene til disse brukerne i systemet.

Hva må du gjøre?
Hvis du ikke lenger kan logge inn med det vanlige brukernavnet og passordet ditt, oppretter du et nytt passord ved å klikke på «Glemt passord».

Hva har vi allerede gjort?
Den uautoriserte tilgangen er blitt rapportert til Datatilsynet. Vi har tatt alle forholdsregler og i samarbeid med relevante sikkerhetseksperter arbeider vi hardt for at en lignende situasjon ikke skal skje igjen.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på [email protected].

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake