Flott uthus i hagen

Her bygger vi et modulbasert uthus, som enkelt får plass i hagen. Det er bare 1,5 m dypt, og du kan utvide det som du vil i lengden. I tillegg er det enkelt å bygge.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
7000 kroner

Dette uthuset er så lett å bygge og tar så liten plass, at du kan ha det hvor som helst i hagen.

Intro

Modulbygget

Det trenger slett ikke være vanskelig å lage et skreddersydd uthus i hagen. Skreddersydd, fordi det er modulbygget og enkelt å forlenge så mye som du har behov for. Vi bygger uthuset av tre moduler på 90 cm, der den midterste modulen utstyres med en skyvedør.

I alt er uthuset 150 x 270 cm stort, men du kan fint sette sammen flere moduler. Uthuset er helt bevisst laget åpent. Det blåser faktisk inn øverst. Dette er nødvendig når uthuset er uisolert og uoppvarmet. Hvis uthuset hadde vært tett, ville det blitt veldig fuktig på innsiden, og både sykler og hageredskaper ville rustet rimelig fort.

At uthuset er åpent og uisolert, gjør at det er enkelt å bygge. Setter du av fem-seks dager, fra den dagen materialene ligger klare, skal du ha tid nok. Det er heller ikke vanskelig å lage dette uthuset. Følg anvisningene våre, og ta en titt på konstruksjonstegningen, så er du rustet til å bygge et smart og romslig uthus – som kanskje vil gjøre naboene misunnelige.

Veiledning

01
Før du går i gang 5 Trinn

Du trenger ikke mye spesialverktøy for å sette opp et uthus som dette. Men du vil likevel ha stor nytte av noe som kan bore/grave hull til de loddrette stolpene. Bruker du en spade, må du grave veldig brede hull for å komme ned til det som kalles frostfri dybde (her 90 cm). Du må ned til frostfri dybde, for å unngå at frost i bakken presser opp stolpene.

Med et jordbor og en stolpespade, kan du bore og grave et avgrenset hull i passe dybde, med faste loddrette sider.

1

Begynn med å markere hvor uthuset skal stå. Det gjør du enkelt ved å legge ut bord som vist, og slå en plugg eller en bordbit i bakken der den første hjørnestolpen skal settes opp.

2

Skaffdeg et jordbor og en stolpespade. Redskapene supplerer hverandre godt, og koster ikke all verden. Har du bruk for dem til andre ting også, kan de kjøpes. Ellers kan det hende du får leid eller lånt redskapene hvis du sjekker litt.

3

Begynn på det første hullet med jordboret. Det bores ned med håndkraft. Hvis bakken er tilstrekkelig myk, går det fort å lage et hull. Møter du på steiner, bytter du redskap.

4

Press stolpespaden ned i hullet med åpen klo. Press håndtakene sammen, og løft opp jord og stein. Gjenta dette til du har oppnådd ønsket dybde.

5

Legg grus i bunnen. For å lede vekk vann fra stolpene, er det en god idé å kaste noen steiner og et par spader med grus i bunnen av hullet. Stamp grusen hard med en stolpe, slik at underlaget blir fast.

02
Stolpene 8 Trinn

Det nye uthuset bygges på et skjelett som bæres av sju stolper. I stedet for å kjøpe 98 x 98 mm stolper, velger vi å lage hver stolpe av to stk. 48 x 98 mm.

Dette er det to gode grunner til. Den ene er at hele stolper har en tendens til å vri seg når de blir fuktige. Det skjer ikke når vi setter sammen to bjelker til én stolpe. Den andre grunnen er at vi skal legge opp takkonstruksjonen i innfellinger øverst på stolpene. Disse innfellingene lager vi enkelt ved å kappe av 12 cm på den ene bjelken i hver stolpe.

Vi bruker trykkimpregnerte stolper, ettersom de skal graves ned i bakken og derfor utsettes for en del fukt.

1

Lag de sju stolpene (A). Hver stolpe settes sammen av to 48 x 98 mm trykkimpregnerte bjelker. Hold side kantene i plan, evt. med en tvinge, mens du skrur inn 5 x 80 mm skruer for hver 30 cm.

2

Bank fremste venstre hjørnestolpe hardt ned i bunnen av hullet i bakken. Sett to skråstivere på stolpen og rett den opp til den står i lodd. Skråstiverne kan du sette fast til en påle i bakken.

3

Fyll jord rundt stolpen. Legg bare cirka 10 cm jord i hullet om gangen. Komprimer jorden ved å banke ned et bord i hullet rundt stolpen. Eventuell tørrbetong i bunnen herder opp med fukt fra bakken.

4

Tegn opp plasseringen til alle de fire frontstolpene på to rette bord, et til bunnen og et til toppen. Lag to bord til de tre stolpene i bakveggen også.

5

Legg det fremste bordet ut fra hjørnestolpen, og lag tre hull i bakken ved markeringene på bordet.

6

Sett fast plasseringsbordet til hjørnestolpen med en 5 x 80 mm skrue på skrå. Øverst på stolpen settes det andre plasseringsbordet fast. Understøtt det midlertidig i den andre enden.

7

Sett opp hjørnestolpen i den andre enden. Skru fast plasserings-bordene, og stiv av stolpen. Sett opp de to mellomstolpene, og sett dem fast til bordene ved markeringene.

8

Marker dybden til huset (150 cm) på et bord, og legg det vinkelrett på det fremste plasseringsbordet. Bor hull i bakken på begge sider etter de bakerste plasseringsbordene, og sett opp stolpene.

03
Takkonstruksjonen 8 Trinn

Uthuset er utstyrt med et flatt tak, såkalt pulttak, med helling mot hagen, og mot inngangs døren. Dette kan du eventuelt snu, og takvinkelen kan tilpasses slik at den harmonerer med omgivelsene der du setter opp uthuset.

Som takkledning bruker vi plater av fibersement, men du kan like gjerne bruke stålplater, eller rupanel (med fjær og not) med takbelegg oppå.

1

Når alle stolpene er satt opp, skal de kappes i høyden, slik at du får riktig fall på taket. Her skal det være en forskjell på 25 cm, og fallet lages fra baksiden, mot fronten og hagen.

2

Kapp de fremste stolpene som vist her. Skjær ned den fremste bjelken, slik at den er 12 cm lavere enn den bakerste. Sett sirkelsagen til en sagedybde på 50 mm, slik at du bare kapper én bjelke.

3

Gjenta kappingen på de bakerste stolpene. Men husk at de skal være 25 cm høyere enn de fremste. Innfellingene du har laget er til toppsvillene.

4

Legg opp svillene (B) i hakkene, og bor hull i dem. Legg dem opp i hakkene (innfellingene), du akkurat har laget, slik at de stikker ut 50 cm i begge ender. Bor et 12 mm hull midt i svillen, ut for hver stolpe (A).

5

Stikk inn en 12 x 120 mm bolt i hullene. Bank inn bolten med en hammer. Sett på spennskive og mutter på den andre siden, og skru fast.

6

Kapp sperrene (D) med 10° skrå snitt. Da blir endene loddrett på grunn av fallet (i dette tilfellet). Bor to 6 mm hull i hver sperre. Legg sperrene opp på svillene, og sett dem fast med 6 x 160 mm skruer ned i toppsvillene.

7

Når du er kommet hit, kan du velge å lage taket ferdig, og skru på forkantbord (G) og vindskier (H), før du setter på veggsidene. Skru taklektene (F) på sperrene med cirka 37 cm avstand.

8

Forkantbordet (G) skrus på endene av sperrene (D), i nivå med lektene (F). Vindskibordene (H) kappes skrått av, og skrus fast så de stikker 2,5 cm over sperrene og 4 cm ut fra forkantbordet.

04
Sidene 5 Trinn

Sidene på uthuset består av loddrette kledningsbord som skrus på tverrstivere. Disse er satt fast til stolpene med spikerplater og beslagskruer. Det gir en holdbar løsning, som ikke er synlig utenfra. Samtidig er det raskt og enkelt.

For å avstive uthuset setter vi opp vannrette tverrstivere mellom stolpene (tverrstiverne kalles også spikerslag), og skråstivere skrus på stolpene innvendig. Det skal skråstivere på begge gavler, på bakveggen og til høyre for døren.

1

Kapp til tverrstiverne (E1, E2, E3), slik at de passer stramt mellom stolpene (A). Sett dem fast med en hullplate og fem beslagskruer i begge ender.

2

Overkanten av den øverste tverrstiveren (E2) i gavlen flukter med underkanten av svillen (B) i fronten. Tverrstiverne (E3) på bakveggen settes fast med vinkelbeslag fra baksiden.

3

Skru fast avstivende skråbord (N) til stolpene med 5 x 80 mm skruer. De skal bare stikke inn 4 cm over stolpene, slik at de ikke sitter i veien for kledningen.

4

Alle vegger skal ha skråstivere, før de midlertidige avstivingene til stolpene fjernes. Når alt dette er klart, begynner vi å kle veggene.

5

Skru på kledningsbordene (R) med 5 x 60 mm skruer. I fronten skrus de fast øverst til underlagsbord (C), som er satt fast til toppsvillen (B).

05
Skyvedøren 8 Trinn

En skyvedør er lett å lage når du bruker en 15 mm kryssfinérplate, som du forsterker med bord langs kantene og med to skrå bord i et kryss over midten. Bordene sikrer at døren ikke slår seg, i tillegg ser to bord i kryss pent ut.

Hvis du velger å bygge et uthus som er lenger enn det vi viser her, kan du sette opp en dør til. Da skal du bare lage alu-skinnen, som dørene kjører på, lenger.

1

Sett fast kantbord (K1, K2) på dørplaten (J) med lim og 4 x 40 mm skruer. I bunnen skal dørplaten stikke 2 cm ut fra kantbordet.

2

Strek opp hvor du skal sage på det første skråbordet (L), for at det skal passe i hjørnene. Sag i strekene, legg på bordet og sett det fast med lim og skruer.

3

Strek opp det andre skråbordet (L), og skjær ut på samme vis. Husk å skjære ut slik at det er plass til det første skråbordet. Lim og skru fast de to delene.

4

Monter de to rullebeslagene i toppen av døren. Høyden finner du ved å legge en bit av aluminiumsvinkelen (S) og et stykke 1 mm papp som vist på bildet, mens du skrur fast rullebeslaget med to 8 x 60 mm bolter og to skruer.

5

Monter en 185 cm lang aluvinkelprofil (S) på en 4 cm bred list (T) (laget av et delt bord). Sett listen langs underkanten av svillen (B). Bruk 5 x 80 mm skruer, og sett dem med 25 cm avstand.

6

Heng døren på aluskinnen. Lag to stopp for døren med gummiknotter, som skrus fast med 5 x 80 mm skruer. Den ene knotten plasseres der døren akkurat står helt åpen, den andre der den er lukket.

7

Nederst på stolpen lager du en styring til døren. Bruk en 8 x 80 mm fransk treskrue, et 17 mm langt alurør i 12 mm tykkelse og seks 8 mm skiver. Husk å forbore i stolpen til den franske treskruen.

8

Sjekk at skyvedøren kjører som den skal, og at stopperne sitter der de skal. Ta av døren, og gi den grå trebeskyttelse. Det som enda ikke er malt, får svart trebeskyttelse nå.

06
Avslutningen 3 Trinn

For å unngå at det flytter inn fugler i uthuset ditt, kan du sette hønsenetting i de åpne gavlveggene. Det store takutstikket gjør at regnet ikke kan slå inn gjennom maskene i nettingen.

Takrenneløsningen vår er litt utradisjonell, ettersom vi ikke leder vannet ned til et avløp i bakken, men lar det renne ned langs en kjetting og ut på bakken. Kjettingen gjør at du unngår sprut på veggene når regnet øser ned.

1

Sett fast hønsenettingen fra innsiden i begge sider med kramper eller pappspiker. Klipp til nettingen først, slik at den passer til gavlåpningene.

2

Legg takplatene så de stikker ut 5 cm fra forkantbordet, og med overlapp på to-tre bølger. Begynn med å spikre i sidene. I fremste og bakerste lekt spikrer du på toppen av alle bølgene. De øvrige spikres bare på hver annen bølgetopp.

3

Monter takrennen med et fall på 1 cm. Steng takrennen i den ene enden, og skru fast en kjetting i den andre enden, der vannet skal renne ut.

Materialer

48 x 98 mm trykkimpregnert furu:
• 14 lengder (A) à 330 cm til 7 stolper

48 x 123 mm bjelker:
• 2 toppsviller (B) à 370 cm
• 6 sperrer (D) à 195 cm
• 4 tverrstivere (E1) à 76 cm
• 6 tverrstivere (E2) à 132 cm
• 6 tverrstivere (E3) à 121 cm

48 x 48 mm lekter:
• 6 taklekter (F) à 364 cm

26 x 120 mm terrassebord (du kan også bruke f.eks. 22 x 123 mm panelbord):
• 2 underlagsbord (C ) à 76 cm
• 3 skråstivere (N1) à 200 cm
• 1 skråstiver (N2), 330 cm
• 1 forkantbord (G), 364 cm
• 2 vindskibord (H) à 200 cm
• 2 kantbord (K1) à 190 cm
• 2 kantbord (K2) à 62 cm
• 2 skråbord (L) à 180 cm
• 1 list 26 x 40 mm (T), 185 cm

19 x 120 mm kledningsbord (svartbeiset):
• 38 bord (R1) à 190 cm, ikke på tegning
• 24 bord (R2) à 250 cm, ikke på tegning

15 mm kryssfinér, utendørs:
• Dørplate (J), 86 x 192 cm

Dessuten:
• Skruer: 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm og 6 x 160 mm
• 7 stk. 12 x 120 mm bolter med muttere og spennskiver
• 4 stk. 8 x 60 mm bolter med muttere
• Aluvinkelprofil (S) 2 x 20 x 40 mm, 185 cm
• 2 rullebeslag til dør
• Vannfast lim
• 1 stk. 8 x 80 mm fransk treskrue
• 6 stk. 8 mm skjermskiver
• 12 mm alurør, lengde 1,7 cm
• Hønsenetting og kramper
• Galvanisert bøylegrep
• 20 hullplater (spikerplater)
• 12 vinkelbeslag
• Beslagskruer
• Grå og svart trebeskyttelse
• 360 cm takrenne med endelukking
• 7 takrennebeslag
• 250 cm galvanisert kjetting
• 5 stk. takplater, 95 x 200 cm, ikke på tegning
• 200 stk. spiker til takplatene
• 2 gummpakninger
• 2 pappbiter, 1 mm tykke

Spesialverktøy

• Jordbor og stolpespade

Tidsforbruk

Cirka 5-6 dager, inkludert tørketid på trebeskyttelsen.

Pris

Du skal kunne lage dette uthuset for ca 7000 kroner. Men da skal du ikke kjøpe dyre materialer ukritisk.

Vanskelighetsgrad

Dette er et enkelt prosjekt. Det er ingen vanskelige sammenføyninger eller avanserte konstruksjoner.

Tegning

Her ser du hvordan treskjelettet til uthuset ser ut. Oppå lektene skrur vi et platetak, men du kan også fint legge på rupanel og takbelegg. Fallet på taket kan du justere ved å lage de bakerste stolpene høyere.

Underlagsbordene (C) skrus på baksiden av svillen (B), slik at kledningsbordene kan settes fast til dem øverst.

Skyvedøren består av en kryssfinérplate (J) med et avstivende kryss og en ramme. Den er enkel å lage og en sterk konstruksjon som ikke slår seg. Døren kjører på rullebeslag, som henger på en aluminiumslist (S). Enklere blir det ikke.

3D-modell

3D-modell

Bod med stort takutstikk

Det er mange deler og sammenføyninger du skal ha kontroll på.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Under takplatene

Zoom inn og se hvordan takkonstruksjonen er laget.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Skjelettet under kledningen

Legg merke til de to skråstiverne i hver side, som stabiliserer bygningen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sammensatte stolper

Stolpene er satt sammen av to kraftige bord.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Unngå skadedyr

For å slippe fugler, mus og rotter, monteres et finmasket nett i toppen av sidene.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Døren avstives

Akkurat som sidene, er døren også avstivet med et kryss i midten.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Snorrette skruer på kledning

Med en boremal går det raskt og blir helt nøyaktig

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

TIPS: Fast avstand mellom stolpene

TIPS: Enkel dybdestopp med teip

VERKTØY: Slik bruker du sirkelsagen

I denne videoen lærer du alt om om sirkelsagens muligheter, sagblad og funksjoner. Sirkelsagen er knallsterk og kan med riktig innstilling sage alt fra grove til helt fine snitt – både rett og i forskjellige vinkler. Med riktig sagblad kan du bruke sagen i både tre, metall, porebetong og kunststoff.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...