Lag en skyveport

Her viser vi hvordan du lager en enkel og grei skyveport til for eksempel et uthus eller en garasje.

Her viser vi hvordan du lager en enkel og grei skyveport til for eksempel et uthus eller en garasje.

Porten skal være 161 cm bred og 244 cm høy, og skal kles med 12 mm kryssfinerplater med spor, som også er 244 cm høye. Vanlige bukker er ikke brede nok til en ramme i denne størrelse, men det problemet fikser fagmannen ved å utvide bukkenes bredde med et par lekter.

Når trevirket er lagt opp, avsettes det noen markeringer, hvor skruene som skal holde rammen sammen skal sitte. Skruene plasseres ca. 4 cm inne og 1,5 cm fra henholdsvis topp og bunn. Når det er markert i begge ender på de to korte trestykkene, forborer han loddrett gjennom med et 5 mm bor.

Nå kan rammen skrus sammen med 5 x 100 mm skruer i hullet som sitter 4 cm inne, og med en 5 x 120 mm skrue i hullet som sitter 7 cm inne. Slik forbindes rammen i alle fire hjørner. Plankene kan være litt skjeve, men ved hjelp av en skrutvinge kan de tvinges på plass, før skruene skrus i.

Rammen må forsterkes med et spikerslag, som også er av 50 x 100 mm tre.Fagmannen måler opp hvor det skal sitte, og monterer to vinkelbeslag til å holde det. Plasser vinkelbeslagene slik at den lange siden – der hvor skruehullene sitter lengst bort fra knekket i vinkelen – blir skrudd inn i spikerslaget.

LES OGSÅ: Vinkelbeslag: Bygg med vinkelbeslag

Dermed unngår man at skruene kommer for tett på endeveden, med risiko for at den sprekker når skruene skrus i. Monter nå ytterligere to beslag, så spikerslaget sitter stabilt. Det er nok å gi beslagene tre beslagskruer i hver «vinge».Deretter kontrollerer fagmannen om rammen er helt i vinkel.

Det gjør han ved å måle rammens to diagonaler – såkalt kryssmål. Det gjøres lettest med et lang rett list fra hjørne til hjørne. Marker lengden ved å slå en strek på listen der hvor hjørnet er.

Flytt så listen til den andre diagonalen. Nå skal markeringen fra før helst treffe likt i dette hjørnet. Gjør den det, betyr det at kryssmålene er like, og dermed er rammen også helt i vinkel. Nå skal rammen kles med finér.

Disse platene har vi fått billig, da de er litt ødelagt i sidene. Men det spiller ingen rolle, da vi likevel skal skjøte to plater. Når platen er lagt opp på bukkene, bruker fagmannen en håndsirkelsag, eller nærmere bestemt en dykksag med føringsskinne, til å sage av den skadede kanten med.

Legg merke til at han skjærer platen ren, slik at falsen i den delen av platen som skal brukes skjæres bort. På den andre platen skal det skjæres av tre spor, for at de to platene vil komme til å passe til skyveporten. Igjen skjæres det med dykksagen.

Den første platen legges opp, og det kontrolleres at den passer langs rammens kanter. Det gjør den, så nå kan den skrus fast med 4 x 40 cm rustfrie skruer.Sett først en skrue i det ene hjørnet, og så en på spikerslaget. Da blir det god styring på platen.

Det er penest hvis skruene blir sittende på en rett linje, så derfor markerer håndverkeren samme avstand på hele langsiden før han skrur i skruer. Der hvor de to platene skal skjøtes, skrus det en 25 x 100 mm impregnert bordbit på baksiden av den første platen.

Det gir en solid og tett skjøt.Nå kan den andre finérplaten skrus fast på samme måte som den første. Kledningen er på plass, men da det er en skyveport vi bygger, mangler det et spor i dørens bunn.

Det vil håndverkeren frese ut i midten av bunnrammen. Til det må det brukes en overfres med et notfresestål. Her bruker vi ett på 4 mm, som skjærer 2,5 cm inn i rammen. Etter første snitt senkes jernet et par mm, og så freses det en gang til. På den måten blir sporet litt bredere.

Nå er det god plass til at vi kan bøye et beslag, som kan gå i sporet.Når skyveporten blir hengt opp, skal den støttes i bunnen i dette sporet. Beslaget vi bruker er et helt vanlig bygningsbeslag, som bøyes slik at det passer til formålet.

Jernet skal ikke gå helt opp i sporet, derfor må den ene bøyen lages på 2 cm. Så er det en halv centimeter mellom sporets bunn og beslagets topp. Beslaget skrus fast på rammen, og den første bøyen lages på 2,5 cm, noe som tilsvarer halvparten av rammens tykkelse.

Ved hjelp av en kloss, et par skruer og en hammer, lages den andre bøyen på de 2 cm. Dette hjemmelagde beslaget, som skal monteres på uthusets ene bærende stolpe, er nok til å styre skyveporten i bunnen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Utebod