Vinkelbeslag: Slik brukes vinkelbeslag

RÅ STYRKE: Med et lite utvalg av vinkelbeslag liggende i verkstedet, kommer du langt når det gjelder å lage sterke sammenføyninger.

Les mer om beslag

VIKTIG! Vinkelbeslag

Ved en konstruksjon med loddrette stolper kan det være fristende kun å sette et enkelt vinkelbeslag per stolpe. Vinkelen er sterk, og ved første øyekast står stolpen fint. Men det er ikke mye stabilitet i konstruksjonen med kun én vinkel. Først når et vinkelbeslag monteres på motsatt side, oppnås en stolpeskjøt med optimal styrke.

Vinkelbeslag

Skruer eller spiker til innfesting av vinkelbeslag?

Den beste innfestingen av vinkelbeslag får du med beslagskruer. De er 4 mm tykke, mens halsen måler 5 mm og passer stramt i hullene i beslaget. Skrumaskin med moment anbefales til monteringen. Da kan hastigheten styres, og du unngår at skruene knekker når halsen treffer hullene i beslaget.

Runde, sporete kamspiker eller beslagspiker, som de også kalles, kan også brukes. De er ikke like enkle å bruke som skruer, og egner seg også primært til hullplater. Spikerne er 4 mm tykke, mens halsen rett under hodet er 5 mm, og passer stramt i hullene i beslaget.