Slik bygger du den perfekte hageboden

Vil du ha en hagebod som passer perfekt til hagen og behovene dine, kan du med fordel bygge den selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
5.000 kroner

Intro

Hvis du leter etter en billig hagebod, som kan lages på en halv dag – skal du dra til et byggvarehus. Her kan du kjøpe et ferdig byggesett på tilbud til en overkommelig pris for de fleste hageeiere.

Vil du gå på kompromiss?

Ved å velge en slik løsning, er det ofte en del ting du må gå på kompromiss med. Du får nemlig ikke en bod som er solid og vil holde i mange år fremover. Du får ikke en hagebod som er skreddersydd til nettopp dine behov. Og du får heller ikke en hagebod som kan kombineres med andre løsninger, som for eksempel en hyggelig, liten overbygd terrasse.

Bygg de skreddersydde løsningene selv

Vil du ha en hagebod som passer perfekt inn i hagen, med plass til alle hageredskapene, kan du med fordel bygge den selv. På den måten får du muligheten til selv å lage en hagebod med skreddersydde løsninger og med plass til en hyggekrok eller noe annet du vil integrere i boden.

Velg de riktige materialene

Når du bygger selv, kan du samtidig velge akkurat de materialene som matcher dine behov og ønsker. Dermed kan du få en hagebod i en kvalitet som overgår de ferdig lagde.

Grip sagen og skrumaskinen

Hvis du vil ha en slik hagebod, må du gripe sagen og skrumaskinen. I artikkelen på denne siden viser vi deg hvordan vi bygger en bod som passer til vårt behov. Men tenk over hvilke behov du har til oppbevaring av redskaper, verktøy, hagemøbler og så videre – og tilføy tegningene de endringene du ønsker, før du setter i gang.

Lær nye teknikker

Uansett om du vil bygge boden eller om du bare vil la deg inspirere av de forskjellige teknikkene, er det mye å lære i artikkelens forskjellige kapitler. Du lærer blant annet å anlegge terrasse, legge sperrer, å bygge sidene samt å kle ytterveggene.

God plass i skjulet og hygge under halvtaket. Her er det plass til alt.

Veiledning

01
Stolpene settes opp 5 Trinn

Dette skjulet bygges opp rundt fire stolper, to korte (A) og to lange (B). Forskjellen i lengden på stolpene gir fallet på taket. I tillegg har vi valgt to runde stolper (C) som skal bære taket over sitteplassen.

Vi graver de trykkimpregnerte stolpene direkte ned i bakken. Det gir skjulet en innebygd avstiving. Kan du ikke grave ned stolpene, må du i stedet støpe punkt fundamenter, montere stol-pene i stolpe sko og avstive konstruksjonen ved hjelp av kryssavstivninger. Stol-pene plasseres i hvert av hjørnene på skuret og graves 90-100 cm ned. De to runde stolpene (C) plasseres vinkelrett ut for de høye firkantede stolpene.

1

Når du har bestemt hvor stolpene skal stå, graver du hullene. Er det løs jord, kan du bruke et jordbor (stolpebor) eller en hullspade. Hullene skal være minimum 90 cm dype, men gjerne 100 cm. Det gir stolpene god og effektiv avstivning.

2

Når hvert hull er dypt nok, kan du utvide hullene til 30 x 30 cm. Har du brukt jordbor eller hullspade til å grave med, kan du utvide hullet ved å skrape av sidene med en spade. Deretter graves den løse jorda opp.

90 cm er vanligvis frostfri dybde, men gå gjerne dypere om du er i tvil om forholdene der du bor.

3

Den første stolpen settes løst i hullet og forsynes med to skråavstivere som lages av et par bord.

4

Bank to stokker i bakken, ca. 1 m fra stolpen, en på hver side. Skru avstiverne fast til stokkene. Stolpen rettes inn slik at den står der den skal i hullet, og justeres slik at den står i lodd. De to avstiverne (eller flere) skrus fast til stolpen.

5

Når skråavstiverne holder stolpen på plass, fyller du hullet med jord. For hver 10 cm støtes jorda grundig sammen rundt stolpen. Et alternativ til tilbakefylling med jord, er Hey’di Stang & Stolpe, som stam-pes, tilsettes vann og herder på få minutter.

02
Terrassen anlegges 2 Trinn

På sitteplassen under halvtaket legger vi belegningsstein, og inne i skjulet legger vi et gulv av terrassebord (J).

Det er flere fordeler ved å begynne med gulvet og belegningssteinen. Når skuret ikke er kledd, er det lett og raskt å rette av et lag sand til belegningssteinene. Og terrassebordene kan legges i overlengde og sages til under ett. Samtidig betyr gulv og belegg et godt og rett underlag for stigen når skjulet skal bygges opp i høyden.

Underlaget til steinene består av et komprimert stabiliserende sand-/gruslag med 3-5 cm leggesand (subus) øverst. Her legger vi steinene diagonalt.

1

Med en rettholt av to bord som er skrudd sammen, kan sandlaget rettes av slik at høyden passer til den eksis terende belegningen. På motsatt side støttes rettholten av ei solid lekt som er spent fast mellom stolpene med skrutvinger.

Underlaget skal ha et fall på cirka 2 prosent vekk fra skjulet.

2

Steinene legges i ønsket mønster. Vi har valgt ei ramme fylt ut med steiner lagt diagonalt. Når steinene er på plass, støttes kantene med litt tørrbetong (7 deler sand og 1 del sement), og fugene fylles med fugesand.

03
Gulvet legges 6 Trinn

1

4 stykker 48 x 98 mm justert konstruksjonsvirke sages ut til ramma (D1 og D2). De skal passe mellom stolpene og monteres med en vinkel i begge ender.

2

Ramma skrus fast til stolpene med beslagskruer. Ramma skal sitte vannrett og skal flukte med yttersiden av stolpene (A og B).

3

Bjelkene (E) sages til. Det skal være så mange bjelker at avstanden ikke overstiger 60 cm. Bjelkene fordeles jevnt og festes til ramma med 2 stk. 6 x 150 mm skruer i hver ende.

4

Bjelkene støttes av en sementkloss (min. 30 x 30 cm) for hver 60 cm. Mellom klossen og bjelken legges minimum et lag murpapp. Flere lag papp kan brukes til å justere høyden.

Murpapp hindrer at det trenger fuktighet gjennom sementklossene og opp i treet.

5

Oppå ramma, på tvers av bjelkene, legges et gulv av terrassebord (J). Bordet legges fra ytterkanten av ramma til ytterkanten av ramma på motsatt side med en avstand på 4-6 millimeter.

6

Bordene legges med overlengde. De to ytterste bordene sages til rundt stolpene. Når alle bordene er på plass, sages de til slik at de ligger 4-6 mm fra den ytterste kanten av ramma.

04
Sperrene gjøres klar 2 Trinn

1

Merk opp til sperrene på stolpene. Spenn sperrene (K) på siden av stolpene (B og C) med et par skrutvinger i ønsket vinkel, og sett streker på stolpene på både over- og undersiden.

2

Sag stolpene halvt gjennom på merkene, og stem ut slik at sperrene passer nøyaktig. Sperrene monteres med 6 x 90 mm skruer i stolpen (B) og med en 12 x 120 mm låseskrue i den runde stolpen.

05
Sidene bygges opp 2 Trinn

Det vannrette underlaget for kledningen består av toppsviller på toppen (48 x 148 mm) og spikerslag mellom stolpene. Spikerslagene er 48 x 98 mm justert konstruksjonsvirke.

Både svillene og spikerslagene festes til stolpene ved hjelp av vinkelbeslag og beslagskruer.

Toppsvillene monteres på høykant, to og to, på toppen av stolpene på de to langsidene. Her skal vinklene monteres med den lange siden nede på stolpene.

Spikerslagene monteres mellom stol-pene. De settes på høykant og skal også plasseres i vater.

Vinklene plasseres på undersiden med den lange siden ut på spikerslagene.

1

Toppsvillene (L) og spiker slagene (M1) sages til og monteres på de to langsidene. Topp svillene legges oppå stolpene og skal flukte med ytterside og ytterkant. Spiker slagene skal sitte mot ytterkanten mellom stolpene.

2

Spikerslagene i gavlene (M3 og M5) skrus fast med vinkel beslag. Der du vil ha døra til skjulet, monteres en ekstra loddrett stolpe (Z). Stolpen festes i toppen og bunnen med vinkelbeslag.

06
Sperrene legges 11 Trinn

1

Toppsvill og spikerbeslag festes til stolpene med vinkelbeslag. Vinklene festes med 3-4 beslagskruer i hver vinge. For ikke å sette skruer for nær enden slik at treet sprekker, settes den lange vingen inn mot enden som er avskåret.

2

De 6 sperrene (N) sages til. Sperrene merkes opp samtidig. På den måten blir de helt like. Sag to hakk i sperrene slik at de ligger godt mot toppsvillene (L). NB! på bildene er det bare brukt enkel toppsvill. Vi anbefaler dobbel, eller understøttet m. stender cc 60 cm.

3

De to ytterste sperrene skal sitte slik at de flukter med yttersiden av stolpene, slik at de kan brukes til å spikre panelet i - på gavlene. Sperrene som ligger mellom fordeles jevnt utover slik at de får like stor avstand.

4

Sperrene festes med vinkelbeslag. På de ytterste sperrene skal det bare brukes vinkler på innsiden. De mellom- liggende sperrene festes med vinkler på begge sider.

5

Lektene fordeles på tvers av sperrene. La lektene stikke minimum 20 cm ut over den ytterste sperra i begge ender.

Lengden på lektene er uten betydning. De sages til senere. Kjøp dem slik at de sikkert er lange nok.

6

Lektene justeres etter en målepinne der lekteavstanden er streket inn. Målepinnen legges oppå lektene over hver sperre når lektene skrus fast.

7

Skru fast to ekstra lekter (V) under lektene for å få feste for vindskeier (T) og uthengsbord. Den ene langs den ytterste sperra, den andre ca. 20 cm fra.

8

Vindskiene (T) og framkantbordene (S) monteres. Vindskiene skal stikke litt forbi framkantbordene. Høyden tilpasses det takbelegget du velger.

9

På taket over sitteplassen bæres taket av tre åser (P) av 48 x 98 mm konstruksjonsvirke som skrus ned i sperrene (K). Åsene legges på høykant oppå sperrene. Bor opp i åsene, og skru dem fast til sperrene med 150 mm lange skruer.

10

Decrataket legges ovenfra og ned og spikres i framkanten. Med de fleste takbelegg følger det med en utførlig leggeveiledning.

11

Før Fast Lock-platene klikkes på plass, spikres de spesielle monteringsklipsene på åsene.

07
Skjulet kles 2 Trinn

1

Skjulet kles med panel. Bordene festes til ramma (D), spikerslagene (M), de ytterste sperrene (N) og toppsvillene (L) med 4,5 x 50 mm rustfrie skruer.

2

Uthenget lukkes med lister. Listene monteres med en avstand på 4-6 mm. Avstanden sikrer en god ventilasjon i skjulet.

Materialer

Til gulv og vegger

98 x 98 mm trykkimpregnerte stolper:
• 2 stolper (A) á 280 cm
• 2 stolper (B) á 350 cm

125 mm Ø runde trykkimpr. stolper:
• 2 stolper (C) á 300 cm

48 x 98 mm trykkimpregnert justert:
• 2 bunnrammer (D1) á 275 cm
• 2 bunnrammer (D2) á 180 cm
• 4 gulvbjelker (E) á 190 cm
• 5 spikerslag (M1) á 275 cm
• 1 spikerslag (M2), 185 cm
• 2 spikerslag (M3) á 180 cm
• 1 spikerslag (M4), 5 cm
• 2 spikerslag (M5) á 90 cm
• 1 dørstolpe (Z), 230 cm
• 1 overligger (X), 80 cm

NB! Hvis det brukes dobbelt toppsvill blir M2 og M4 kortere, og lik M3 og M5 (Alternativ: stendere på langveggene)

48 x 148 mm trykkimpregnert justert:
• 4 toppsviller (L) á 295 cm (brukes to og to)
• 17 gulvbord (J) á 295 cm

OBS: Sag samtlige materialer helt nøyaktig til, først når de skal brukes.

22 x 98 mm trykkimpr. kledning:
• Cirka 250 m til kledning av veggene og uthengene

Dessuten:
• 55 vinkler á 3 x 48 x 90 mm
• Hengsler, skruer og spiker
• Eventuelt: Hey’di Stang & Stolpe (for gjerdestolper). En annen mulighet er stolpesko i støp (gir mindre avstiving).

Til belegg

• 3 m² belegningsstein
• Sand til underlag og fuger

Til taket

48 x 148 mm trykkimpregnert, justert konstruksjonsvirke:
• 2 sperrer (K) á 125 cm
• 6 sperrer (N) á 260 cm

48 x 148 mm justert konstruksjonsvirke:
• 3 takåser (P) á 320 cm

36 x 48 mm lekter:
• 6 taklekter (U) á 340 cm
• 4 lekter (V) til feste á 260 cm

19 x 98 mm lekt:
• 1 taklekt (Y), 340 cm

22 x 148 mm trykkimpr. bord:
• 2 vindskier (T) á 260 cm
• 2 framkantbord (S) á 340 cm

Dessuten:
• Cirka 10 m2 takbelegg til skjulet (her Decra-plater)
• Cirka 320 x 135 cm takbelegg over sitteplassen (her opalhvit Fast Lock) Fastlock (fins både i polycarbonat og hard PVC) og Decra (stål) er produkter fra Icopal AS, tlf. 67 97 90 00. www.icopal.no

Til døra

22 x 98 mm trykkimpregnert kledning:
• 7 bord til dørkledning (F) á 200 cm

48 x 98 mm konstruksjonsvirke:
• 3 labanker (G) á 75 cm

48 x 48 mm konstruksjonsvirke:
• 1 skråstiver (H)

Dessuten:
• 2 hengsler og 1 håndtak/lås

Tidsforbruk

Cirka ei uke

Pris

Cirka 5000 kroner uten belegningsstein

Vanskelighetsgrad

Morsomt og overkommelig byggeprosjekt dersom du har snekret litt før.

Tegning

Enkel konstruksjon

Ved å velge de rette dimensjonene gjør du hageskjulet langt sterkere enn mange av de skjulene du kan kjøpe som byggesett.

Enkel konstruksjon

Multimedia

Døra lages

Døra til skjulet består av den samme ytterkledningen (F) som skjulet er kledd med. Bordene holdes sammen av tre labanker (G) og en skråstiver (H). Skråstiveren skal snu slik at den går innover på hengselsiden. Døra utstyres med et håndtak/lås. Det siste bordet må tilpasses for at døra skal gå lett opp og igjen. Begynn med å fj erne not og fj ær på de ytterste bordene.

Døra lages

3D-modell

3D-modell

Hagebod med takoverbygg

Når du zoomer inn på modellen, kan du se at den faktisk er ganske enkelt bygget opp.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Utskjæringer i de runde stolpene

Det er en flott detalj at det er skåret ut til sperrene i de runde stolpene til takoverbygget.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Enkel konstruksjon

Bak kledningen kan du tydelig se at konstruksjonen er nokså enkel.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Z-en forsterker døren

På baksiden av døren kan du se at det er montert en lang skråstiver og noen vannrette bord – som en Z.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Helling på taket

Med en god helling på takkonstruksjonen er du sikker på at regnvannet kan renne av.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Stolper på rekke

Med en hjelpesnor får du dem til å flukte nøyaktig

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

TEKNIKK: Vinkel til større prosjekt

Den lager du enkelt av tre bord

Video

TEKNIKK: Snorrette skruer på kledning

Med en boremal går det raskt og blir helt nøyaktig

Video

TIPS: Kloss opp kledningsbordene

Video

TIPS: Led vekk vannet fra endeveden

Video

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Utebod