Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bærekonstruksjon til uthus

Skriv ut Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Her skal det bygges et uthus på 2,8 x 4,5 m. Huset skal deles opp i to rom. Et lite på 4 m2 og et større på ca. 9 m2. De seks bærende stolpene av 100 x 100 mm impregnert furu er gravd ned i 100 cm’s dybde, og satt i betong. Konstruksjonen her kan benyttes til alt fra uthus, sykkelskur, garasjer og til carporter.

Her skal det bygges et uthus på 2,8 x 4,5 m. Huset skal deles opp i to rom. Et lite på 4 m2 og et større på ca. 9 m2. De seks bærende stolpene av 100 x 100 mm impregnert furu er gravd ned i 100 cm’s dybde, og satt i betong.

Konstruksjonen her kan benyttes til alt fra uthus, sykkelskur, garasjer og til carporter. Stolpene er med vilje noe høyere enn de skal være til slutt. Dermed er det nemlig mulighet for en pen og nøyaktig kapping når toppsvillene senere er lagt på plass.

Håndverkeren starter med å finne det høyeste punktet. Det gjør han med en lang, rett trebjelke og vater. Her er det noenlunde plant, så håndverkeren beslutter at uthusets bunnsville skal plasseres 5 cm over terreng, målt ut fra den ytterste, bakerste hjørnestolpen.

Han måler opp til lengden på den første bunnsvillen. Det gjøres enklest ved å legge bjelken opp mellom stolpene og streke direkte opp på svillen. Den skal skjæres av 50 x 100 mm impregnert tre. Når svillen er skåret til, kontrolleres det at den passer nøyaktig i lengden.

Det gjør den, så nå må det skrus et par vinkelbeslag i bunnen av svillen. Alle svillene skal monteres med vinkelbeslag, som er 82 x 62 x 2 x 40 mm, og med forsterkning. De monteres i hver ende av svillen med 5 x 40 mm beslagskruer.

LES OGSÅ: Vinkelbeslag: Bygg med vinkelbeslag

Svillene skal plasseres slik at det er plass til kledning, og da uthuset skal kles med 19 mm bord i to lag, skal avstanden fra svillen til stolpens ytterside være 38 mm. Beslagskruer holder bedre enn andre skruer, fordi den spesielle ovale halsen får skruen til å kile seg ned i hullene på beslaget.

Beslagene må vendes slik at den lange vingen skrus på svillen og den korte på stolpen. Dermed vil skruene bli sittende lengst bort fra svillens endeved, og det minsker risikoen for at endeveden sprekker.

Nå må svillen snus, så beslagene kommer ned og dermed gir best støtte. For å oppnå samme høyde på svillene, kan du legge et vater tvers over den neste stolpen og på den måten få riktig høyde.

Kan ikke høyden kontrolleres med et vater, er det nødvendig å tegne opp plasseringen, så man er sikker på at svillene flukter med hverandre. Bruker du en vinkel, blir målene helt nøyaktige.

Når de fire bunnsvillene er montert, må de midterste spikerslagene settes opp. Det skjer på nøyaktig samme måte som bunnsvillen. Altså med vinkelbeslag som forbinder spikerslag og stolper. Vi har valgt at spikerslaget skal plasseres 90 cm over bunnsvillen, noe håndverkeren markerer på alle stolpene.

Samtidig måler han opp til de to øverste svillene, som skal plasseres 180 cm fra bunnsvillen. De har samme dimensjon som bunnsvillene, og plasseres midt på stolpene på akkurat samme måte som bunnsvillene, og altså også 38 mm inne på stolpene, slik at det er plass til bordkledning.

Nå kan det måles opp, skjæres til og monteres vinkler, før spikerslagene festes til trekonstruksjonen. Den øverste og bakerste toppsvillen skal felles inn i stolpene. Derfor strekes det opp på 180 cm, som stolpen i første omgang skal kuttes ned til.

Her brukes en håndsag til å sage stolpen over med. Man kan også bruke en stikksag, men den er litt vond å styre når man skal sage over en så kraftig stolpe vannrett. Nå er de to ytterste stolpene saget i rett lengde.

For å være helt sikker på at den midterste stolpen også blir skåret til i riktig høyde, velger håndverkeren å bruke en lang, rett trebjelke som måleredskap. Ved å plassere den slik at den støtter på de to ytterste stolpene, sikrer han seg nøyaktig mål på midtstolpen, hvor toppsvillen skal felles inn.

Deretter kan det strekes riktig opp med en vinkel, så stolpen kan kuttes på de 180 cm. Nå må det skjæres ut i stolpene til toppsvillen. Hakket må selvsagt tilsvare svillens mål – 50 x 100 mm.

Det markeres og tegnes rundt stolpen, og for sikkerhets skyld også på toppen. På samme måte strekes det opp på de tre bakerste stolpene. Nå kan håndverkeren starte med å sage ovenfra, hvor han uten problemer kan se alle strekene og sage helt nøyaktig.

LES OGSÅ: Hvilke bjelkesko skal jeg velge?

Han sager ikke helt i bunnen før han sager vannrett inn. Dermed får han et pent og rent snitt når han til slutt sager ovenfra igjen. Når alle tre stolpene er saget til, kan toppsvillen legges opp.

Den er skåret av to trebjelker, som skjøtes over den midterste stolpen. Svillen festes med 5 x 90 mm rustfrie skruer.Nå er uthusets bærekonstruksjon ferdig, og klar til at taksperrer og lekter kan monteres.

Din bestilling
Bestilling
Opprett Profil
Du er i ferd med å kjøpe tilgang til:
Video: Bærekonstruksjon til uthus
Total pris: null kroner
Mer for mindre?
Få over 1000 byggeveiledninger og full digital tilgang for kun 29 kroner
    • Tilgang til over 1000 digitale byggeveiledninger
    • Du kan si opp abonnementet når som helst.
    • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement til kr 79 pr. måned
Kun kr 29 første måned
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbake
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake