Det er en opplagt mulighet å bygge et vedskjul i tomtegrensen, eller inn mot et gjerde. Hvis du slår sammen de to byggene fra begynnelsen av, til én konstruksjon, får du ikke bare et mer harmonisk byggverk – du sparer også materialer fordi du ikke bygger “dobbelt”.

LES OGSÅ: Bruk et gratis 3D-tegneprogram og få et perfekt resultat!