Tørr ved i en fart

Fukten i veden forsvinner raskt når det ligger til tørk i dette lette og luftige vedskjulet, som kan romme helt opp til 4,5 kubikkmeter ved.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dage
Pris
3.000 kroner

Intro

Hvis du fyller det helt, kan det romme 4,5 kubikkmeter ved. Men hvis du bare fyller det med to stabler i siden – med en midtgang – kan du legge frisk ved til tørking før du har brukt alt det tørre du har.
Du kan også velge å bygge to skjul – det tar jo ikke store plassen uansett. Det er en fordel å plassere skjulet tett mot huset ditt. Dermed slipper du å bære veden så langt når vedovnen har behov for etterfyll av nytt drivstoff. Det er spesielt en fordel om vinteren, når det er ufyselig og kaldt ute, og når forbruket av ved er klart størst.

Se byggeveiledningen her.

Veiledning

01
Sidene 8 Trinn

Vedskjulet har tre helt like, lukkede sider. Den siste siden består av en toppramme og to dører. Alle rammene bygges av 48 x 48 mm lekter, som kles øverst med plater av kryssfinér.

I dette avsnittet bygger vi alle fire rammene og kler deretter de tre faste sidene. De to dørene venter vi med.

Når du setter sammen rammene, er det viktig at alt er i vinkel. Ellers får du problemer når hele vedskjulet skal monteres og og festes til stolpene.

Før listene (K og L) og platestykkene (R) spikres fast på rammene, grunnes og males alle delene to ganger med heldekkende trebeskyttelse.

1

Legg opp alle delene til rammen. Bruk vinkelen ofte, og suppler evt. også med et rettvinklet platestykke for å kontrollere vinklene. En målepinne mellom listene (C og D) sikrer korrekt avstand. D, C og G er ikke kappet til på lengden ennå.

2

Legg opp toppstykket (G) på de to rammesidene (C og D). Da kan du markere nøyaktig hvor du skal sage på rammesidene (se også tegningen). Når de er sagd til, settes hele rammen sammen med 5 x 100 mm skruer.

Bruk én skrue per skjøt, både øverst og nederst som her.

3

Legg midtsprossen (E) på plass, og marker hvor den skal kappes til. Når den er kappet, skrus den fast til toppstykket (G) og bunnstykket (F) med 5 x 100 mm skruer.

Forsterk alle skjøter med beslag, som skrus fast med 4 x 30 mm skruer. Forbor nær endeveden.

4

Da er første ramme ferdig. Den kan du bruke som mal til de to neste. Merk at alle beslagene sitter på den innvendige siden av rammen. Dermed er de ikke i veien når du skal montere lister.

5

Sidekledninger (R) sages ut og spikres på de tre lukkede sidene med 2,2 x 45 mm spiker øverst på rammen, slik at de flukter med overkanten av toppstykket (G). Før listene (K) monteres, skal alle delene grunnes og males to ganger.

6

Topprammen over dørene settes sammen av listene F1, G, H og J. Som på de øvrige rammene brukes én skrue per skjøt, og det forsterkes med beslag. Til slutt monteres sidekledningen (R). Nå er du klar for kledningslistene.

7

Legg opp listene (K) på rammen. Strek først opp for tre kledningslister med 7 cm mellom hver strek, og spenn fast én list på midtsprossen (E) og én på hver side, slik at de flukter med bunnen. Så kan du montere listene (K) med 2,2 x 45 mm spiker.

8

Spikre på så mange lister som mulig før du fjerner spenntvingene. Dermed er konstruksjonen nok avstivet før du monterer de siste listene.

02
Bunnen 4 Trinn

Vi har valgt å bygge en bunn av trykkimpregnerte terrassebord, som passer til vedskjulets innvendige mål,

150 x 150 cm. Men du kan også velge å legge en bunn av steinheller i stedet. Velger du en slik løsning, skal du bare være oppmerksom på at veden skal klosses opp, slik at den ikke kommer i direkte kontakt med underlaget. Ellers tørker ikke veden din optimalt.

En vedstabel er ganske tung, så det er viktig at bunnen understøttes godt. Regn med å bruke avstivningsbord for hver 40-50 cm.

1

Bygg bunnen av terrassebord (S). Til skjulet vårt passer det med 12 gulv bord og fire avstivningsbord. Før du setter sammen bunnen, med 4 x 40 mm skruer, skal du sjekke at den er i vinkel. Bruk to skruer per skjøt når du skrur sammen.

2

Skjær til et stykke kraftig plast eller fjberduk hvis skjulet settes på jord eller gress. Det forhindrer gress og ugress under skuret i å vokse. Bruker du plast, perforeres den så vannet renner av.

Plasten/duken festes på undersiden av bunnen med en stiftemaskin.

3

Bank ned stolpespyd (V) til to av stolpene (A). Bunnen er fin å måle etter når spydene skal bankes ned - et spyd i hvert hjørne. Bruk en trekloss som bankekloss, slik at du ikke ødelegger spydene.

Bankekloss

4

Kontroller at de første to stolpespydene er i vater. Og kontroller også at avstanden mellom spydene passer til bredden på skurets sider. Bank deretter ned de to neste stolpespydene.

03
Sidene monteres 7 Trinn

Nå skal de tre faste sidene settes på plass i stolpespydene. Først starter du med å montere hjørnestolpene (A og B) til de to mot stående sidemodulene. Deretter løftes den tredje siden - skurets bakside - på plass og klosses opp, før den skrus fast til de to øvrige sidene.

Utvendig kommer vedskjulet til å måle 164,6 x 164,6 cm, mens bunnen i skjulet måler 150 x 150 cm.

1

Stolpene (A og B) skrus fast på de to motstående sidemodulene. Bruk 5 x 70 mm skruer, som du skrur gjennom rammen fra den innvendige siden og videre ut i stolpene.

2

Sett på plass de to sidene i stolpespydene. Du behøver ikke å fiksere sidene ytterligere -hvis da ikke arbeidet gjøres i kraftig vind.

3

Løft skjulets tredje side - baksiden - på plass. Det er nødvendig å klosse den opp, slik at den kommer opp i samme høyde som de to sidemodulene. Fikser baksiden med spenntvinger.

4

Skru fast baksidemodulen til stolpene. Bruk 5 x 70 mm skruer, og skru dem i fra innsiden. Vi anbefaler fem skruer: én skrue tett mot toppen, én skrue tett på bunnen og ytterligere tre skruer.

5

På dørsiden løftes den lille forrammen på plass. Lag eventuelt en “hylle” av to fastspente treklosser, som rammen kan hvile på mens du skrur den fast. Også her brukes 5 x 70 mm skruer.

6

På de to høye hjørnestolpene strekes det opp til kapping, slik at overflaten blir helt plan. Bruk en vinkel til å streke opp etter på hver side av stolpen - i flukt med toppen av siderammen.

7

Sag til alle stolpene i toppen. På de to høye følger du oppstrekingen. På de to lave stolpene kan du bare sage i flukt med siderammenes helling.

04
Taket 8 Trinn

Taket består av to trekantede stykker kryssfinér, som er hengslet sammen med fire hengsler i mønet. Tak platene skrus fast til toppstykkene (G), slik at hengslene kun har som oppgave å holde de to takplatene sammen. Det skal brukes to hele plater til taket.

Når du har streket opp trekantene etter målene på tegningen (122 cm på det høyeste stedet og 238 cm på det bredeste), skjærer du 1 cm fra streken for å få et par ekstra centimeter utstikk. Det betyr at takplatene ikke blir helt spisse i hjørnene, men det har ingen betydning.

Taket kles med pappshingel, som spikres fast med pappspiker.

1

Legg de to kryssf nérplatene (Q) oppå hverandre. Spenn dem sammen med skrutvinger, og strek opp etter målene på tegningen (122 x 238 cm). Merk at platene ikke skal være i 90 graders vinkel.

2

Spenn fast et hjelpebord for å føre sagen langs. Sag 1 cm fra opp-strekingen din - det gir litt større utstikk når takplatene legges på vedskjulet.

3

Mal takplatene på undersiden, og legg dem “rygg mot rygg”. Monter de fire hengslene med 4 x 20 mm skruer.

4

Snu taket, og legg det på plass oppå vedskjulet. Til denne delen av jobben er det en stor fordel hvis dere er to om oppgaven.

5

Sjekk at taket ligger som det skal, og skru det fast. Bruk 5 x 60 mm skruer, og skru ned i siderammene.

6

Legg opp pappshingel og mål deg fram til hvordan du skal starte. Da taket ikke er større enn det er, er det enkelt å legge ut noen rader for å finne den beste plasseringen og fordelingen.

7

Platene spikres på med pappspiker. Plasser spikrene i overlappingen, slik at de blir skjult.

8

Monter en hjelpelist på siden av takf aten. Den skal brukes til å renskjære alle kanter etter. Vi har brukt en 19 mm list, slik at shingelen danner et utstikk på 19 mm ut over takplatene.

05
Dørene 5 Trinn

De to dørene bygges på nesten samme måte som sidemodulene. Blant annet plasseres kledningslistene med samme avstand, derfor kan du gjenbruke den målepinnen du lagde til sidemodulene.

Rammene til dørene består av to ytterlister (M), en skråstiver (P) og vannrett monterte lister (L). Og til slutt er det på den ene av dørene montert en anslagslist (N), som den andre døren støter inn mot når begge dørene lukkes.

Ytterlister og kledningslister settes først sammen. Men før du monterer dørene, skal delene grunnes og males.

1

Døren settes sammen på en vinkelrett plate. Start med å feste kledningslistene (L) til ytterlistene (M). Her kan du bruke målepinnene fra side­ modulene (med 7 cm mellom hver strek). Listene skrus på med 4 x 40 mm skruer.

2

Skru fast en skråstiver (P) på døren - diagonalt mellom de to ytterlistene (M). La skråstiveren stikke litt ut i endene.

3

Sag til skråstiveren (P) i begge ender, slik at den flukter med dørens over­ og underkant. Husk å male alle snittflatene til slutt.

4

Skru de to hengslene fast til stolpene. Kloss opp den ene døren, og fikser den med spenntvinger. Skru hengslene fast til døren med 4 x 20 mm skruer. Gjenta prosessen med den andre døren.

5

Skru fast en anslagslist (N) bak på den ene døren med 4 x 40 mm skruer, slik at den danner en fals på cirka 2 cm, som den andre døren ligger an mot.

En skåte monteres i flukt med toppen og siden av den ene døren. Skru på en bordbit som oppklossing.

Materialer

73 x 73 mm trykkimpregnerte stolper:
• 2 stolper (A) à 240 cm
• 2 stolper (B) à 210 cm

48 x 48 mm lekter:
• 3 rammesider (C) à 215,5 cm
• 3 rammesider (D) à 187 cm
• 3 midtsprosser (E) à 192 cm
• 3 bunnstykker (F) til rammer à 140,5 cm
• 1 bunnstykke (F1) til “dørramme”, 140,5 cm
• 4 toppstykker (G) til rammer à 144,5 cm
• 1 sidestykke (H) til ramme over dør, 40,5 cm
• 1 sidestykke (J) til ramme over dør, 12 cm

21 x 45 mm firkantlister:
• 75 kledningslister (K) à 150 cm
• 50 kledningslister (L) til dørene à 74 cm
• 4 støttelister (M) til dørene à 172,5 cm
• 1 anslagslist (N) til dør, 172,5 cm
• 2 skråstivere (P) til dørene à 184,5 cm

18 mm vannfast kryssfinér:
• 2 takplater (Q) à 122 x 238 cm
• 4 sidekledninger (R) à 40,5 x 150 cm

28 x 95 mm terrassebord (impr.):
• 16 gulvbord (S) à 150 cm

Dessuten:
• Kraftig plastfolie (T), 150 x 150 cm
• Shingel-takpapplater (U), ca. 3 m2
• 4 jordspyd (V) til 73 x 73 mm stolper
• Skruer (4 x 20, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60, 5 x 70 og 5 x 100 mm)
• Galvaniserte spiker (2,2 x 45 mm)
• Pappspiker
• 2 skåter
• 1 dørgrep
• 4 stk. 70 x 140 mm hengsler (målt åpnet)
• 22 spikerbeslag, 40 x 120 mm
• Takpapplim
• Heldekkende trebeskyttelse

Tidsforbruk

Vedskjulet kan bygges og males i løpet av ei helg.

Pris

2000-3000 kroner

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å bygge skjulet, men du skal være nøyaktig under arbeidet.

Tegning

Slik bygges skjulet

Vedskjulet bygges i moduler, som festes til fire stolper.

Slik bygges skjulet

De tre faste sidene

De tre faste sidene

Toppstykket til dørsiden

Toppstykket til dørsiden

Taket

Legg til 1 cm, så taket får et lite utstikk.

Taket

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...