Vedskjul med løse vegger

Du kan alltid komme til på riktig sted i dette skjulet, både når du legger nykløyvd ved til tørk, og når du henter tørr ved til ovnen. Alle fire vegger kan nemlig løftes helt av – og de er laget slik at veden bak dem tørker godt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
8.000 kroner

Intro

Her bygger vi et vedskjul, som i en tid med smarte mikrochips og tenkende maskiner overalt, på alle måter fortjener betegnelsen intelligent. Helt på egen hånd holder akjulet nemlig regn og sludd ute, samtidig som det sikrer at veden og hageredskapene står og tørker effektivt.

Skjulet gir deg alltid direkte tilgang til akkurat det du har bruk for, uansett om det er et sted å legge frisk ved, hente tørre vedkubber til ovnen eller et sted å sette riven på plass.

Den ene delen av forklaringen ligger i at alle sider er bygget som sjalusidører, der bordene ligger med god avstand. Den andre delen er at sidene kan løftes av.

Det er smart, det er flott – og er du nøye, er det også enkelt å bygge.

Veiledning

01
Bunn og skjelett 7 Trinn

Som ved alle bra bygg, begynner vi fra bunnen. Skjulet vårt står helt enkelt på fire punktfundament, ett i hvert hjørne.

Punktfundament kan du lage på mange måter.

Skjelettet som skal bære taket, og som sidene henges opp på, har en kvadratisk ramme nede og oppe; bunnsvillene og toppsvillene. Mellom svillene setter vi i alt åtte stolper, fire i hjørnene og fire tynnere stolper midt på hver side.

1

Bunnsvillene (B) skjæres til slik at de kan settes sammen med bladskjøt i hjørnene. Dette gjør du ved å fjerne hhv. øverste og nederste halvdel av bordene i hjørnet, slik at de til sammen har full tykkelse. Flere parallelle snitt i kappsagen gjør det lett.

2

De fire bunnsvillene (B) skrus fast i punktfundamentene. Er det et støpt fundament, legger du mellom et stykke grunnmurspapp for å unngå fukt nedenfra - er ikke fundamentene helt i vater, kan du klosse opp med ekstra grunnmurspapp.

3

I hvert hjørne reises en stolpe (A). Hver stolpe settes fast til bunnsvillen (B) med to vinkelbeslag med forsterkning.

TIPS: Du kan lette jobben ved å sette på plass stolpen, merke opp sidene og fjerne stolpen mens beslagene settes fast.

4

Beslagene skrus fast med 40 mm beslagskruer. Pass på ikke å sette skruer i alle hull. Du skal f.eks. unngå skruer for tett på endeved. Det vil sprekke opp treet og skape tilgang for fukt.

5

Midt på hver bunnsvill (B) setter vi to vinkelbeslag, som skal holde på en midtstolpe (D). Vi finner midten på hver side, legger en stolpe (D) over den og skrur fast et beslag tett på hver side. Da er de klare når toppsvillen (C) legges opp.

6

De fire toppsvillene (C) legges opp. De er identiske med bunnsvillene (B), og settes også sammen med bladskjøt. Vi skrur dem sammen i hvert hjørne, før de legges opp og skrus fast i stolpene (A) med 100 mm skruer. Forbor gjennom svillen.

7

Midtstolpene (D) settes fast. Vi borer to 5 mm hull midt på hver toppsvill (C). Deretter klemmer vi inn stolpen (D) mellom beslagene nede, skrur den fast gjennom hullene over og avslutter med skruer i beslagene på bunnsvillen.

02
Taksperrer 8 Trinn

1

Vi tegner opp takkonstruksjonen på en plate kryssfinér, slik at vi kan sette sammen sperrene (E) med de trekantede laskene (N) av kryssfinér før vi legger på toppsvillen (C). Tegn først taksvillen parallelt med kanten på kryssfinéren.

2

Sperrenes (E) møte med toppsvillen (C) tegnes opp. Sperrene (E) skal “sales” over svillen. Det vil si at vi sager et hakk i sperren, slik at den kan hvile på toppsvillen. Når vi lager salhakk, sager vi 2/₅ ned og lar 3/₅ være igjen. 3/₅ av 98 mm er 59 mm.

3

Bruk tommestokken som passer, og slå et sirkelutsnitt 120 cm (det er 2 cm mindre enn takplaten) fra sperrefoten, der sirkelen krysser midtlinjen over svillen. Det gir en fin takvinkel, som både passer til huset og tåler en stor snølast.

4

Legg sperren (E) på tegningen, og strek opp svillen (C) på sperren (E) med hjelp av en vinkel. Skravér det som skal sages vekk. Merk deretter opp til det loddrette snittet øverst, der sperren møter makkeren fra den andre siden.

5

Det loddrette snittet i mønet lager du med kappsagen, mens salhakket sages ut med en stikksag eller håndsag. Lag fem tilsvarende sperrer til. Lag deretter de tre laskene (N) av 18 mm kryssfinér.

6

Legg to sperrer (E) på tegningen, og skru dem sammen på en lask (N) med 5-6 stk. 4 x 50 mm skruer i hver sperre, slik at det sitter godt sammen. Mens du har sperrene nede, lager du det lille snittet i toppen, der mønebordet skal være.

7

Løft opp sperrene og sett dem fast på svillen (C) med vinkelbeslag - på de midterste på begge sider av sperrene. De ytterste sperrene skal sitte i flukt med ytterkanten av skjelettet, den tredje settes på midten. Husk å vende laskene innover.

8

Skjelettet er stabilt, og takplatene stiver det opp. Men du kan også stive det opp med hullbånd som settes stramt på skrå, der de er minst i veien.

03
Vanger til sidene 6 Trinn

For å få kledningsbordene på sidene til å sitte, slik at de både overlapper hverandre og holder god avstand, setter vi dem på vanger med et hakk til hvert bord. Det gir god ventilasjon i skjulet.

Finner du bord på 16 x 98 mm, kan du bare bruke denne tegningen, men vi viser også hvordan du selv kan tegne opp vangene fra bunnen av.

1

Vi lager en kort modell av sidene. Den bruker vi når vi tegner den første av de taggede vangene (P). På et stykke kryssfinér (X) på 14,5 x 50 cm setter vi 5 cm lange biter av kledningsbord (Y), slik at de overlapper uten å berøre hverandre.

2

Taggene sages ut med stikksag. Først sager vi ut den korte modellen etter strekene. Med den som mal, streker vi opp på en hel vange (P). Så skjærer vi ut vangen og streker opp de ni øvrige vangene etter den.

3

Tegn opp innsnittene til oppheng (S) på vangene. Hver vange skal henge på to korte rørbiter, som er skrudd på siden av stolpene. Innsnittene skjæres ut med stikksagen. Start eventuelt med å bore ut rundingen med et 22 mm spiralbor.

4

Vangene (P) tilpasses i topp og bunn. Når alle hakk er skåret ut, og alle innsnitt klare, fjerner vi en bit i topp og bunn, slik at vangen kan gli inn mellom topp- og bunnsvill. Øverst skal det være plass til at vangen løftes over opphenget.

5

Vangene (P) spennes opp og skrus fast midlertidig på hjørnestolpene (A) og midtstolpene (D) de skal henge på. På yttersiden av hver vange skrur vi først to midlertidige avstandsklosser på 4 mm, slik at veggene vil ha litt luft ut til stolpene.

6

Opphengene (S) skrus på stolpene (A og D), slik at de passer i innsnittene vi har skåret i vangene. Vi skrur fast det lille røret med en skive og en 50 mm skrue. De 30 mm lange opphengene (S) kapper du til av et rør med hjelp av en vinkelsliper.

04
Sidekledning 7 Trinn

Alt er klart for at kledningsbordene kan skrus på vangene. Ved å skru dem opp mens vangene henger på plassen sin, kan du sikre at bordene henger akkurat like høyt på alle fire sider.

Det betyr mye for hvor flott skjulet blir. På samme måte er det viktig for øyet at skruene sitter på linje og like dypt.

Bordene skrus fast på vangene med 4 x 50 mm skruer, to i hver vange. For å unngå at treet sprekker, og sikre at skruene flukter, forborer vi til skruene før bordene løftes opp på plass.

På den ene veggen deler vi veggen i to. Her er det selvsagt enda viktigere å få bordene til å flukte helt nøyaktig.

1

Klednings bordene (K og L) skjæres opp. Til de tre hele sidene har du bruk for 57 bord som er 179,5 cm lange, til de to halve sidene skjæres 38 bord på 89 cm. Vi skjærer fire om gangen på kappsagen, der vi kan støte dem inn mot en avstandskloss.

2

Vi begynner med å sette opp et enkelt bord på alle sider, cirka 120 cm over bakken. Sett dem vannrett, og akkurat like høyt hele veien rundt. Marker nøyaktig hvor skruene skal sitte på alle bordene.

3

Med de fem første bordene som modeller, forborer du i alle kledningsbordene (K og L). Hvert av de første bordene blir altså modell for de 18 andre, som skal sitte på samme side. Husk å merke dem nøye i hver sin stabel.

4

Kledningen (K og L) skrus fast i vangene (P) med 4 x 50 mm skruer. Vi begynner med bordet litt under øyenhøyde og jobber ut fra det. Ved å støte bordene inn mot et støttebord (X) på siden av stolpen, får vi dem til å flukte helt nøyaktig.

5

Nå er det bare å skru på bord på alle sidene. De forborede hullene skal sikre at skruene sitter pent i snorrette og flotte loddrette rekker. Sett momentet på skrumaskinen slik at hodet på skruene bare skrus en halv millimeter inn i treet.

6

Vi skjærer til slutt et vannrett snitt i foten på alle sperrene (E) for å skaffe plass til å løfte av sidene. Det kan også være nødvendig å fjerne et hjørne av det øverste kledningsbordet. Sidene løsnes naturligvis nå, slik at du kan se om de kan komme til.

7

Vedskjulet tar for alvor form når bordene på sidene skrus på vangene.

05
Møne og takplater 8 Trinn

Nå legger vi plater på sperrene. Øverst lar vi dem møtes i en mønebjelke. Det er bare en lekt som får lov å rekke litt opp over platene. Det er praktisk og det gir vedskjulet karakter. Vi tilføyer litt ekstra til det estetiske, ved å gi mønebjelken såkalte pyramidespisser i endene.

Takplatene skjæres til, slik at de måler 120 x 210 cm. Da blir det bare pyramidespissen på mønebjelken som titter frem. Strek opp platen etter de originale kantene. Da vet du at den får en rett vinkel, det samme vil taket også få.

I tillegg til å bære takbelegget, som beskytter mot regn, fungerer platene også som vindavstiving.

1

Mønebjelken (F) skjæres til med pyramidespisser. Den merkes opp på alle sider med en lengde på 210 cm, pluss et par centimeter ekstra i begge ender. Sagen vippes 20 grader og føres ned i alle strekene, ut mot enden, dermed er spissen der.

2

Slå en strek midt på mønebjelken (F) før du tar den med opp og legger den på de små flatene øverst på sperrene (E). Skru den fast i den midterste sperren, mål ut til de to andre, rett opp i lodd, og skru fast bjelken i de andre sperrene.

3

Takplatene (R) skrus fast i hver sperre med 5 x 60 mm skruer. De måler vi opp og forborer til før vi løfter opp platene - da kan vi sette dem fast med en gang vi har dem på plass. Skruene settes for hver 20 cm, slik at taket sitter godt fast.

4

Som kantavslutning på takplaten (R) skrur vi en lekt (G). Lekten, som gir en solid forkant, spennes opp med tvinger og skrus fast gjennom takplaten for hver 30 cm.

5

Underlaget til gavlkledningen settes opp. Som underlag for gavlkledningen, setter vi en vannrett lekt (H) og to skrå lekter (J), som sitter oppe under takplaten. Den vannrette lekten (H) settes 4 cm over øverste bord i sjalusiveggen (K).

6

Første lag kledningsbord (M) i gavlen settes opp - midlertidig og litt for lange. Vi begynner med det midterste bordet, som øverst tilpasses med to skråsnitt. De øvrige kappes med samme vinkel øverst, og skrus opp så det er 6,5 cm mellom dem.

7

Nå skal det første bordlaget (M) kappes til i lengden. Vi kan ikke komme til under takplatene. Vi streker derfor opp bunnen på alle bordene med hjelp av et vater. Så skrur vi av bordene igjen, kapper etter streken og setter dem tilbake for godt.

8

Det ytterste bordlaget (M) bygges opp etter samme teknikk. De skal gå like mye inn over de to bordene som de ligger utenpå. I det ytterste laget bør skruene sitte på en pen linje.

06
Takbelegget 7 Trinn

Som takbelegg bruker vi et gjør det selv-vennlig, selvklebende kullsvart belegg. Rullen er 1 m bred, og for å få et stykke på 9 cm til å bøye seg rundt og legge seg ned over forkantbordet, trekker vi en vannrett strek 91 cm oppe på takplaten. Streken styrer kanten på belegget.

Når belegget ligger som det skal, skal du spikre den delen som dekkes av neste lengde. Det skal ikke være mer enn 10 cm mellom spikerne. Da blir belegget liggende, selv om solen steker på taket. Overskytende papp skjærer du av med en kraftig hobbykniv. Det skal du gjøre både i gavlen og under forkantbordet, hvis belegget er litt for stort.

1

Vi skjærer ut den nederste lengden (T) til hver takflate på bakken. Den skal være i takflatens lengde, pluss litt til å bøye ned over kantene på platen, 215 cm. Vi fjerner folien på baksiden, slik at de øverste 15 cm med klebende flate frigjøres.

2

Den første lengden (T) klebes opp i den blottede stripen. Få hjelp til å løfte opp pappstykket, slik at det ligger mot blyantstreken du har tegnet 91 cm oppe på taket. Pass på, belegget kleber veldig godt, og sitter med en gang

3

Resten av belegget klebes fast. Når du har spikret fast øverste kant forsvarlig i hele overlegget, løfter du i bunnen og fjerner resten av folien på baksiden. Stram ut belegget, og trykk det ned på takplaten.

4

Kantene på pappen (T) bøyes rundt og spikres fast med pappspiker. Den nederste kanten bøyes over forkanten og spikres for hver 5 cm. Deretter lager vi et snitt ved hjørnet og spikrer tilsvarende hele veien opp i endene av takplaten.

5

Den øverste lengden (T2) klebes og spikres fast. Vi har skåret den til, så den rekker fra mønet og så langt ned at den dekker overlegget på første lengde. Her kleber vi fast nederst, fjerner resten av folien - og spikrer oppe ved mønet.

6

Overbelegget (U) legges på til slutt. Det legges over mønet (F). Vi setter i et spiker i mønebjelken, løfter opp og trykker ut en bred stripe taklim under den, før den trykkes fast. Til slutt spikres den - pent - øverst og på sidene.

7

Alt synlig tre males, dermed er skjulet ferdig – bare til å fylle opp med ved og redskaper.

Materialer

98 x 98 mm bjelker

 • 4 hjørnestolper (A) à 171 cm

48 x 98 mm bjelker

 • 4 bunnsviller (B) à 180 cm
 • 4 toppsviller (C) à 180 cm
 • 4 midtstolper (D) à 171 cm
 • 6 sperrer (E) à 120 cm

36 x 73 mm lekt

 • 1 mønebord (F), 214 cm (skjæres til)
 • 2 forkantbord (G) à 210 cm
 • 2 vannrette underlagslister (H) à 180 cm
 • 4 skrå underlagslister (J) à ca 110 cm

16 x 98 mm tømmermannspanel

 • 57 kledningsbord (K) à 179,5 cm
 • 38 kledningsbord (L) à 89 cm
 • Gavlkledning (M) i alt cirka 16 meter

18 mm kryssfinér

 • 3 lasker (N) à 60 x 24 cm til sperrer
 • 10 vanger (P) à 14,5 x 173 cm til sider
 • 2 takplater (R) à 120 x 210 cm

Dessuten:

 • 20 oppheng (S) av ½” galv. rør à 3 cm
 • 1 rull selvklebende takbelegg (T)
 • 1 rull mønebelegg (U)
 • 1 tube taklim
 • 3 l halvdekkende trebeskyttelse
 • Pappspiker
 • Skruer, rustfrie: 5 x 45, 4 x 50, 5 x 60 og 6 x 100 mm
 • Beslagskruer, 4 x 40 mm
 • 24 vinkelbeslag m. forsterkning
 • Hullbånd til vindavstiving (evt.)
 • 20 skiver, galvaniserte/rustfrie, 25 mm
 • 4 punktfundament (f.eks. stolpesko)
 • Litt grunnmurspapp

Tidsforbruk

1 uke. For en utlært tømrer vil jobben ta 3-4 dager.

Pris

Cirka 8000 kroner

Vanskelighetsgrad

Dette vedskjulet er mer fleksibelt enn et tradisjonelt skjul med faste vegger. Men det betyr også at du må tenke litt underveis. Et godt resultat krever at du bruker den tiden som kreves.

Tegning

Vedskjulet bygges som en åpen konstruksjon, der bunnsvillen, stolpene og taket er faste, mens veggene er løse fronter som kan hektes på stolpene.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Vedskjul