Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Her bygger vi et vedskjul, som i en tid med smarte mikrochips og tenkende maskiner overalt, på alle måter fortjener betegnelsen intelligent. Helt på egen hånd holder akjulet nemlig regn og sludd ute, samtidig som det sikrer at veden og hageredskapene står og tørker effektivt.

Skjulet gir deg alltid direkte tilgang til akkurat det du har bruk for, uansett om det er et sted å legge frisk ved, hente tørre vedkubber til ovnen eller et sted å sette riven på plass.