Monter lister rundt døren

Til en nymontert dør hører det nye lister. Problemet her er at karmen er smalere enn veggen er tykk. Derfor må det lages en såkalt utforing, som kan støtte listene.

Utforingen er en høvlet furulist, som har et mål så den kan ligge på nivå med veggen. I dette tilfelle skal vi bruke en list på 36 mm. Det er en god idé å måle opp flere steder rundt langs karmen, så du er sikker på at avstanden er den samme hele veien rundt. Når det er målt opp, skal den første listen monteres øverst. Det betyr ikke noe at det er litt luft over. Det blir skjult når listene monteres.

Utforingene limes og spikres på, så de ligger kant i kant med karmenes yttersider. Her bruker vi en trykkluftpistol, men du kan like gjerne benytte en vanlig hammer og små dykkertspiker. Når utforingene er montert, må det måles ut til listene. Her er det viktig å markere hvor listene skal sitte før man skjærer dem til. For å få en pen overgang, skal listene nemlig ikke dekke utforingene helt.

Her har vi valgt at 5 mm av utforingene skal kunne ses når listene er montert. Det gir en pen effekt. Nå kan håndverkeren måle opp hvor lange listene skal være, og skjære til den første i 45 graders vinkel. Den monteres slik at den holder de 5 mm’s avstand til utforingenes ytterkant. Det er nok å feste listen fem steder.

Den øverste listen måles opp slik: Fra bunnen av gjæringen på den loddrette listen og over til markeringen 5 mm inn på utforingen på den andre siden. Skjæres listen til på en kapp-gjæresag, blir resultatet helt nøyaktig og virkelig flott. I samme omgang skjæres den høyre listen til. Ved å tilpasse dem samtidig, er det litt justeringsmuligheter, slik at gjæringen blir så tett som mulig. Det må smøres litt trelim på listene og endene, før de monteres med små stift eller dykkertspiker.

Det er viktig å legge en god stripe lim i endeskjøten, før de to listene skyves sammen. Skyt spikerne i innerst på listene. Legg merke til at det også skytes en spiker gjennom begge listene. På den måten blir gjæringen helt tett. Nå er dørens lister på plass. Og hvis man ikke ønsker å se den brune utforingen, er det bare å gå i gang med hvit maling.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dørkarm