Ny karm til gammel dør

Har du en gammel dør stående eller kjøper et gammelt løst dørblad, mangler ofte karmen. Men det er både enkelt og billig å lage en ny karm. Her viser vi hvordan du gjør det.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
30 kr/m

Intro

Karmen kan lages av en og samme dimensjon på materialene. På denne døren: 48 x 123 mm. Til gjengjeld er det viktig at karmtreet er helt rett når du kjøper det. Ellers blir det vanskelig å få døren til å slutte tett mot karmen.

Karmen består av et bunnstykke, to sidestykker og et toppstykke. I alle stykkene skal det lages en fals til døren. Falsen skjæres ut med sirkelsag - hele karmen kan fint lages helt uten å bruke spesialverktøy.

Veiledning

01
Skjær til karmen 4 Trinn

1

Mål først hvor tykk døren er. Mål også dørens høyde og bredde. Skjær til de to nye sidekarmene, slik at de er 20 cm lenger enn dørens høyde. Topp og bunn bør være 20 cm bredere enn døren. Alt skjæres til i de endelige målene senere.

2

Spenn fast karmstykket, og skjær et spor med sirkelsagen. Sporet skal være noen millimeter dypere enn tykkelsen på døren. Da er det plass til en tetningslist. Når den senere er montert, skal døren flukte med kanten av karmen.

3

Legg ned karmstykket, og skjær biten helt løs. Her er den cirka 15 mm tykk - bredden tilsvarer dørens tykkelse, pluss noen millimeter (her 45). Skjær til de tre andre karmstykkene etter samme fremgangsmåte.

4

Falsen på karmstykkerne slipes. Det kan gjøres med slipepapir på en slipekloss eller med slipemaskin. Falsen skal senere males, så overf aten slipes glatt.

02
Topp og sider 5 Trinn

Karmen kan settes sammen på flere måter. Her velger vi å vente med å skjære de to sidekarmene, toppstykket og bunnstykket i de ferdige målene. Det minsker risikoen for at stykkene blir for korte.

Vi setter først sammen toppstykket og den ene sidekarmen. Deretter setter vi på den andre sidekarmen. I alle skjøter setter vi to 6 x 80 mm skruer.

Først når begge sidekarmene er skrudd fast, sager vi til topp stykket.

Til slutt monteres bunnstykket etter samme oppskrift, og skjæres til på mål.

Før karmen settes sammen helt, er det fornuftig å sjekke karmens diagonalmål. Det viser om karmen er rettvinklet.

1

Skjær en skive av side karmen. Klossen skal brukes til å streke opp i bunnen av de to sidekarmene. Strek opp som vist, og skjær av det markerte stykket. Den samme fremgangsmåten brukes i bunnen på det andre sidestykket.

2

Nå er det laget en fals på alle karmstykkene, men de er ennå ikke skjært til i lengden. Det venter vi med. Fordi bunnkarmen her er av furu, har vi saget et spor som vi kan legge et stykke beskyttelsesblikk i når døren er montert.

3

Nå kan det ene hjørnet settes sammen (side- og toppstykke). Skjøten skal være helt tett. Obs!: Vi venter fortsatt med å tilpasse alt i lengden.

4

Legg karm og dør på bukker, og spenn de to karmstykkene fast. Press små brikker av masonitt ned mellom dør og karm - de skal sikre like mye luft mellom døren og karmen hele veien, samt sikre at det blir plass til tetningslistene.

5

Legg den andre sidekarmen på plass. Sett i brikker av masonitt, og press karmene mot hverandre. Forbor, og skru to 6 x 80 mm skruer i skjøten. Nå kan du kappe til toppstykket. Prosessen gjentas i de andre skjøtene på karmen.

03
Sett på hengsler 5 Trinn

Hengslene settes på først når hele karmen er satt sammen, og sidestykkene er kappet på mål med håndsagen.

Hengslene felles ned i karmen, slik at hengselets overside flukter med sidekarmens overflate. Her er det også viktig at du bruker små avstands brikker hele veien rundt og mellom dørbladene.

Først markerer du stedene der hvert hengsel skal plasseres. Så stemmer du ut plass til hengslene i karmen.

1

Sjekk at det er plass til hengselet. Døren skal ligge rett, og med avstandsbrikker av masonitt hele veien rundt mens du sjekker.

2

Marker med en blyant der hengselet skal sitte på karmen. Marker også med en vannrett strek på selve hengselet hvor høyt det skal sitte på karmen. Plasseringen av alle andre dørhengsler markeres på samme måte.

3

Nå kan du streke opp hengselets plassering på karmen, slik at hengselet kan felles ned i karmen.

4

Stem ut med et skarpt stemjern. Dybden på utstemmingen skal være den samme som tykkelsen på hengselet. Bruk hengselet til å kontrollere at dybde og størrelse passer overens.

5

Hengselet skrus fast på karmen. Har du ikke de originale skruene, bør du bruke tid på å finne noen gamle skruer med rett spor, som passer i stil og størrelse.

04
De siste detaljene 3 Trinn

1

Dobbeltdører har ofte låsebolter i siden på den ene døren. For at de skal kunne brukes, må det bores hull i karmen. Tryk eller slå forsiktig på boltene, slik at de lager merker i dørkarmen.

2

Bor et hull som er litt større enn låseboltens tykkelse. Prøv å trykke bolten ned, og se om hullet passer.

TIPS: Har dørene stått ubrukt lenge, går boltene ofte stramt. Smør dem med olje før du markerer hullet og borer ut.

3

Når dør og karm monteres, skal bunnkarmen beskyttes. Det flinnes forskjellige metallskinner som kan skrus fast oppå den. På utsiden kan karmen beskyttes av beskyttelsesblikk, som spikres eller skrus fast på karmens side og i falsen.

Materialer

• 48 x 123 mm furu
• Evt. 48 x 123 i eik eller mahogni (til terskel)
• Evt. metallskinne og beskyttelsesblikk
• 6 x 80 mm skruer
• Trelim

Tidsforbruk

Kan bygges på én dag.

Pris

Materialene koster cirka 30 kroner per meter. Pluss skruer og eventuell metallskinne.

Vanskelighetsgrad

Karmen kan lages med vanlig verktøy, som de fleste har. Bruk god tid på både oppmåling og utsaging. Da er ikke dette vanskelig.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dørkarm