Slik monterer du karmlister

Umiddelbart virker det helt enkelt å montere karmlister – eller gerikter, som de også kalles. Likevel kan det by på utfordringer, særlig i 45-gradersskjøtene i hjørnene. Veien til nøyaktige og tette hjørneskjøter ligger i oppmålingen og rekkefølgen som karmlistene settes opp i. Her viser vi hvordan du kommer pent og sikkert i mål.

PRESISJON: Karmlister brukes til å skjule overgangen mellom vegg og dørkarm. Hjørneskjøtene skal være tette for å sikre en flott finish.

KARMLISTER – SLIK MONTERES DE

1. Denne metoden krever at døren er montert helt i vinkel, ellers blir det vanskelig å tilpasse hjørneskjøtene til de skjeve vinklene.

2. Marker hvor de vannrette og loddrette delene skal sitte. Bruk en blyant og marker på begge sider, for eksempel 10 mm inn fra kanten.

3. Sett den loddrette listen på gulvet. Krysset brukes til å markere hvor karmlisten skal kappes. Sett en skrå hjelpestrek, som viser saglinjen, på begge de loddrette listedelene.

4. Hold deretter den vannrette delen mot krysset, og marker på samme måte i begge ender. Når alle de tre delene er merket opp, er de klare til kapping.

5. Alle de tre delene – de to loddrette og den vannrette – kappes etter oppmerkingene. Det er enklest og raskest med en kapp-/gjærsag, men en gjærekasse kan også brukes.

6. Start monteringen med det vannrette stykket. Det spikres fast med dykkert. Ikke slå dem helt inn – da er det enklere å etterjustere. Sett på de loddrette delene, og slå dykkertene helt inn.

KARMLISTER PÅ GAMMEL KARM

1. Utforinger eller karmer i eldre hus er er ofte mindre enn veggens tykkelse, slik at du må lage en utforingslist. Hold en vinkel langs veggen, og mål avstanden inn til karmen. Målet tilsvarer listens tykkelse.

2. Mål inn på karmen. Listene skal trekkes så langt inn mot veggen at de ikke er i konflikt med hengslene når døren åpnes. Sett merker langs hele karmen.

3. Slå fast listene med dykkert. Bruk en lengde som fester listene godt til karmen. Listene trenger ikke å kappes i en skrå vinkel i hjørneskjøtene, men bare støtes sammen.

4. Oppmåling og montering foregår på samme måte som beskrevet i avsnittet om vanlige karmlister. Men vær oppmerksom på at du skal spikre noenlunde midt på utforingslisten.

5. Dykkertene undersenkes litt ved å slå på dem med en dor. Etterpå kan du sparkle over hullene, slik at de blir helt usynlige med litt maling over.

TIPS: Bruk spikerpistol

Med en spikerpistol er det enkelt å holde karmlistene nøyaktig på plass med den ledige hånden mens du spikrer. En annen fordel er at en spikerpistol stort sett aldri sprekker opp treet, fordi dykkertene slår seg gjennom trefibrene med så stor hastighet at fibrene deformeres.

Flexkarm: Smart system til flere veggtykkelser

Skal hele døren skiftes, er Flexkarmen fra Swedoor en enkel og fleksibel løsning – særlig til eldre boliger med tykke vegger.

Karmene kappes til i lengden, settes sammen med lamellplugger, lim og klips, og bankes fast i sporet i karmen.

Sporet er så dypt, og den delen som trykkes inn i det så lang, at den kan tilpasse seg veggen – også selv om den ikke er helt rett.

    Akkurat nå leser andre ...