Ny terskel

VIDEO: Grundig oppmåling og solid oppklossing er nøkkelord når den nye terskelen (også kalt bunnstykket) skal monteres. Følg med når vi viser hvordan det gjøres.

Terskler fås ferdige til bruk, og om man ikke finner en terskel med helt riktig mål, så er det heldigvis også en råd for det. Man kan nemlig kjøpe terskler i metervis. Når det måles opp, må du huske å måle helt inn under dørkarmene, slik at utstemmingen til panelens tapper blir skjult.

Målet er her 87 cm, som strekes opp med en bordvinkel på tvers av terskelen. Terskelen skjæres over med en bladsag.Så skal terskelen tilpasses. Bak de gamle karmene sitter det ofte et par tapper, som gjør at terskelen ikke kan komme langt nok inn.

Disse forhindringene må vekk. Bruk et stemjern, og hugg av inntil tappene er fjernet. Husk at den skrå flaten på stemjernet skal vende ned. Dermed får du et rett snitt i toppen. Når tappene er fjernet, skyves bunnstykket på plass. Ved hjelp av en kile presses bunnstykket opp mot karmen.

Når terskelens fals støter på dørkarmen, er det fremdeles luft i midten. Derfor må det stemmes litt av falsen. Det tegnes opp på begge forkanter og sages med en bakksag.

Til slutt stemmes det rent, så snittet blir helt glatt. For å få terskelen lettere inn under døren, tar man et par strøk med semshøvelen, så kantene blir litt skrå. Terskelen legges på plass, og løftes opp med et brekkjern. Under terskelen legges det brikker av huntonitt, som holder den opp til karmen.

Det må legges huntonitt på begge sider, samt i midten, så trinnet ikke gir etter når man trår på det. Kilene fjernes, og med stemjernet stikkes huntonittbrikkene av.

Jobben avsluttes med en feielist, som samtidig tetter sprekken mellom terskel og gulv. Listen spikres fast med dykkert, som forsenkes med en dor. Vi har nå laget en ny terskel, som passer perfekt til døren og som vil holde i mange år.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dørterskel