Slik fjerner du terskelen

Du kan fint fjerne dørterskelen selv. Det gjør du med et nytt gulvbord, som skrus i plan med gulvet. Dekker du skruene med trepropper, får du et flott og helstøpt resultat.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
500 kroner
Terskelfritt - fjern den gamle terskelen med et flott resultat

Vi viser hvordan du fjerner en gammel terskel.

Intro

Den stygge, gamle terskelen skal fjernes og erstattes av et gulvbord som ligner, og som ligger i plan med resten av gulvet. Det nye bordet skrus og limes fast, og vi dekker alle skruene med trepropper i samme tresort. På den måten blir resultatet like pent som om du hadde leid en håndverker til å gjøre jobben. Og en hel del billigere.

I gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • fjerner den gamle terskelen
 • understøtter det nye gulvbordet
 • tilpasser og monterer gulvbordet
 • reparerer dørkarmen

God fornøyelse!

Veiledning

01
Fjern den gamle terskelen 2 Trinn

Den gamle terskelen skal sages i styk-ker, før den kan fjernes. En sag og et skrått sagsnitt skal være nok. Pass bare på at gulvene ikke ripes opp.

Før terskelen fjernes, er det smart å sjekke om gulvene i de to rommene er i samme nivå. I dette tilfellet er det faktisk en liten forskjell: Gulvbordene er ganske enkelt ikke like tykke. Det kompenserer vi for fra undersiden når vi understøtter det nye gulvbordet, og ovenfra når gulvene slipes til slutt.

Det nye gulvbordet skal ha et stabilt underlag, så vi skrur støttelister under det eksisterende gulvet. Nivåforskjellen utlignes med en list i den ene siden.

1

Begynn med å sjekke om gulvhøyden er den samme i begge rom. Det gjøres med et vater og et par hjelpeklosser, som vist på bildet. Mål ned fra vateret i begge ender, og sjekk eventuelle forskjeller.

2

Sag over terskelen på midten. Legg snittet skrått. Da er det enkelt å bryte delene fra hverandre. Husk å fjerne eventuelle feielister før du sager. Avslutt med å løfte opp terskelen og fjerne eventuelle hindringer.

02
Understøtt det nye bordet 3 Trinn

1

Sag hullet rent i begge sider. Bruk en dykksag med føringsskinne, og pass på at du ikke kommer til å sage i dampsperren, hvis det er en på undersiden.

2

Legg isolasjon under det nye bordet. Her legges to lag. Først en hard matte, som kan tåle vindpåvirkning, deretter en mykere, som dyttes på plass. Isolasjonen hviler på tynne lister under gulvet.

3

Tilpass og monter de to listene (B) som skal bære det nye gulvbordet. De er laget av en stump gulvbord, og skrus ovenfra gjennom gulvene (A). Bor ut, og forsenk skruene så det blir plass til propper.

03
Tilpassing og montering 5 Trinn

1

Mål opp og sag til det nye bordet (E) med en dykksag med føringsskinne. Begynn med å sage bordet litt for bredt i forhold til hullet som er mellom gulvene. Det er enklere å ta av litt til, enn å legge til noe.

2

For å få det nye bordet (E) under dørkarmen (G) er det nødvendig å sage av litt i begge sider. Bruk multikutteren, og ikke fjern mer enn nødvendig.

3

Høvle til den ene siden av det nye bordet, så det passer nøyaktig. Lag kanten litt skrå, slik at bordet er enklere å få ned i hullet. Det kan gjerne stikke opp 1 mm, ettersom gulvet uansett skal slipes etterpå.

4

Legg PU-lim på støttelistene (B) og på siden av gulvet (A), og legg på plass bordet (E). Bank det på plass med en hammer, og husk å legge en trekloss mellom, slik at bordet ikke får merker. Vi limer også på en ekstra list (C) i den siden hvor gulvet er litt tynnere.

5

Skruene i gulvet (A) og bordet (E) dekkes av propper, som bores ut av et bord med et proppbor. Det andre boret i proppborset-tet fikser forboring og forsenking av skruer.

04
Reparasjon av de loddrette dørkarmene 6 Trinn

For å kunne montere det nye gulvbordet, er det nødvendig å fjerne litt av de loddrette dørkarmene. For å lage en pen avslutning her, blir det fjernet litt mer av karmene og satt inn nye trebiter, med den samme profilen som karmene. Med en hjemmelaget sagmal og litt flid er det slett ikke så vanskelig.

Delene som sages ut brukes som maler når de nye bitene tilpasses. Vær oppmerksom på at det kan være litt forskjell på høyre og venstre side.

1

Sag av en stolpestump i en vinkel på 45°. Da har du en sagmal å sage av karmen (G) helt nøyaktig etter.

2

Sag av bunnen av dørkarmen (G) i begge sider, og marker hvilken side de tilhører. Karmlistene (K) kappes vannrett.

3

Sag til et treemne, slik at det passer nøyaktig etter de to malene (de avskårede karmstykkene). Bruk dykksagen til å lage dørfalsen. Det er enklere enn å bruke en overfres til jobben.

4

Kapp endene av karmtreet i samme 45°-vinkel som sagmalen, og i akkurat samme høyde som hullene i dørkarmene. Husk at stykkene skal være speilvendte.

5

Karmstykkene (H) monteres med lim og skruer som undersenkes. Skrue hullene og sammenføyningene sparkles over og slipes med slipepapir.

6

To firkantende treklosser (J) settes der de loddrette karmlistene (K) stopper. Til slutt monteres fotlister, og alt males når gulvene er slipt og oljet.

Materialer

 • Gulvbord som bestående gulv
 • Klosser til listene og karmene
 • Eventuell dampsperre og dampsperreteip
 • PU-lim og skruer

Spesialverktøy

 • Dykksag med føringsskinne
 • Proppbor (sett med 2 bor)
 • Multikutter

Tidsforbruk

Cirka 2 dager.

Pris

Cirka 500 kroner for gulvbordet, isolasjon og maling

Vanskelighetsgrad

Du skal være nøye med oppmåling og tilpassing av de enkelte delene og forsikre deg om at ingenting knirker når du er ferdig. Er det dampsperre under gulvet, skal du huske å tette den med dampsperreteip.

Tegning

Helt enkel konstruksjon

Støttelister (B) er montert under de to gulvene (A). Hullet er fylt med isolasjon som hviler på tynne lister, og dampsperren (D) er forlenget og tettet med dampsperreteip under støttelistene (B). En ekstra list (C) i den ene siden kompenserer for at gulvene (A) ikke er like tykke. Støttelister (B) og det nye gulvbordet (E) er skrudd fast ovenfra, og hullene er dekket av trepropper.

Den loddrette karmen (G) er forlenget med treklosser (H) som vi har laget en fals i. De to profilerte karmlistene (K) er forlenget med firkantede treklosser (J).

Helt enkel konstruksjon

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Video

VERKTØY: Slik bruker du multikutteren

I denne videoen lærer du alt om maskinens smarte funksjoner og tilbehør. De mange forskjellige typene tilbehør gjør det mulig både å sage, stemme ut, kappe, frese og slipe på steder der andre verktøy ikke kan komme til. Maskinen kan brukes i både tre, plast, metall og mørtelfuger, for å nevne noe.

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Dørterskel