Dørterskel av granitt

VIDEO: Et terskel av granitt er en solid løsning. Her kan du se hvordan vi tilpasser den med en våtskjærer, limer den fast til betonggulvet og avslutter med en silikonfuge.

Terskelen skal ligge oppå den eksisterende, så mureren tar murhammeren og starter med å slå løs puss og ujevnheter av betongen. Det gjør at limet kan få ordentlig tak.Terskelen skal gå innunder panelbordene på begge sider, så her er det nødvendig å skjære av litt.

Da terskelen tilfeldigvis har samme tykkelse som vateret, bruker mureren det til å streke opp etter.Mureren bruker en kloss til å støtte håndsagen med. Bruk aldri selve granitten, da den kan bli stygt risset opp av sagbladet. Så skal det måles ut til terskelen.

Avstanden i døren er 72,8 cm, så det måles ut 72,5 cm på granittplaten. Da er det et par millimeter å gå på. Mureren er nøye med å streke opp, og bruker en benkvinkel for å være sikker på at snittet ligger inkelrett på terskelen.

Bredden på terskelen er 11 cm på begge sider, så han setter av 11 cm i begge nder av granittplaten. Mellom de to merkene lages det et langt riss ved hjelp av et vater.

Nå skal granitten skjæres til med en våtskjærer. Husk å tilføre våtskjæreren rikelig med vann hele tiden, så diamantbladet smøres og kjøles under skjæringen. Når terskelen er skåret til, brekker mureren kanten med en vinkelsliper.

Det fjerner den skarpe kanten, og får den til å ligne den siden det ikke er blitt kåret i. Deretter strykes kanten av med et fint bryne. Når terskelen er tilpasset, skal den limes fast. Når der er forvannet, påfører mureren lim i bunnen av døren, og lager riller med en tannsparkel.

Han påfører også lim på baksiden av terskelen. Terskelen legges ned i limet og justeres nøye på plass. Det lim som presses ut fjerner mureren med reparasjonsskjeen. Så banker han terskelen på plass med en gummihammer. Med en fugeskje sørger mureren for at limet tetter bra under terskelen.

Når han er sikker på at det er helt tett, slutter han av med å stryke over terskelen og dens sider med vann. I overgangen mellom terskelen og panelen ute på sidene fuger han med en bygge- og sanitærfugemasse, så det blir helt tett.

For å få en helt skarp fuge, bruker mureren en plastskrape til å kjøre over fugene, men du kan også bruke en våt finger. Terskelen er nå ferdig, og etter et døgns tid vil den holde bra når du trår på den.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dørterskel