Gjør stua større og slipp inn lyset med franske dører

Lag hull i veggen mellom to rom, og sett inn en dobbelt glassdør. Dermed har du masse lys i begge rommene. Her ser du hvordan du gjør det.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
5.000 kroner

Intro

Uansett om du bygger nytt hus, eller har kjøpt brukt, så er det én ting som er sikkert: behovet for rom og innredning forandrer seg med årene. Noen ganger er det smart å rive en vegg, andre ganger kan en dobbeltdør være løsningen på ønsket om større rom. Avhengig av hva rommene brukes til, kan franske dører med glass åpne for lyset, mens du likevel har mulighet til å stenge mellom rommene.

Veiledning

01
Lag hull i veggen 7 Trinn

Denne veggen er laget av porebetongele-menter med innstøpt jernarmering. Derfor kan du ikke bare sage ut hullet med en bajonettsag. Du må bruke vinkelsliperen med en diamantskjæreskive. Den kutter både de første centimeterne og armeringen. Rekker ikke skiven gjennom, tar du resten med en håndsag.

Av det du skjærer ut, lager du en overligger. Den er ikke bærende, men skal bare bære seg selv. Fordelen med det, er at du får en homogen vegg som ikke sprekker fordi materialene arbeider forskjellig. I tillegg er det gratis.

1

Tegn opp dørhullet på veggen, og marker hvor skjøtene til elementene er hvis du kan finne dem. Da er det enklere å skjære, og du får ut hele elementer som kan brukes igjen.

2

Sag ut dørhullet med en vinkelsliper. Husk støvmaske og briller. Det støver forferdelig, så sørg for å lukke dører og dekke av med våte laken.

3

Fjern elementene etter hvert som du sager dem ut. Sag ut hele hullet, inkludert hullet til overliggeren.

TIPS: Husk å støvsuge med en gang, slik at du ikke bærer støv rundt i huset.

4

Tegn opp hele overliggeren på et av elementene. Den skal være 5-6 mm mindre i bredde og høyde enn selve hullet. Det gir plass til lim.

5

Sag ut overliggeren med vinkelsliperen. Vær oppmerksom på evt. langsgående armeringsjern i elementene.

TIPS: Legg elementet på to planker, slik at du unngår å sage i underlaget.

6

Prøv å montere overliggeren så du er sikker på at den passer. Det skal være 5-6 mm luft i sider og topp. Ellers må du ta av litt før du er klar for å lime den fast.

7

Børst godt av for støv i sidene og bunnen av innhakkene. Det gjør at limet blir sittende godt.

02
Monter overligger 7 Trinn

Du kan fint lage en overligger av tre og gipsplater, men fordi denne veggen er laget av lange porebetongelementer, velger vi å bruke et av dem. Da blir det heller ikke forskjell i materialene. Ellers kan det bli sprekker i skjøtene når temperaturen i rommene svinger.

Overliggeren skjæres ut og limes på plass med lim beregnet for porebetong. Det er ganske enkelt.

1

Fukt alle overflater som skal limes. Ellers suges fukten ut av limet, og det herder ikke ordentlig. Bruk vann og en murkost eller en svamp.

2

Smør lim på de flatene som skal limes. Legg på lim i sidene og i bunnen av innhakkene. Legg også lim på sidene av overliggeren, slik at du er sikker på at fugene fylles ut.

3

Monter overliggeren. Spenn fast et par bord på den ene siden av veggen. Da er det enklere å få overliggeren til å sitte helt riktig. I tillegg faller den heller ikke ut på den andre siden.

4

Spenn fast overliggeren til bordene, slik at den blir helt i plan med veggen. Fjern eventuelt lim som presses ut av fugen der det ikke er bord. Limet er vanskelig å fjerne når det er tørt.

5

Fyll fugen helt opp med lim når limet har satt seg og du har fjernet styrebordene. Bruk en sparkel eller kniv til å presse inn limet med.

6

Fest overliggeren med et par bølgespiker i hver side. Da er du helt sikker på at overliggeren blir der du har lagt den, og at skjøten ikke slår sprekker.

7

Skjøten sparkles med lim. Den brede sparkelen brukes for å unngå spor, ettersom limet er vanskelig å slipe etterpå.

03
Dørkarmen 7 Trinn

Den firkantede rammen som utgjør dørkarmen er enkel å sette sammen. Delene skrus bare sammen i hjørnene.

Du kan også montere karmen uten terskel. Det vil gi et gjennomgående gulv, og bedre sammenheng mellom de to rommene. Til gjengjeld må du lage en pen overgang mellom gulvene. Samtidig må du kappe de loddrette karmstykkene, så døren ikke gaper for mye i bunnen.

1

Dørkarmen settes sammen. Begynn med å legge delene på gulvet, og sjekk at hengslene sitter der de skal.

2

Forbor, og skru karmdelene sammen. Bruk et 4 mm bor til å bore gjennom de loddrette karmstykkene, og inn i enden av hhv. terskel og overligger. Skru sammen bitene med 5 x 45 mm skruer.

3

Karmen plasseres i dørhullet og holdes fast med kiler. Slå inn kiler fra begge sider. Sjekk at karmen er loddrett overalt, og at hjørnene er vinkelrette.

VIKTIG! Ikke slå inn kilene så hardt at karmen buer på midten.

4

Skru fast karmen med karmskruer. Velg skrue og evt. plugg som passer til veggtypen. Her bruker vi en plugg til porebetong fra NKT. Skru gjennom kilene, slik at de ikke forskyver seg.

5

Kiler som stikker ut, kappes av med hobbykniv før du kan sette på lister rundt døren. Bruk en skarp hobbykniv eller et stemjern.

6

Den første døren monteres. Hengslene på karmen passer i slisser i døren. Press hengslene helt i bunn, og spenn til skruene som sitter i hengslene.

7

Spenn de to skruene i hengslene først. Skru deretter en skrue midt i hengselet, slik at døren ikke faller av hvis de andre skruene løsner.

04
De siste detaljene 4 Trinn

Nå gjenstår bare å montere dørhåndtak og lister (gerikter). Håndtakene følger ikke med, men må kjøpes for seg. Det samme med listene. Her har vi valgt helt glatte 65 mm lister, som er hvitmalt fra fabrikken. Da går det ekstra raskt å bli ferdig. Husk å stappe inn mineralull mellom veggen og dørkarmen før du setter på listene. Da unngår du at det trekker mellom rommene når døren lukkes.

1

Skru fast anslagslisten. Bruk en tvinge til å holde den fast. Listen skal sitte på den dørhalvdelen som åpnes - det finner du ut ganske raskt.

2

Stapp inn isolasjon mellom karm og vegg. Dytt isolasjonen godt inn med en sparkel. Dette er kun for å stenge igjen for trekk mellom rommene, ikke for å unngå varmetap, så du kan stappe godt.

3

Hold den ene loddrette listen på plass, og merk av høyden etter det innerste hjørnet (ved blyanten). Lag et 45° snitt. Gjør det samme på motsatt side.

4

Listene monteres raskt med spikerpistol. Har du ikke det, bruker du hammer og dykkert. Monter først de to loddrette, deretter den vannrette på oversiden.

Materialer

Dørsett og karm (her fra Swedoor)
• 1 dørsett med karm (her M15x210 fra Swedoor)
• 13,5 m glatte lister, 65 mm, hvitmalte
• 2 anslagslister (følger med døren)

Dessuten:
• Lim til porebetong
• Bølgespiker
• Karmskruer med hode
• 5 x 45 mm skruer
• Dykkert
• Kiler

Spesialverktøy

• Vinkelsliper med diamantskive
• Spikerpistol

Tidsforbruk

Regn med to dager.

Pris

Cirka 5000 kroner, inkludert lim og dørhåndtak.

Vanskelighetsgrad

Hvis du har forsikret deg om at veggen ikke er bærende, er det ikke noe vanskelig her.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Dører