Så lett monterer du ei ny dør

Slik monterer du lett og raskt ei tofløyet vindusdør selv om åpningen ikke er helt rett.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
5.000 kroner

Huset har satt seg slik at dørkarmen er skjev. Derfor må dørene tilpasses på begge sider.

Intro

Det er som regel ikke noe problem å montere franske dører (doble dører med glass helt ned). - Det er vanlig gjør det selvarbeid - i hvert fall så lenge karmene ikke er skjeve som her. Er de det, har du to muligheter: Du kan demontere de gamle karmene og montere helt nye sammen med dørene - og fikse veggene rundt den nye karmen etterpå. Eller du kan bestille dører, som er litt for store til karmen, og sage dem til slik at de passer i karmene som er der fra før. Fordi veggene her nylig var pusset opp, valgte vi alternativet med å tilpasse dørene.

Fordi oppmålingen er ditt ansvar, er det viktig at du følger anvisningen, slik at du får bestilt dører som er store nok til at du har noe å regulere med. Og vær klar over at innerdører i dag vanligvis er 40 mm tykke, mens de tidligere kunne ha andre mål. Derfor er det viktig å måle dybden på falsen i karmen som dørene skal passe inn i.

Veiledning

01
Oppmåling 2 Trinn

1

Nøyaktig oppmåling krever god tid. Ta høydemål på begge sider og tverrmål både øverst og nederst.

2

Bruk først et langt vater for å fastslå om karmen er rett på begge sidene. Her er de skjeve, og dørene må derfor sages skjevt på hengselsiden for at de skal henge i lodd.

02
Klargjør karmen 3 Trinn

1

Rens falsen for maling. Sitter det mye gammel maling i falsen, bør du ferne det meste med ei skrape.

2

Begynn med å klosse opp døra i karmen, og tegn opp hvor hengslene skal sitte. Det er viktig at du begynner med den døra som normalt ikke åpnes.

3

Stem ut til hengslene, og prøv dybden slik at de blir sittende helt plant. Skulle du stemme litt for dypt, kan det reddes med et stykke papp. Bor opp, og skru beslagene fast i karmen.

03
Tilpass dørene 4 Trinn

Ikke alle har en høvelbenk der de kan spenne fast ei dør på høykant. Men du kan raskt lage en holder som kan brukes når du skal stemme ut til hengslene.

Sett sammen to lekter eller bord som en T, og sag et dypt hakk midt på den ene - slik at det akkurat er plass til døra. Dermed har du en «hjelper», der døra kan stå stødig og fast mens du stemmer ut til hengslene.

1

Legg et stykke tøy over dørholderen, og press den første døra ned i sporet. Nå ligger døra fast og velter ikke mens du arbeider med den.

2

Skru hengslene av døra, og gjør utstemmingen så mye dypere at du ikke kommer til å sage vekk utsparingene. Det kan være til hjelp å tegne opp det skrå snittet på siden av døra før du stemmer ut.

3

Sag nå til hengselsiden med et skrått snitt. Her skal vi ta av 8 mm på toppen og ikke noe i bunnen (omvendt på den andre døra). Sag etter et rett bord eller som her ei føringsskinne.

4

Bruk ei sirkelsag når du skal sage av døra. Har du ikke sirkelsag, må du høvle til døra. VIKTIG! Du kan ikke sage til ei dør med ei stikksag, det blir for unøyaktig!

04
Ferdiggjøring 6 Trinn

Når begge dørene er montert, skal du passe på at det blir en skikkelig avslutning nede. Lag for eksempel ei anslagslist som skiller de to stuene. Vi har valgt å montere ei 15 x 35 mm eikelist som med litt beis og litt lakk kommer til å ligne de gamle gulvene.

Vi har brukt eik fordi dette er et treslag som ofte brukes til dørstokker, fordi det er svært slitesterk.

På begge dørene skrur vi ei loddrett anslagslist som leveres med dørene. Listene stenger for trekk og sørger for at dørene flukter når de er lukket.

1

Anslagslista i bunnen lager du av ei passende eikelist. Sag til lista med ei fintannet baufil, og fest den med lim og dykkertspiker.

2

Merk av toppen på den vannrette anslagslista på de to dørene ved å holde dørene mot karmen. Den loddrette anslagslista skal gå hit, men lag 2 mm luft slik at det ikke blir for trangt.

3

Merk opp til plasthylsene som skal holde låsetappene i stanglåsene oppe og nede. Bor hull til plasthylsene med et 20 mm spiralbor.

4

Slå plasthylsene ned i hullet. Det sekskantede hullet i hylsa er ikke sentrert slik at du kan dreie det med enden av et spiralbor eller med en unbrako-nøkkel og få det til å holde døra helt på plass.

5

Montér de loddrette anslags-listene på begge dørene med 3 x 30 rustfrie skruer. Bor opp til skruene. VIKTIG! Legg merke til hvor stanglåsene og låsekassa sitter slik at du ikke skrur i dem.

6

Døra er montert, og det er vanskelig å se at den ikke er rett.

Materialer

• 2 franske dører, inkl. hengsler og skruer
• Rustfrie skruer 3x30, til anslagslister
• 15 x 35 mm eikelist til dørstokk
• Stifter, trelim

Spesialverktøy

• Sag med føringsskinne
• 20 mm spiralbor

Tidsforbruk

1 dag pluss maling

Pris

Cirka 5000 kroner inkludert håndtak og beslag

Vanskelighetsgrad

Er du nøyaktig når du tar mål og tilpasser, er ikke dette så vanskelig. Men det bør nok ikke være ditt aller første gjør det selv-prosjekt.

Tegning

Når du skal ta mål til dørene

Dørfabrikken skal normalt ha oppgitt mål fra innsiden av karmen til innsiden av karmen, og så leverer de et sett dører som passer perfekt. Og så lenge dørkarmen er rett på alle kanter, er det ingen problemer. Men har du mistanke om at karmen er skjev, holder det ikke at du bare måler høyde og bredde. Du må måle ut fra et kryss som du lager ved hjelp av ei loddsnor og et vater.

Begynn med å henge opp ei loddsnor midt i døråpningen, og merk av på toppen og i bunnen. Mål nå avstandene ut til sidene både øverst og nederst, og overfør disse målene til en tegning. I dette tilfelle kan du se at døråpningen egentlig er like bred øverst og nederst, men fordi karmen er ute av lodd, må dørene skjæres av skrått på hengselsidene for at de skal henge rett.

Avsett deretter to punkter med et vater cirka midt på karmen på begge sider. Disse kan du måle opp og ned fra. Det er den vannrette delen av krysset. Mål nå på begge sider avstandene fra målepunktene opp til toppen av karmen og ned til gulvet. På den måten finner du ut av om karmen også er skjev i toppen - og om gulvet er skjevt.

Disse målene overfører du også til tegningen slik at du har orden på de endelige målene på dørene, og kan bestille dørblader som er store nok til at du kan skjære dem til på begge sider. Totalbredden får du ved å legge sammen de to største breddemålene, her er det: 70,8 cm + 70,8 cm = 141,6 cm.

Når du skal ta mål til dørene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Dører