Monter dør mellom to rom

Her skal håndverkeren montere en dør mellom de to rommene. Det skal ikke monteres terskel, så han streker opp til karmen slik at den slutter ca. 5 millimeter over gulvet.

Karmsidene bør nemlig ikke støtte på gulvet, da både karm og gulv kan gi seg litt og dermed flytte karmen så døråpningen blir skjev. Når begge karmsidene er skåret til, kan overstykket skrus på med skruene som i noen tilfeller følger med når du kjøper karmen. Er de ikke med, må du bruke skruer på mellom 50 og 70 mm’s lengde.

Nå er karmen klar til å settes i døråpningen. Husk at karmen skal flukte med den veggen som døren åpner til. Dermed er det nemlig mulig å lukke døren helt opp – helt inn til veggen – noe som ikke ville vært mulig hvis karmen lå et stykke inne i åpningen. Karmen må sitte fast før den monteres, og det kan gjøres med kiler eller, som her, med de såkalte WinBags.

WinBags er små, oppblåsbare luftputer, og veldig lette å jobbe med. Det pumpes mer luft i ved å klemme på pumpen. Det kontrolleres med en tommestokk at karmen flukter med veggen før vi begynner å feste karmen. Det legges et avstandsstykke inn mellom karm og vegg, før karmen festes med en skrue på hengselsiden. Karmen skrus nemlig alltid først fast i hengselsiden, hvor det er størst belastning.

Nå må det kontrolleres at rammen er fullstendig i lodd, før den andre karmskruen skrus i. En liten avstandskloss understøtter karmen, og sørger for at den ikke trekkes inn når karmskruen skrus i. Kontroller enda en gang at karmen er i vater. Det er den, så nå kan den midterste karmskruen monteres.

LES OGSÅ: Karmskruer – bli ekspert på 5 minutter!

Så må den andre karmsiden skrus fast, og også her bruker håndverkeren et par WinBags til å feste karmen. Det skal ikke monteres terskel, men det er bra å bruke en som avstandskloss mellom karmene. Da er du sikker på at avstanden passer. Blås WinBag’en godt opp, og støtt karmen med kiler eller avstandsklosser.

Nå kan den nederste skruen skrus i. Før karmen festes endelig, er det viktig å prøve om døren passer mellom karmene. Derfor monteres døren på beslagene. Lukk døren, og se om den passer til karmen. Den må ofte – også her – reguleres litt, men det gjøres lett med WinBag’en, og nå kan de siste karmskruene skrus i.

Etter hver skrue er det en god idé å kontrollere om døren fortsatt åpner og lukker uten å støte på karmen. Det gjør den, så den siste karmskruen kan nå monteres. Døren er montert, og lukker fint inntil karmen uten å gå på.

Så blir dørhåndtak og låsekasse montert.Klaprer døren litt, kan du bøye på «holdet» i sluttstykket, så de holder døren tettere og bedre på plass. Kiler og avstandsklosser må bli sittende mellom vegg og karm. Men stikker noe av dem ut fra karmen, må det selvfølgelig skjæres av, slik at det senere er mulig å sette geriktene rundt den nye dørkarmen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Dører