Tilpass karm og dør

Standard-dører er billige, mens det fort kommer opp i fire-fem tusen kroner å få laget en dør på spesialmål. I dette kjellerrommet skal det monteres en dør, men dørhullet passer ikke til noen standardmål.

Likevel velger vi å spare en masse penger og kjøpe en standard-dør – og skjære den og karmen til slik at det hele kommer til å passe til det ikke standardiserte dørhullet.Håndverkeren måler opp dørhullet på begge sider.

Målet overføres med målebåndet til dørkarmen. Her trekkes det fra en centimeter i toppen og en i bunnen, da det senere skal legges gulvflis. Både i karm og dør er det montert hengsler, så håndverkeren prøvemonterer døren på karmen.

Da er han sikker på at beslagene passer og det er plass til å skjære av døren.Døren legges så på et par bukker. Avsett samme mål på døren som du satte på karmen. Her legges det en skjæreskinne mellom de to punktene, hvorpå døren kuttes av med en håndsirkelsag.

Har du ikke en sirkelsag, streker du mellom de to punktene og skjærer med en vanlig håndsag.Når døren er skåret til, skal de to karmene skjæres til. Her bør du legge dem side om side, så det blir merket opp nøyaktig likt på begge karmene.

Karmene kuttes av på en kapp-gjæringssag. Igjen kan du gjerne bruke en vanlig håndsag.Så skal karmen settes sammen. Her legger fagmannen delene på et plant gulv og skrur de to sidekarmene sammen med toppkarmen. Merk deg at det bare er i høyden døren tilpasses.

Skal den tilpasses på sidene, må det først flyttes hengsler, noe som gjør jobben litt mer komplisert. Når sidene og toppen er skrudd sammen, forsikrer fagmannen seg om at karmen passer i dørhullet.

Det skal senere legges fliser på gulvet, så fagmannen hever rammen ca. 20 mm over gulvet med et par klosser. I toppen justeres karmen med en oppblåsbar kile. Har du ikke det, kan du bruke vanlige kiler.Med et vater kontrolleres det at karmen står nøyaktig i lodd.

Deretter forsikrer han seg om at listene vil dekke hulrommet mellom karm og vegg. Karmen skal festes med karmskruer, så det bores tre hull i begge sider av karmen med et trebor. Med en slagdrill bores det gjennom karmen og inn i muren.

Karmskruene er 12 cm lange, så håndverkeren innstiller borestoppet til 13 cm. Dermed kan maskinen ganske enkelt ikke bore dypere. Har du ikke borestopp på maskinen din, kan du sette et stykke tape på boret. Det bores så tre hull i hver side av karmen i toppen, i midten og i bunnen.

Det skal ikke benyttes plugger til karmskruene, de skrus bare inn i de forborede hullene. Så settes døren på, og beslagene i karmen klikkes på holderne i døren. Deretter skrus beslagene fast, så døren ikke kan hoppe av.

LES OGSÅ: Karmskruer – bli ekspert på 5 minutter!

Nå skal håndtakene monteres, og låsen vendes. Det gjøres enkelt med en knipetang, ved å trekke låsfallen ut og dreie rundt. Plasser håndtakene og skru dem fast.

Nå kan døren åpnes og lukkes uten problemer. Men døren går ikke helt tett inntil karmen, så den klaprer litt. Det løses enkelt ved å justere sluttstykket, så det slutter tett til låsfallen. Så skal listene monteres.

Sørg for at de kommer så langt inn på karmen at fallen på dørlåsen ikke kan støte på dem. I dette tilfellet skal listene sitte minst en centimeter inne på karmen. Med et målebånd avsettes dette målet på dørkarmen i toppen, midten og i bunnen.

Mål opp hvor listen skal skjæres, og skjær den i en 45 graders gjæring. Ved veggen er listen for bred. Der må det skjæres av litt, og det gjør håndverkeren med en stikksag.

Til slutt monteres listene med spiker. Her med en spikerpistol, men det kan selvfølgelig også gjøres med en vanlig hammer og en håndfull dykkert. Døren er nå på plass. Med karm kostet døren ca. 700 kroner, så det er spart flere tusen ved å kjøpe en standard-dør og selv tilpasse den.

    Akkurat nå leser andre ...