Romdeler med skapvegg og skyvedør

Mangler boligen et ekstra rom, er det en opplagt mulighet å dele opp et av de andre rommene og dermed utnytte plassen optimalt. Her bygger vi den nye veggen av høyskap, slik at vi får god oppbevaringsplass, og velger en skyvedør som ikke opptar gulvareal.

Hvis du har en stue eller et rom med litt ekstra lengde, vil det være godt egnet til å dele opp, slik at du kan få det ekstra rommet du mangler.

Du kan selvfølgelig bygge en fast skillevegg, men hvis du kun har bruk for det ekstra rommet i en begrenset periode - kanskje til tenåringen er flyttet hjemmefra - kan du vurdere en mer fleksibel løsning med en vegg som er bygget av høyskap.

Den er enkel å fjerne igjen når du ikke lenger har bruk for det ekstra rommet.

Ekstra lys med innbygde vinduer

Når du lager et nytt rom som skal brukes til beboelse, skal du forsikre deg om at det har både dagslys og rømningsvei. Ekstra dagslys kan du få ved å lage plass til vinduer over skapene. Det gir også fleksibilitet når du skal velge skap, slik at du ikke er låst av en bestemt høyde.

I prinsippet kan du bruke alle typer ferdigkjøpte skap. Vinduer kan du kjøpe på mål som passer over skapene. Eller du kan se om du finner noen brukte som passer med de valgte skapene. Du kan også lage en treramme selv, som vinduene kan sitte i. Du skal selvfølgelig forsikre deg om at alt sitter forsvarlig fast, slik at du har en stabil løsning.

Ofte vil det være en utfordring å få plass til en vanlig dør som åpner seg ut i rommet. Det problemet kan du løse med en skyvedør, som krever veldig liten plass.

Problem

Boligen har totalt sett riktig antall kvadratmeter, men det mangler et separat rom, for det ene rommet i midten er et “gjennomgangsrom”.

Løsning

Det store “gjennomgangsrommet” deles opp i to mindre ved hjelp av en skapvegg med vinduer i toppen. Hvis du vender et par av skapene, får du oppbevaringsplass i begge rom.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Skyvedører