Bygg en skyvedør under skråtaket

Med en dør, et skyvedørsett og et par MDF-plater kan du dele opp et stort rom med skråvegger i to mindre. Her kan du se hvordan det gjøres.

Intro

I eldre eneboliger hender det at andre etasje bare er ett stort rom med skrå-tak, og det begrenser naturligvis mulighetene for innredning.

I dette huset var loftsrommet 30 kvadratmeter, hadde skrått tak og synlige sperrer. Midt i rommet var det ei skrå innebygd pipe, og fra den og ut til den ene veggen var det montert en skillevegg, men den skilte bare delvis rommet i to.

Det var derfor naturlig å dele rommet ved pipa som allerede utgjorde et naturlig skille, og det kunne enklest gjøres ved å montere enda en skillevegg ut til den andre veggen slik at det store loftsrom-met ble delt i to mindre rom.

De skrå takene la noen begrensninger på utformingen, men vi løste noen av de praktiske vanskelighetene ved å montere ei skyvedør mellom rommene. Ei skyvedør tar nemlig ikke så stor gulvplass på det forholdsvis lille arealet. Samtidig laget vi et smalt rom i veggen til skyve-døra som den kunne kjøre inn i når den var åpen. Resultatet ble ei diskret skyve-dør som nesten ble helt usynlig.

Ei skyvedør blir ikke helt tett. Det har i dette tilfellet den fordelen at den ventileringen av loftsetasjen som er på for-hånd, i hovedsak opprettholdes.

Samtidig som vi satte opp skilleveg-gen, innredet vi også de to rommene, og vi satte opp hyller. I neste nummer kan du lese hvordan vi gikk i gang med det prosjektet.

LES OGSÅ: Alt om skyvedører

Før var det bare den skrå pipa som skilte foreldrenes soverom fra barnerommet.

Skyvedøra kan naturligvis åpnes på klem hvis barnet ikke liker å sove alene.

Veiledning

01
Mål opp til vegg og skyvedør 2 Trinn

Fordi det er snakk om et eldre hus, der gipsplatene i skråtaket bare er satt utenpå sperrene, kan det være skjevheter og ujevnheter. Derfor er det viktig å sjekke vinkelen der skilleveggen skal settes opp. Den kan nemlig variere hvis det er forhøyninger eller fordypninger i overflata.

Den nye skilleveggen lages av mdf-plater.

1

Sjekk veggen med en rettholt (du kan bruke et helt rett bord) slik at du er sikker på at den er helt jevn før du måler opp og skjærer til mdf- plater til skilleveggen. Sjekk vinkelen med en smygvinkel (det lille bildet).

2

Bruk en rettholt og et vater når du skal finne ut hvor du bør plassere døra når den er åpen (der den skal skjules bak «inndekningen») og hvor selve døråpningen skal være. Merk av hvor døra blir best plassert.

02
Slik monteres skyvedøra 8 Trinn

Skinna til skyvedøra skal skrus fast på ei solid lekt. Her settes lekta fast på to bjelker som sitter på siden av sperra. På den måten blir lekta gjemt bak sperra, og vi bevarer så mye som mulig av de synlige bjelkene. Lekta skal plasseres så høyt som mulig for å få nok høyde på døra. Tilpass både lekter og bjelker med sag og stemjern. Du risikerer å svekke bjelkene unødig hvis du bare skjærer ut i bjelkene.

Skyvedøra skal også gå på ei førings-skinne i gulvet slik at den blir stabil. Den endelige plasseringa av døra kan enkelt justeres til slutt.

1

Lag et spor i bjelken. Merk opp og sag ca. en halv lektetykkelse opp i bjelken. Fjern treet som skal bort, med stemjern. Stem ut på samme måte i lekta.

2

Sett lekta på plass når du har skåret endene på skrå slik at de passer mot skråtaket. Lekta skrus fast med 5 x 80 mm skruer. Det er ikke plass til å bruke drill på normal måte, så vi bruker et 90 graders adapter.

3

Skinna til skyvedøra må skjæres på skrå slik at den kan gå helt ut til skråtaket. Bruk baufil, og fil av eventuelle grader etterpå.

4

Skru fast skinna til lekta. Bruk skruer med flatt hode slik at de ikke hindrer vognene når døra går fram og tilbake.

5

Døra sages til med ei sirkelsag både oppe og nede slik at den blir så pen og harmonisk som mulig.

6

Hjørnet mot skråveggen sages av slik at døra kan gå helt inntil veggen. Forsterk døra med ei list som du limer og skrur fast slik at dørramma ikke mister sin styrke.

7

Skru fast toppbeslagene (B) på døra. Avstanden fra midten av beslaget til kanten av døra skal være 18 % av bredden på døra. Her blir det 85 x 0,18 = 15,3 cm.

8

Døra justeres. Høyden over gulvet reguleres med skruen på vognene. Pass på at døra får henge helt loddrett. Skru til slutt til festemutrene på vognene slik at døra holdes i riktig posisjon.

03
Få orden på døra 2 Trinn

Når døra er hengt opp og justert slik at den ikke henger skjevt, skal stoppklossen og styreskinna monteres. Vanligvis monteres stoppklossen for at døra ikke skal kunne skyves for langt og falle av skinna. Det er strengt tatt ikke nødvendig her hvor døra vil møte skråveggen, men i de aller fleste tilfeller skrur vi på stoppklossen.

Styreskinna monteres på gulvet og passer i et spor under døra. Styreskinna holder døra sidelengs - ellers ville den svinge fra side til side og henge ustøtt.

Hvis du velger å kjøpe et sett med karm og beslag for skyvedør, vil du nor-malt finne vedlagt en detaljert bruksanvisning som du bør følge.

1

Stoppe-«klossen» (C) skrus fast slik at fram kanten av døra flukter med framkanten av inndekningen (veggen utenpå døra) når døra er skjøvet inn i veggen.

2

Styreskinna skrus fast til gulvet, skjult bak inndekningen. Skinna skal plasseres slik at den har tak i døra både når den er lukket og når den er åpen. Under døra freses et 8 x 20 mm spor til styreskinna slik at døra holdes på plass.

04
Inndekningen og den siste finishen 6 Trinn

Det er en god idé å skjule skyvedøra når den skal brukes i et barnerom slik at barna ikke klemmer fingrene. Lag et rom til døra av et par lekter og ei 19 mm mdf-plate (eller annen type trebasert plate).

Her skal denne inndekningen være 120 cm bred og 195 cm høy. Vi måtte dele plata i to og skjøte den sammen igjen på grunn av trappa. Til sist må du fuge alle sprekker og ujevne overflater før både skilleveggen og skyvedøra males med hvit akrylmaling.

1

Lag ei ramme av lekter, som mdf-platene kan skrus fast i. Vinkeljerna skrues fast i hjørnene på ramma med 6 stk. 4,2 x 30 mm skruer og 4 stk. 5 x 100 mm skruer.

2

Baksiden av inndekningen mot den skrå pipa består av to plater vinkelrett på hverandre, skåret til etter helningen på pipa og festet med vinkelbeslag.

3

Forsiden av inndekningen lages av to mdf-plater. Skru fast ei list på 21 x 48 mm på baksiden av platene, som mdf- platene kan skrues fast til, og fest dem med lim og skruer.

4

Skjøten på inndekningen sparkles før den males med hvit akrylmaling.

5

Et stykke mdf-plate sages til og skrus fast til lekta over døråpningen slik at den dekker den siste delen av skinna samt vogner og beslag.

6

Lag en fuge over sprekker og ujevnheter med hvit akrylfugemasse. Akrylfugemassen kan males over og følger bevegelsene i treet.

05
Utnytt plassen under skråtaket til hyller 2 Trinn

Du kan få større glede av plassen ved å lage en hyllevegg som er integrert i skrå-taket.

Pass på når du skal skru fast mdf-platene. De er noe skjøre og kan lett sprekke når du skrur i dem. Hold deg minst 7 cm fra kantene, og bor opp før du skrur. Bruk gjerne selvborende skruer, som du senere sparkler og maler over. For å gjøre skjøtene ekstra sterke kan du i tillegg bruke snekkerlim. Spesielt PU-lim kan være en gunstig løsning fordi det under herding skjer en viss oppskumming som fyller ut ujevnheter. Men vær forsiktig, limet inneholder isocyanat som gir helse-skader - ventilér og bruk hansker!

1

Hylleveggen skrus fast til gulvet når sidene er montert. Det er ikke nødvendig å feste dem på annen måte.

2

Karmen skrus fast på hylleveggen når veggen er skrudd fast til gulvet.

Materialer

TIL SKYVEDØRA:

• Dørblad, her 85 x 206 cm
• Skyvedørssett:
– 2 vogner (A)
– 2 beslag (B)
– 1 stoppkloss (C)
– 1 styreskinne nede (D)
– 1 skinne (E)
• Skålhåndtak til å felle inn, 50 mm (se bilde)
• Innfallsring (se bilde)
• Lekt til å henge skinna i
• List til å forsterke døra med

TIL INNDEKNINGEN AV SKYVEDØRA:

• 1 mdf-plate, 19 mm (evt. annen type trebasert plate)
• 4 vinkler, 5 cm

TIL SKILLEVEGG OG DØRKARM:

• 1 mdf-plate, 6 mm
• 1 mdf-plate, 19 mm
• Lister og lekter etter behov

DESSUTEN:
• Snekkerlim
• Skruer, 4,2 x 35 mm og 5 x 80 mm
• Eventuelle spesialskruer for feste i gipsplater
• Dykkertspiker, 2,5 x 30 mm
• Akrylgrunning
• Akrylmaling
• Akrylfugemasse

Tegning

Døra henger i to vogner

Delene du trenger for å lage din egen sky-vedør kan kjøpes i mange byggmarkeder/ jernvarebutikker som et sett. Skinna som vogna går på, og styreskinna som skrus i gulvet, kan normalt tilpasses størrelsen på skyvedøra.

Her er det du trenger for å få til ei skyvedør: skinne, stoppkloss, vogn, beslag og ei styreskinne til bunnen av døra.

På toppen av skyvedøra festes to beslag (B), som vognene (A) monteres på. De går i ei skinne (E) i taket som normalt ikke er synlig. Skyvedøra holdes stabil ved hjelp av ei styreskinne (D) i gulvet.

Døra henger i to vogner

Lag ramma først

Bruk snekkerlim der den skal monteres med skruer, og fest deretter bakplata med dykkertspiker. Til slutt settes hyllene på plass mot bakplata. Skyve døra går inn mot dørkarmen når døra er lukket. Karmen er laget av et stykke 5 x 170 cm mdf-plate (19 mm). På hver side av plata skrur du fast ei 15 x 45 mm høvlet list, og karmen males og monteres.

Lag ramma først

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Skyvedører