Gjør det selv-skyvedører til kjelleren

Dette skapet med skyvedører er opplagt til en kjølig kjeller. Dørene er laget av rammer med masonitt-hullplate, som sikrer god ventilasjon inne i selve skapet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
3.000 kroner

Intro

Det er virkelig behov for oppbevaringsplass i denne kjelleren – men samtidig har familien begynt å bruke kjellerommene til trenings-, spill- og musikkrom. Derfor er det ingen som har lyst til å ha rotet stående i åpne hyller.

Det er et hav av varmerør i rommet, i forbindelse med sentralfyranlegget. Rørene gjør det nærmest umulig å sette opp elementskap.

Derfor løser vi mange problemer ved å sette brede, åpne hyller på veggen – og deretter skjule både de fylte hyllene og de fleste rørene bak en vegg med store skyvedører.

Den faste delen skjæres til rundt de gjennomgående rørene, og under den gir skyvedørene god tilgang til hyllene, uten at de tar plass i rommet.

LES OGSÅ: Alt om skyvedører

Veiledning

01
Hyllene settes opp på hyllebærerne 7 Trinn

Til hyller har vi valgt melaminplater, som er billige - og enkle å bruke, fordi de verken skal slipes eller behandles.

De legges opp på hylleknekter. Jo mer vekt du vil legge på hyllene, desto tettere setter du knektene - og desto kraftigere skal hylleknektene være.

Kjellerens mange rør får lov å sitte, vi skjærer bare ut i hyllene til dem. Og der hyllene ikke er lange nok, skjøter vi dem over en 5 cm bred spikerplate.

1

Start med å måle ut hvor hyllene skal plasseres på veggen. Fire hyller med en innbyrdes avstand på 35 cm er passende. Nederste hylle setter vi 50 cm over gulvet, slik at større ting kan stå under den.

2

Vi merker opp der skruene til hylleknektene (N) skal sitte. Knektenes runde hjørne er vanskelig å måle, så vi legger på en listebit. Merk at det er undersiden av hyllen vi har streket opp.

3

Skru opp knektene (N) på veggen. Her er veggen av mur, så vi forborer og bruker nylonplugger som passer til muren. Jo flere hylleknekter, desto tyngre ting kan hyllene med en kjerne av sponplate bære.

4

Strek opp på hyllene (M), der det skal være plass til rør. Det gjør du best ved å legge hyllen på plass og vinkle ut fra veggen på begge sider av røret. Rundingen tegnes rundt en kopp med samme diameter.

5

Sag utskjæringen med en stikksag. Snittet blir penest hvis du bruker et blad med små tenner beregnet til melamin. Og snittet blir uansett penest hvis du skjærer fra den siden som ikke synes.

6

De lengste hyllene våre må settes sammen av to plater. De kan skjøtes over en hylleknekt, men det er bedre å skjøte hyllen med spikerplater på undersiden, da kan skjøten lages hvor som helst.

7

Legg hyllene på plass, og skru dem fast til knektene med 4 x 16 mm skruer - ikke lenger, da risikerer du at de stikker spissen opp gjennom hyllen.

02
Styreskinnene settes sammen og monteres 5 Trinn

Når du har satt opp hyllene på veggen, er det tid for å skjule dem. Oppe med en fast plate (L), som skjuler rørene under taket, nederst med de fire skyvedørene.

Du begynner med de enkleste delene til rammen (D og E), som skrus i veggene og taket. Dermed mangler du de styreskinnene som dørene skal kjøre i: bunnskinnen og toppskinnen, som også bærer den faste platen. De setter du sammen av listene før du monterer dem i rammen.

1

Fest de loddrette ramme stykkene (D) til veggen, fra gulv til tak med 10 x 80 mm karmplugger. Det smarte med dem, er at du gjør hele monteringen med bor, plugg og skrue fra utsiden av rammen.

2

Rammestykket (E) under taket festes. Hvordan det gjøres, avhenger helt av taket ditt - men ofte handler det om å finne bjelkene med skruene. Rammen her holder bare frontplaten (L).

3

Styreskinnene settes sammen av fem 21 mm brede lister. Du begynner med en av de høye listene (A), og setter på de neste, en om gangen, med lim og skruer.

4

Skru et vinkelbeslag i hver ende av den styreskinnen som skal sitte øverst. Bunnskinnen kan du feste i gulvet, eller med skråskruing inn i rammen (D).

5

Fest den øverste styreskinnen med 4 x 40 mm skruer i beslaget.

TIPS: Når du har avsatt høyden, skrur du på en kloss (X), som skinnen ligger på imens.

03
Skyvedørene males – og monteres etterpå 6 Trinn

Det er en god idé å male både rammene og kledningen til de fire skyvedørene før de settes sammen - ikke minst hvis du, som her, vil ha dem i hver sin farge.

Rammene kan du velge å skru sammen før du maler, og det er uansett penest å sparkle alle skjøter før du maler det siste strøket.

Rammens skruskjøter er ikke veldig solide, men når kledning og ramme settes sammen, får dørene stor styrke.

1

Platene males raskt og enkelt med en rull på den glatte forsiden. Mal to strøk med akrylbasert interiørmaling med en lett mellomsliping.

2

Sett sammen rammene med lange skruer inn gjennom sidestykkene (G). Du gjør dette greit på en plate med vinkelrette hjørner, der du kan presse listene ned mot platen med en tvinge mens du skrur.

3

Smør lim på baksiden av rammen når malingen på både ramme og kledning er tørr. Et PVAc-lim er helt riktig her - altså “vanlig“ hvit trelim.

4

Legg kledningen (K) på rammen i det våte limet, og skru den fast med 4 x 20 mm skruer for hver 20 cm. Bunnen av platen legges 1 cm over bunnen av rammen, da glir døren fritt i styreskinnene.

5

Skru fast to møbelhjul (P) under hver dør med 4 x 20 mm skruer. Dermed er dørene ferdige. Du trenger ikke å sette grep på dem, de blir bare i veien.

6

Skyvedørene settes på plass ved å løfte dem opp i toppskinnen og senke hjulene ned i sporene i bunnskinnen. Gni stearin i sporet øverst, da glir de lettere.

04
Dekkplaten under taket lar rørene slippe ut 5 Trinn

Øverst, over dørene, tetter vi igjen med en plate som dekker til noen av rørene til den vannbårne varmen.

Platen i seg selv skrus raskt og greit på rammestykkene og den øverste styreskinnen, men først må vi skjære ut til de mange rørene som skal gjennom platen. Platen settes sammen av flere biter. Bak hver skjøt settes en list, slik at alt låses fast og kan sparkles og males.

1

De gjennomgående rørene tegnes opp på dekkplaten (L). Vi spenner fast platen på rammen, så høyt som mulig, og trekker loddrette streker på begge sider av rørene. Rundingen tegnes med en kopp e.l.

2

Det opptegnede stykket sages ut med stikksagen. Hullet til rørene fjernes helt, men resten (L1) passer du godt på. Det skal på plass igjen når dekkplaten er stukket opp på plass rundt rørene.

3

Sett den ferdigskjærte dekkplaten på plass, og fest den på ramme og skinne med 4 x 40 mm skruer. Sett avstivinger (F) på platens bakside, der den siste stumpen og den neste platen kommer.

4

Skru på det avsagde stykket (L1) over rørene. Du unngår ikke helt å sparkle skjøtene, men det er ikke langt unna.

Tips: Du må ofte forbore og undersenke for å få skruehodet ned i mdf-platen.

5

Selv de skjeveste utskjæringene kan du klare: Klipp først en mal i papir hvis det virker umulig - og sjekk om malen passer. Hvis ikke, så klipp til en ny, til du har riktig fasong til platen.

Materialer

Skapets faste deler

21 x 45 mm glattkant furu:
• 6 styrelister (A) à 338 cm til skinnene

21 x 34 mm glattkant furu:
• 2 mellomlister (B) à 338 cm til bunnskinnen

21 x 21 mm firkantlist furu:
• 2 mellomlister (C) à 338 cm til toppskinnen

48 x 98 mm bjelker:
• 2 rammestykker (D) à 217 cm til vegger

23 x 48 mm lekt furu:
• 1 rammestykke (E), 338 cm langs taket
• Avstivninger (F) bak dekkplaten

12 mm mdf-plate:
• 1 dekkplate (L), 30 x 347 cm

16 x 400 mm melaminplate:
• 6 hyller (M) à 244 cm

Dessuten:
• 30 x 35 cm hyllebærere (N)
• Skruer: 4 x 16, 4 x 40 og 5 x 80 mm
• 6 spikerplater, 5 x 20 cm
• 10 x 80 mm karmplugger
• Murplugger
• 2 vinkelbeslag, 80 mm brede
• Trelim
• Akrylsparkelmasse
• Akrylmaling

Fire skyvedører

15 x 45 mm glattkant:
• 8 loddrette lister (G) til dør à 182,5 cm
• 8 vannrette lister (H) til dør à 78,5 cm

15 x 95 mm glattkant:
• 8 vannrette lister (J) til dør à 78,5 cm

3,5 mm perforert plate (masonite):
• 4 dørkledninger (K) à 85,5 x 179 cm

Dessuten:
• 8 møbelhjul (P) à 19 x 19 x 30 mm
• Skruer: 4 x 20 og 5 x 80 mm
• Akrylsparkelmasse
• Akrylmaling
• Trelim

Tidsforbruk

2-3 dager, pluss tørketider

Pris

Cirka 3000 kroner

Vanskelighetsgrad

Du skal improvisere for å finne riktig oppbygging og løse de små problemene som alltid vil oppstå underveis.

Tegning

Faste hyller bak skyvedørsvegg

Når du har hengt opp hyllene (M), setter du rammen (D og E) på veggene og taket. Så følger styreskinnene til skyvedørene; E de er satt sammen av lister (A, B og C). Øverst lukker du igjen F med en fast plate (L).

Alle målene må tilpasses etter rommet. Har du ikke rør under taket, kan du selvsagt la dørene gå helt opp til taket.

Faste hyller bak skyvedørsvegg

Styreskinnene

Styreskinnene til dørene settes sammen av 21 mm tykke lister i forskjellige høyder: tre høye styrelister (A) satt sammen med to lavere lister (B i bunnen, C i toppen). Listene danner to spor, som de 15 mm tykke dørene glir fritt i. Ved å bruke lavere mellomlister i toppskinnen, får vi her dypere spor, slik at dørene kan løftes opp i toppskinnen og stikkes ned i bunnskinnen - og senere løftes ut og settes tilbake, når du har bruk for det.

Sporene øverst er dypere enn sporene nederst. Dørene kan derfor enkelt løftes opp i toppskinnen og senkes ned i bunnskinnen, uten at de slipper sporet øverst.

Styreskinnene

Skyvedørene

Dørene er enkle å bygge. De er helt uten kompliserte skjøter, fordi rammen limes og skrus til en plate. Rammen lages av lister i to bredder, slik at topp- og bunnstykkene (J) er bredere enn resten (G og H) - det gir en sterk og elegant dør.

Rammen settes på en perforert plate (K). Du kan bruke flere typer perforerte plater. Vi har brukt masonite.

Hjulene (P) gjør det enkelt å skyve dørene fra side til side.

Skyvedørene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Skyvedører