Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Bygg entreen utenpå huset

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Har entreen blitt for liten? Gjør som her: Bygg en ny entré utenpå huset. Dermed får dere plass til familiens sko, vesker og klær. Konstruksjonen er enkel, og kan også brukes hvis du for eksempel har bruk for et ekstra soverom.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 uker
Pris
75.000 kroner

Det ferdige tilbygget skiller seg materialmessig fra huset, men det er avpasset arkitektonisk slik at det ikke skjemmer.

Intro

De fleste barnefamilier kjenner problemet: Plassen i entreen blir raskt fylt opp av gummistøvler, regnfrakker, luer, votter og sko. I dette huset forsvant den lille entreen helt da kjøkkenet skulle utvides, dermed ble det behov for en ny entré. Løsningen ble en entré bygget utenpå huset; et stort, lukket vindfang, om du vil.

Konstruksjonen her er enkel, og den kan fint brukes selv om du ikke skal bygge en entré. Kanskje du har mer behov for et isolert tilbygg med et ekstra barneværelse? I såfall er oppskriften også helt grei å bruke.

Hvis du bygger et frittstående anneks

Vil du bygge et helt frittstående anneks, skal du dog være oppmerksom på at vi her kun bygger den ene halvdelen, fordi vi allerede har en vegg å bygge opp langs.

I stedet for å arbeide med kryssavstivning, bruker vi her skiveeffekten fra de kryssfinérplate som utgjør innerveggene, og som samtidig sikrer et skrufast underlag innunder de brannhemmende gipsplatene i entreen.

Ny trapp med fliser, god belysning og en ordentlig belegning gjør tilbygget nærmest fullendt.

Veiledning

Skjelettet

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Skjelettet er forholdsvis enkelt. Det er bygget av tre, og et opplagt valg når det skal lages et uthus, en garasje, tilbygg, eller som her; et lukket vindfang. Hvis du vil bruke tilbygget som boligareal, skal du endre dimensjonene, slik at det blir plass til nødvendig isolering.

Vi bygger vindfanget på et bestående fundament, som har tjent som fundament for et gammelt vindfang. Vårt utgangspunkt er altså fundamentet og husets yttervegg. Vi fester en svill på fundamentet og en svill på ytterveggen, deretter arbeider vi ut fra dem.

1

Langs fundamentets ytterkant skrur vi fast en bunnsvill (A1). Forbor med et 10,5 mm bor, og sett fast svillen med 10 x 115 mm karmskruer. Det litt større hullet lar borestøvet slippe unna.

2

På svillen (A1) setter vi en rekke vinkelbeslag. Beslagene skal støtte stolpene (B) langs bygningens lang- og kortside (se tegning).

3

På veggen, rett under sperrene, skrur vi også en svill (A2), på samme måte med 10 x 115 mm karmskruer. Svillen skal naturligvis sitte fullstendig i vater.

4

På svillen (A2) setter vi en rekke vinkelbeslag som skal bære sperrene. Beslagene setter vi med 96 mm avstand fra husets sperrer. Avstanden tilsvarer bredden på en takbjelke (48 mm), pluss bredden på den nye sperren (48 mm).

5

Stolpene (B) skal settes i lodd. Ved å legge en avstiving ut fra veggsvillen fikserer vi hjørnestolpen midlertidig og justerer den i lodd i forhold til veggen. Avstivingen fjerner vi igjen senere.

6

På stolpene (B) monterer vi en toppsvill (A3). Nå kan hjørnestolpen justeres i lodd i den andre retningen. En skråstiver holder den på plass. Heretter kan de øvrige stolpene justeres i lodd i fasadeplan.

7

På de to øverste svillene, på veggen og langs stolpene, setter vi nå fast bjelkene (C) ut for hver av husets sperrer. På veggsvillen (A2) settes de i vinkelbeslag, på toppsvillen (A3) legges de oppå og skrus fast med vinkelbeslag.

Takkonstruksjon

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Taket bygger vi opp av sperrer og takbjelker, som vi bygger inn i det bestående hustaket. Derfor skal vi først fjerne noen rekker med takplater, og deretter skru de nye sperrene fast til husets sperrer. Mellom takbjelker og sperrer plasserer vi “tenger”, som danner en trekant som avstiver konstruksjonen.

Hvis du bygger en frittstående bygning, skal sperrene ha tak i de bærende stolpene på bygningens andre side.

Legg merke til at vi har laget en plattform som vi kan stå på, ved helt enkelt å skru en stripe forskalingsbord oppå takbjelkene. Forskalingsbordene skal brukes under takbjelkene senere.

1

De nederste rekkene med takplater skal vekk for å gi det kommende taket tilstrekkelig helling. For å stå sikkert har vi laget en plattform av forskalings bord, skrudd fast oppå takbjelkene (C).

2

Mellom bjelkenes (C) ender og husets sperrer, som nå er åpne, monterer vi de nye sperrene (D). Vi skrur dem fast på siden av husets sperrer med 5 x 90 mm skruer.

3

De nye sperrene (D) legges på toppsvillen (A3) og skrus fast til bjelkene (C) med to-tre 5 x 90 mm skruer.

4

Mellem sperrene (D) og underliggende bjelker (C) skrur vi på “tenger” (E). Tengene består av 23 x 98 mm bord, som skrus fast med 5 x 60 mm skruer.

5

Vi plasserer stolpene (B) med maks. 80 cm mellomrom. Stolpene skal bære kledningen utvendig. Stolpene til vinduene venter vi med.

6

I begge ender av tilbygget bygger vi opp en gavltrekant. Den består av en bjelke (H), som følger sperrenes helling, og en vannrett bjelke (H1), som støter opp mot (H), slik at de danner en trekant.

7

I forlengelse av det eksisterende taket legger vi nye takplater. De dyttes inn under den nederste av de eksisterende takplatene. Derfor legger vi en lekt under platens forkant, og merker opp på sperren hvor lekten skal sitte.

8

På tvers av sperrene (D) skrur vi fast lektene (J) i en avstand som passer til takkledningen vår. (Her er det Decraplater, som på resten av huset).

VIKTIG! Lektene skjøtes forskjøvet, ikke to ganger på rad på samme sperre.

9

Her har vi lagt lektene løst opp for å vise hele konstruksjonen. Det skal legges undertak mellom sperrer og lekter.

Vindusmontering

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Da vi satte opp de loddrette stolpene (B), ventet vi med fire av dem. De skrur vi nå fast på begge sider av de to vindus-partiene som skal monteres på langsiden av den nye entreen.

Når vi har satt fast vinkelbeslag i bunnsvillen (A1), er partiene inklusive stolper enkle å vippe på plass. Faktisk så enkle at du kan gjøre det alene hvis du ikke har en medhjelper.

Når alle de lodrette stolpene (B) er montert, kler vi hele bygningen med vindpapp, som vi setter fast til stolpene i skjelettet med en stiftemaskin.

1

Vi spikrer fire 10 mm avstands-klosser fast på hver av vinduspartienes langsider. De skal sikre plass til fugen rundt vinduet. Klossene skal sitte 42 mm fra kanten på utsiden for at ytterkledningen skal flukte med vinduet til slutt.

2

Oppå klossene skrur vi en stolpe. Den ene siden skal flukte med avstandsklossene mot utsiden av vinduet for å sikre at kledningen senere flukter med vinduet. Hele prosedyren gjentas på vinduets motsatte side.

3

På svillen (A1) på gulvet merker vi opp vinduenes plassering (stolpe/B, fuge, vindu). Nå monteres kraftige vinkelbeslag, som stolpene (B) skal festes til.

4

Så kan vi vippe vindu og stolper på plass mellom sperrene. Alt monteres i lodd og settes midlertidig fast med skrutvinger mens du skrur fast.

5

Nederst skrus stolpene (B) fast til svillen (A1) med vinkel beslag. Øverst skrus de fast gjennom svillen (A3).

6

Nå kan vi montere vindpapp og avstandslister (K) på alle veggene. De loddrette listene sørger for ventilasjon bak den liggende kledningen.

7

Utvendig fuger vi langs vinduene med fugebånd. Ved å sette det på allerede nå, slipper vi å skulle presse det inn mellom klednings bord og vindusramme.

Kryssfinérplatene skrus fast på lektene. De avstiver bygget samtidig som de sikrer et skrufast underlag under gipsplatene.

Avstiving av reisverket

De innvendige veggene bygger vi opp av ett lag med kryssfinérplater, og ett lag med gipsplater.
Vi bruker kryssfinérplatene til å avstive bygget, som ikke har skrå stivere i veggkonstruksjonen. I stedet utnytter vi altså platenes skiveeffekt. Samtidig gir kryssfinéren et skrufast underlag under gipsen på alle veggene. Dermed slipper du å tenke på at du må bruke spesielle plugger for gipsplater, hvis du skal montere tunge ting på veggene. Utenpå platene stifter vi fast en dampsperre. Til slutt legges brannhemmende gipsplater på veggen, som sparkles og males slik du vil ha den.
Hvis du vil bygge uten kryssfinér platene og deres avstivende virkning, kan du enten stive av ved å danne trekanter med bjelker som du setter på skrå i de firkantede feltene mellom stolpene.
Eller du kan avstive litt enklere med patentbånd, som er kraftig stålbånd med hull i. Det spenner du ut fra hjørne til hjørne, over så store strekk som mulig.

Vindustetting

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

1

På innsiden isolerer vi mellom vindusramme og stolpe ved å bruke mineralull. Det er en god idé å bruke en vinkel for å få stappet det på plass.

2

Utenpå mineralullen legger vi et fugebånd som skal danne underlag for gummifugen. Igjen dytter vi båndet inn med vinkelen. En rørepinne fungerer også.

3

Utenpå fugebåndet legger vi en gummifuge. Den skal tette helt, slik at den varme luften fra innsiden ikke kan snike seg ut i isoleringen og kondensere.

Isolering

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

I prinsippet er dette et uisolert vindfang, men for å unngå fuktproblemer og holde greit på varmen isolerer vi med det som det er plass til: 100 + 50 mm i veggene, og 150 mm i takkonstruksjonen.

I taket holder forskalingsbordene på isolasjonen. I veggene skrur vi 48 x 48 mm lekter fast i stolpene med en innbyrdes avstand som tilsvarer en isolasjons-mattes bredde, minus 1 cm slik at de innerste mattene kan sitte i spenn.

Husk å få tak i elektrikeren nå, hvis det skal strekkes kabler, før du lukker konstruksjonen inne bak plater.

1

I taket skrur vi på forskalingsbordene med 15-20 cm avstand. Oppå bordene legger vi isolering (her tre lag).

Tips: Husk å få elektrikeren til å strekke eventuelle kabler nå.

2

Mellom stolpene legger vi isoleringsmatter. Avstanden mellom stolpene tilsvarer en isoleringsmatte minus 1 cm, slik at de sitter i spenn.

3

Over første lag isolering skrur vi underlaget til den kommende kledningen. Underlaget består av lekter på 48 x 48 mm (G), som skrus på stolpene.

4

Mellom lektene legger vi enda et lag isolasjon i veggen. Dermed unngår vi kuldebroer som bryter isoleringsevnen og kan gi skjolder på veggene.

Tak og inndekking

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Taket består av det samme som det opprinnelige taket: Decraplater. De er enkle å legge, og veier ganske lite. De skrus inn i lekter med spesialskruer som nærmest er usynlige på avstand. Under Decrapla-tene lager vi et undertak av for eksempel Huntonit Sutakplater.

Langs sidene tetter vi overgangen mellom tilbygget og taket med sinkbe-slag, som vi spikrer på før vi tetter igjen med kledning. Til slutt legger vi et Decra-gavlbeslag på vindskiene. Beslaget er spesialdesignet til takplatene.

1

Gavltrekanten kler vi med stående kledningsbord. Vi starter ved kanten av hustaket og arbeider oss utover, mens vi forsikrer oss om at alle bordene er i lodd. I forkant er hele bygget kledd med vindpapp og forsynt med avstandslister.

2

I overgangen mellom vindfang og husets tak spikrer vi en inndekking i sink, før de siste bordene slås på. Den skal sikre at det ikke kommer vann inn i overgangen mellom de to bygningsdelene.

3

Oppå taklektene legger vi takplatene lagvis. De skal stikkes inn under hverandre og overlappe den platen som ligger til venstre. Dermed passer de sammen.

4

Takplatene skrus i kanten av hver takplate inn i taklekten bak. Det skrus cirka 2,5 cm fra platens “bølgetopp” og i plan med platen, altså nesten vannrett.

5

Langs gavltrekantens overside setter vi vindskiene, to bord satt sammen med fjær og not i dette tilfellet. Oppå vindskiene legges gavlbeslagene som er designet for Decra-taket.

Kledningen

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Vi har valgt å kle dette bygget, et lukket vindfang, med liggende kledning. Treet krymper litt på grunn av tørking etter at det er satt på veggen. Det kan derfor være en god idé å grunne kledningen i forkant. Eventuelt får du kjøpt både ferdig grunnet og ferdig beiset/malt kledning fra flere byggvarehus.

For å gjøre det enkelt, og fordi vi syntes det passet, valgte vi å bruke den samme kledningen overalt, både på vegger, i gavl og som vindskier. Om du vil gjøre det annerledes på det bygget du eventuelt skal lage, bestemmer du selv.

1

Langs bygningens underkant (fundamentets overkant) setter vi opp en midlertidig vannrett list. Listen skal sitte vater ettersom den skal brukes til å styre kledningsbordene etter.

2

Oppå listen legger vi kledningsbordene. De legges med fjær og not, og skrus fast på avstandslistene i bordets nederste tredjedel, slik at det er enkelt å få neste bord ned på plass.

3

Langs vinduene sikrer en avstands-kloss (her 7 mm) lik avstand mellom kledning og vindusrammer. Avstanden fylles av det fugebåndet som vi viste monteringen av tidligere.

4

Under takutstikket lar vi bordene gå på langs, og skrur dem fast i takbjelkene over. Forkantbordet lages av to langsgående kledningsbord.

Forkantbordet er laget av kledningsbord. På det nederste er fjæren skåret vekk.

5

Kledningen er i ferd med å bli ferdigmontert, det
mangler bare litt småtteri rundt omkring før den
nye entreen er klar for grunning og beis. Snart kan
det ferdige resultatet nytes!

48 x 98 mm bjelker:
• 3 stk. bunnsviller (A1)
• 1 stk. veggsvill (A2)
• 14 stk. stolper (B)
• 8 stk. takbjelker (C)
• 2 stk. gavlbjelker (H1)

48 x 48 mm lekter:
• Lekter til innvendig
kledning og isolasjon (G)

48 x 148 mm bjelker:
• 8 stk. sperrer (D)
• 2 stk. gavlbjelker (H)
• 1 stk. toppsvill (A3)

23 x 98 mm forskalingsbord:
• 6 stk. “tenger” (E)
• 17 m bordbredder til takisolering

36 x 73 mm taklekter:
• 9 stk. lekter (J)

23 x 48 mm avstandslister under kledning:
• 17 lister (K)

19 x 123 mm liggende kledning:
• Cirka 220 meter kledningsbord

Dessuten:
Decra-takplater, Huntonit Sutakplater til undertak, 13 mm
gipsplater, isoleringsmatter, murpapp, vindpapp, dampsperre, skruer, vinkelbeslag, fugebånd, tre vinduspartier og
en hoveddør til den nye entreen.

Tidsforbruk

Disse 10 m2 bygget to mann på to veldig effektive arbeidsuker (eksklusive maling og innredning).

Pris

Cirka 75.000 kroner for det viste prosjektet.

Vanskelighetsgrad

Et prosjekt på slik størrelse krever erfaring fra tømrerarbeid, og det er en stor fordel å være to om jobben.

Tegning

Slik er vindfanget bygd opp

Her ser du hvordan hele skjelettet er bygd opp, og hvordan vi har føyet takkonstruksjonen inn i det eksisterende taket.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake