Få mer plass med et vindfang

Bygger du et vindfang utenpå huset, får du en større entré uten at det tar plass fra de eksisterende rommene.

Hvis du setter vinduer i vindfanget og velger en dør med glass, får du masser av naturlig lys i den ekstra store entreen.

Mangler du plass i entreen, slik at du bedre kan oppbevare sko, vesker og yttertøy? Da er det opplagt å bygge et vindfang. Det opptar ikke plass innendørs, men utvider huset som et lite tilbygg utenfor hoveddøren.

Det er en god idé å planlegge inn oppbevaring i prosjektet, slik at du for eksempel får en benk som kan brukes til å sitte på for å ta skoene av og på, eller som avsettings-plass til handleposer. Vinduer og dør med glass er også en fordel, slik at du får masser av naturlig lys i vindfanget.

Du trenger som regel ikke å søke om å bygge et vindfang. Kravet er i så fall at det ikke blir større enn 15 kvadratmeter, og at du ellers holder deg innenfor visse krav og bestemmeler. Se egen rammesak.

Problem

Du mangler plass i entreen, men det er ikke noe plass å ta av på innsiden, uten at det vil gå utover de eksisterende rommene.

Løsning

Plassen finnes ved å utvide den andre veien med et vindfang, slik at en større entré ikke går utover den nåværende romoppdelingen.

Gode råd og priser

I skjemaet er byggingen av et vindfang delt opp i mindre delprosjekter. Her kan du for eksempel se hvordan du best forbereder prosjektet, lager et fundament, legger gulv, bygger vegger, lager tak og setter inn vinduer og dører.

Du får tips og gode råd til hva du skal være ekstra oppmerksom på.

Du får også estimerte priser på hva hvert delprosjekt koster – hvis du gjør det selv, eller hvis du får en håndverker til å gjøre jobben.

Gode råd og priser

Akkurat nå leser andre ...