Ny ytterdør – i murvegg og trevegg

Uansett om du bor et i tre- eller murhus, kan du selv skifte ut den gamle ytterdøren med en ny. Her får du veiledning til begge deler, og hjelp til å velge riktig type dør til huset ditt.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
12.000 kroner

Intro

Planlegger du å skifte ut den gamle ytterdøra, så begynn i god tid. Det kan gå åtte til tolv uker før du kan lukke den nymonterte døra bak deg – i fall du ønsker deg ei dør med særpreg i utseende eller med et mål som avviker fra standard, slik at den må bestilles.

Før du bestiller ytterdøra (hoveddør eller terrassedør) må du ta mål. Er du heldig passer ei dør som har modulmål. Ei M100-dør er beregnet for en åpning med bredde 100 cm, men karmen er i seg selv 98,8 cm bred, for å gi plass til justering og fuging, og dørbladet ca. 90 cm. Modulbredden varierer med hopp på 10 cm, det gjør høyden også, som vanligvis er 20 eller 21. Ei dør kan da hete M10x21.

Tre- eller murhus

Det er mange fellestrekk, men også noen forskjeller på de to metodene for å montere ei ny ytterdør i huset.

1: ny dør i trehus

I trehuset krever det ikke store investeringer i verken materialer eller verktøy for å skifte ut ei ytterdør. Og med litt forsiktighet kan du i tillegg bruke om igjen lister og utfôringer til den nye døra. Vær klar over at døra er tung.

2: ny dør i murhus

Der skal til litt krefter for å sette inn i 65 kg tung ytterdør. Og den må sitte godt fast slik at du må bruke verktøy med litt muskler når den skal skrus fast i muren. Men så holder den også i årevis.

Veiledning

01
Ny ytterdør i trehuset 9 Trinn

Du har selvsagt målt opp riktig og bestilt den riktige døra. Men mål nå likevel opp den døra du har fått før du fjerner den gamle. Det kan skje feil, og det er surt å oppdage det først når du har kassert den gamle døra. De fleste dørprodusentene har gode tips til oppmåling på sine hjemmesider. Vær klar over at døra er tung å håndtere og at den av samme grunn krever godt feste.

1

Fjern først eventuelle utfôringer. Den er brukt her fordi veggen er tykkere enn dørkarmen. Er den malt eller tapetsert, kan du skjære den løs med en hobbykniv før du brekker den fri.

2

Fjern de utvendige listene. Skal du bruke dem om igjen, kan du begynne med å skjære dem fri med en hobbykniv. Fjern listene, og rengjør.

3

Så skal karmen vekk. Er den spikret, er det en god idé å sage over spikrene med et baufilblad eller ei bajonettsag slik at du ikke må slite alt for mye for å få den ut.

4

Kloss opp til dørstokken med tre- eller plastklosser slik at den blir liggende helt vannrett. Kloss også opp skikkelig på midten der belastningen kommer til å bli størst.

5

Sett hengselsiden av karmen i lodd. Bruk klosser eller kiler rundt karmen, og det er en god idé å gi dem en dykkertspiker slik at de blir sittende.
VIKTIG! Pass på at du ikke setter spiker der karmskruene skal sitte.

6

Karmen settes opp slik at den flukter med veggen. Bor opp med 6 mm trebor i falsen, og sett i 6 x 100 mm treskruer. To i den øverste fjerde delen, en rett under midten og en 10-15 cm fra dørstokken. Begynn på hengselsiden.

7

Sjekk at døra møter falsen likt i hele anslagssiden på karmen. Kloss så opp karmen med kiler mellom karmen og veggen.

8

Stopp fuktigheten skikkelig med isolasjon, for eksempel glassvatt som kjøpes på rull til nettopp dette formålet.

9

Listene monteres. Bunnlista fuges på den øverste kanten slik at det ikke kan trenge inn vann. De loddrette listene settes 8-10 mm fra kanten av falsen slik at fallen i dørlåsen ikke støter imot. Bruk rustfrie spiker eller skruer.

02
Ny ytterdør i murhuset 10 Trinn

Ei 65 kilo tung dør krever sin mann - og sitt hus. For det er ikke lett å skulle holde ei tung dør som åpnes og lukkes dag etter dag. - Spesielt i et murhus: En mørtelfuge langs dørkarmen kan sprekke opp og løsne med tiden. Derfor bruker vi i stedet en gummifuge der man tidligere pleide å bruke mørtel. Men om du ønsker kan den forkles slik at den ser ut som en mørtelfuge.

1

Skjær ut karmen ut med ei stikksag eller ei snekkersag. Sager du litt skrått ovenfra, er det lett å vippe ut karmen etterpå.

2

Sag over eventuelle spiker mellom karmen og muren med ei bajonettsag eller et baufilblad. I gamle hus er det ofte brukt kraftige spiker. Ved å sage dem over, unngår du å skade muren og pussen når karmen skal fjernes.

3

Rengjør falsen grundig før du fortsetter ved å børste vekk alt løst. Det kan være fristende å fortsette uten å gjøre dette, men når du senere skal bruke skum og fuge, er det viktig at festet til underlaget er godt.

4

Kloss opp til dørstokken slik at den er i vater når karmen settes inn. Dekker ikke vateret hele bredden, kan du legge det på et rett bord som er langt nok til å nå fra mur til mur.

Murpappen under oppklossingen beskytter klossene mot fuktighet.

5

Dørkarmen settes på plass og plasseres i åpningen slik at fugen er jevnt fordelt hele veien rundt. Karmen holdes fast med kiler eller monteringsputer. Bor opp med 6 mm tre- og murbor, og monter karmen med 7,5 x 112 mm monteringsskruer.

Du må legge treklosser bak karmen. Ellers holder ikke muren i lengden!

6

Sett døra på hengslene, og sjekk at den har samme avstand til anslagssiden på karmen hele veien ned. Sjekk at døra kan lukkes korrekt.

7

Fyll fugen med glassvatt eller lignende. Husk å gjøre plass til både bunnfyllingslist og fuge.

8

Bunnfyllingslista legges i. Den skal ligge ca. en cm fra framkanten av karmen. Normalt brukes 16 mm bunn-fyllingslist. Under dørstokken skal bunn-fyllingslista legges lenger tilbake slik at den ferdige fugen er trukket ca. 5 mm tilbake.

9

Fugen legges i. Her bruker vi en byggsilikon som tørker langsomt. Da kan du strø (kaste) sand på den for å imitere mørtel. En elektrisk fugepistol gjør det noe lettere å legge en pen fuge hele veien rundt.

Glatt fugen med en fugepinne dyppet i vann og oppvaskmiddel.

10

Gummifugen er mer elastisk enn en mørtelfuge som lett vil kunne sprekke under belastningen når døra smekkes i. Ved å strø (kaste) på tørr kvartssand nedenfra og opp forkler du gummifugen som mørtelfuge.

Tidsforbruk

En dags tid - men døra må bestilles lenge før.

Pris

Regn med at ei ytterdør koster mellom 6000 og 12.000 kroner, avhengig av kvaliteten.

Vanskelighetsgrad

Dersom du måler nøyaktig opp, er det en overkommelig oppgave.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...