Slik skifter du ytterdøren

En tung ytterdør skal helst sitte litt skjevt i starten. Den tunge døren vil nemlig sette seg noen millimeter i løpet av de første månedene. Monterer du den litt skjevt, blir den rett etter hvert.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1/2 dag
Pris
10.000 kroner

Følger du vår guide, er det ikke vanskelig å skifte ut døren.

Intro

I byggeveiledningen får du tips og triks til hvordan du skifter ut den gamle ytterdøren. Vi viser hvordan du setter inn karmen, justerer på plass døren og isolerer rundt døren.

Veiledning

01
Sett i karmen 4 Trinn

Sørg for å legge klosser på gulvet, slik at karmen blir i vater. Hvis du deretter avsetter merker i hullet døren skal sitte, er det enkelt å sette den inn på riktig plass. Sett karmen 2 mm høyere i hengselsiden enn i låsesiden.

1

Merk opp til karmen. Det skal være en cirka 10-12 mm fuge rundt hele karmen. Med merker er det enkelt å justere det inn.

2

Lag også merker den andre veien. 5 cm inn i hullet til døren lager du også merker, slik at døren ender i riktig dybde.

3

Løft døren på plass. Det er lagt avstands-klosser på gulvet, og nå siktes det etter de merkene som markerer hvor dypt døren skal sitte. Du trenger hjelp til å løfte døren.

4

Hold døren fast med kiler. Mens du retter opp døren, låser du den ved å slå inn trekiler mellom veggen og karmen fra begge sider.

02
Juster karm og dør 4 Trinn

Nå skal først karmen, og deretter døren justeres på plass. Huskeregelen er like mye luft overalt. Altså like mye luft til en fuge rundt karmen, og like mye luft mellom karmen og den lukkede døren hele veien rundt. I tillegg løfter du karmen i hengselsiden 2 mm. Sett tre skruer i hver side av karmen. Plasser dem i falsen som døren lukkes i, slik at de skjules når døren lukkes. I låsesiden skal skruene i denne døren sitte hhv. nederst, rett under låseblikket og ut for øverste låsepal i trepunktslåsen.

1

Juster karmen i bunnen, og kil den fast. Sideveis kan karmen flyttes med et brekkjern. Når avstanden mellom veggen og karmen er lik i begge sider, løfter du av døren.

2

Sjekk at hengselsiden er i lodd i begge retninger. I den andre siden skal karmen inntil videre bare sitte cirka ut for det merket du satte i falsen til å begynne med.

3

Sett døren på hengslene. Hold øynene på det øverste hengselet, og la fingrene justere det nederste på plass. Da passer også det midterste hengselet.

4

Sett de to siste skruene i låsesiden. Først skal du forsikre deg om at døren sitter med samme avstand til karmen i hele låsesiden. Ellers er ikke karmen i vinkel.

03
Tett med en fuge 3 Trinn

1

Legg isolasjon mellom karm og vegg. Bruk så mye mineralull at det sitter tett, men ikke press det for hardt sammen, for da mister det isolasjonsevnen.

2

Legg fugebakstopp mellom karmen og veggen. Har faller den fint inn i noten som er på baksiden av karmen. Legg det i en jevn dybde hele veien rundt.

3

Fug med en byggfugemasse oppå bakstoppet. Alternativt kan du også lage en omramming rundt døren, hvis det passer best til huset.

Materialer

  • Ytterdør
  • Mineralull
  • Fugebakstopp
  • Byggfugemasse
  • 6 karmskruer à 6,5 x 120 mm

Tidsforbruk

En halv dag - vel å merke etter at den gamle døren er fjernet.

Pris

Ca 10.000 kroner for denne døren.

Vanskelighetsgrad

Følger du denne guiden, er dette en ganske enkel oppgave.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...