Spar penger – rett opp og mal døren

En ny ytterdør er dyr og passer kanskje ikke helt til stilen på huset. Les her hvordan du retter opp en gammel dør og maler den. Slik at den kan holde i minst 100 år.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dage
Pris
300 kroner

Intro

Du sparer en masse penger og bevarer husets særpreg hvis du ofrer tid på en grundig renovering av den gamle ytterdøren. Alternativet er å kjøpe ei ny fabrikkdør som ikke holder like lenge.

Gamle dører med fyllinger er temmelig tunge. Vekten får dem etter en tid til å falle i motsatt side av hengslene, etterhvert som tappskjøtene gir seg. Opp gjennom årene kan man rette litt på hengslene, og man kan legge under skiver som hever døren slik at den fortsatt går klar av terskelen. Man kan også flytte låsebeslaget på karmen litt ned, slik at døren fortsatt kan fungere og lukkes igjen. Men en dag er døren blitt så deformert at den ikke kan lukkes ordentlig, og det trekker inn, uansett hvor mye tetningslist du setter på. Du kan selvfølgelig godt kjøpe en ny dør, men den holder garantert ikke i 100 år, så hvis døren ikke har større partier med råte, kan det lønne seg å rette opp døren i stedet.

Se på disse sidene hvordan du spenner opp døren og sikrer den mot å falle sammen igjen ved hjelp av plugger og innfelte vinkeljern. Det er slett ikke vanskelig.

Veiledning

01
Forberedelse 5 Trinn

Før du begynner å rette opp døren med skrutvinger, skal du ha avmontert så mye som mulig.

Håndtak og låsekasse fjerner du, slik at det er enkelt å komme til for å slipe ned døren, mens eventuelle glassruter skal tas ut fordi de ikke vil kunne tåle at du begynner å tvinge døren i fasong.

Hvis det er råtne hjørner eller kanter på døren, skal du sette inn lus. Husk å bruke kjerneved, og husk å få alt det nedbrutte treet vekk før du setter inn nytt.

1

Fjern håndtakene og ta ut låsekassen. Låsekassen tas ut for ikke å bli fylt med skitt og spon under arbeidet. Gi den også gjerne litt rens og smøring.

2

Fjern den gamle vannesen. Her er den råtten og utett, og bare spikret rett på døren. Nesen fjernes, og det lages en annen type som virker mye bedre.

3

Ta ut rutene forsiktig, slik at de ikke sprekker når døren rettes opp. Skrap først bort malingen slik at du kan se hvor tre og kitt møtes. Dermed blir det enklere å fjerne kittet og løfte ut glassene.

4

Rens opp falsene. Gammelt kitt kan være vanskelig å fjerne. Du kan forsiktig bruke en overfres, hvis du dekker vindushullene med en plate som understøtter fresesålen.

5

Rens alle skjøter for skitt, lim og kitt. Gapende skjøter er ofte blitt etterfylt med kitt eller forsøkt limt. Det må fjernes for ikke å være i veien når døren skal rettes opp.

02
Rett opp døren 7 Trinn

En dør som har satt seg gjennom mange år, kan du ikke rette opp på et par timer. Så forbered deg på at det skal spennes og etterspennes i et par dager.

Du skal ikke prøve å adskille døren helt, den slags bør overlates til profesjonelle. I stedet skal du spenne sammen døren med tvinger og et hjelpeverktøy som du lager selv. Det består av to planker, som går diagonalt fra hjørne til hjørne og møtes på midten av døren, der de settes sammen med skrutvinger.

Ytterst skrus det på klosser som griper tak i dørens hjørner. Inne på midten skrus det også på klosser, de skal sørge for at skrutvingene har noe å gripe tak i.

1

Lag to hjørneklosser. Skjær ut to klosser som passer nøyaktig til dørens hjørner øverst i hengselsiden og nederst i låsesiden. Det gjøres slik fordi det er låsesiden som skal løftes opp på plass.

2

Fest klossene på kraftige plankestumper. Det brukes to planker, som skal møtes på midten av døren. Her limes og skrus det også fast klosser, slik at du har noe å spenne på.

3

Sett skrutvinger på de midterste klossene. Når en dør har hatt 100 år på å forlate sin opprinnelige fasong, skal man ikke tro den overgir seg uten kamp. Det må legges press på døren, litt om gangen, kanskje over et par døgn.

4

Press alle skjøter sammen. Bruk to planker med påskrudde klosser, og legg dem på tvers av døren. Slå inn kraftige kiler fra hver side, dermed tvinger du døren sammen.

5

Fiksér alle skjøter med plugger. Da det ikke lar seg gjøre å lime de gamle tappskjøtene, må du i stedet låse dem med plugger. Bor nesten helt gjennom døren, og slå bøkeplugger i hullene. Slå ikke så hardt at treet sprekker på baksiden!

6

Fres og stem nøyaktig ut til vinkeljern ved de tverrgående skjøtene. Det skal være plass til å legge ned vinklene og sparkle over. Vinklene skal passe stramt i sporene, slik at de holder døren i riktig fasong.

7

Monter vinklene. Skruene holder vinkeljernene på plass, men vil ikke i seg selv kunne motvirke setninger i døren. Det kan derimot den helt stramme tilpassingen mellom tre og jern. Avslutt med å sparkle og male.

03
Ny vannese 2 Trinn

Den gamle vannesen, som bare var spikret på, var etterhvert blitt veldig medtatt av regn og manglende vedlikehold. Heldigvis hadde nedbrytingen ikke spredd seg til selve døren, men det var nødvendig å skifte den for å bevare døren.

Vannesen skal lede bort regnvann fra dørens underkant og dørtrinnets fals, og la det dryppe av lenger ute på trinnet, der det ikke gjør skade. Uten vannese ville regnvann renne rett ned i falsen og inn i huset. I stedet for bare å spikre på en ny list, valgte vi å felle den inn i døren og lime den fast.

1

Fres sporet i døren med en overfres. En dybde på 10 mm er passende. Overkanten skal være skrå, mens under kanten skal være vinkelrett på døren.

2

Vannesen monteres. Når vannesen passer i sporet og rager ut på begge sider av døren, skal den limes. Påfør litt pva -lim til utebruk i sporets to kanter, og slå vannesen på plass.

04
Maling 2 Trinn

Når den fine gamle døren er renset helt, rettet opp og vinduene er satt inn igjen, er det også vel verdt å gi den en skikkelig overflatebehandling.

Først grunningsolje overalt og dernest flere tynne lag linoljemaling med god tørketid mellom strøkene. Dermed får du en flott og slitesterk overflate, som bevarer og beskytter døren. Den klarer fint å leve i 100 år til - og det er slett ikke verst.

1

Maling av sprosser. Ved grundige oppussinger lønner det seg å male de første strøkene før glasset setets på plass. La deretter kittet få noen dager til å bli så fast at penselen ikke lager spor.

2

Døren er rettet opp og fungerer igjen tilfredsstillende. Siste lag maling legges på.

Materialer

• 4 kraftige planker
• 2 vinkeljern og skruer
• 10 mm bøkeplugger
• Kjerneved til vannese
• Linoljekitt, grunningsolje og maling

Spesialverktøy
• Dykksag med skinneføring
• Overfres med skinneføring

Tidsforbruk

Du skal regne med noen dager til selve opprettingen. I tillegg kommer tørketid.

Pris

200-300 kroner til tre og maling

Vanskelighetsgrad

Der er ikke vanskelig å rette opp døren, så lenge du ikke tar den helt fra hverandre.

Tegning

En mye bedre vannese

Vi har valgt å lage vannesen selv, men du kan også kjøpe en ferdig hos byggmarkedet.
Vannesen lages med en skrå overside, som er nødvendig for at vannet kan renne av. I døren øverst freser du et spor med samme skrå vinkel der vannesens overkant skal være. I underkanten av sporet lages en utfresing som er vinkelrett på døren.
På vannesen lager du med en sirkelsag et lite dryppspor tett mot forkanten. Og til slutt sager du også en fals i bunnen inn mot døren, slik at vannesen passer nøyaktig i det sporet du har frest i døren.

En mye bedre vannese

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...