Monter en lås

På denne terrassedøren sitter det et vanlig håndtak, noe som gjør det forholdsvis lett å bryte seg inn. Tømreren vil nå skifte ut det gamle håndtaket med et nytt og tyverisikkert dørhåndtak med lås.

Tømreren starter med å sette sammen det nye håndtaket. Låsesylinderen settes inn i håndtaket og skrus fast bakfra. Selve dørgrepet monteres, og tømreren sjekker at låsen virker. Så skal det gamle håndtaket av. De to skruene skrus ut, og dermed kan håndtaket lett fjernes.

Det nye håndtaket settes på plass, og tømreren kontrollerer at det sitter rett. Med en spiss blyant merkes det av til de to skruene. Som man ser her, skal det nye hullet sitte like ved siden av det gamle, så for å unngå at det blir et stort hull, fyller tømreren ut det eksisterende hullet med en tynn blomsterpinne.

Nå kan det uten problemer forbores med et 3 mm bor. Deretter settes håndtaket igjen inn i hullet og monteres med to enveisskruer, som bare kan skrus ut med et spesielt verktøy.

Nå er det nye håndtaket montert, og der hvor eventuelle tyver før bare trengte å fjerne et enkelt vindu for å komme seg inn er det nå betydelig vanskeligere å bryte seg inn i huset.

    Akkurat nå leser andre ...