Vindfang med glasstak

Hvis du har mot på å gå litt utradisjonelt til verks og bruke litt tid på å kjæle med detaljene, så følg med her. Vi viser hvordan du bygger en robust ramme til taket, plasserer den på fire stolper, setter den sammen med skjulte bolter og muttere og avslutter med å montere glass oppå.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
10.000 kroner

Intro

Hvis du kan tenke deg et vindfang, der du kan stå i ro og mak selv når været viser seg fra sin verste side, og har du mulighet og lyst til å avsette litt ekstra tid og lyst til å kjæle med detaljene?

I så fall er dette vindfanget med skjulte treskjøter et opplagt prosjekt.

Selve rammen som danner taket til vindfanget, består av sju sperrer som spennes sammen med spesielle bolter, som vi lager plass til inne i treet, slik at de ikke synes.

Boltene gjør treskjøtene sterke. Samtidig er det tilfredsstillende å proppe igjen hullene, slipe vekk overskytende tre og se hvordan hele konstruksjonen “flyter” sammen.

Veiledning

01
Kapp til og bor ut 3 Trinn

Denne takkonstruksjonen har en helling på 10 grader. Derfor skal både den enden av sperrene som vender ut, og den enden som vender inn mot huset, kappes i en vinkel på 10 grader. Det gjøres enkelt med en kapp-/gjærsag.

Deretter borer vi hull i svill og sperrer, slik at det blir plass til boltene og mutterne våre.

1

Kapp sperrene (A2, A4, A5, A6 og A7) i en vinkel på 10° i begge ender. Her er en kapp-/gjærsag smart, men du kan også avsette vinkelen på sperrene og bruke en håndsag i stedet.

2

Finn sentrum i begge ender, og marker det. Bor et langt 12 mm stort hull parallelt med treet.

3

Bor et 45 mm dypt hull med et 40 mm sylinderbor i de fem sperrene (her A2). Lager du hullet mindre, blir det vanskelig å komme til med verktøyet når boltene skal spennes fast.

02
Lag plass til avstiveren 5 Trinn

Skal du bygge en stor konstruksjon, der vekten på taket kan bli høy, er det smart å stive opp vindfanget. I dette tilfellet har vi valgt å skjære og stemme ut til en avstiver, og lage plass til at den ytterste sperren (A2) kan hvile oppå. Det gir stabilitet, samtidig som uttrykket forblir lett og enkelt.

1

Juster en bordsirkelsag, slik at sagbladet tilter 10°. Skjær ut en kile av svillen (A1), og sørg for at anlegget er riktig innstilt.

2

Legg kilen til rette under svillen (A1). Bor deretter (med en søylebormaskin eller en bormaskin i borstativ) et hull i svillen med et 40 mm sylinderborbor, slik at hullet får en vinkel som passer til sperren (A2).

3

Merk opp til avstiveren (C) 200,2 cm oppe på stolpen (B1). Avstiveren er 23 x 36 mm, og i stedet for å begynne med stemjernet, kan du med fordel bore ut så mye tre som mulig med sylinderboret.

4

Marker en helling på 10° på toppen av stolpene (B1 og B2), og skjær dem til med en håndsag. Hakket skal være 6 cm dypt. Hellingen gjør at sperrene ligger helt ned på stolpene i riktig vinkel.

5

Lag ytterligere et hakk på 23 x 36 mm, som avstiveren (C) kan trykkes ned i etterpå. Ta delene fra hverandre, og merk eventuelt opp hver enkelt del, slik at du har kontroll på dem.

03
Spenn sammen rammen 4 Trinn

Nå er det tid for å sette sammen rammen. Til det skal du bruke en pipenøkkel med skralle, samt en fastnøkkel eller lignende til å holde mutteren, slik at den ikke følger med rundt når du spenner til bolten.

Vi setter rammen sammen mens den ligger på bakken, og sørger selvfølgelig for å plassere sperrene riktig i forhold til hverandre. Her kan du med fordel nummerere dem med en blyant.

1

Hold stolpeskoene opp mot alle stolpene (B), marker hullene, og bor deretter to hull per stolpe. Sett fast stolpeskoene med gjennomgående bolter og tilhørende muttere.

2

Spenn rammen og alle de mellomliggende sperrene sammen ved hjelp av lange bolter, spennskiver og tilhørende muttere. Her er en god pipenøkkel med skralle og en fastnøkkel et effektivt makkerpar.

3

Nå er rammen skrudd sammen. Gi treproppene litt trelim, og trykk dem fast i hullene. Stikker de litt ut, kan du høvle av det overskytende og slipe det siste i plan med resten av konstruksjonen med en eksentersliper.

4

Skyt gummilistene (F) fast på rammen med en stiftepistol. Ved å kjøpe gummilisten, glasslistene (H) til å holde glasset og selve glasset hos samme produsent, er du sikker på at delene passer sammen.

04
Monter taket 5 Trinn

Begynn med å montere de bakerste stolpene (B1 og B4) inn mot huset med en avstandslist mellom. Det er viktig at stolpene er i lodd. I vårt tilfelle er vi nødt til først å montere to lister på huset, slik at stolpene B1 og B4 kan komme i nivå med inndekkingen.

Deretter løftes selve rammen på plass. Her er det kjekt å være flere hender, gjerne to personer til å holde rammen på plass, mens en tredje spenner fast et par midlertidige støttelekter med et par tvinger, før de fremste stolpene (B2 og B3) settes opp.

1

Løft rammen på plass med hjelp fra en venn, og monter to midlertidige lekter med tvinger, slik at konstruksjonen kan holde seg oppe. Merk opp på sperrene (A4 og A2) der stolpene (B3 og B2) skal stå.

2

Erstatt de midlertidige stolpene én om gangen med de fremste stolpene (B2 og B3). Sørg for at stolpene er i lodd.

3

Trykk avstiveren (C) inn i stolpene (B1 og B2). Formålet med avstiveren er å gjøre hele konstruksjonen stivere. I vårt tilfelle er vi nødt til å supplere med en avstandslist (D) bak stolpene B1 og B4.

4

Legg glasset forsiktig på gummilistene (F). Glasset er her 52,4 cm bredt, og avstanden mellom sperrene er 49,4 cm. Du skal med andre ord ikke legge det mange millimeter skjevt før det går galt.

5

Skru fast glasslistene (G) i sperrene (A) ovenfra etter at du har lagt på enda en gummilist (F). Glasslistene har bare til formål å holde det 6 mm tykke glasset på plass. Pass på ikke å spenne dem for hardt, for da risikerer du å skade glasset.

Materialer

  • 48 x 98 mm (A)
  • 73 x 73 mm (B)
  • 23 x 36 mm (C)
  • 36 x 68 mm (D og G)
  • Sikkerhetsglass (E), 6 mm
  • Gummilist (F)
  • Glasslister (H)

Tidsforbruk

4-5 dager.

Pris

Cirka 10.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det krever presisjon å bore hullene til boltene. I tillegg krever det en hjelpende hånd når du skal bakse takkonstruksjonen på plass.

Tegning

Skjulte skjøter krever presisjon

Konstruksjonen virker enkel, men du skal holde tungen rett i munnen for å få sperrene (A2, A5, A6, A7 og A4) til å helle 10°. Har du en kapp-/gjærsag er det ikke noe problem å kappe endene i riktig vinkel.

Det blir til gjengjeld litt vanskeligere når du skal kappe til stolpene (B), slik at sperrene kan “fortsette” hellingen. Her skal du være ekstra nøye med oppmålingen.

Skjulte skjøter krever presisjon

Multimedia

Multimedia

Video

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Video

Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...