Slik lager du perfekte utforinger med notlister

Med notlister, MDF-plater og riktig verktøy kan du lage flotte og holdbare utforinger på vinduer uten frest not. Følg med her, hvor vi viser deg hvordan det gjøres.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
­1500 kroner

Intro

Det finnes neppe noe flottere på et hus enn et vindusparti der vindusplate, utforinger og karmlister nærmest smelter sammen med en helt riktig høyglansmaling. Dessverre tror mange at et flott resultat krever profesjonelle håndverkere, særlig på vinduer uten ferdigfrest not til utforingene. Vi viser deg derfor hvordan du kan lage et perfekt vindusparti med flotte snekkerdetaljer. Det eneste du skal bruke er MDF-plater og noen furulister.

Veiledning

01
Vindusplate 6 Trinn

Før vi begynner med utforingene, skal vi ha vindusplaten under vindu­ et til å ligge riktig. Vi skjærer den til, klosser den opp og sørger for at den er helt i vater. Vi freser en fordypning i vindusplaten, slik at det blir en fjær som etterpå kan trykkes inn i noten på undersiden av vindusrammen.

Ettersom vi her lager utforinger i et nytt tilbygg, etablerer vi også en damp­ sperre. Husk alltid å sjekke om det gitte rommet skal ha dampsperre, slik at du ikke får problemer med fukt og i verste fall fuktskader på sikt.

1

Vi freser en fordypning i den ene enden av vindusplaten, så det blir en fjær. Den skal passe i en not nederst på vinduet. Det enkleste er å bruke en overfres montert på et fresebord.

2

Skjær til vindusplaten, slik at den passer i bredden og dybden. Husk å la den fremste delen av platen være 15-20 cm bredere enn vindushullet i begge sider, slik at karmlistene har noe å “stå” på.

3

Monter dampsperren med folielim, slik at det ikke kan trenge fuktig luft fra huset ut i veggene. Det kan nemlig skape mugg, råte og muggsopp på sikt.

4

Legg vindusplaten på plass. Sjekk at fjæren passer i noten på vinduet, og at platens forkant sitter helt tett mot veggen.

5

Kloss opp vindusplaten med et par klosser av tre eller plast. Når du vet hvor mange du skal bruke for at platen er i vater, kan du gi dem en klatt fugemasse, slik at de blir liggende.

6

Sjekk enda en gang at platen er helt i vater. Det vil være ergerlig ikke å kunne legge en appelsin i vinduskarmen uten å måtte plukke den opp fra gulvet etterpå.

02
Notlister, utforinger og karmlister 6 Trinn

Vi lar de loddrette notlistene hvile på vindusplaten, merker dem opp og kapper dem i en vinkel på 45 grader i toppen, slik at de sammen med den vannrette notlisten i toppen danner en ekstra “ramme” på vindusrammen. Listenes funksjon er å holde og støtte utforingene. Når utforingene er skåret til og sitter som de skal, skyter vi fast karmlistene i utforingen og veggen med en spikerpistol.

1

Skyt på notlistene med en spikerpistol. Det er viktig at listene flukter med vinduet og ikke med veggen, fordi veggen sjelden er 100 prosent rett.

2

Notlistene kappes med gjæring, slik at den øverste, vannrette utforingen kommer til å hvile på de loddrette utforingene.

3

Dytt utforingene på plass etter at du har montert notliste-ne. Er de vanskelige å presse på plass, er det ofte fordi det er litt for mye maling på utforingen eller notlisten.

4

Sjekk at det er cirka et par cm fra utforingen til veggen, og plasser deretter karmlisten for å se hvordan det blir seende ut. Deretter kappes alle karmlistene til.

5

Skyt fast karmlistene med spikerpistol. Stifter med en lengde på 32 mm er passe. Plasser stiftene skiftvis i høyre og venstre side, slik at karmlisten får feste i både utforingen og selve veggen.

6

Når du har montert alle karmlistene, kan du merke hvordan utforingene sitter bom fast. Det er fordi de sitter festet i både notlisten og karmlistene.

03
Kantlist og bunnlist 5 Trinn

Ved å montere en 3,5 cm bred kantlist på fronten av vindusplaten, kommer den til å virke vesentlig tykkere og mer massiv enn sine opprinnelige 19 mm. Det har ingen betydning for styrken eller konstruksjonen, men den gir et solid og harmonisk uttrykk.

Vi monterer dessuten en bunnlist under vindusplaten. Til slutt sliper vi ned kantlisten, slik at den kommer til å flukte perfekt med vindusplaten.

1

Skyt fast bunnlisten med spikerpistolen, etter at du har gitt den et par striper fugemasse på baksiden. Vær klar med en fuktig klut, i tilfelle den underliggende fugemassen finner veien ut på veggen.

2

Skjær til en 3,5 cm bred list, og hold den opp mot vindusplaten. Den skal stikke opp 1-2 mm over vindusplaten, slik at den kan slipes ned i nivå med den.

3

Gi kantlisten en stripe trelim, og skyt den deretter fast på fronten av vindusplaten. Det kan være en fordel med et ekstra sett hender her, så listen blir plassert riktig.

4

Skyt fast kantlisten i vindusplaten. Sørg for å skyte i toppen av listen, slik at du treffer den bakenforliggende vindusplaten.

5

Slip kantlisten i plan med vindusplaten med korn 80, og trekk et ganske tynt lag sparkel over sammenføyningen før du sliper etter med korn 120. Da vil kantlist og vindusplate “flyte” perfekt sammen.

Materialer

 • Notlist, 21 x 21 mm (med 12 mm not)
 • MDF-plate, 19 x 1220 x 1440 mm
 • MDF-plate, 12 x 1220 x 1440 mm
 • Dampsperre Folielim
 • Fugemasse Maskeringsteip
 • Tremaling, glans 80

Spesialverktøy

 • Bordsirkelsag Kapp-/gjærsag
 • Overfres Multikutter
 • Eksentersliper

Tidsforbruk

Cirka en arbeidsdag per vindusseksjon, pluss malearbeid.

Pris

1000-1500 kroner per vindu. Lager du flere, blir det billigere, fordi overskuddet fra MDF-platene kan gjenbrukes.

Vanskelighetsgrad

Er du nøye med oppmålingen, kan du oppnå et veldig flott resultat uten å være den fødte snekker.

Tegning

Multimedia

Video

VERKTØY: Slik bruker du bordsirkelsagen

I denne videoen lærer du hvordan du bruker bordsirkelsagen. Sagbordet og alle innstillingene gjør det mulig å sage lange, presise snitt – både rett, i vinkel og i forskjellige dybder og bredder. Du kan derfor splitte lister og bord på langs, lage spor i bord, skjære mindre plater nøyaktig til, og mye mer.

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

Video

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Vinduer