Skift glass i overlysvinduet

Er ruten i Velux-vinduet ditt punktert, kan du skifte den selv på et par timer. Den nye ruten er i tillegg en lavenergirute.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 timer
Pris
1.500 kroner

Rammen er renset for gammelt tetningsbånd, og den nye ruten kan legges på plass. Alt passer sammen som byggeklosser.

Intro

Har du også hørt at det skal være vanskelig å skifte rute i et Veluxvindu? Det hadde vi. Og vi vil straks avlive myten: Det er overhodetikke vanskelig. Det er flere steder i prosessen du skal være veldig nøye. Men alle vinduets deler passer sammen, slik at det nesten er som å jobbe med byggeklosser.

Mindre varmetap

Den nye ruten du setter i er en lavenergirute med større isoleringsevne enn den gamle. Men den fremtidige besparelsen på strømregningen er ikke så stor at det betaler seg å skifte ruten, med mindre den gamle er punktert eller istykker. En punktert rute er umulig å holde ren på innsiden, dermed blir den skjoldet. Med tiden vil det bli umulig å se himmelen utenfor.

Finn riktig nummer

Før du kan bestille en ny rute, skal du finne ut hvilket nummer Veluxvinduet ditt har. Det står i toppen av rammen på vinduet. I vårt prosjekt het vinduet GGL-1. Selve utskiftningen tar kun et par timer og koster rundt 1500 kroner – avhengig av rutens størrelse. Resultatet er et klart utsyn og en mindre strømregning.

Hvis du skifter ruten får du klart utsyn og en lavere strømregning.

Veiledning

01
Fjern gammel rute 4 Trinn

Før du fjerner det gamle overlysvinduet, bør du sjekke at den nye ruten din ikke har fått skader under trans porten. Husk alltid å bruke hansker når du arbeider med glass.

På den nye ruten sitter det en gul lapp. La den sitte på mens du arbeider. Du skal først fjerne den når du har plassert ruten i rammen. Det sikrer at du får vendt den riktige siden av ruten ut.

Den gamle ruten sitter godt fast i det gamle butylbåndet. Derfor skal ruten skjæres fri - pass på at du unngår å skade eller bøye glasslisten.

1

Rammen snus rundt, og den lille sikkerhetstappen skrus inn. På nyere vinduer skal du bare trykke inn sikkerhetstappen. Dermed kan hele rammen tas ut.

2

Ruten legges på et par bukker. Skru av alu-inndekkingene, slik at du kan løsne alle skruene på metallglasslistene på yttersiden av vinduet.

3

Glasslistene skal skjæres fri med en hobbykniv, ettersom de sitter godt fast i butylbåndet. Løft glasslisten forsiktig mens du skjærer av båndet. Hvis du bøyer glasslisten, ødelegger du den.

4

Fjern gammelt gummibånd, og rens falsen for skitt.
VIKTIG!
Fjern de små glassklossene, men pass godt på dem. Du skal bruge dem igjen senere. De sikrer at ruten ligger korrekt, og at rammen ikke kommer ut av vinkel.

02
Sett inn ny rute 10 Trinn

Den nye ruten kan bestilles hos en forhandler av vinduer. Butylbånd skal følge med, så det eneste du trenger å kjøpe ekstra er glassbånd.

Ruten sendes normalt direkte til deg med et transportfirma, slik at du har den et par dager etter bestillingen. Når du får ruten, følger det med en monteringsbeskrivelse. Den får du bruk for når du skal se hvor butylbåndet skal monteres.

Butylbånd er sterkt klebende - heldigvis. Men det betyr at du kun har ett forsøk når du skal plassere det korrekt.

Når du monterer glass- og butylbånd, skal du være nøye med å lage helt tette skjøter. Ellers blir ikke vinduet helt tett.

1

Monter nytt 3 mm glassbånd. Først monteres glassbånd overalt i topp og bunn av vindusrammen. Deretter monteres glassbåndet i sidene av rammen - med helt tette skjøter overalt.

2

Kontroller at den nye ruten ligger akkurat midt i vindusrammen. Legg de små glassklossene på plass mellom ruten og rammen, slik at ruten fikseres.

3

Rengjør glasslistene for gammelt butylbånd, og rens listene helt med husholdnings sprit. Det er viktig at all skitt er fjernet, fordi det er det nye butyl båndet som gjør at alle skjøtene blir vanntette.

4

Legg nytt dobbeltklebende butylbånd i glasslistene. Følg anvisningen i manualen som følger med den nye ruten. Butylbåndet kleber utrolig godt, så det skal sitte riktig i første forsøk.

5

Avsprit ruten - spesielt langs kanten. Det er viktig for at det dobbeltklebende butylbåndet senere skal hefte fullt ut på glasset.

6

Legg glasslistene ned i falsen. Rammen skal ligge riktig i første forsøk. TIPS: Det er en fordel å være to personer om å gjøre denne jobben med å vippe listene på plass - listene bøyer seg lett.

7

Glasslistene skrus fast igjen. Hvis du bruker skrumaskin, skal du kjøre den i det laveste giret, slik at du ikke får spent skruene for hardt.

8

Skru alu-inndekkinger på glasslistene. Og avslutt med å pusse den nye ruten på begge sider nå, da du har den nede i god arbeidshøyde.

9

Løft vinduet på plass. På nyere Velux-vinduer aktiveres sikkerhetstappen automatisk når du lukker vinduet igjen første gang. VIKTIG! På gamle Velux-vinduer skal sikkerhetstappen skrus ut igjen.

10

Etter et par timers arbeid er vinduet klart for å bli satt i. Og utsikten er fin. Både til himmelen utenfor og til en lavere strømregning, fordi den nye ruten er med lavenergiglass.

Materialer

  • 1 rute til GGL-1-vindu (nytt butylbånd følger med)
  • Cirka 3,5 meter 3 mm glassbånd

Tidsforbruk

Det tar et par timer å skifte rute og gummibånd.

Pris

En ny rute pluss nye gummibånd koster rundt 1500 kroner.

Vanskelighetsgrad

Flere steder underveis skal du være nøyaktig. Ellers er oppgaven enkel å utføre.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Takvindu