Slik monterer du et takvindu

Det kan virke litt skremmende å lage hull i taket til et takvindu, men i denne veiledningen kan du se hvordan du både sikrer tettheten i taket og får laget flotte utforinger innendørs.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
6000 kroner

Intro

Det nye overlysvinduet ditt skal selvsagt være tett fra utsiden; regnet skal forbli utendørs. Dette innebærer også at lysåpningen rundt vinduet skal skal holde vann og kulde ute. Samtidig skal dampsperren være fullstendig tett, slik at den hindrer den varme og fuktige inneluften i å sige inn i isolasjonen for å kondensere. Hvis du ikke får kontroll på alt dette, risikerer du råte i en kjedelig del av husets bærende konstruksjoner.

Et lite inngrep

Montering av ett enkelt overlysvindu griper ikke inn i takets bærende konstruksjon. Du fjerner bare takstein ene i et område, og lager samtidig et hull i den innvendige kledningen. Du kan ta inn taksteinene gjennom hullet i taket. I prinsippet kan alt arbeidet utføres fra dette hullet. Det er likevel en fordel hvis du har en hjelper til å ta i mot steinene. Det er også en fordel hvis du har en takstige eller lignende når du skal krabbe rundt oppe på taket.

Når du kjøper et overlysvindu, følger alle delene med. Bortsett fra et par lekter skal du ikke bruke annet enn det som er i pakken. Du kan også kjøpe ferdige plater til lysåpningen som byggesett, til rundt en tusenlapp. Men ikke gjør det.

Følg i stedet med på de følgende sidene, og se hvordan du kan kle lys-åpningen både penere og billigere ved å bygge den opp selv.

Veiledning

01
Hull i taket 4 Trinn

Hvis sperrene ikke er synlige i det rommet der overlysvinduet skal monteres, må du finne dem på annet vis. Du kan som regel se dem på loftet eller under takutstikket. Finn det mellomrommet mellom to sperrer som overlysvinduet skal plasseres i. Er loftsetasjen innredet, og veggene/taket kledd, må du begynne med å lage hull i kledningen og fjerne isolasjonen og undertaket.

1

Lirk løs taksteinene, og ta dem inn i rommet. Etter hvert som lektene blir synlige, kan de kappes, slik at det bil enklere å komme til.

2

Kapp lektene, slik at det blir et hull som tilsvarer karmmålet på vinduet, pluss 3 cm. Plasser hullet slik at taksteinene avsluttes penest mulig i sidene.

3

Slip og skjær av toppen på taksteinene nederst med et snitt som heller litt utover. Bruk en stor vinkelsliper med diamantkutteskive.

4

Monter to lekter. Nederst med en avstand på 10-12 cm fra overkanten ned til overkanten av taksteinene. Øverst med karmmålets avstand pluss 2 centimeter.

02
Vindusramme 2 Trinn

Karmen er utstyrt med noter, slik at den kan monteres i forskjellige nivå med 3 cm sprang, avhengig av takkledningen. Med takstein på taket, monteres beslagene i not “N”, som plasserer karmen høyt i forhold til lekter og takstein.

Når karmen er skrudd fast nederst i hullet, setter du vindusrammen med vinduet i, og retter til karmen. Da er det tatt høyde for eventuelle skjevheter.

1

Bank fast de fire vinkelbeslagene, et beslag 5-7 cm fra hvert hjørne med “flikene” i noten. Sett dem ytterligere fast i karmen med de medfølgende skruene.

2

Plasser karmen i hullet. Rett den i vater nederst. Sett skruer i beslagene. Hekt rammen på karmen. Når det er like mye luft hele veien rundt mellom karmen og rammen, skrus karmen fast øverst.

03
Inndekninger 6 Trinn

Nå skal du sette alle inndekningene på vinduskarmen og rundt vinduet. Inndekningene skal sikre at vinduet er beskyttet, og at regnet ikke kan renne inn gjennom taket via sprekker.

De fleste inndekninger er bare å klikke og skru fast. Det følger også med skruer til å skru dem fast med.

Undertakskragen skal du forme selv, etter lekter og undertak.

1

Skru toppkledningen på karmen. Det er viktig at du bruker de medfølgende skruene, og ikke strammer dem for hardt. Ellers bøyer metallet seg.

2

Stift fast undertakskragen rundt karmen. Stift den først til overkanten av karmen. Form kragen etter lekter og undertak, og stift den fast.

3

Vannrennen skal sitte på skrå over overlysvinduet, slik at den leder vannet utenom vinduet. Den skal stikkes opp under undertaket sammen med undertakskragen, slik at vannet kan renne unna.

4

Sett fast skjørtet nederst. Trykk det ned over overkanten til bunnkarmen, og spikre det fast til sidekarmene.

5

Klikk sideinndekningene ned over vulsten på skjørtet. Sett dem fast til karmsidene med spiker. Kanten spikres eller stiftes fast til lektene.

6

Trykk bunnkledningslisten ned over kanten av bunnkarmen, slik at den låser fast skjørtet. Skru fast listen til karmen med de medfølgende skruene.

04
Skjørt og gradrenne 4 Trinn

Før du kan montere gradrennen, skal du ha de siste inndekningene på plass. Før du kan gjøre det, skal skjørtet - sinkinn-dekningen under vinduet - formes etter taksteinene. Først da kan de øvrige elementene settes på og skrus fast med de medfølgende skruene.

Gjør deg flid, og sørg for at alt blir tett. Hele poenget er jo å holde regnet ute - også de kommende årene.

1

Trykk det bølgeformede skjørtet ned mot taksteinene, men først skal den beskyttende folien fjernes.

2

Dytt opp sidekledningen under dekkskinnen og toppkledningen. Skru deretter fast sidekledningen til kanten av karmen med de medfølgende skruene.

3

Trykk gradrennen ned over kanten av toppkledningen og sideinndekningene. Gradrennen skal både “klikkes” og skrus fast.

4

Skjær den trekantede skumtetningslisten på sideinndekningen i fasong etter taksteinene. Da er de enklere å få på plass, samtidig som listen slutter helt tett.

05
Takstein 3 Trinn

1

Taksteinene skjæres til, slik at det er 3-4 cm luft inn til overlysvinduet. Skjær med en stor vinkelsliper med en diamantskjæreskive.

2

Legg taksteinene nedenfra og opp. Siste rekke stein øverst er vanskelig å “lirke” på plass. Bind steinene fast med ståltråd der det er mulig.

3

Bor hull øverst i de avkappede teglsteinene, og sett dem fast med en lang skrue ned i lekten. Steinene har nemlig ikke noen vulst (“nakke”) å hvile på.

06
Lysåpningen 8 Trinn

Uansett om du monterer panel i lysåp-ningen i en nyinnredet taketasje, eller det skjer i en eksisterende skråvegg, er fremgangsmåten stort sett den samme.

Her er det vist i en taketasje som er i ferd med å bli innredet, og det er foreløpig ikke montert plater på skråveggene.

Dette er en ideell situasjon. Da er det nemlig enkelt å etablere en tett dampsperre fra skråveggen og ut til karmen til overlysvinduet.

1

Start med å stappe sprekken rundt karmen med isolasjon. Vær nøye, slik at du unngår kondensproblem i fremtiden.

2

Trykk inn tetningsbåndet i noten på vinduskarmen, og trekk av papiret. Teipen følger med i pakken.

3

Trykk fast dampsperrekragen i tetningsbåndet hele veien rundt på karmen. Dampsperren skal være helt tett.

4

Skjær av eventuell overskytende dampsperrekrage, og teip den skikkelig fast til dampsperren til skråveggen. Det skal først være fylt opp med isolasjon bak ved kragen.

5

Sett en vannrett profil på sperrene under karmen. Øverst monteres en tilsvarende lekt vannrett ut fra karmen.

6

Hold en stor vinkel på karmen, og skru en vinkelprofil på skråveggens stålprofiler som vist på bildet.

7

Skru en fleksivinkel på den vannrette lekten øverst. Hold et vater på som vist på bildet, og bøy fliken på fleksiprofilen ned. Gjenta nederst.

8

Skru fast en vinkelprofil i hjørneskjøten mellom platene i lysåpningen. Den skal ikke skrus fast til karmen.

07
Gipsplater 3 Trinn

Det kan være litt av en utfordring å få gipsplatene til å passe perfekt til alle de skjeve vinklene. Men følg med her, og støtt deg til tegningen til høyre, så får du et flott resultat. Penere og billigere enn de løsningene du kan kjøpe.

Vi bruker spesialverktøyet Clinch-On til å sette hjørneprofiler på gipsplat ene. Lei den hos profesjonelle utleiere.

1

Sett opp de tilpassede gipsplatene. De er skåret til i henhold til tegningen til høyre. Bank første plate inn i noten på karmen, og skru den fast på skråveggen.

2

Når begge sider er montert, skjærer du ut gipsplater til “topp” og “bunn”. Skru fast platene fast til fleksiprofilen, karmen og vinkelprofilen.

3

Bank fast en hjørneprofil på hjørnet til lysåpningen. Hjørnebeskytteren er klippet til med en platesaks, og slås fast med et spesialverktøy.

Materialer

Til vinduet:
• Overlysvindu, 78 x 140 cm, fra Fakro
• Inndekning til profilert taksteinstak
• Dampsperrekrage
• Undertakskrage

Til lysåpningen:
• Vinkelprofil, 50 x 50 mm
• Fleksivinkelprofil, 50 x 50 mm
• 13 mm plateskruer
• 25 mm gipsskruer
• Hjørnebeskytter
• Sparkelmasse
• Dampsperreteip

Dessuten:
• 36 x 73 mm lekter
• 5 x 80 mm skruer
• Stifter
• Mineralull

Tidsforbruk

Cirka 2 dager

Pris

Cirka 6000 kroner

Vanskelighetsgrad

Når du første gang står med materialene foran deg, kan det se mer innviklet ut enn det i virkeligheten er.

Tegning

Slik henger det sammen

Det er mange deler som skal passe sammen for å gjøre vinduet tett. Her ser du de ytre elementene.

Slik henger det sammen

Mål opp lysåpningen

Du skal finne de fire faste punktene A, B, C og D i lysåpningen og deretter overføre dem til gipsplaten:

A og B er notene i toppen og bunnen av vindusrammen.

  • Ta et vater, og trekk en strek på veggen vannrett ut fra punkt A, og avsett punkt C ute ved veggen. Snu vateret, og avsett punkt D loddrett under punkt B på veggen.
  • Avstanden (1) mellom A og B avsettes på gipsplatens ene kant.
  • Mål vinkelrett ut fra punktene A og B til veggen, og overfør punktene a og b til gipsplaten.
  • Trekk en strek (2) gjennom a og b, fortsett streken i begge retninger.
  • Mål avstanden fra punkt a til punkt C og fra punkt b til punkt D, og avsett dem på gipsplaten.
  • Forbind A med C, og B med D (3 og 4). Nå danner strekene 1-4 på gipsplaten formen på lysåpningen.
Mål opp lysåpningen

Tips & Triks

Skrå vinduer gir mer lys

Du får halvannen gang mer lys med et overlysvindu.

Skrå vinduer i takflaten gir et behagelig lys, og du får cirka halvannen gang så mye lys inn på loftsetasjen, sammenliknet med den lysmengden du får fra et loddrett plassert vindu. Derfor er det også all mulig grunn til å tenke i overlysbaner, hvis du vurderer å innrede en uutnyttet loftsetasje i huset ditt. Men du skal huske å kontakte kommunen for å høre hvilke krav de eventuelt stiller, før du setter i gang.

Perfekt finish

Finishen avgjøres av sparklingen.

Det siste du skal gjøre før du kan male, er å sparkle gipsplatene. Skjøtene mellom platene og hjørnebeskytterne skal oversparkles og utstyres med en papirstrimmel slik at de ikke sprekker.

Selv om du nå er ved veis ende, skal du ikke for haste deg; en sjuskete sparkling blir tydelig her, hvor streiflyset ubønnhørlig treffer lysåpningen. Gjør deg flid, og sparkle heller en gang ekstra, til du er helt tilfreds med resultatet.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Takvindu