Slipp inn lyset med et stort takvindu

Etablering av ekstra store takvinduer er ikke noen enkel oppgave. Men går du grundig til verks og følger våre og produsentens instrukser nøye, kan du fint klare jobben selv.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
20.000 kroner

Intro

Et takvindu gir masser av lys og luft. I tillegg kan det ofte vippes så mye at det nesten blir som en fransk balkong.

Mange forbinder dessverre oppgaven med to håndverkere, et stillas og en faktura i den dyre enden av skalaen. Men det behøver ikke å være slik, for med hjelp fra en venn kan du faktisk etablere et helt nytt takvindu selv, eller bytte ut det gamle med en nyere modell.

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du:

 • fjerner det gamle vinduet
 • lager en korrekt utveksling (du må kappe noen av taksperrene) etter konsultasjon med en byggingeniør
 • monterer det nye takvinduet

Kort sagt: Vi slipper lyset inn bak de skrå veggene i huset.

Veiledning

01
Fjerning av det gamle vinduet 5 Trinn

Når du skal fjerne det gamle vinduet, lønner det seg å være litt forsiktig. Det er nemlig ingen grunn til å skade sperrene vinduet er satt fast i.

Vi begynner derfor med forsiktig å fjerne pyntelister og utforinger med et lite brekkjern, før vi fjerner selve vinduet. Når vinduet først er borte, er det mye enklere å komme til. Her kunne vi skru samtlige skruer ut av karmen. Kan ikke det la seg gjøre, må du gå litt hardere til verks med brekkjernet eller eventuelt en bajonettsag.

1

Merk opp til det nye vinduet på sperrene, og monter et bord på tvers av sperrene over det eksisterende vinduet. Ved å skru på bordet, stabiliserer du sperrene før du fjerner vinduet.

2

Fjern pyntelister og utforinger. Prøv deg frem med et lite brekkjern, og se om du kan bryte det forsiktig løs. Det er ingen grunn til å skade sperrene hvis det kan unngås.

3

Åpne vinduet helt, og løsne det med hjelp av en skrutrekker. Sørg for at det står en hjelper parat til å holde når du løsner vinduet. Deretter kan det enkelt fjernes.

4

Fjern et par rekker takstein der det nye vinduet skal være. Vi sparer på taksteinene, ettersom de skal på igjen etter at det nye vinduet er montert.

5

Skru ut alle de gamle skruene i vinduskarmen. Fjern gamle vinkler og beslag. De er slitt og sannsynligvis ikke helt rette lenger. Bruk de som følger med det nye vinduet. Nå kan du fjerne den gamle vinduskarmen helt.

02
Oppmåling og utvekslinger 6 Trinn

Dette vinduet er større enn det gamle, så vi er nødt til å lage en utveksling i både toppen og bunnen av vindushul-let. For å kunne lage utvekslingene må vi kappe til både sperrer og taklekter. Alt gjøres i henold til veiledningen vi i forkant har fått av en byggingeniør.

Sett av god tid til å måle opp, og mål heller en gang for mye enn en gang for lite. Du skal for alt i verden unngå å kappe av for mye på sperrene. Etterpå er det bare å kappe til utvekslingene og skru dem godt fast.

1

Kapp taklektene, slik at de ikke stikker inn over området der det nye vinduet skal sitte. Mål opp grundig, merk opp og finn deretter frem stikksagen.

2

Kapp også til taksperrene i lengden, slik at de ikke fortsetter opp i det området vinduet skal sitte. Igjen er en stikksag det opplagte verktøyet til oppgaven.

3

Begynn med å lage den nederste utvekslingen, som skal sitte på de avkappede, underliggende sperrene. Her skrur vi den fast med 6 x 120 mm skruer, for å sikre at den blir skrudd solid fast.

4

Lag deretter den øverste utvekslingen i de avkappede, overliggende sperrene. Her bruker vi igjen 6 x 120 mm skruer til formålet. Det er viktig at alt er dimensjonert riktig, så konstruksjonen blir solid.

5

Når den øverste utvekslingen er ferdig, kan du trygt fjerne stålstøtten. Nå som selve konstruksjonen er stabil, er det ingen grunn til å ha den stående i veien midt i arbeidsområdet lenger.

6

Kapp til nye taklekter, og skru dem fast på sperrene mellom de eksisterende. Senere vil karmen til vinduet flukte med oversiden av taklektene.

03
Montering av vinduet 11 Trinn

Nå er det tid for å ringe etter en venn. Et takvindu kan nemlig fort veie 80 kg eller mer, og det gjør det nesten umulig å håndtere alene.

I denne fasen er det viktig jevnlig å følge med på produsentens monte-ringsveiledning. Typer av beslag og plasseringen av dem kan variere fra vindusmodell til vindusmodell, selv om fremgangsmåten ofte er omtrent lik.

1

Skru fast det medfølgende monteringsbeslaget i vinduskarmen, og følg produsentens instruksjoner nøye. Avviker du fra instruksjonene, går det sjelden bra.

2

Monter først karm isolasjonen. Den sørger for at det ikke trekker inn kulde mellom vinduet og sperre­ konstruksjonen.

3

Plasser den nederste delen av vinduet i hullet oppå den nederste delen av karmisolasjonen. Sørg for å plassere vinduet så det ligger nøyaktig oppå karmisolasjonen.

4

Skru fast vinduet til utvekslingen med 5 x 40 mm rustfrie beslagskruer. Er ikke vinduet helt i vater, kan du legge en av-standskloss eller to under beslagene.

5

Lim fast undertakskragen til undersiden av vinduet. Følg markeringen på vinduet. Taksteinene vil senere overlappe folien, slik at taket blir helt tett.

6

Monter inndekkingen og skjørtet på den nederste delen av vinduet. Når det er satt fast, kan du forme skjørtet etter taksteinene ved å trykke på det med hendene.

7

Løft den øverste delen av karmen på plass, og sørg for at den ligger helt plant. Her er det en fordel å være to. Ikke fordi den er tung, men fordi den blir lettere å styre.

8

Skru fast den øverste delen av karmen til de loddrette lektene. Vær nøye når du skrur, og sørg for at beslaget ikke blir trukket skjevt. Bruk 5 x 70 mm skruer.

9

Nå kan du klikke fast selve vinduet. Det er stort og vanskelig å håndtere alene, så igjen er det en god idé å være to.

10

Skru sammen rammene på det øvre og nedre vinduet med de medfølgende skruene. Det kan være en god idé å justere momentet på skrumaskinen, slik at du ikke kommer til å overspenne.

11

Skruehullene dekkes enkelt med de medfølgende proppene. Proppene monteres i all sin enkelhet ved at du trykker dem inn i skruehullene - helt uten bruk av lim.

04
Tetting og vannavleding 6 Trinn

Med vannrenne, dekkskinne og drypp-kant sørger vi for at takvinduet blir helt regnsikkert. Taksteinene legger vi på som det siste vi gjør. Er det nødvendig, skjærer vi dem til med en vinkelsliper for at de skal passe perfekt.

Selv den minste utetthet kan med årene resultere i omfattende fuktska-der. Det er derfor viktig at alle krager, skinner og takstein er montert korrekt og lukker helt tett.

1

Heft fast undertakskragen langs sidene til vinduet. Taksteinene vil senere over­ lappe kragen, slik at taket blir helt tett.

2

Sett på dekkskinnene. Her er det viktig at du lar den øvre skinnen overlappe den nedre, før du setter dem fast. Da unngår du at vann kan renne inn bak skinnene.

3

Skru fast den medfølgende vannrennen til dekkskinnene. Den leder vannet effek­ tivt vekk fra vinduet og ut på taket, videre ned til husets øvrige takrenner.

4

Dytt på plass dryppkanten, slik at vannet kan renne ut på inndekkingen og videre ned på taket. Når den sitter riktig, har du gjort alt du kan for å holde vannet ute.

5

Nå kan du legge taksteinene på plass igjen. på plass igjen. Passer de ikke helt, kan du tilpasse dem med en vinkelsliper. Husk å bruke en kutteskive beregnet til stein - og selvfølgelig vernebriller.

6

Med et nytt takvindu slipper du ikke bare inn lys - du får også en helt annen utsikt.

Materialer

 • Vindu (her Velux GIL/GPL)
 • 48 x 198 mm konstruksjonsvirke til utvekslinger
 • 36 x 73 mm taklekter
 • 7,5 x 92 mm karmskruer
 • 5 x 40 mm rustfrie beslagskruer
 • 5 x 70 mm og 6 x 120 mm rustfrie sponskruer

Spesialverktøy

 • Vinkelsliper med kutteskive til stein

Tidsforbruk

Cirka 2 dager for to personer.

Pris

Cirka 20.000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Å montere et takvindu er en jobb for erfarne gjør det selv-ere. Vinduet skal sitte snorrett, og jobben skal gjøres riktig, fordi inntrengende vann absolutt skal unngås.

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Takvindu