Utvendig omramming

På taksiden av karmen må det monteres beslag, så regn og snø ikke kan komme inn under taket. Til vinduet følger det med et beslag-sett, som håndverkeren her vil montere.

Merk deg at det finnes forskjellige beslag, som passer til forskjellige takbelegg. Håndverkeren starter med å legge beslag på taket, og markere hvilke steiner som det må skjæres i. På de seks steinene under vinduet må alle falsene skjæres av, så beslaget kan slutte tett til taket.

Det gjøres lettest med en vinkelsliper. Det er en bråkete og støvende jobb, så husk hørselvern og støvmaske. Til å holde fast beslaget skrus det fast en kappe på bunnstykket av vinduskarmen.

På sidene monteres det aluminiumsprofiler, som sørger for at vann høyere oppe på taket uhindret kan renne forbi vinduet uten å komme i kontakt med trekonstruksjonen. Sidestykkene festes ved at det legges et beslag over profilen og vinduskarmen. Det hele skrus sammen med tre skruer.

Det samme gjentas på den andre siden.I toppen monteres det først aluminiumsprofiler på vinduskarmen. Deretter legges beslaget opp, så det kommer ned under taksteinene.

Når det er spikret fast små beslag på sidene, som holder aluminiumsprofilene fast til taklektene, er den utvendige omrammingen ferdig. Dermed kan vi lage den innvendige finishen.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Takvindu